גבעת שמואל מתחדשת ב719 דירות

אזור המרכז לא פוסק לרגע מהתחדשות ובניה, והפעם המנופים בדרך לגבעת שמואל: שכונת מגורים חדשה אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, ובגבול גבעת שמואל-בני ברק צפויות להיבנות, בין השאר, 719 דירות שתתפרסנה על שטח של כ167 דונם. הפרויקט הוגש על ידי העיריה ותוכנן על ידי צוות התכנון בראשות אדריכל יוסי פרחי.

השכונה, שתמוקם צמוד לכביש 4 בצפון מערב העיר, תכיל שטחי מסחר בתחומם של ארבעה מבנים יעודיים שיחולקו, כל אחד, ל14 קומות: שתי הקומות הראשונות יוקצו למסחר, ואילו 12 הקומות הנוספות ישוריינו למטרות תעסוקה. שטחם הכולל של מבני התעסוקה ישתרע על פני 95 אלף מ"ר. פרט למבנים אלו, יוקצה שטח נרחב של 28 אלף מ"ר למטרת שטחי ציבור, וכן פארק שיכלול שטחי איגום כחלק מפתרון הניקוז והשהיית נגר של העיר, פארק ששטחו עתיד להתפרס על פני כ30 דונם. דרישות המגורים של השכונה העתידית נידונו וחולקו ליעודים מגוונים: עשרה בנינים יוקמו, מתוכם תשעה שיטפסו לגובה 20 עד 25 קומות, ואחרון שיכיל 350 דירות במסגרת תכנית דיור מוגן. מתוך סך כולל של 719 דירות שיכיל פרויקט המגורים ייוחדו 144 יחידות דיור כדירות קטנות.

סוגית הנגישות אף היא נידונה בהרחבה, ויצרה תוכנית הכוללת חיבור לרשת הרחובות של גבעת שמואל, צירי הליכה ושבילי אופניים יעודיים. בכדי להקל על הגישה לרחובות הראשיים ולשטחי הציבור תוכננה כיכר עירונית במרכז השכונה, כיכר שתוקף בחזיתות מסחריות ומבני ציבור. מנהל התכנון מסר כי "לאור הקומפקטיות של העיר גבעת שמואל, התכנון המוצע מחזק את ההליכה ברגל, השימוש באופניים ותחבורה ציבורית".

שיתוף פעולה נרשם בין העיריה ללשכת התכנון מחוז מרכז, כאשר טרם טווית התכנית האמורה, נקבעה תחילה מדיניות התכנון (תכנית צל) עבור האזור הצפוני של גבעת שמואל, מדיניות שמטרתה לנצל באופן אופטימאלי את חטיבת הקרקע. יו"ר הוועדה המחוזית מרכז, שירה ברנד, התייחסה לנושא באומרה כי "גיבוש מדיניות התכנון לאזור הצפוני של גבעת שמואל בשיתוף פעולה עם העיריה, איפשר קידום מהיר של תכנית איכותית הנותנת מענה למגוון אוכלוסיות, בד בבד עם צרכי הציבור והתשתיות הנדרשות לעיר".

עיר:
גבעת שמואל
נכתב על ידי:
מערכת