דו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל: לחברות הנדל"ן מיוחסים כ61 אחוזים מההנפקות במגזר הלא פיננסי מתחילת השנה

אם פעם שאלתם את עצמכם מיהם השחקנים הראשיים בשוק ההון, אילו הם אותם העשירים שמצליחים איכשהו להזיל את השטרות משרוולם ואיזהו המקצוע שמחביא תחת חסותו ארנקים מלאים והזדמנויות פנטסטיות – הרי לכם התשובה: חברות הנדל"ן. ועכשיו זה גם רשמי – בנק ישראל פרסם היום (18.12) דו"ח הסוקר את יציבותו הפיננסית למחצית השניה של 2019. הדו"ח מתבסס על מחקרים הבוחנים ענפי עיסוק שונים במשק הישראלי, במטרה לוודא מהו כושר יציבותו ועמידותו כלפי סיכונים שונים. הדו"ח העלה כי ענף הנדל"ן כובש מקומות ראשונים וממצב את עצמו כמרכיב משמעותי ביותר במישורים ובתחומים שונים במשק. נסקור כאן כמה דוגמאות.

ראשית, המערכת הפיננסית ממשיכה לרשום המשך צמיחה בחשיפתה לאשראי למטרות דיור, וכלשון הדו"ח: "הדבר מהווה מרכיב משמעותי במאזני הבנקים בישראל. החוב של המגזר העסקי לתוצר ולתוצר העסקי נותר כמעט ללא שינוי, ונותרה רמת הריכוזיות באשראי לענף הבינוי והנדל"ן, תוך שריכוזיות האשראי למשכנתאות ולענף הבינוי והנדל"ן מסך האשראי של המערכת הבנקאית ממשיכה להיות גבוהה גם בהשוואה בינלאומית".

חשיפת המערכת הפיננסית לאשראי המדובר אינה הנתון היחידי שצומח. אליו מצטרף במגמת עליה נושא החוב של ענף הבינוי והנדל"ן הממשיך להתרבות, וכעת, על פי הדו"ח, שיעורו מסך החוב עומד על 23.7 אחוזים. "ענף הנדל"ן ממשיך להיות ענף שמאופיין במינוף גבוה, ועם משקל משמעותי במערכת הבנקאית ובשוק האג"ח הסחיר; הלוואות בנקאיות ממשיכות להיות המקור העיקרי לאשראי למגזר העסקי (שיעור של 47.7%), וכ-40% מהצמיחה באשראי הבנקאי היא בענפי הבינוי והנדל"ן - ששיעורו 14% מיתרת האשראי המאזנִי. מגמת הריכוזיות באשראי לענף מהותית. הנתונים מעידים כי חברות הבנייה והנדל"ן מוסיפות לגייס חוב בכל הערוצים, המערכת הפיננסית בישראל והקצב האיטי יותר של הפיתוח הפיננסי בישראל, לא מאפשרים עדיין פיזור גדול יותר של הסיכונים בין השחקנים השונים כמקובל בעולם".

עוד עולה מהדו"ח, כי חברות הנדל"ן כובשות לאט ובטוח את שוק ההון, וכי 61 אחוזים מההנפקות במגזר הלא פיננסי שבוצעו מתחילת השנה משויכים אליהן. זאת ועוד: אומדן גיוס ההון נטו של החברות מהענף, גבוה משמעותית ביחס לענפים אחרים ועומד על – תחזיקו חזק – 10 מליארד שקל.

מלבד זאת, על פי הנתונים שנאספו מקופת הזמן של הרבעון השלישי, יתרת איגרות החוב המיוחסות לנדל"ן מנתה סך של 104 מליארד שקלים, סכום המהווה 32.6 אחוזים מיתרת סך איגרות החוב, כולל פיננסיים. אף על פי כן רווחי התשואות בענף הנדל"ן עד כה נשארו נמוכים.

בהשוואה לביצוע מניות הנדל"ן לביצועי מדדים אחרים בבורסה הישראלית, מציין הדו"ח כי מניות הנדל"ן בלטו בעליות מתחילת השנה ותרמו לעלית המדדים הכלליים.

עיר:
נכתב על ידי:
מערכת