השליחים של קוויטלעך יזכירו אותך
על קברי צדיקים בארץ ובעולם