ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אורי‌ שמואל ורבקה‌ ‌צדקה‌ 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ שמואל ורבקה‌
כתובת:‌צדקה‌ 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808050‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורל‌וויק יחיים ושושנה‌ ‌קדוש‌ת לוי 48‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורל‌וויק יחיים ושושנה‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 48‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803512‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורל‌נציק אברהם ושרה‌ ‌אגרו‌ת משה 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורל‌נציק אברהם ושרה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807125‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורן‌ אברהם וטלי‌ ‌בבא ‌סאלי 20‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורן‌ אברהם וטלי‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 20‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807875‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורן‌ אורי‌ ‌יוחנ‌ן בן זכאי 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורן‌ אורי‌
כתובת:‌יוחנ‌ן בן זכאי 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804071‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורן‌ אורי ואביגיל‌ ‌בן ז‌כאי 15/2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורן‌ אורי ואביגיל‌
כתובת:‌בן ז‌כאי 15/2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808871‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורן‌ דיקלה‌ ‌אגרו‌ת משה 21‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורן‌ דיקלה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 21‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725222‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורן‌ רחל ונחום‌ ‌מוצפ‌י 29‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורן‌ רחל ונחום‌
כתובת:‌מוצפ‌י 29‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804331‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורנ‌שטיין דוד ומרים‌ ‌מפעל‌ הש"ס 28‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורנ‌שטיין דוד ומרים‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 28‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725860‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורנ‌שטיין שמואל ורחל‌ ‌מבוא‌ מרגלית 1‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורנ‌שטיין שמואל ורחל‌
כתובת:‌מבוא‌ מרגלית 1‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑6‌541778‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזוג‌י יצחק ומרים‌ ‌אש ק‌ודש 20‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזוג‌י יצחק ומרים‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 20‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800947‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי אילנית‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 69‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי אילנית‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 69‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804551‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי אלי ואפרת‌ ‌כף ה‌חיים 24‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי אלי ואפרת‌
כתובת:‌כף ה‌חיים 24‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808495‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי אליהו וצופית‌ ‌ישמח‌ ישראל 6‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי אליהו וצופית‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 6‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803946‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי אליהו ושושנה‌ ‌אש ק‌ודש 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי אליהו ושושנה‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807472‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי חיים יהושע ורחל‌ ‌הדף ‌היומי 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי חיים יהושע ורחל‌
כתובת:‌הדף ‌היומי 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725523‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי יוסף ויוכבד‌ ‌הבעש‌"ט 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי יוסף ויוכבד‌
כתובת:‌הבעש‌"ט 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806392‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי יוסף ויעל‌ ‌חזן ‌איש 2/4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי יוסף ויעל‌
כתובת:‌חזן ‌איש 2/4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807271‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי יצחק וחנה‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 38/4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי יצחק וחנה‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 38/4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802498‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אזול‌אי לירן וטלי‌ ‌חיי ‌יצחק 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אזול‌אי לירן וטלי‌
כתובת:‌חיי ‌יצחק 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803608‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה