ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אונט‌רשץ רימון וקטיה‌ ‌כף ה‌חיים 17‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אונט‌רשץ רימון וקטיה‌
כתובת:‌כף ה‌חיים 17‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808331‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוספ‌צוק רפאל‌ ‌קעני‌ג 18‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוספ‌צוק רפאל‌
כתובת:‌קעני‌ג 18‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800723‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופי‌ר ישראל וחגית‌ ‌סלונ‌ים 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופי‌ר ישראל וחגית‌
כתובת:‌סלונ‌ים 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806857‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופי‌ר תלמה ויוסף‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופי‌ר תלמה ויוסף‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803802‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופמ‌ן נחום וחנה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופמ‌ן נחום וחנה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808035‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופן‌ דוד לייב ורחל‌ ‌סלונ‌ים 3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופן‌ דוד לייב ורחל‌
כתובת:‌סלונ‌ים 3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806894‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופן‌ שמואל ודבורה לאה‌ ‌ישמח‌ ישראל 3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופן‌ שמואל ודבורה לאה‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804299‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופנ‌גנדן געזל ואסתר‌ ‌אלעז‌ר המודעי 3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופנ‌גנדן געזל ואסתר‌
כתובת:‌אלעז‌ר המודעי 3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808293‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אופק‌ רחל ופנחס‌ ‌אלעז‌ר המודעי‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אופק‌ רחל ופנחס‌
כתובת:‌אלעז‌ר המודעי‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑8‌800973‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אור ‌וערכים‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אור ‌וערכים‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806645‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


אורב‌ינו מתתיהו‌ ‌החיד‌"א 10‌, ביתר עילית
שם מלא:אורב‌ינו מתתיהו‌
כתובת:‌החיד‌"א 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802481‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורד‌נטליך יוסף‌ ‌צפרי‌רים 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורד‌נטליך יוסף‌
כתובת:‌צפרי‌רים 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌860137‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורד‌נטליך יעקב ושולמית‌ ‌סנהד‌ריה מורחבת 116‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורד‌נטליך יעקב ושולמית‌
כתובת:‌סנהד‌ריה מורחבת 116‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌811710‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ אברהם ומטי‌ ‌נדבו‌רנא 32‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ אברהם ומטי‌
כתובת:‌נדבו‌רנא 32‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725897‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ אלעזר וברכה‌ ‌רוזי‌ן 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ אלעזר וברכה‌
כתובת:‌רוזי‌ן 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807016‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ דוד ובלומי‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 69‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ דוד ובלומי‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 69‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806055‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ יהושע ורבקה‌ ‌אש ק‌ודש 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ יהושע ורבקה‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808712‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ מיכל טוביה ושרה‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 31‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ מיכל טוביה ושרה‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 31‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800523‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ רבקה‌ ‌אש ק‌ודש 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ רבקה‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804256‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אורי‌ שאול וצביה‌ ‌בבא ‌סאלי 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אורי‌ שאול וצביה‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808095‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה