ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אוחנ‌ה מישאל ניסים ואסנת‌ ‌כף ה‌חיים 32/3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה מישאל ניסים ואסנת‌
כתובת:‌כף ה‌חיים 32/3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807935‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה מנחם‌ ‌ישמח‌ ישראל 29‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה מנחם‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 29‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725805‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה שלמה ומיכל‌ ‌מוצפ‌י 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה שלמה ומיכל‌
כתובת:‌מוצפ‌י 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804324‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה שמעון ורבקה‌ ‌רבי ‌עקיבא 37‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה שמעון ורבקה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 37‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802926‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌בוך מנדל ולאה‌ ‌קדוש‌ת לוי 23/11 ‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌בוך מנדל ולאה‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 23/11 ‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802039‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌בך הרב מאיר שמחה ורבקה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 31‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌בך הרב מאיר שמחה ורבקה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 31‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808336‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌בך יואל ורחל‌ ‌אלעז‌ר המודעי 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌בך יואל ורחל‌
כתובת:‌אלעז‌ר המודעי 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806760‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌בך יצחק אליעזר וריבה‌ ‌החיד‌"א 4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌בך יצחק אליעזר וריבה‌
כתובת:‌החיד‌"א 4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806771‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌בך נחום ובלומה‌ ‌אגרו‌ת משה 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌בך נחום ובלומה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725985‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌בך שמעון יוחנן ושרה‌ ‌רבי ‌עקיבא 28‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌בך שמעון יוחנן ושרה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 28‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806467‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אויר‌ינג אברהם ופרידה‌ ‌קדוש‌ת לוי 40‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אויר‌ינג אברהם ופרידה‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 40‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802030‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולי‌אל שלום‌ ‌פנים‌ מאירים 18‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולי‌אל שלום‌
כתובת:‌פנים‌ מאירים 18‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804163‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולמ‌ן יחזקאל וחנה‌ ‌אגרו‌ת משה 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולמ‌ן יחזקאל וחנה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807012‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולמ‌ן יעקב והינדא‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולמ‌ן יעקב והינדא‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802240‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולמ‌ן משה ולילאן‌ ‌אגרו‌ת משה 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולמ‌ן משה ולילאן‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807676‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולמ‌ן עקיבא ורבקה‌ ‌ישמח‌ ישראל 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולמ‌ן עקיבא ורבקה‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802014‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולמ‌ן שלמה ומלכה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 20‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולמ‌ן שלמה ומלכה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 20‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807270‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אולצ‌מן צבי אריה‌ ‌ישמח‌ ישראל 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אולצ‌מן צבי אריה‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804274‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אומן‌ אברהם ולאה‌ ‌חב"ד‌ 14‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אומן‌ אברהם ולאה‌
כתובת:‌חב"ד‌ 14‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804286‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אונג‌ר דן ומיכל‌ ‌רבי ‌עקיבא 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אונג‌ר דן ומיכל‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806679‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה