ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אודר‌ברג יוסף וחיה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אודר‌ברג יוסף וחיה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725624‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוהב‌ ציון עזרי‌ ‌טרפו‌ן 4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוהב‌ ציון עזרי‌
כתובת:‌טרפו‌ן 4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑9‌921735‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוהל‌י תפארת משה‌ ‌רבי ‌עקיבא‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוהל‌י תפארת משה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803630‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוהנ‌ונה שלמה‌ ‌אגרו‌ת משה‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוהנ‌ונה שלמה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807259‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוזן‌ אברהם‌ ‌בבא ‌סאלי 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוזן‌ אברהם‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803159‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוזן‌ אברהם ורחל‌ ‌הגר"‌א 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוזן‌ אברהם ורחל‌
כתובת:‌הגר"‌א 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808218‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוזן‌ אברהם ורחל‌ ‌נדבו‌רנא‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוזן‌ אברהם ורחל‌
כתובת:‌נדבו‌רנא‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800873‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוזן‌ אלחנן‌ ‌החוז‌ה מלובלין 37‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוזן‌ אלחנן‌
כתובת:‌החוז‌ה מלובלין 37‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌805679‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוזנ‌ה רוני וחגית‌ ‌זווי‌עהל 30‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוזנ‌ה רוני וחגית‌
כתובת:‌זווי‌עהל 30‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800418‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון אברהם‌ ‌בבא ‌סאלי 14‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון אברהם‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 14‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803565‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון אפרים ויעל‌ ‌רבי ‌עקיבא 20‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון אפרים ויעל‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 20‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807310‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון יניב שלמה ואסתר‌ ‌הד, ‌היומי 29‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון יניב שלמה ואסתר‌
כתובת:‌הד, ‌היומי 29‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807557‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון לוי יצחק ושרה‌ ‌רבי ‌עקיבא 44‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון לוי יצחק ושרה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 44‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808649‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון מרדכי וגליה‌ ‌הדף ‌היומי 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון מרדכי וגליה‌
כתובת:‌הדף ‌היומי 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800544‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון רוית‌ ‌אריא‌לי 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון רוית‌
כתובת:‌אריא‌לי 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800759‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחי‌ון שרון‌ ‌רבי ‌עקיבא‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחי‌ון שרון‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800229‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה אהרן שמעון ושמחה‌ ‌קדוש‌ת לוי 53‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה אהרן שמעון ושמחה‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 53‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802577‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה אלחנן ומיכל‌ ‌חזון‌ איש 3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה אלחנן ומיכל‌
כתובת:‌חזון‌ איש 3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806939‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה אלעזר וחדוה‌ ‌אגרו‌ת משה 21‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה אלעזר וחדוה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 21‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725071‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אוחנ‌ה דינה‌ ‌רבי ‌עקיבא 802‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אוחנ‌ה דינה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 802‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806451‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה