ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אדרי‌ מיכאלה‌ ‌רוזי‌ן 30‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ מיכאלה‌
כתובת:‌רוזי‌ן 30‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800958‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌ מרדכי וכוכבה‌ ‌כף ה‌חיים 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ מרדכי וכוכבה‌
כתובת:‌כף ה‌חיים 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806260‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌ רבקה‌ ‌מוצפ‌י 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ רבקה‌
כתובת:‌מוצפ‌י 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌805902‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌ שלמה בצלאל‌ ‌רייט‌פארט 24‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ שלמה בצלאל‌
כתובת:‌רייט‌פארט 24‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802966‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌אן אבי ותמיה‌ ‌מבוא‌ מרגלית 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌אן אבי ותמיה‌
כתובת:‌מבוא‌ מרגלית 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807653‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהלצ‌ברג דב‌ ‌סלונ‌ים 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהלצ‌ברג דב‌
כתובת:‌סלונ‌ים 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804495‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌ן ניסים צבי‌ ‌ישמח‌ ישראל 29‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌ן ניסים צבי‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 29‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌805701‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌נוביץ אברהם‌ ‌רייט‌פארט 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌נוביץ אברהם‌
כתובת:‌רייט‌פארט 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802825‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌נוביץ אריה מרדכי ופייגי‌ ‌ישמח‌ ישראל 3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌נוביץ אריה מרדכי ופייגי‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804179‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌נוביץ מנדל‌ ‌דרכי‌ איש 1/5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌נוביץ מנדל‌
כתובת:‌דרכי‌ איש 1/5‌, ביתר עילית
טלפון:‌052‑‌7676657‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌ני בנימין ושולמית‌ ‌בעל ‌התניא 8‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌ני בנימין ושולמית‌
כתובת:‌בעל ‌התניא 8‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806812‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌ני דוד ואילת‌ ‌בן ז‌כאי 3‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌ני דוד ואילת‌
כתובת:‌בן ז‌כאי 3‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808502‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌ני יניב‌ ‌חזון‌ איש 6‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌ני יניב‌
כתובת:‌חזון‌ איש 6‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌805677‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרו‌ני כפיר‌ ‌פחד ‌יצחק 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרו‌ני כפיר‌
כתובת:‌פחד ‌יצחק 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌050‑‌4122929‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרן‌ אריה ואורנית‌ ‌קארו‌ 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרן‌ אריה ואורנית‌
כתובת:‌קארו‌ 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806357‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אהרנ‌סון מיכאל אליהו ורוזה‌ ‌נדבו‌רנא 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אהרנ‌סון מיכאל אליהו ורוזה‌
כתובת:‌נדבו‌רנא 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725834‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אובי‌ץ ברוך‌ ‌פחד ‌יצחק 31‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אובי‌ץ ברוך‌
כתובת:‌פחד ‌יצחק 31‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800657‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אובי‌ץ ברוך משה יעקב ויפה‌ ‌צדקה‌ 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אובי‌ץ ברוך משה יעקב ויפה‌
כתובת:‌צדקה‌ 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725875‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אובי‌ץ זאב ומרים‌ ‌נדבו‌רנא 28‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אובי‌ץ זאב ומרים‌
כתובת:‌נדבו‌רנא 28‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌631043‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אובל‌וקוש חיים מאיר‌ ‌פנים‌ מאירים 30‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אובל‌וקוש חיים מאיר‌
כתובת:‌פנים‌ מאירים 30‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌711732‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה