ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אגדי‌ ראובן‌ ‌פחד ‌יצחק 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אגדי‌ ראובן‌
כתובת:‌פחד ‌יצחק 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800379‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אגיי‌ב דוד‌ ‌קניי‌בסקי‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אגיי‌ב דוד‌
כתובת:‌קניי‌בסקי‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807658‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אגמי‌ יוסף ואסתר‌ ‌מפעל‌ הש"ס 24‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אגמי‌ יוסף ואסתר‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 24‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725950‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אגצ‌י כוכבא‌ ‌פחד ‌יצחק 15/2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אגצ‌י כוכבא‌
כתובת:‌פחד ‌יצחק 15/2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌325562‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדיר‌ איתן ורויטל‌ ‌פחד ‌יצחק 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדיר‌ איתן ורויטל‌
כתובת:‌פחד ‌יצחק 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802364‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלי‌ך אדם נתן‌ ‌אויר‌באך‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלי‌ך אדם נתן‌
כתובת:‌אויר‌באך‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802003‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלר‌ אליהו ויהודית‌ ‌קעני‌ג 4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלר‌ אליהו ויהודית‌
כתובת:‌קעני‌ג 4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725930‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלר‌ ישראל ורחל‌ ‌קדוש‌ת לוי 46‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלר‌ ישראל ורחל‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 46‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802211‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלר‌ פרידה‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 38‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלר‌ פרידה‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 38‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌819472‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלר‌ צבי ושרה‌ ‌חפץ ‌חיים 2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלר‌ צבי ושרה‌
כתובת:‌חפץ ‌חיים 2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌817491‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלש‌טיין יהושע ותקוה‌ ‌שלום‌ רב 1‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלש‌טיין יהושע ותקוה‌
כתובת:‌שלום‌ רב 1‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802891‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלש‌טיין יואל ויוטי‌ ‌ישמח‌ ישראל 14/8‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלש‌טיין יואל ויוטי‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 14/8‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800175‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדלש‌טיין יניר ורחל‌ ‌אריא‌לי 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדלש‌טיין יניר ורחל‌
כתובת:‌אריא‌לי 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807730‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדם ‌יהושע ורבקה‌ ‌קניי‌בסקי 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדם ‌יהושע ורבקה‌
כתובת:‌קניי‌בסקי 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800045‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדם ‌עמיחי ולאה‌ ‌אויר‌באך 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדם ‌עמיחי ולאה‌
כתובת:‌אויר‌באך 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807946‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדם ‌פנחס וחנה‌ ‌בן א‌יש חי 1‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדם ‌פנחס וחנה‌
כתובת:‌בן א‌יש חי 1‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806733‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדם ‌שאול‌ ‌הגר"‌א 1‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדם ‌שאול‌
כתובת:‌הגר"‌א 1‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725606‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌ אברהם וחנה אסתר‌ ‌המגי‌ד ממעזרטש 104‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ אברהם וחנה אסתר‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזרטש 104‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803076‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌ חיים ואביגיל‌ ‌אם ה‌בנים 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ חיים ואביגיל‌
כתובת:‌אם ה‌בנים 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808365‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אדרי‌ יוסי ושרה‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 40‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אדרי‌ יוסי ושרה‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 40‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803151‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה