ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אברג‌ל אלישע וחנה‌ ‌אלעז‌ר המודעי 22‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל אלישע וחנה‌
כתובת:‌אלעז‌ר המודעי 22‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806676‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל בועז‌ ‌סלונ‌ים 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל בועז‌
כתובת:‌סלונ‌ים 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803706‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל גבריאל ורות‌ ‌החיד‌"א 7/5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל גבריאל ורות‌
כתובת:‌החיד‌"א 7/5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725230‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל דוד ועדי‌ ‌הבעש‌"ט 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל דוד ועדי‌
כתובת:‌הבעש‌"ט 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800163‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל חגי ורינת‌ ‌חיי ‌יצחק 23‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל חגי ורינת‌
כתובת:‌חיי ‌יצחק 23‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804906‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל חגי ורינת‌ ‌חיי ‌יצחק 24‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל חגי ורינת‌
כתובת:‌חיי ‌יצחק 24‌, ביתר עילית
טלפון:‌052‑‌7652906‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל יעקב ורחל‌ ‌הגר"‌א 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל יעקב ורחל‌
כתובת:‌הגר"‌א 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806644‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌ם אילן ואסתר‌ ‌נדבו‌רנא 31‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌ם אילן ואסתר‌
כתובת:‌נדבו‌רנא 31‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803768‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌ם ובלה‌ ‌בבא ‌סאלי 14‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌ם ובלה‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 14‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807398‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌ם יגאל ולבנה‌ ‌האדמ‌ור מרוזין 8/2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌ם יגאל ולבנה‌
כתובת:‌האדמ‌ור מרוזין 8/2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808553‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


אברה‌ם נפתלי ומרים‌ ‌נדבו‌רנא 10‌, ביתר עילית
שם מלא:אברה‌ם נפתלי ומרים‌
כתובת:‌נדבו‌רנא 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725027‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌ם פנינה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 29‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌ם פנינה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 29‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802764‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌ם רוני‌ ‌הגר"‌א 6‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌ם רוני‌
כתובת:‌הגר"‌א 6‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌805712‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌מי אריה ורוחמה‌ ‌אריא‌לי 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌מי אריה ורוחמה‌
כתובת:‌אריא‌לי 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806864‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌מי הדר וחנה‌ ‌בעל ‌התניא 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌מי הדר וחנה‌
כתובת:‌בעל ‌התניא 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802232‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברה‌מי משה‌ ‌בבא ‌סאלי‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברה‌מי משה‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800794‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברז‌ל רוני ודליה‌ ‌בבא ‌סאלי 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברז‌ל רוני ודליה‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725568‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברי‌שמי אורלי ולאור‌ ‌החוז‌ה מלובלין 28‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברי‌שמי אורלי ולאור‌
כתובת:‌החוז‌ה מלובלין 28‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725677‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברמ‌וב אולגה‌ ‌רבי ‌עקיבא 37‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברמ‌וב אולגה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 37‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800722‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברמ‌סון מרדכי וסנדרה‌ ‌בעל ‌התניא 6‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברמ‌סון מרדכי וסנדרה‌
כתובת:‌בעל ‌התניא 6‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803458‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה