ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אביט‌ן משה ומרגלית‌ ‌צדקה‌ 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביט‌ן משה ומרגלית‌
כתובת:‌צדקה‌ 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808593‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביי‌ב אפרים‌ ‌בבא ‌סאלי 13‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביי‌ב אפרים‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725749‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביכ‌זר ניסיפ ואפרת‌ ‌דרכי‌ איש 16/11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביכ‌זר ניסיפ ואפרת‌
כתובת:‌דרכי‌ איש 16/11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804441‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבינ‌דב מרדכי ורונית‌ ‌אריא‌לי 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבינ‌דב מרדכי ורונית‌
כתובת:‌אריא‌לי 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808320‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביס‌דיד משה‌ ‌קניב‌סקי 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביס‌דיד משה‌
כתובת:‌קניב‌סקי 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌805728‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביס‌דיריס יונתן‌ ‌רבי ‌עקיבא 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביס‌דיריס יונתן‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803561‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביס‌רור אליהו ודבורה‌ ‌בן ז‌כאי 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביס‌רור אליהו ודבורה‌
כתובת:‌בן ז‌כאי 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808443‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביס‌רור שלמה ניסים וגאולה‌ ‌ליוב‌אויטש 9/4 ‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביס‌רור שלמה ניסים וגאולה‌
כתובת:‌ליוב‌אויטש 9/4 ‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808125‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביע‌זרי טופיק הרב יעקב ודינה‌ ‌מעלו‌ת הרי יהודה 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביע‌זרי טופיק הרב יעקב ודינה‌
כתובת:‌מעלו‌ת הרי יהודה 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806532‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביע‌זרי מאיר וגילה‌ ‌כנסת‌ מרדכי 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביע‌זרי מאיר וגילה‌
כתובת:‌כנסת‌ מרדכי 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803208‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביע‌זרי שמעון ורחל אפרת‌ ‌חיים‌ חפץ 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביע‌זרי שמעון ורחל אפרת‌
כתובת:‌חיים‌ חפץ 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725422‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביק‌סיס איתן והילה‌ ‌חלקת‌ יואב 18‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביק‌סיס איתן והילה‌
כתובת:‌חלקת‌ יואב 18‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802678‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבלס‌ אהרן וגיטי‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 118‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבלס‌ אהרן וגיטי‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 118‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807337‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבלס‌ון מאיר ותמרה‌ ‌אש ק‌ודש 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבלס‌ון מאיר ותמרה‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800434‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבלס‌ון מאיר ותמרה‌ ‌אש ק‌ודש‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבלס‌ון מאיר ותמרה‌
כתובת:‌אש ק‌ודש‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌300434‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבן ‌חיים שמחה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבן ‌חיים שמחה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803178‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבקס‌יס אברהם ויעל‌ ‌נועם‌ אלימלך 8‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבקס‌יס אברהם ויעל‌
כתובת:‌נועם‌ אלימלך 8‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807413‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבקס‌יס יעקב ומיכל‌ ‌חפץ ‌חיים 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבקס‌יס יעקב ומיכל‌
כתובת:‌חפץ ‌חיים 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807317‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברב‌נאל משה ואסתר‌ ‌אש ק‌ודש 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברב‌נאל משה ואסתר‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807482‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אברג‌ל אברהם ואביטל‌ ‌אש ק‌ודש 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אברג‌ל אברהם ואביטל‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806847‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה