ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
אבא ‌‑ שאול אליהו ואיילת‌ ‌חיי ‌יצחק 13‌, ביתר עילית
שם מלא:אבא ‌‑ שאול אליהו ואיילת‌
כתובת:‌חיי ‌יצחק 13‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802898‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבא ‌‑ שאול יהושע וציפורה‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 67‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבא ‌‑ שאול יהושע וציפורה‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 67‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804572‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבא ‌‑ שאול רפאל ואיילת‌ ‌חפץ ‌חיים 6‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבא ‌‑ שאול רפאל ואיילת‌
כתובת:‌חפץ ‌חיים 6‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725407‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבא ‌‑ שאול רפאל ושושנה‌ ‌קדוש‌ת לוי 31‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבא ‌‑ שאול רפאל ושושנה‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 31‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807045‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבדר‌ בועז והדסה‌ ‌הגר"‌א 2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבדר‌ בועז והדסה‌
כתובת:‌הגר"‌א 2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725302‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבו ‌אופיר וכרמית‌ ‌הגר"‌א 11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבו ‌אופיר וכרמית‌
כתובת:‌הגר"‌א 11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802179‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבוט‌בול מירב‌ ‌קראו‌ 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבוט‌בול מירב‌
כתובת:‌קראו‌ 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803530‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבוי‌וסף יפה‌ ‌הגר"‌א ‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבוי‌וסף יפה‌
כתובת:‌הגר"‌א ‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725549‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבול‌נקו ישראל ומאשה‌ ‌בבא ‌סאלי 17‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבול‌נקו ישראל ומאשה‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 17‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807496‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבוק‌סיט אורה‌ ‌הבעש‌"ט ‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבוק‌סיט אורה‌
כתובת:‌הבעש‌"ט ‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806083‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבוק‌סיס דניאלה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 10‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבוק‌סיס דניאלה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 10‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800644‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אבוק‌סיס יעקב ואורה‌ ‌הבעש‌"ט 18‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אבוק‌סיס יעקב ואורה‌
כתובת:‌הבעש‌"ט 18‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806083‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביא‌ן יעקב ורחל‌ ‌קארו‌ 8‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביא‌ן יעקב ורחל‌
כתובת:‌קארו‌ 8‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806225‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביב‌י שאול ואילנה‌ ‌רוז‌ין 6‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביב‌י שאול ואילנה‌
כתובת:‌רוז‌ין 6‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807071‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביג‌ל שמואל ומרים‌ ‌נדבו‌רנא 32‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביג‌ל שמואל ומרים‌
כתובת:‌נדבו‌רנא 32‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808823‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביז‌וב עוז ואסתי‌ ‌בבא ‌סאלי 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביז‌וב עוז ואסתי‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808181‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביט‌ל אליהו וענת‌ ‌בעל ‌התניא 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביט‌ל אליהו וענת‌
כתובת:‌בעל ‌התניא 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807883‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביט‌ל מרדכי ומרים‌ ‌דברי‌ חיים 2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביט‌ל מרדכי ומרים‌
כתובת:‌דברי‌ חיים 2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800012‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביט‌ן מימון ושרה‌ ‌אגרו‌ת משה 38‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביט‌ן מימון ושרה‌
כתובת:‌אגרו‌ת משה 38‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807546‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אביט‌ן משה ואסתר‌ ‌בבא ‌סאלי 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אביט‌ן משה ואסתר‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808314‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה