רפואה ועזרה

תרום לקופה
מוסדות נדבורנה אלעד

תרום לקופה
מוסדות חוג חתם סופר בארה'ק

תרום לקופה
קהל חסידי ויזניץ

תרום לקופה
בית המדרש מנחת שלמה

תרום לקופה
קהל חסידים אלעד

תרום לקופה
יגל יעקב חולון

תרום לקופה
מוסדות ראדזין

תרום לקופה
ישיבת נתיבות שלום סלונים

תרום לקופה
מוסדות שערי תורה ירושלים

תרום לקופה
דרכי תבונה
קהילת בני תורה דרכי תבונה ביתר עילית
תרום לקופה
התאחדות תלמידי וחסידי ערלוי
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
היכלי התורה והחסד צאנז
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
תרום לקופה
פינסק קארלין
בית הכנסת המרכזי בית ישראל
תרום לקופה
סערט ויזניץ - ביתר עילית

תרום לקופה
מוסדות צאנז ביתר עילית
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
בית המדרש מעליץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
מוסדות חסידי סלאנים
באר אברהם
תרום לקופה
איגוד מוסדות ויזניץ
בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
מרכז מוסדות נדבורנה
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
באסטאן רמת בית שמש
בית המדרש לתורה ולתפילה
תרום לקופה
מוסדות טשכנוב

תרום לקופה
בית מדרש בית הלל - פנחס אשר

תרום לקופה
מוסדות קוסוב ויזניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
חצר הקודש סאדיגורה
בית המדרש הגדול
תרום לקופה
מרכז מוסדות מודזיץ

תרום לקופה
מוסדות סאווראן בארה"ק
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה
מוסדות בוהוש בארה"ק
מוסדות בוהוש בארה"ק בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
תרום לקופה