אשדוד
אשדוד
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
387
אשקלון
אשקלון
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
08-6782085
387
בת ים
בת ים
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
03-5064315
387
הרצליה
הרצליה
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
387
חדרה
חדרה
בשעות 7:00 - 13:00 א,ג,ה, לגברים, וב,ד, לנשים. ובשעות 13:00 - 18:30 ב,ד,ו לגברים וא,ג,ה, לנשים ...
04-6221107
387
חיפה
חיפה
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
387
טבריה
טבריה
שני חופים נפרדים ...
04-6792229
387
ים המלח
ים המלח
שני חופים נפרדים ...
387
נתניה
נתניה
בשעות 8:30 - 13:00 א,ג,ה, לגברים, וב,ד, לנשים. ובשעות 14:00 - חצי שעה לפני השקיעה ב,ד,ו לגברים וא,ג,ה, לנשים ...
387
ארגמן - עכו
עכו
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
387
ראשון לציון
ראשון לציון
ב,ד,ו גברים א,ג,ה, נשים ...
387