הירשם
או
התחבר
0.00 ש"ח
היעד: 300 ש"ח
הותרמו עד כה: 1,752 ש"ח
סכום שעדיין נשאר לתרום: -1,452 ש"ח
0
שניות
:
0
דקות
:
0
שעות
:
0
ימים
לתרומהמספר התורמים שלנו 13
שי לתורמים

לתורמים 100 ש

תקבלו כרטיס תודה מכבוד קדושת מרן אדוננו מורנו ורבינו

לתורמים 1500 ש

יקבלו 2 ספרי דברי אלוקים חיים על חמשה חומשי תורה מכבוד קדושת מורנו ורבינו

לתורמים 3200 ש

תעודת הוקרה + הזכרה בתפילת הכותל של רבינו הקדוש