הירשם
או
התחבר
0.00 ש"ח

קרן פיקוח נפש להצלת המשפחה מקריסה כללית

עזרו לנו לעזור להם

שעון החול הולך ואוזל:
0
שניות
:
0
דקות
:
0
שעות
:
0
ימים
היעד: 500,000 ש"ח
הותרמו עד כה: 14,909 ש"ח
סכום שעדיין נשאר לתרום: 485,091 ש"ח
לתרומהמספר התורמים שלנו 57