חתונות: וגשל
חתונות
יז סיוון ה תשע"ט
01/202/2018
אולם: וגשל
כתובת: נתניה - 22406 144th Ave 11413-3501
ראה מפה
פרשה: תצוה
קבלת פנים: 18:30
חופה: 19:00
ריקודים: 22:00
טלפון לבירורים: +972527603309
החתן
יעקב איירנברקט
הורי החתן: חיים איירנברקט
סבי החתן: יוחנן אלמוגן
הכלה
לאה ויינקרקר
הורי הכלה: רחל ויינקרקר
סבי הכלה: רבקה פטרובשק
הערות

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

invitation
שלח מידע זה לחברדווח שגיאה


שלח הודעה לבעל עסק זה