חתונות: וגשל
חתונות
יז סיוון ה תשע"ט
01/202/2018
אולם: וגשל
כתובת: אזור -
ראה מפה
פרשה: תצוה
קבלת פנים: 18:30
חופה: 19:00
ריקודים: 22:00
טלפון לבירורים: +972527603309
החתן
יעקב איירנברקט
הורי החתן: חיים איירנברקט
סבי החתן: יוחנן אלמוגן
הכלה
לאה ויינקרקר
הורי הכלה: רחל ויינקרקר
סבי הכלה: רבקה פטרובשק
הערות

לכל מכריי וידידיי, הנכם מוזמנים לחתונה
ובראותי אותכם בשמחתי אשמח גם אני בשמחתכם ותחול עליכם ברכת טוב שפע וברכה

invitation
שלח מידע זה לחברדווח שגיאה


שלח הודעה לבעל עסק זה