סגור
🔍
טלטרגט - המטרה שלך זו העבודה שלנו
074-744-4808
טלטרגט - המטרה שלך זו העבודה שלנו

אודות

טלטגרט

המערכת הראשונה בישראל לתחום התרומות המשלבת גם -

מחלקה דיגיטלית לגיוס תורמים חדשים,

וגם במוקד אנושי לקליטת תרומות ושימור.

גלריה

הגדל תמונה 🔍
כתובת: -