השבת אבידה
2019-02-01
תיאור האבידה

נמצא תוכי בשבוע שעבר ניתן לקבלו ע''פ סימנים

כתובת: אלעד -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 054-8434468
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-02-01
תיאור האבידה

נמצא רב קו על שם אהרוני בתיה

כתובת: אלעד -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 053-3155415
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-02-01
תיאור האבידה

נמצא צרור מפתחות רכב באזור שמעון הצדיק

כתובת: אלעד -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 052-7644314
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-02-01
תיאור האבידה

נמצא צ'יפ אלקטרוני באזור הכיכר הראשונה

כתובת: אלעד -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 058-3232141
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-02-01
תיאור האבידה

נמצא מפתח שחור בארנק באזור התחתון של העיר

כתובת: אלעד -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 058-3232141
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-02-01
תיאור האבידה

נמצא כרטיס רב קו ע''ש שירה יחזקאל

כתובת: אלעד -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 054-8403659
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-31
תיאור האבידה

נמצא צמיד זהב

כתובת: נתניה -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 053-3104214
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-27
תיאור האבידה

נמצא טבעת בהר הזיתים באוהל אדמורי נדבורנה

כתובת: ירושלים -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 054-8434312
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-26
תיאור האבידה

נלקחהולחף מעיל צמר בקו 402 מב''ב לירושלים

כתובת: בית שמש -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 052-7111809
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-26
תיאור האבידה

נמצא נגן בקו 280 מב''ב לאלעד

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 052-7652034
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-26
תיאור האבידה

נמצא צמיד באזור חנוכה

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 050-4107820
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-26
תיאור האבידה

שעון ראדו בקו 498 מאופקים לב''ב מוצש''ק שמות

כתובת: אופקים -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 058-3222915
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-26
תיאור האבידה

כרטיס זכרון של מצלמה 32 גיגה באיזור חנוכה 

כתובת: ירושלים -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 058-3236978
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-26
תיאור האבידה

מזוודה מפלסטיק באזור קוקה קולה

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 058-3244150
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-23
תיאור האבידה

צמיד זהב חלקו העליון משובץ אבנים,

בערב שבת קודש פרשת וארא,

יתכן ונפל בקו פנימי של דן

הצמיד יקר מאוד לבעליו,

המוצא הישר מתבקש ליצור קשר

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 058-3268832
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-19
תיאור האבידה

ת.ז. + תעודת נכה באזור צפניהבר אילן

כתובת: ירושלים -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 053-3132675
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-19
תיאור האבידה

נמצא מפתחות באיזור חנוכה בשמגר

כתובת: ירושלים -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 053-3174093
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-19
תיאור האבידה

נמצא צמיד באיזור חנוכה

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 050-4107820
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-19
תיאור האבידה

נמצא נגן האיזור חנוכה ברח' השומר

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 050-4107820
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ
2019-01-19
תיאור האבידה

קופסת פאה בתחנה ברח' השומר

כתובת: בני ברק -
ראה מפה
טלפון לבירורים: 052-7139534
שלח מידע זה לחברשלח הודעה למפרסם זהכככ