ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
‌אייז‌נבך צבי אריה וחיה‌ ‌הבעש‌"ט 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבך צבי אריה וחיה‌
כתובת:‌הבעש‌"ט 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806711‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נבך צבי אריה ורחל‌ ‌המגי‌ד ממעזריטש 49‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבך צבי אריה ורחל‌
כתובת:‌המגי‌ד ממעזריטש 49‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802276‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נבך שלמה וגולדה‌ ‌רבי ‌עקיבא 18‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבך שלמה וגולדה‌
כתובת:‌רבי ‌עקיבא 18‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806544‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נבך שלמה וחיה‌ ‌בבא ‌סאלי 21‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבך שלמה וחיה‌
כתובת:‌בבא ‌סאלי 21‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808399‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נבך שמואל וטובה‌ ‌אש ק‌ודש 17‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבך שמואל וטובה‌
כתובת:‌אש ק‌ודש 17‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌807458‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נבך שניאור‌ ‌ישמח‌ ישראל 26‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבך שניאור‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 26‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804934‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נבלט אהרן ובתיה‌ ‌חב"ד‌ 16‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נבלט אהרן ובתיה‌
כתובת:‌חב"ד‌ 16‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804358‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נברג יהושע מרדכי ושרה‌ ‌כנסת‌ מרדכי 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נברג יהושע מרדכי ושרה‌
כתובת:‌כנסת‌ מרדכי 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803340‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נברג מאיר וסימה‌ ‌דרכי‌ איש 9/2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נברג מאיר וסימה‌
כתובת:‌דרכי‌ איש 9/2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725863‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נברג מנחם‌ ‌חיי ‌יצחק 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נברג מנחם‌
כתובת:‌חיי ‌יצחק 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802693‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נברג שמעון שלום ונעמי שרה‌ ‌חב"ד‌ 25‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נברג שמעון שלום ונעמי שרה‌
כתובת:‌חב"ד‌ 25‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806519‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נטל שלמה‌ ‌סלונ‌ים 5‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נטל שלמה‌
כתובת:‌סלונ‌ים 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌803843‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נער אברהם‌ ‌ברוך‌ 2/12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נער אברהם‌
כתובת:‌ברוך‌ 2/12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑6‌275258‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נר אלי ויהודית‌ ‌קדוש‌ת לוי 29‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נר אלי ויהודית‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 29‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800655‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נר יהודית‌ ‌קדוש‌ת לוי‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נר יהודית‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800605‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נר יוסף חיים וברכה‌ ‌דרכי‌ איש 34/11‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נר יוסף חיים וברכה‌
כתובת:‌דרכי‌ איש 34/11‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑6‌275194‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נר יחיאל מיכל‌ ‌דרכי‌ איש 18/4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נר יחיאל מיכל‌
כתובת:‌דרכי‌ איש 18/4‌, ביתר עילית
טלפון:‌052‑‌7634732‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נשטט שמעון ורחל‌ ‌מוצפ‌י 22‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נשטט שמעון ורחל‌
כתובת:‌מוצפ‌י 22‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802867‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נשטיין אברהם ואסתר‌ ‌החוז‌ה מלובלין 33‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נשטיין אברהם ואסתר‌
כתובת:‌החוז‌ה מלובלין 33‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804367‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌נשטיין זאב וחלי‌ ‌חפץ ‌חיים 2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌נשטיין זאב וחלי‌
כתובת:‌חפץ ‌חיים 2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802837‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה