ספר טלפונים אנשים
שם מלא כתובת מועדפים
איזב‌י בנימין וגילה‌ ‌נועם‌ אלימלך 5‌, ביתר עילית
שם מלא:איזב‌י בנימין וגילה‌
כתובת:‌נועם‌ אלימלך 5‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802415‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזט‌ין אשר‌ ‌קדוש‌ת לוי‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזט‌ין אשר‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑8‌802822‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזן‌ ישראל ושושי‌ ‌אויר‌באך 7‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזן‌ ישראל ושושי‌
כתובת:‌אויר‌באך 7‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌725699‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌באך דוד ואסתר‌ ‌שלום‌ רב 3/8‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌באך דוד ואסתר‌
כתובת:‌שלום‌ רב 3/8‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑8‌004006‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌באך זאב ורבקה‌ ‌מפעל‌ הש"ס 8‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌באך זאב ורבקה‌
כתובת:‌מפעל‌ הש"ס 8‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808969‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌בך אשר‌ ‌ישמח‌ ישראל 17‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌בך אשר‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 17‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌804403‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌בך יהושע‌ ‌כנסת‌ יחזקאל 9‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌בך יהושע‌
כתובת:‌כנסת‌ יחזקאל 9‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌715497‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌טל מרדכי שלמה ואסתר‌ ‌קעני‌ג 14‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌טל מרדכי שלמה ואסתר‌
כתובת:‌קעני‌ג 14‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808927‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌שטיין משה ורחל‌ ‌החוז‌ה מלובלין 4‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌שטיין משה ורחל‌
כתובת:‌החוז‌ה מלובלין 4‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802807‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזנ‌שטין אשר‌ ‌קדוש‌ת לוי 46‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזנ‌שטין אשר‌
כתובת:‌קדוש‌ת לוי 46‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802822‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איזר‌עאל משה חיים‌ ‌חתם ‌סופר 17‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איזר‌עאל משה חיים‌
כתובת:‌חתם ‌סופר 17‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802235‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איטח‌ חיים ושמחה‌ ‌אם ה‌בנים 2‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איטח‌ חיים ושמחה‌
כתובת:‌אם ה‌בנים 2‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808931‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איטח‌ יהושע וחנה‌ ‌חזון‌ איש 18‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איטח‌ יהושע וחנה‌
כתובת:‌חזון‌ איש 18‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808825‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איטח‌ יצחק ושרה‌ ‌זווי‌עהל 21‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איטח‌ יצחק ושרה‌
כתובת:‌זווי‌עהל 21‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌808029‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌איטח‌ נועה‌ ‌הגר"‌א 12‌, ביתר עילית
שם מלא:‌איטח‌ נועה‌
כתובת:‌הגר"‌א 12‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌800849‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייב‌לר טה‌ ‌חזון‌ איש‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייב‌לר טה‌
כתובת:‌חזון‌ איש‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑8‌807227‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייד‌לשטיין יהושע‌ ‌שלום‌ רב 1‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייד‌לשטיין יהושע‌
כתובת:‌שלום‌ רב 1‌, ביתר עילית
טלפון:‌052‑‌7623656‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייד‌לשטיין יואל דוד וויטי‌ ‌ישמח‌ ישראל 14‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייד‌לשטיין יואל דוד וויטי‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 14‌, ביתר עילית
טלפון:‌052‑‌7614175‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌ין גולדה‌ ‌ישמח‌ ישראל 31‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌ין גולדה‌
כתובת:‌ישמח‌ ישראל 31‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌802880‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה


‌אייז‌ין חיים צבי ומרים‌ ‌בן ז‌כאי 15‌, ביתר עילית
שם מלא:‌אייז‌ין חיים צבי ומרים‌
כתובת:‌בן ז‌כאי 15‌, ביתר עילית
טלפון:‌02‑5‌806422‌
נייד:0
שלח מידע זה לחבר
דווח שגיאה