פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 82

זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2018-07-02
0
26
דוד
נושאים: 0
תגובות: 0
...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2018-07-02
0
65
דוד
נושאים: 0
תגובות: 0
הרה"ג בן ציון ב"ר אליהו אבא שאול זצוקו"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובעל הספר אור לציון מגדולי פוסקי ההלכה יט' תמוז תשנ"ח  ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
30
נושאים:
תגובות:
"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים" - קהל אנ"ש חסידי ויזניץ בכל אתר ואתר, ובמרכזם קהלתנו הק' והמפוארת שבלונדון, הוכו במכה קשה ומכאיבה, עם הסתלקותו ללא עת של האחד ומיוחד שבחבורה, החסיד המופלג בשלושת עמודי העולם תורה עבודה וגמילות-חסדים, איש חי ועתיר פעלים כבירים לתורה ולחסידות מתוך התמסרות נדירה, קשור ודבוק בלו"נ לרבוה"ק וזכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ה"ה הגה"ח מוהר"ר שמואל יהודא שטרן זצ"ל, ר"מ ומשגי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
36
נושאים:
תגובות:
במוצאי ש"ק פרשת יתרו תשס"ה, הגיעה מווינה שבאוסטריה הידיעה המצערת על פטירתו של אחד מוותיקי תומכי ועסקני מוסדותינו הקדושים, רודף צדקה וחסד, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, עדין הנפש ואציל הרוח, ה"ה מוה"ר זאב וואלף רוזן ז"ל, אשר הלך לעולמו בשיבה טובה, בשנת הפ"ז לחייו. ר' וואלף ז"ל נולד בשנת תרע"ח בעיר חוסט שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב רוזנפלד ז"ל. בביתו, ובבית זקנו החסיד המופלג והנודע מוה"ר ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
19
נושאים:
תגובות:
  ביום ט' בטבת תשס"ה, הוכתה עדתנו הקדושה מכה קשה וכואבת, עם היוודע דבר הידיעה המרה על פטירתו הפתאומית ללא עת של היקר באנשים, רודף צדקה וחסד בכל ליבו ונפשו, הרה"ח ר' אברהם זאב הלוי ויזל ז"ל, מחשובי ומיקירי אנ"ש בקרייתנו הק' ומזכיר הוועדה העליונה דחסידי ויזניץ. ר' אברהם זאב ז"ל נולד בי"ז בטבת תש"ט, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ מגזע בעל ה"טורי זהב" זי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
43
נושאים:
תגובות:
באור לי"ז באלול תשס"ד, נעדר מאתנו אחד מחשובי אנ"ש, ותיק וחסיד, ירא ושלם, בר אוריין ומתנהג בחסידות, האי ספרא רבא הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל, אשר נלב"ע לאחר מחלה קשה בשנתו ה-ס"ד. הלווייתו התקיימה עוד באותו לילה בבני-ברק ובירושלים, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות חסידים ואנשי-מעשה רבים שהוקירו והעריכו את דמותו הנעלית והמיוחדת. ר' ישראל חיים ז"ל נולד בראדאוויץ שבבוקובינא בחודש שבט ת"ש, לאבי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
17
נושאים:
תגובות:
  ביום ב' באלול תשס"ד, הלך לעולמו אחד מחשובי ומיוחדי העסקנים לטובת מוסדותינו הקדושים, הולך תמים פועל צדק וירא אלקים, נצר לחסידי ויז'ניץ מזה דורות, ה"ה הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא. בהלווייתו שהתקיימה בעיר כפר-סבא, ביכו רבים וטובים את פטירתו של איש תם וישר זה, שכל דרכיו אמת ויושר, וכל ימי חייו פעל ודאג לזולתו. ר' ברוך ז"ל נולד לפני למעלה משמונים שנה בעיירה דיבעווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
27
נושאים:
תגובות:
בראשית חודש אלול תשס"ד, אבד אחד ומיוחד מקהל עדתנו הקדושה, שר הצדקה והחסד, מגדולי תומכי ומחזיקי עולם התורה והחסידות, ה"ה הנגיד המפורסם מוהר"ר שמואל יהודא דסקל ז"ל מקרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב. בהלווייתו שיצאה מביהמ"ד הגדול בקרייתנו באור ליום ב' באלול, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, הלכו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור וראשי מוסדות תורה וחסד, חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם המוני אנשי שלומנו. ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
30
נושאים:
תגובות:
ביום כ"ג בתמוז תשס"ד, נפטר לחיי-עד אחד מזקני וחשובי חסידי אטיניא - ויז'ניץ, איש חסיד משרידי הדור הקודם, קובע עיתים תורה במסי"נ ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, ה"ה הרה"ח מוה"ר ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק. הרה"ח ר' ישראל נולד ביום ו' בתמוז תרפ"ד, בעיר שאץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' ליטמאן ולצר ז"ל מחשובי חסידי אטיניא בעירו, בן הרה"ח ר' אברהם דוד ז"ל שו"ב דקומונעשט, בן הרה"ח המופ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
26
נושאים:
תגובות:
בבוקרו של יום רביעי ד' בתמוז תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו ללא עת של אחד ומיוחד מבני החבורה, מיקירי וחשובי אנ"ש, איש חסיד המתחסד עם קונו ועם הבריות, מאיר פנים לכל נברא, טוב ומטיב לכל, ה"ה הרב החסיד ר' יחיאל שיין ז"ל, אשר נלב"ע לדאבון לב בני משפחתו וקהל אנ"ש לאחר שנות סבל וייסורים. אבלים ודוויים הלכו המוני חסידים ואנשי מעשה אחרי מיטתו, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כשהם מבכים מרה את פטירתו ללא עת ש...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
16
נושאים:
תגובות:
ביום שני י"ח בסיון תשס"ד, השתתפו חסידים ואנשי מעשה ומאות רבני ואברכי כוללי ויז'ניץ, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בהלווייתו של היקר באדם, איש חי ורב פעלים לתורה לחסידות ולחסד, תומך נכבד ומחשובי העסקנים למען מוסדותינו הקדושים, הולך תמים ופועל צדק, ה"ה מוה"ר יוסף יו"ט גנץ ז"ל, מחשובי ונשואי העדה בעיר קרית-אתא ומוותיקי חסידי ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב בשנתו ה-פ"ד. הרה"ח ר' יום-טוב ז"ל נולד בשנת...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
25
נושאים:
תגובות:
ביום ג' ו' באייר תשס"ד, הלך לעולמו אחד מיקירי קרתא של העיר בני-ברק וממקורבי בית ויז'ניץ, עסקן וותיק לטובת ולרווחת הכלל והפרט, עושה ומעשה להגדיל תורה ויראה ולהאדירם, מוה"ר יעקב ברלוביץ ז"ל. ר' יעקב נולד בשנת תרפ"ט בשווייץ, לאביו הר"ר יצחק אליעזר ז"ל. בצעירותו למד בלוגנאו אצל הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל ויבלחט"א הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ראש ישיבת גאו...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-22
0
27
נושאים:
תגובות:
בעלה של מרת ז. ויינשטאק תחי', היה הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל, שנפטר בן תשעים שנה. ר' וואלף ז"ל נולד בחול המועד פסח תרע"ו בעיר סערענטש, הונגריה, לאביו הרה"ח ר' חיים ז"ל, בן הרה"ח המפורסם רבי משה ז"ל, שהיה תלמיד מובהק להגה"ק בעל "ייטב לב" מסיגעט זי"ע. סבו, ר' משה, היה נגיד ובעל צדקה, וזכה לקבל את ברכתו של הגה"ק בעל "שם שלמה" ממונקאטש זי"ע. ברבות הימים התפרסם בצדקת פזרונו לכל דבר שב...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
23
נושאים:
תגובות:
ביום חמישי ער"ח סיון תשס"ד, הובא למנוחות הרה"ח הישיש שריד לדור דעה, עדין הנפש ואציל הרוח, רב פעלים לתורה וחסידות, רודף צדקה וחסד, מוה"ר אליעזר ליפא פולק ז"ל, מוותיקי אנ"ש וממייסדי בית מדרשנו ברח' רבי טרפון בב"ב. בפטירתו אבד לבית ויז'ניץ חסיד וותיק, אשר זכה להסתופף בצילם ולהיות מקורבם של מרן הסב"ק זיע"א וכל אחיו ובניו הקדושים זיע"א. ר' ליפא ז"ל נולד ביום ד' בטבת תרע"א בעיירה קריווע שבמארמורש ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
21
נושאים:
תגובות:
באור ליום כ"ו באייר תשס"ד נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה האי גברא יקירא, עובד השי"ת ביראה טהורה, הולך תמים ופועל צדק, הרב החסיד הישיש מוה"ר שלמה פרוכטר ז"ל מקרית ויז'ניץ. הרה"ח ר' שלמה נולד בשנת תר"ע בעיר בארשא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר אברהם יוסף ז"ל, ששימש כשו"ב בבארשא למעלה מעשר שנים. שורש המשפחה הרוממה, בה ספג ר' שלמה חינוך לתורה ויראה טהורה, מגיע עד להרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבור...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-05-15
0
45
נושאים:
תגובות:
  קהל המונים מסלתה ושמנה של עיר התורה והחסידות בני-ברק, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואלופי תורה, ליוו ביום שישי עש"ק פרשת שלח תשס"ד למנוחות את אחד ומיוחד מגדולי הפוסקים, נזר הרבנים, גודר גדר ועומד בפרץ והעמיד תלמידים הרבה, ה"ה הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר יצחק שלמה אונגר זצ"ל, גאב"ד "חוג חתם סופר", מייסד וראש ישיבת "מחנה אברהם" וחבר הבד"ץ דזכרון מאיר, אשר נסתלק למגי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
24
נושאים:
תגובות:
ביום ראש חודש אייר תשס"ד נתבקש לשמי מעלה אחד מיחידי סגולה בעדת חסידי ויז'ניץ, הרב החסיד ר' יהושע זאב הלוי מכלוביץ ז"ל. באותו ערב באו חסידים ואנשי מעשה לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש חי ורב פעלים לכל דבר שבקדושה אשר בשם "ויז'ניץ" יקרא, ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכן כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א. ביום ראש חודש טבת שנת תער"ב נולד ר' יהושע זאב ז"ל בעיר הגדולה שאץ שבמחוז בוקובינא, ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
26
נושאים:
תגובות:
  אור ליום ג' ר"ח ניסן תשס"ד, ליוו המוני אנ"ש ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, עתיר הפעלים לתורה לתפילה ולחסד, אהוב למקום ולבריות, הרה"ח מוה"ר אליעזר טסלר ז"ל מפתח תקוה - קרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע למגינת לב בשנתו ה-ס"ז לאחר למעלה משנה וחצי של סבל וייסורים. הרה"ח ר' אליעזר נולד בעיר טעמשוואר שברומניה, לאביו הרה"ח ר' משה חיים ז"ל שהיה מנכבדי הקהילה, ולאמו שהית...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
26
נושאים:
תגובות:
  במוצאי ש"ק פרשת כי תשא כ' באדר תשס"ד, התפשטה הידיעה המעציבה על פטירתו בדמי ימיו של האי גברא יקירא, ת"ח וירא ה', איש חסיד, עדין הנפש ואציל הרוח, מחנך דגול אשר העמיד תלמידים הרבה, ה"ה הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל, מנהל תלמוד תורה ויז'ניץ בלונדון, ששחל"ח לאחר מחלה קשה. קהילת חסידי ויז'ניץ בלונדון איבדה את אחד מטובי בניה-בוניה, אישיות תורנית-חינוכית משכמה ומעלה. במשך כחצי יובל שנים אחז באמת הבנין, ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
43
נושאים:
תגובות:
בציריך שבשווייץ נלב"ע בפתאומיות בשב"ק פרשת תצוה תשס"ד, אחד ומיוחד מחשובי תומכי מוסדותינו הקדושים, ת"ח מופלג ויר"ש, מוקיר רבנן ותלמידיהון, ה"ה הרבני מוה"ר פסח ברנזון ז"ל, שבפתאומיות שבק חיים לכל חי ללא עת, בגיל נ"ו, לדאבון כל לב. ר' פסח ז"ל היה בנו יחידו של הנגיד הנכבד האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, מחשובי תומכי מוסדותינו הק', ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך, שנלב"ע בשם טוב וב...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
27
נושאים:
תגובות:
  דוויים וכואבים הלכו חסידים ואנשי מעשה בירושלים ובבני-ברק, ובמרכזם המוני אנ"ש בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבני החבורה, החסיד המפואר מבני העלייה מוה"ר יוסף ישכר בעריש וויינברגר ז"ל, בעמח"ס "עדות ביהוסף" - מנהגי ויז'ניץ, ששחל"ח לדאבון לב לאחר שהתייסר במחלה קשה, והוא בן ס"ב. ר' בעריש נולד בחודש כסלו תש"ג, לאביו הגה"צ מגדולי חסידי ויז'ניץ מוה"ר אשר יונ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
48
נושאים:
תגובות:
בעש"ק תצוה י"ב באדר תשס"ד, הלכו רבים מאנ"ש, ידידים ומוקירי זכרו, אחר מיטתו של זקן חסידי ויז'ניץ, הרה"ח מוה"ר אלימלך פיקסלר ז"ל מטערנעווא - בני ראם - בני ברק, שנלב"ע בשיבה טובה בשנת הק"ב לחייו. המנוח ז"ל נולד בטערנעווא שבמארמורש בי"ד בכסלו תרס"ג, לאביו הרה"ח ר' אברהם ז"ל שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירה. לימים, כשהיה נכדו הרה"ח ר' אברהם פיקסלר הי"ו בא אל רבינו הק' בעל "...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
33
נושאים:
תגובות:
באור ליום ג' בשבט תשס"ד, ליוו אנ"ש, חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, איש חסיד המתחסד עם קונו, ישר דרך, נעים הליכות ותמים במעשיו, רודף צדקה וחסד בכל מאודו, ה"ה הישיש מוה"ר דוד יצחק שפילמן ז"ל מב"ב, ובאחרית ימיו בקרית ויז'ניץ. המנוח ז"ל נולד בשנת תרע"ב בעיר ווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' מאיר יעקב ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעירו. בגיל צעיר של...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
22
נושאים:
תגובות:
במוצאי שב"ק פרשת וארא ר"ח שבט תשס"ד, התאספו המוני אנ"ש חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש תם וישר וירא אלקים, מזקני וחשובי אנ"ש, ה"ה הרה"ח ר' עזריאל פליגמן ז"ל. הרה"ח ר' עזריאל נולד לפני צ"א שנים, בשנת תרע"ג, בווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' זאב פוגל ז"ל מיקירי חסידי ויז'ניץ בעירו, אשר זכה ללמוד בחברותא עם בני רביה"ק בע...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
23
נושאים:
תגובות:
במוצאי שבת-קודש פרשת ויחי תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו של חד מן חבריא, מיקירי אנ"ש, קובע עיתים לתורה במסירות-נפש ורודף צדקה וחסד, ה"ה הרה"ח ר' יוסף חיים ישראל קימרלינג ז"ל, מחשובי תלמידי ומקורבי רבותינו הקדושים, ומתושבי קרית ויז'ניץ משך עשרות בשנים. הרה"ח ר' יוס'ל נולד בשנת תרפ"ד בעיירה וואשקוביץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' מרדכי יהודה [מוט'ל] ז"ל, מיקירי חסידי ויז'...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
18
נושאים:
תגובות:
מברוקלין שבארה"ב, הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של האי גברא יקירא, תומך תורה בכל נפשו ומאודו ורודף צדקה וחסד ביד רחבה ונפש חפיצה, ה"ה הנגיד הנכבד ר' אפרים צבי חיימוביץ ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. הרה"ח ר' אפרים ז"ל נולד בשנת תרפ"ו בביסטרא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' שלמה ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירתו. ר' אפרים זכה בילדותו לקבל את פני רבינו ה"סבא קדישא" בעל "...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
19
נושאים:
תגובות:
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם רבים מאנ"ש, ליוו למנוחות בכסלו תשס"ד את האי גברא יקירא, החסיד המופלא מוה"ר אליהו וועג ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. ר' אלי' ז"ל נולד בי"ג בניסן תרס"ט בפעטריווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר מנחם צבי ז"ל הי"ד. בילדותו נתייתם מאמו, ואז עבר אביו יחד עם ששת ילדיו להתגורר בעיר גרוסוורדיין. דירתם היתה סמוכה לחצר הקודש של כ"ק מרן הסב"ק בעל "א...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
34
נושאים:
תגובות:
  במוצש"ק פרשת האזינו - "שובה" תשס"ד, פסעו המונים מבני ירושלים, ובמרכזם קהל אנשי שלומנו, בלב כבד ובצער רב אחר מיטתו של אחד מזקני וחשובי אנ"ש, ירא ושלם, הרב החסיד ר' יצחק אייזיק גנץ ז"ל, אשר נלב"ע בשב"ק לאחר ייסורים קשים שקיבלם באהבה. הרה"ח ר' אייזיק ז"ל היה מגידולי הפאר בכרם ויז'ניץ, הוא נולד בסיטשעל שבמארמורש כבן יחיד לאביו הרה"ח ר' אליהו ז"ל הי"ד. בבחרותו קנה תורה ויר"ש אצל כ"...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
18
נושאים:
תגובות:
בצהרי יום שישי ח' באלול תשס"ד, הלכו אנ"ש באשדוד יצ"ו דוויים וכואבים אחר מיטתו של האברך החשוב ר' נחום יהודא איידלמן ז"ל, שנלב"ע לאחר מחלה קצרה בדמי ימיו, בשנתו הל"ח. ר' נחום יהודה ז"ל נולד לפני ל"ח שנה, לאביו יבלחט"א  הרה"ח ר' משה איידלמן וב"ב הי"ו, מחשובי חסידי ויזניץ בירושלים ת"ו. בבית זה, בית חסידי מובהק המושתת על אדני התורה והיראה, קיבל את החינוך ליראה טהורה ולאמונת צדיקים, כאשר הוא מת...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
18
נושאים:
תגובות:
ביום ראשון י' באלול תשס"ד, חלקו המוני אנ"ש, ובמרכזם מאות אברכי הכוללים, כבוד אחרון למנוח הדגול, האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, הנגיד ר' צבי הערשיל ברנזון הי"ו מציריך שבשווייץ. ר' הערשיל ז"ל היה ידוע כאיש ישר-דרך, עדין הנפש ואציל הרוח, וגומל חסד בגופו ובממונו. היה אהוב ונכבד על בני הקהילה החרדית בציריך, וכולם כיבדוהו והעריכוהו מאוד. לפני קרוב לחמישים שנה, בביקוריו של כ"ק מרן בעל "אמרי חיים" ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
26
נושאים:
תגובות:
באור ליום שני כ"ז באב תשס"ד, לאחר חצות הלילה, הלכו המוני אנ"ש דחסידי ויזניץ אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבעלי תריסין ומפארי רבני אנ"ש, שייף עייל ושייף נפיק וגריס באורייתא תדירא, חריף ובקי בכל חדרי תורה, ירא ושלם, ענוותן וצנוע, אהוב על המקום ועל הבריות, הגאון החסיד רבי מנחם מענדיל הרטמן זצ"ל מקרית ויז'ניץ יצ"ו, שנגדע בדמי ימיו לאחר שהתייסר בייסורים במחלה קשה. הרב ר' מענדיל זצ"ל נולד בחיפה ביום י"ח בניסן תשי&q...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-03-04
0
23
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש זי"ע נולד בכ' באייר תקצ"ד, הוא היה הצעיר מבין ששת בניו הקדושים של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. בטרם נולד אמר הרה"ק מרוזין לאמו שביכולתו להוריד נשמה גבוהה מאוד מעולם האצילות, שלא היתה בעולם מזה כאלפיים שנה, אולם לכך יצטרך לקבל עצמו ייסורים. אמרה לו אימו: בני, מה לא עושים עבור ילדים? ואז קיבל הרה"ק מרוזין על עצמו עול גלות, ונאסר במאסר ברוסיה. ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-03-01
0
19
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו קדוש ד' הרה"ק רבי אהרן הגדול מקאַרלין זי"ע נולד בשנת תצ"ו לאביו רבי יעקב מפינסק ולאמו מרת פערל ע"ה, שנתבשרו עוד קודם לידתו כי עתידים הם ללדת בן אשר יאיר את עיני ישראל. כבר בגיל צעיר הירבה בסיגופים, התענה משבת לשבת, ואף היה ער לילות רצופים כשהוא עוסק בעבודת ד', אך כשהגיע להסתופף בצל רבו המובהק המגיד הק' ממעזריטש, נענה ואמר שלא הגיע לשלמות העבודה עד שזכה לבוא למעזריטש. הפיץ את תורת החסידות בא...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
23
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו זצ"ל לא היה חוטר מגזע תרשישים. אביו רבי אברהם איטש'ע ז"ל מסאַבין שבפולין, היה אופה פשוט, ולא כל-כך פשוט. כשהתלווה רבנו אל אביו בלכתו למכור כעכים בכפרי הסביבה, שינן האב: מאיר יחיאל! הליכה זו אין תכליתה למכור כעכים, אלא כמו שפירש הבעש"ט את הפסוק "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", הבורא מכונן צעדיו של אדם לאיזו תכלית עלומה, והאדם שאינו יודע מהי תכלית זו, הולך לדרכו כאילו לשם חפצו שלו... בשובו נכנס...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
24
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בעיר וויזניצא בשנת תרכ"ט, לאביו הרה"ק רבי ברוך מוויזניץ זי"ע בעל "אמרי ברוך". הוא נקרא ע"ש זקנו הרה"ק רבי פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. התחנך על ברכי זקנו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מויזניץ זי"ע בעל "צמח צדיק", והצטיין בתורה ובעבודה, מתוך שקידה עצומה. בגיל צעיר נלקח כחתן ע"י דודו הרה"ק רבי שמואל רוקח זצ"ל אבד"ק סקאהל, בן הרה"ק רבי יהושע מבעלזא וחתן ה"צמח צדיק" מויזני...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
31
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שלמה זצ"ל נולד בשנת תרנ"א בעיר באיאן כבן זקונים לאביו הרה"ק רבי יצחק מבאיאן, בן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, ולאמו הרבנית מלכה ע"ה בת הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע בן הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. כשנולד העיד עליו אביו כי הוא "חידוש". אביו חיבבו חיבה יתירה ובכל שבת הקדיש זמן מיוחד לשוחח עימו, באומרו: "איני מרשה לעצמ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
38
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע נולד בשנת תע"ז לאביו רבי אליעזר ליפמאן. נתקרב אל הרה"ק הרבי ר' בער המגיד ממעזריטש ע"י אחיו הרבי ר' זושא מאניפולי. התגורר בשינאווא ואח"כ בליזענסק. היה יוצא עם אחיו לגלות, ובדרכם השתדלו לקרב יהודים לעבודת הבורא בדרך החסידות. אחרי פטירת המגיד ממעזריטש נעשה למנהיגם של גדולי התלמידים, והמונים הסתופפו בצילו. נודע בקדושתו ובפרישותו. בנו הרה"ק רבי אליעזר ליפ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
27
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הגאון מהרש"ם הכהן נולד בתקצ"ה, לאביו הנגיד הגה"ח ר' משה זצ"ל שהסתופף בצל הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע. מילדותו נודע כעילוי. אולם אף שכוח זכרונו היה להפליא, התמיד לשנן את ההלכות, עד כדי ספירת האותיות שבהן. הוסמך להוראה ע"י הגאון ה"שואל ומשיב", ובאופן נדיר גם מהגאון ר' שלמה קלוגער מברודי זצ"ל. לצד גאונותו העצומה היה חי בקדושה ובפרישות, ואף עסק בחכמת הקבלה. מצעירותו דבק בצדיקים, ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
23
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תר"נ לאביו הרה"ק ר' אברהם שלמה מאוז'רוב זצ"ל, נכד הרה"ק רבי לייבוש מאוז'רוב תלמיד הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, ולאמו הרבנית בת הרה"ק רבי חיים שמואל מחענטשין מגדולי האדמו"רים בפולין ונכד ה'חוזה' מלובלין וה'מאור ושמש' זי"ע. רבנו סיפר, שבילדותו כשישן בחדרו של אביו, היה עד לגודל היראת-שמים שלו, מלבד התמדתו בתורה ללא הפסק. כששכב במיטה היה אביו משנן את המשנה 'עק...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
16
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו יהודה לייב ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל, היה מראשוני תלמידי מרן רבי ישראל בעל שם טוב הק' זי"ע. הוא כיהן כ'מוכיח' - מגיד-מישרים בפולנאה עוד בטרם שהתקרב אל הבעש"ט. בתחילה לא העריך נכונה את גדלות הבעש"ט, והיה קורא לו בשמו ישראל, והבעש"ט קראו רבי. עד שפעם אמר לו הבעש"ט - שהוא, רבנו, כשאמר פעם את תפילת 'והוא רחום' של תחנון בשני וחמישי, מסר עצמו למיתה עבור כלל ישראל. אז ראה רבנו שהבעש"ט הוא בעל רו...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
65
נושאים:
תגובות:
ז' באדר תשע"ב מתולדותיו נולד בשנת תר"צ בעיר סערט שבבוקובינא - רומניה, לאביו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנא זצ"ל, אשר יסד את חצר הקודש נדבורנא בבני ברק הנודעת לתהילה, ואשר היה חוטר מגזע צדיקים בית נדבורנא, קרעטשניף ופרימשליאן. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים, כשהוא מתנהג בקדשה ובפרישות בדרך אבותיו הקדושים. הוא עבר את מוראות השואה במחנות טרנסניסטריה שבאוקראינה, לשם גורשה משפחתו עם רבבות אל...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו נולד בחג השבועות תקצ"ו לאביו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זי"ע אבד"ק סיגעט, בעל מחבר ספה"ק "ייטב לב", ולאמו הצדקת מרת רחל ע"ה בת הגה"ק רבי משה דוד אשכנזי זי"ע אבד"ק טאָלטשאָווא ועיה"ק צפת, בעמח"ס 'באר שבע' ו'תולדות אדם'. הסנדק היה זקנו הרה"ק ה'ישמח משה' מאיהעל זי"ע. השם "יום טוב" ניתן לו על שם החג. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים. במשך שנים הסתופף בצל ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
20
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי שלום זי"ע, ראש שושלת בית בעלזא. מילדותו נודע בגדלותו בתורה. הגאון מטשעבין אמר בשם אביו הגה"ק מהרימלוב: העולם אינם יודעים מגאונותו בתורת הנגלה; בגדלותו בתורת הנסתר הוא היה מפורסם. נכדו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע אמר: זקני זי"ע הותיר אחריו פירוש השופך אור חדש על כל סדר נזיקין, חיבור שיכול היה להאיר את פני העולם, אבל מה אעשה, בבעלזא הקפידו שלא להדפיס. משנת תרט&...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
19
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"א לאביו הרה"ק רבי ירחמיאל צבי מבִּיאַלֶע-שעדליץ, בן ה"דברי בינה" מביאלע ומצאצאי היהודי הק' מפשיסחא, ולאמו הרבנית חוה בת הרה"ק רבי ארי' לייבוש מאוז'רוב. הוא נקרא ע"ש זקניו רבי יחיאל מאוז'רוב ורבי יהושע ה'תולדות אדם' מאוסטרובה. בצל זקניו הגדולים צמח ובלט ביראתו וקדושתו כבר בהיותו רך בשנים. כבן חמש היה רבנו כשהתייתם מאביו, ואמו האלמנה הצעירה עמלה במסירות נפש לגדלו ו...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
19
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, ראש שושלת הקודש של בית לעלוב, נולד בשנת תק"ו בעיירה ביאלא, לאביו החסיד רבי שלמה זצ"ל. בצעירותו עבד את בוראו בתעניות וסיגופים נוראים, אח"כ נסע לקנות שלימות אצל הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, ולאחר הסתלקותו המשיך להסתופף בצל תלמידו ה"חוזה" הק' מלובלין זי"ע. מגדולי הצדיקים נתקרבו לדרך החסידות בהשפעתו, ביניהם: הרה"ק רבי יצחק מווארקא, רבי ישעי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
15
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הגה"ק רבי יהודה לייב מגור נולד בשנת תר"ז, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלטר זצ"ל, בנו בכורו של הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ה"חידושי הרי"ם". בילדותו התייתם מהוריו, זקנו ה"חידושי הרי"ם" גידלו והשפיע עליו מתורתו ומהודו, והוא לקח מזקנו דוגמה חיה של התמדה וזריזות. שום רגע לא הלך לבטלה ואת כל שעות היממה הקדיש לתורה לעבודה ולחסידות. ה"חידושי הרי"ם" אף לקחו עימו בנסיעותיו אל הרה"...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
26
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב, נולד בשנת תרס״ד בירושלים, לאביו הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, ונקרא על שם זקנו הרה"ק רבי משה מלעלוב וע"ש הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע. מילדותו היה ניכר בו שנועד לגדולות, תפילותיו ותורתו הפליאו כבר אז. עודו בן שמונה ידע בדרך פלאית להבחין בין כלי שנטבל ובין כלי שטרם נטבל. לא בנקל באו לו מדרגותיו, יגע ועמל עליהן ושפך דמעות על...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
15
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב נולד בשנת תקמ"ג. אמו היתה בת אחות הרה"ק ר"ר אלימלך מליזענסק, ולפני לידתו הבטיח הרבי ר' אלימלך לאמו בן שיאיר את העולם בתורתו ובקדושתו. מילדותו ניכרו בו ניצוצי קדושה, כל מעייניו נתונים היו לתורה בשקידה ללא גבול. נמנה על גדולי תלמידי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב, כן הסתופף בצל ה'חוזה' מלובלין, שהעריצו ביותר, והיה מציין תמיד את עוצם שליטתו בכל מכמני התורה, עד שהיה רגי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי משה הלוי סופר זי"ע נולד לערך בשנת ת"פ לאביו הרה"ג רבי יצחק הלוי זצ"ל. הליכותיו היו בהצנע לכת, והיה מלמד תינוקות, ברם תורתו הכריזה עליו, כעדותו של הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע המציין בהסכמתו לספר "אור פני משה": "ומעודי ידעתי את האיש ואת שיחו, אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר, וכל רז לא אניס ליה". היה מתלמידי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, אך כפי הנראה מספרו הסתופף עוד בצלו ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
8
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק משינאווא נולד לפני 200 שנה בשנת תקע"ו, כבנו הגדול של הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע. עבודתו בקודש היתה ביגיעה נוראה, עד שהרה"ק רבי יהודא צבי מסטרעטין אמר עליו: ביגיעה שכזו אין צורך בזכות אבות - אפילו בנו של סנדלר היה מגיע כך למדרגות נעלות. בנעוריו הסתופף בצילם של הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ, רבי צבי הערש מרימנוב ורבי שלום מבעלזא, זי"ע. מרבה היה לנסוע אל גדולי וקדושי דורו, אצל הרב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ה"אור ישראל", שהיה בן הרה"ק רבי אברהם יעקב [הראשון] מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. מילדותו ניכר במעלותיו. אביו הפקידו בידי מלמדים מיוחדים שיחנכוהו לתורה ולעבודה. רבנו סיפר שבשנות נעוריו היה לומד משעה מוקדמת בבוקר ועד חצות הלילה, והוסיף: "עדיין זכורים לנו אותם לילות החורף בסאדיגורא, כאשר למדנו בהתמדה ובנעימות"... גם האב פיק...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי חיים מאטיניא זי"ע, בעל "טל חיים" על התורה ו"נימוקי חיים" על הש"ס וההלכה, נולד בשנת תרכ"ב כבן שני לאביו הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ זי"ע, בעל "אמרי ברוך" זי"ע. בצעירותו נתגדל ע"י זקנו הרה"ק רבי מנחם מנדל מויז'ניץ זי"ע, בעל "צמח צדיק", אשר הועידו לגדולות. בעודו ילד נודע בהתמדתו בתורה, ובחריפותו. בהגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זי"ע. בשמחת הנישוא...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
14
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי דב בער המגיד הגדול ממעֶזריטש זי"ע, נולד בשנת תס"ד לערך לאביו רבי אברהם ז"ל שהיה מגזע היחס. בבחרותו למד בישיבתו של ה"פני יהושע" שהחשיבו כתלמיד-חבר. סיפר נינו הרה"ק מרוזין זי"ע, שבצעירותו שימש המגיד לפרנסתו כמלמד דרדקי. כשהגיע פרשת יתרו, הראה לתלמידיו את מעמד הר סיני ממש. אח"כ שימש כמגיד-מישרים בקאָריץ ובראָוונא. כשזרח אורו של הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע ממעז'יבוז', מי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
18
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקי"ג לאביו הרה"ק רבי יחיאל אשכנזי, ולאמו הרבנית הצדקת מרת אדל ע"ה בתו של אור שבעת הימים מרן רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש זי"ע. בילדותו היה חביב על זקנו הגדול, ולימים הנהיג את עדתו במעזיבוז עירו של הבעש"ט, לשם באו צדיקים וחסידים לשאוב מבארו. גאון עצום היה רבנו, ותורתו - תורת אמת, תורה טהורה. אצל חסידים היה מקובל, שרבנו לא שכח מה שלמד מפי המלאך במעי אמו. תלמידו, הרה"ק ר' יעקב שמשון משפי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
15
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרי"ד, לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשאָרטקוב בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין, ולאמו הרבנית בתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאָביל זי"ע. בילדותו בלט בגדלותו ובחכמתו, זקנו הרה"ק מטשערנאביל התבטא עליו כי עתיד הוא להיות מנהיג גדול בישראל. גם אביו זצ"ל התבטא על חכמתו, כי יש לו ניצוץ של שלמה המלך. בצעירותו היה לו משא ומתן של תורה עם הגאון רבי שלמה מסקאַלא, פוסק הדור בשעתו, והיא נדפסה בשו"ת &qu...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
14
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבינו היה בנו של הרה"ק רבי דוד אויערבוך מגיד מישרים דחאמעלניק, וחתן הג"ר נתן נטע אב"ד אווריטש. מילדותו נודע כמתמיד עצום ועשה לילות בעמל התוה"ק. לאחר פטירת אביו הק' מילא את מקומו תקופה קצרה, עד לפטירת חותנו הק' שאז מילא מקומו כרב אב"ד אווריטש, והוא אך אבר"ך כבן עשרים שנה. רבנו הנהיג שם עדתו במשך כארבעים שנה, כשמצודתו פרוסה על פני כל הגלילות. הסתופף בצילו של הרה"ק ה"מאור עיניים" מטשערנאב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקמ"ד, והיה בנו הגדול של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. אמו היתה בת הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין זי"ע. בילדותו זכה לגדול בצל כנפי זקנו הרה"ק ה"מאור עיניים". עוד בצעירותו הורה לו אביו לקבל עליו את עול ההנהגה, כשהוא נסמך להנהגה ע"י הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע. אביו הק' רבי מרדכי אמר פעם: "יש לי שמונה בנים. שבעה הם כנגד שבעת קני המנורה, ואחד הוא 'אהרן' שעומד ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע נתייתם בילדותו מאביו רבי יהודא לייב שהיה איש פשוט. בנערותו היה חייט, אך רוח ד' החלה לפעם בו והוא נסע אל הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע, שם עלה ונתעלה והיה למשרתו ולנאמן ביתו. הוא הלך וגדל בתורה ובקדושה, עד שלימים מילא את מקום רבו הק' ברימנוב. כשביקר אצל הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, אמר לאנשי שלומו: "הסתכלו היטב בצורתו ותואר פניו, ותדעו כי ראיתם מ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
13
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי שלום ראזנפעלד מקאמינקא נולד בשנת תק"ס בראווא שבגליציה לאביו הרה"ק רבי יעקב יוסף, מצאצאי הגה"ק מהרש"ל זצ"ל. מנעוריו העידו עליו גדולות ונצורות. הרה"ק רבי שלום מבעלזא והרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע העידו עליו שיש לו את נשמת הגר"א מווילנא זי"ע, ושהוא ניצוץ משמואל הנביא, ולכן חי נ"ב שנה כשנותיו של שמואל הנביא. מפליאה היא עדותו של רבינו בעצמו, אשר אמר: "אני הייתי עוד בימי התנא...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאָסוב, ראש שושלת קאסוב-וויזניץ, נולד בשנת תקכ"ט לאביו הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע, שהיה מתלמידי מרן הבעש"ט הק' זי"ע. רבנו היה תלמידם של הרה"ק רבי זאב וואלף מטשערנוסטרהא, רבי צבי הירש מנדבורנא בעל "צמח ה' לצבי", ורבי משולם פייביש מז'באריז' בעל "יושר דברי אמת", זי"ע. על גדלותו בתורה כתב בעל "מעגלי צדק" מדעעש, ש"כל מדרגות רוח הקודש לקח ע"י לימ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע אבי שושלת טשעֶרנאָביל, נולד בשנת ת"צ לאביו רבי צבי זצ"ל. היה מתלמידי מרן הבעל שם טוב וכן תלמידו של המגיד ממעזריטש זי"ע. "בעש"ט קטן" נקרא בפי בני דורו, היה זה לאחר שרבו רבנו הבעש"ט זי"ע אמר פעם תורה שלא היתה מובנת, והוסיף כי מי שיפרש אותה ייקרא בשם "בעש"ט קטן", כעבור שנים רבות ביקר רבינו באותה עיירה ובאמירת התורה הזכיר אותו מאמר ופירשו. במכתב המלצה ששי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-21
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרב מלובלין הגאון רבי יהודא מאיר שפירא, נולד בשנת תרמ"ז לאביו הגה"ח ר' יעקב שמשון זצ"ל, מחשובי החסידים בעיר שאָץ שבבוקובינא, ומצאצאי הרה"ק ר' פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. מילדותו התפרסם בחכמת ופקחותו, בגיל תשע היה בקי בחלק א' משו"ע יו"ד כגאון זקן ורגיל. בבחרותו כבר היה מפורסם כ"עילוי משאץ". כשהשמיע בחתונתו חידושי תורה במשך חמש שעות, הכריז הגאון מהרש"ם מבערז'אן: מובטחני שתהיה גאון הד...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-21
0
16
נושאים:
תגובות:
  הגאון רבי משה סופר זצ"ל נולד בז' בתשרי תקכ"ג לאביו רבי שמואל סופר. בצעירותו למד אצל אביו, ואח"כ אצל רבו המובהק הגה"ק רבי נתן אדלר, אשר לימדו גם את תורת הנסתר, וידו לא זזה מתחת ידו. כן למד אצל הגה"ק רבי פנחס בעל ה"הפלאה" תלמיד המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. בשנת תקנ"ד נתקבל לאב"ד דרעזניץ, אח"כ כיהן במאטערסדארף. בשנת תקס"ב נתקבל לאב"ד פרעשבורג. בזיוו"ש נשא את בתו של הגאון רבי עקיבא אייגר מפוזנא, וממנ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-21
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק "היהודי הקדוש" נולד בשנת תקכ"ו לאביו רבי אשר שהיה נצר לגדולי עולם וכיהן כמגיד-מישרים בעיר פשעדבורז ואב"ד גראדזיסק. מנערותו בלט בהתמדתו ובבקיאותו, והיו מכנים אותו "העילוי מפשעדבורז". גם במידת גמ"ח גדל מאוד, ובעודו צעיר נודע כבר כעמוד החסד והצדקה. היה מתלמידי הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע. הרה"ק מבארדיטשוב גילה כי נשמת רבנו תם שוכנת בקרבו. נודע כגאון הדור והרביץ תורה לתלמידים בישיב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
24
נושאים:
תגובות:
הרה"ק מסקווירא זצ"ל נולד לאביו הרה"ק רבי דוד מסקווירא, צעיר בני הרה"ק רבי יצחק מסקווירא, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. מנעוריו ניכר בהתמדתו בתוה"ק ובגינוני הקדושה, אף שהסתיר תמיד את מעלותיו ידעו הקרובים את בקיאותו העצומה ובמיוחד עבודתו בקדושה ובטהרה. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי פנחס טווערסקי מאוסטילא זי"ע חתנו של הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע. גם בבית בעלזא העריצוהו, והיה לו קשר מיוח...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו נולד בשנת תקע"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל יצחק הרבי הזקן מווארקא זי"ע. אביו קראו "יעקב" על שם רבותיו - רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין ורבי יעקב יצחק היהודי הק' מפשיסחא, וע"ש הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע. מצעירותו נודע כגאון עצום ובקי נפלא. הרבי מקאצק זי"ע התבטא עליו שהוא 'חד בדרא' בהלכות שבת. שימש ברבנות בעיר גוברטשוב, וזמן קצר בעיר פשיסחא. לאחר מכן היה אב"ד גור לפני ה"חידושי הרי"ם&...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תק"ה בעיר ליאָזנע, לאביו הרה"צ ר' ברוך זצ"ל. כבן שלוש זכה לבקר עם אביו בהיכלו של מרן הבעש"ט זי"ע. בעודו צעיר לימים נודע כעילוי. כבן י"ט נסע לראשונה אל המגיד הק' ממעזריטש, אשר חיבבו עד לאחת. בנו של המגיד, הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע, היה רבו של רבנו בתורת הנסתר. בתקכ"ז התמנה כמגיד דקהילת ליאזנא עיר מולדתו, ומאז החלו מעיינותיו לצאת חוצה. לבקשת רבו המגיד סידר מחדש את...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק ה"פני מנחם", הרבי השישי בשושלת גור, נולד בפולין בשנת תרפ"ו, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי בעל "אמרי אמת" מגור זי"ע. גדל וחונך על ברכי אביו הגדול וממנו קיבל את רוב תורתו. עם פרוץ השואה זכה להימלט מפולין הכבושה יחד עם אביו, להגיע לארץ ישראל ולהתיישב בירושלים. כאן השתלם בתורה ובחסידות בישיבת "חיי עולם", וביותר בישיבת "שפת אמת". בהיותו בעל מוח חריף ובקי נפלא בתורה, התמנה לראש ישיבת &...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
16
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק ר' בנציון הלברשטאם מבאבוב נולד בשנת תרל"ד, לאביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב נכד הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע. מילדותו ניכרו כשרונותיו המזהירים, חריפותו, ורגשותיו הטהורים שנבעו ממעמקי ליבו. זקנו ה"דברי חיים" קרא אליו עוד בקטנותו: "אתה תהיה חכם מחוכם". ב"בר מצוה" שלו כשהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא, השתעשע עימו מאוד ואף כיבדו באופן נדיר לשיר "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים"... ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
15
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו היה בנו הגדול של הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל". הוא נולד בשנת תרמ"ו, ומנעוריו נודע כעילוי גדול ומופלג בתורה. בגיל צעיר הוסמך להוראה ע"י מהרש"ם מבערזאן ועוד גאונים מפורסמים. בהיותו בן י"ז נשא את הרבנית רייזל ע"ה בת דודו הרה"צ רבי מרדכי חודרוב זצ"ל מקולומייא-ניו יורק. סמוך לחתונתו העמידו אביו ה"אהבת ישראל" בראשות ישיבת "בית ישראל" שפתח בוויזניץ. בשנת תרס"ח א...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
31
נושאים:
תגובות:
  מתולדותיו נולד בשנת תרמ"ח לאביו הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע בעל "אהבת ישראל". בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי זאב מראחמסטריווקא זי"ע. בימי חורפו כיהן כראש ישיבה בעיר וויזניצא, ואח"כ עבר לגור באיזור מארמורש שבצ'כיה, שם כיהן כרב העיירה ווילחוביץ והגלילות. כשנסתלק אביו הק' ה"אהבת ישראל" מילא את מקומו בעיר גרויסוורדיין. במלחמת העולם השניה ניצל בחסד ד' עם כל משפחתו, ולאחריה ע...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
24
נושאים:
תגובות:
הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדאמסק זי"ע, נולד בשנת תקס"ג לאביו הרה"צ רבי דוב צבי זצ"ל בן הגאון רבי אריה לייבוש אבד"ק עיר חדש. בילדותו ראהו הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, קרא לאביו ואמר לו שיפקח עינו עליו כי ברבות הימים הוא יהיה לנר גדול. גם היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע תפשו אז בידיו וחיבבו מאוד, לפליאת הציבור, שראו בכך כי נער זה לגדולות נוצר. בימי חורפו הסתופף בצל קדשם של גדולי צדיקי הדור - הרה"ק רבי מאיר הלוי מאַפּטא בעמ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ז בעיר סיגעט שברומניה, לאביו הגה"ק רבי חנניה יו"ט ליפא זצ"ל בעל "קדושת יום טוב". מילדותו ראו בו שלגדולות נוצר. כשעדיין היה בן עשר, נפגש אביו עם הגה"ק בעל 'ערוגת הבושם' באסיפת רבנים, וה'קדושת יו"ט' הביא עמו את ילדו - רבנו. ביקש ה'קדושת יו"ט' מ'הערוגת הבושם' שיבחן את הילד. כששאל במה הוא עוסק, השיב ה'קדושת יו"ט' שיבחנו בשו"ע חושן-משפט. ה'ערוגת הבושם' שאל ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"ד, לאביו הגה"צ ר' ישראל אב"ד ור"מ הוניאד שבהונגריה בן הגה"צ ר' אברהם יהושע אב"ד נאַסאָד. אביו וסבו היו מגדולי חסידי צאנז שינאווא וסיגעט. רבנו גדל על ברכי סבו הגדול, ומילדותו בלט בהתמדתו בתורה וביראה. עוד בגיל 13 נבחן אצל סבו בעל פה שו"ע יורה-דעה עם ה"פרי מגדים", וחושן משפט עם "קצות החושן". כילד בן 8 נבחן בע"פ על הספר "קדושת יום טוב" [סיגעט] שהוא ספר מלא וגדוש ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
14
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי מלעֶכאָוויטש נולד בשנת תק"ב לאביו הרה"ח רבי נח ז"ל. ר' נח היה פרנס העיר נעשוויז, והיה מגזע הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, שעל שמו נקרא רבנו. בהיותו פעוט זכה לברכת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין כאשר הגיע לעירם, ולימים גילה הרה"ק מלעכאוויטש, כי הרה"ק מקארלין לימדו באותה שעה כיצד להשיב יהודים בתשובה. בילדותו שהה שעות ארוכות ביער, בהתבודדות בינו לבין קונו. בגיל י"ב דרש ב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
6
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי יענק'עלע מפשעווארסק זי"ע, שאור תורתו וצדקתו זרח בעיר אנטווערפען, נולד בו' טבת תרס"ז לאביו הרבני החסיד רבי דוד יצחק זצ"ל מיאשליסק שבגאליציה, אשר הסתופף בצל צדיקי בית צאנז שינאווא וצ'יעשנוב, בצילם הסתופפו גם זקניו של רבנו, שהיו גדולי תורה וחסידים מופלגים. רבו הראשון של רבנו היה אביו, אשר למד עמו גמרא ותוספות. כמה מאות דפי גמרא היו שגורים בפיו ממה שלמד עם אביו. בבחרותו למד רבנו בישיבתו ש...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
85
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא נולד בשנת תרי"ד, כבן שני לאביו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע. בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי ישעי' משולם זוסיא בהרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע. לאחר נשואיו התגורר בבית חמיו בטשערנאביל, ובמשך ארבע שנים היה סמוך על שולחן זקנו הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל, שקירבו וחיבבו באופן יוצא מן הכלל. נודע כגאון בתורה וחיבר שני חבורים על סדר קדשים. הגאון בעל "חבצלת השרון", מג...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בעיר יאנוב הסמוכה ללעמבערג, לאביו רבי פנחס. נשמתו הקדושה ירדה לעולם ע"י ברכת הרה"ק רבי דוב בער המגיד הגדול ממעזריטש, שהעיד עליו כי קדוש מרחם הוא. רבינו היה מספר, כי אביו שהיה אביון מרוד, לא היה בידו להכין סעודה לברית, ואף לא היה בידו לשכור מנין שיבוא לברית בכפר יאנוב בו התגורר. כאשר עבר כבר חצות היום, ועדיין לא נאספו עשרה אנשים, התחיל לבכות ולבקש מד' שיזמין לו כמה יהודים שיוכל לקיים את המצוה כהל...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד שנת תרע"ד בצפת, לאביו הגה"ח רבי אהרן דוד, ולאמו שהיתה מצאצאי הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, והיתה נכדת הגאון רבי שמואל העליר זצ"ל אב"ד צפת, שהיה מצאצאי גדולי עולם המגיד ממעזריטש, רבי אברהם המלאך, רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, ה"מאור עיניים" זי"ע, ועוד. מילדותו היו כל עתותיו קודש לתורה ולתפילה, והסתופף בצילם של זקני תלמידי-חכמים בצפת. משראה אביו את הירידה הרוחנית בעירו, עזב בכאב את ארץ הקודש...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
42
נושאים:
תגובות:
הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע ג' באייר תרפ"ה   מתולדותיו הרה"ק ר' ישעי'לע זי"ע נולד בשנת תרי"א בכפר זבארעוו, לאביו רבי משה שטיינער ז"ל. בגיל           שלוש התייתם מאביו ועול חינוכו וגידולו היה על שכם אמו. משהגיע לגיל 12 לקחתו אמו במסירות נפש מהלך רב עד להרה"ק ר' צבי הירש מליסקא זי"ע בעל "אך פרי תבואה", שיחסה בצל כנפיו לשאוב מבאר מים ח...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-13
0
18
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי יששכר בערצ'י, בן הרה"ק רבי יצחק מקאליש בנו בכורו של הרה"ק רבי אהרן לייב מפרימשלאן בן הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע. כשנתייתם מאביו בקטנותו, גדל כבן-בית אצל דודו-זקנו ורבו הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן. דודו כינה אותו 'מרדכי היהודי', והעיד עליו שיש לו צורת יוסף הצדיק. היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל ושל הרה"ק רבי אורי ה'שרף' מסטרעליסק. אף ה...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-13
0
23
נושאים:
תגובות:
הרה"ק רבי אברהם המלאך נולד בתק"א, כבן יחיד לאביו הגדול המגיד הק' הרבי ר' דב בער ממעזריטש זי"ע. מנעוריו נתעלה בקדושה ובפרישות, והרבה בסיגופים מתוך התבודדות. ישב כל היום עטור בטו"ת והגה בתורה מתוך דבקות עילאית, וכל מאכלו ביום היה עור שלוק של גוזל יונה. צדיקים התבטאו עליו גדולות ונצורות, מהם אמרו כי הוא נתפשט כולו מן הגשמיות ועלה ונתעלה להיות כמלאך ה' צב-אות, ומהם אמרו, שאביו המגיד הק' הולידו כנשמה ללא גוף. היה חתנו ...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE main_subject = 8 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 82

האור לציון
הרה"ג בן ציון ב"ר אליהו אבא שאול זצוקו"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובעל הספר אור לציון מגדולי פוסקי ההלכה יט' תמוז תשנ"ח 
נכתב על ידי:
0 |
זכויות יוצרים:
©
הגה"ח מוה"ר שמואל יהודא שטרן ז"ל
"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים" - קהל אנ"ש חסידי ויזניץ בכל אתר ואתר, ובמרכזם קהלתנו הק' והמפוארת שבלונדון, הוכו במכה קשה ומכאיבה, עם הסתלקותו ללא עת של האחד ומיוחד שבחבורה, החסיד המופלג בשלושת עמודי העולם תורה עבודה וגמילות-חסדים, איש חי ועתיר פעלים כבירים לתורה ולחסידות מתוך התמסרות נדירה, קשור ודבוק בלו"נ לרבוה"ק וזכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ה"ה הגה"ח מוהר"ר שמואל יהודא שטרן זצ"ל, ר"מ ומשגיח דישיבתנו הק' "חיים מאירים" ומשפיע רוחני דקהלתנו הק' בלונדון, אשר נשמתו עלתה לגנזי מרומים בבוקר יום ש"ק י"ט בשבט תשס"ה, כשהוא מותיר אחריו משפחה מיותמת, וקהילת-קודש המבכה אחריו: ווי חסרנו גברא רבה! הרה"ח ר' שמואל יהודא ז"ל נולד בעיירה וואסלוי שברומניה בחודש אייר תש"ו, לאביו הרה"ח מו"ה שלמה ז"ל שו"ב דוואסלוי ואח"כ בבריסל ובאחרית ימיו בקרייתנו, ולאמו הצנועה והחסודה ע"ה. בבית הוריו, שהיווה דוגמא חיה לבית חסידי מדורות עברו, נתחנך ונתגדל לתורה, ליראת-שמים ולמדות נאצלות. כשנקרא ר' שלמה לכהן כשו"ב בוואסלוי, חשש לעבור לשם, כי לא ידע איך יוכל לחנך את צאצאיו באיזור ההוא, שהיה כמעט שמם מתורה וחסידות. אך מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א הורה לו לנסוע לשם. לאחר-מכן ראה את ברכת הסב"ק, כי הוריהם וקרוביהם שהתגוררו ב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' זאב וואלף רוזן ז"ל מווינה
במוצאי ש"ק פרשת יתרו תשס"ה, הגיעה מווינה שבאוסטריה הידיעה המצערת על פטירתו של אחד מוותיקי תומכי ועסקני מוסדותינו הקדושים, רודף צדקה וחסד, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, עדין הנפש ואציל הרוח, ה"ה מוה"ר זאב וואלף רוזן ז"ל, אשר הלך לעולמו בשיבה טובה, בשנת הפ"ז לחייו. ר' וואלף ז"ל נולד בשנת תרע"ח בעיר חוסט שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב רוזנפלד ז"ל. בביתו, ובבית זקנו החסיד המופלג והנודע מוה"ר משה ז"ל המכונה ר' משה טעטש'ער, התחנך ר' וואלף על מבועי התורה והחסידות. ר' משה, מגדולי חסידי ויזניץ, היה איש מלא תורה וחסידות, מדע וחכמה. מהלכים היה לו אצל רבי המלוכה במדינתו, אצלם היה פועל גדולות ונצורות לטובת אחינו בני ישראל. בדרכו אליהם היה משורר וחורז: "איך גיי צו די שרים לטובת ישראל/ און איך האב נישט קיין מורא/ ווייל איך גיי מיטן כח פון רבנו ישראל/ בן ציפורה..." רבות מסופר על עשיית החסד שלו לכל נזקק, ובעיקר על פעולותיו בהצלת בחורי ישראל מגזירת הגיוס. כשחוט של חסד משוך עליו מצא חן בעיני הפקידים והשרים, וכך היה מבטל את גיוסם של מאות ואלפי בחורים בדרך על טבעית. רבינו הסב"ק בעל "אהבת ישראל", הגה"צ ה"ערוגת הבושם" והגה"צ מהרי"ץ דושינסקיא מחוסט, זצוק"ל, היו שולחים אליו בחורים שנזקקו להיחלץ מגיוס. בילדותו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' אברהם זאב ויזל ז"ל
  ביום ט' בטבת תשס"ה, הוכתה עדתנו הקדושה מכה קשה וכואבת, עם היוודע דבר הידיעה המרה על פטירתו הפתאומית ללא עת של היקר באנשים, רודף צדקה וחסד בכל ליבו ונפשו, הרה"ח ר' אברהם זאב הלוי ויזל ז"ל, מחשובי ומיקירי אנ"ש בקרייתנו הק' ומזכיר הוועדה העליונה דחסידי ויזניץ. ר' אברהם זאב ז"ל נולד בי"ז בטבת תש"ט, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ מגזע בעל ה"טורי זהב" זיע"א. בנעוריו למד והתחנך במוסדות החינוך שבקרייתנו הק', וכבר אז היה חביב ואהוב על כל מכיריו. בהגיעו לפרקו לקחו הרה"ח הדגול ר' חיים גדלי' רוב הי"ו מקרייתנו כחתן לבתו הבכירה, וזוג' תבלחט"א עמדה לימינו כל שנותיו במסירות נפלאה. ר' אברהם זאב ז"ל נודע כאיש ירא אלקים, דחיל חטאין, תמים עם ה' ואנשים ושלם במעשיו. לפרנסתו עסק בניהול חשבונות, והיה ידוע בישרותו הנדירה. אף כשהיה מאושפז בבית החולים בשבועות האחרונים, ניהל משם את חשבונות לקוחותיו, על אף שליבו ניבא לו כי מצבו אינו שפיר. כשהתפלאו על כך ידידיו וניסו להניאו מכך, השיב בהחלטיות: זאת הייתי עושה אם היה המדובר בכספי, אבל היות שהמדובר בכספי אנשים אחרים, חובה עלי לדאוג שלא ייגרם להם הפסד ולו קטן ביותר! רודף צדקה וחסד היה, שנים רבות ניהל בנאמנות נפלאה ובמסירות עצומה את קופת הגמילות-חסדים "חסדי דוד דב&q
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל מבני-ברק
באור לי"ז באלול תשס"ד, נעדר מאתנו אחד מחשובי אנ"ש, ותיק וחסיד, ירא ושלם, בר אוריין ומתנהג בחסידות, האי ספרא רבא הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל, אשר נלב"ע לאחר מחלה קשה בשנתו ה-ס"ד. הלווייתו התקיימה עוד באותו לילה בבני-ברק ובירושלים, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות חסידים ואנשי-מעשה רבים שהוקירו והעריכו את דמותו הנעלית והמיוחדת. ר' ישראל חיים ז"ל נולד בראדאוויץ שבבוקובינא בחודש שבט ת"ש, לאביו הגה"ח המופלג ר' דוד אריה (לייבוש) ז"ל, ולאמו החסודה בת הרה"ח המופלג ר' גדלי' דוד גרינברגר ז"ל מחשובי חסידי ויז'ניץ בראדאוויץ. את חינוכו הזך לתורה ולחסידות קיבל אצל אביו ז"ל, אשר היה איש מורם מעם, תלמיד-חכם מופלג ובקי עצום בכל חדרי תורה ובתורת החסידות. ר' לייבוש הסתופף אצל הרה"ק רבי חיים מאטיניא זיע"א, אליו היה קשור מבית אביו הרה"ח ר' יהודא ז"ל שהיה מחשובי חסידי אטיניא. כמו כן נסע מספר פעמים אל רבינו הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א. בבחרותו, למד ר' לייבוש בויז'ניצא אצל מרן ה"דמשק אליעזר" זיע"א, ובלובלין בישיבתו של הגה"צ רבי מאיר שפירא זיע"א. בלובלין היה ר' לייבוש נמנה על סגל החבורה של בחורים נעלים, עובדי ה', אשר התלקטו סביב למשגיח הגה"צ המקובל רבי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא
  ביום ב' באלול תשס"ד, הלך לעולמו אחד מחשובי ומיוחדי העסקנים לטובת מוסדותינו הקדושים, הולך תמים פועל צדק וירא אלקים, נצר לחסידי ויז'ניץ מזה דורות, ה"ה הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא. בהלווייתו שהתקיימה בעיר כפר-סבא, ביכו רבים וטובים את פטירתו של איש תם וישר זה, שכל דרכיו אמת ויושר, וכל ימי חייו פעל ודאג לזולתו. ר' ברוך ז"ל נולד לפני למעלה משמונים שנה בעיירה דיבעווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' מנחם מאיר ב"ר עזרא ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירה. אביו היה סוחר מצליח, איש חסד ומכניס אורחים. "מעולם - סיפר ר' ברוך - לא שב אבי בשבת מביהמ"ד עם פחות משלושה אורחים". אף אמו היתה שולחת חלב מהפרות שהיו ברשותם - לבתי העניים. גם בשנים הקשות של פרוץ השואה סייעו הוריו לעניים, ומידה זו נחקקה בנפשו של ר' ברוך לנצח - כל ימיו סייע לזולתו. בילדותו למד ב'חדר' בדיבעווא, אח"כ נסע ללמוד בישיבה בבערגסאז. הוא זכה לנסוע יחד עם אביו לראש השנה להסתופף בצל מרן הסב"ק ה"אהבת ישראל" זיע"א, אח"כ הסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א. כשבא אל כ"ק רבינו זיע"א בשנות הרעה, אמר לו רבינו: כאשר יחפשו אותך, תימלט מביתך דרך החלון! וכך הוה, כאשר באו ההונגרים וביקשו לגייס את כל הצעירים, קפץ ר' ברוך בעד החלון ונמלט ליער, שם שהה חודשים
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנגיד הנדיב המפורסם ר' שמואל יהודא דסקל ז"ל
בראשית חודש אלול תשס"ד, אבד אחד ומיוחד מקהל עדתנו הקדושה, שר הצדקה והחסד, מגדולי תומכי ומחזיקי עולם התורה והחסידות, ה"ה הנגיד המפורסם מוהר"ר שמואל יהודא דסקל ז"ל מקרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב. בהלווייתו שיצאה מביהמ"ד הגדול בקרייתנו באור ליום ב' באלול, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, הלכו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור וראשי מוסדות תורה וחסד, חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם המוני אנשי שלומנו. קבוצות קבוצות הלכו המלווים, ושחו בהערכה נדירה על דמותו של האי גברא רבה ויקירא, אשר רשם בימי חייו פרק ייחודי ומפואר, כמעט בלתי מצוי, במעשי צדקה וחסד, הן למוסדות תורה וחסידות; ישיבות, כוללים, תלמודי תורה ושיעורי תורה, והן לעניים ונצרכים מכל החוגים והעדות, כשהכל נעשה ביד רחבה וברוח נדיבה, בשמחה, בלב חם ומלא רגש העולה על גדותיו בכדי לסייע לזולת, וכפי שהתבטא עליו יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כבר לפני שנים: ישנם רבי'ס בתורה, בחסידות; ר' שמואל הוא 'רבי' גדול בצדקה וחסד! (מפי הרה"ח ר' בנציון וויילר הי"ו ששמע מכ"ק מרן שליט"א בשווייץ). ר' שמואל ז"ל נולד לפני ע"ג שנים בעיר פאָשקאַן שברומניה, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל שהיה נצר למשפחת חסידי ויז'ניץ במארמורש, ואח"כ התיישב בפאשקאן. בבחרותו, לאחר המלחמה, שהה ר
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק
ביום כ"ג בתמוז תשס"ד, נפטר לחיי-עד אחד מזקני וחשובי חסידי אטיניא - ויז'ניץ, איש חסיד משרידי הדור הקודם, קובע עיתים תורה במסי"נ ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, ה"ה הרה"ח מוה"ר ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק. הרה"ח ר' ישראל נולד ביום ו' בתמוז תרפ"ד, בעיר שאץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' ליטמאן ולצר ז"ל מחשובי חסידי אטיניא בעירו, בן הרה"ח ר' אברהם דוד ז"ל שו"ב דקומונעשט, בן הרה"ח המופלג ר' פרץ רפאל ולצר ז"ל שהיה סופר סת"ם בחצר רבוה"ק ה"תורת חיים" וה"צמח צדיק" זיע"א.  אביו ר' ליטמאן היה ממקורבי הרה"ק רבי חיים מאטיניא זיע"א ובנו מ"מ הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף זיע"א הי"ד. ר' ליטמאן ניצל מן השואה וזכה לעלות לארה"ק. הוא זכה להציל בס"ד חלק נכבד מתורת וחידושי רבו הרה"ק מאטיניא, וכאן טרח ויגע וזכה להוציא אורה - יחד עם אחיו הגדול הגה"ח ר' חיים ז"ל - את הספה"ק "טל חיים" ו"נימוקי חיים" להרה"ק מאטיניא, ו"נפש ישי" לבנו הרה"ק רבי יש"י זיע"א. ר' ליטמאן נלב"ע בשנת תשכ"ט. בהיותו ילד בן שש, זמן קצר לפני הסתלקות הרה"ק מוהר"ח מאטיניא זיע"א, זכה ר' ישראל ז"ל לקבל את פני קדשו. כשהגיע לגיל המצוות, הני
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יחיאל שיין ז"ל מקרית ויז'ניץ
בבוקרו של יום רביעי ד' בתמוז תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו ללא עת של אחד ומיוחד מבני החבורה, מיקירי וחשובי אנ"ש, איש חסיד המתחסד עם קונו ועם הבריות, מאיר פנים לכל נברא, טוב ומטיב לכל, ה"ה הרב החסיד ר' יחיאל שיין ז"ל, אשר נלב"ע לדאבון לב בני משפחתו וקהל אנ"ש לאחר שנות סבל וייסורים. אבלים ודוויים הלכו המוני חסידים ואנשי מעשה אחרי מיטתו, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כשהם מבכים מרה את פטירתו ללא עת של האי גברא רבה ויקירא. הרה"ח ר' יחיאל ז"ל נולד בשנת תש"א לאביו הרה"ח ר' אליעזר חיים ז"ל. בעודו פעוט בן חצי שנה נתייתם מאביו, והוא נתגדל ע"י אביו-חורגו הרה"ח ר' ברוך הופמן ז"ל מחשובי אנ"ש בקרית ויז'ניץ. בבחרותו למד והתחנך בישיבתנו הק', וכאן ספג אורחות תורה וחסידות וקנייני נצח, כשהוא אף זוכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א במשך שנים רבות. בהגיעו לפרקו, הקים את ביתו עם בת א"ח הרה"ח ר' ברוך הופמן ז"ל, וזכו לראות דור ישרים יבורך. ר' יחיאל הצטיין בדבקות תמידית בלימוד התורה ובעבודת השי"ת. קבע עיתים לתורה אף בזמנים קשים, כאשר צרות וייסורים סבבוהו. תפילתו הזכה היתה כל כולה דבקות והשתפכות הנפש לה', טעם תפילותיו הנלהבות ברדתו לפני התיבה בימות החול בביהמ"ד "בית הלל", זכור לטוב בליבם של רבים וטובים. יש וה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יוסף יום-טוב גנץ ז"ל מקרית-אתא
ביום שני י"ח בסיון תשס"ד, השתתפו חסידים ואנשי מעשה ומאות רבני ואברכי כוללי ויז'ניץ, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בהלווייתו של היקר באדם, איש חי ורב פעלים לתורה לחסידות ולחסד, תומך נכבד ומחשובי העסקנים למען מוסדותינו הקדושים, הולך תמים ופועל צדק, ה"ה מוה"ר יוסף יו"ט גנץ ז"ל, מחשובי ונשואי העדה בעיר קרית-אתא ומוותיקי חסידי ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב בשנתו ה-פ"ד. הרה"ח ר' יום-טוב ז"ל נולד בשנת תר"פ בעיירה אינטער-ווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב ז"ל שהיה ראש הקהל דשם. ר' יעקב נודע לבעל צדקה ועסק בצרכי ציבור באמונה, דבוק היה בכל להט נשמתו ברבוה"ק לבית ויז'ניץ זיע"א. אמו, מרת חיה ע"ה, היתה בת הרה"ח ר' מרדכי רוזנברג ז"ל, מחשובי העדה בעיר מונקאטש. ר' יעקב וב"ב נהרגו על קידוש השם בר"ח סיון תש"ד. בבית חסידי-שורשי זה צמח ר' יו"ט. בבחרותו למד בווישווא בישיבתו של מרן הגה"ק בעל "שארית מנחם" זיע"א. אך לא ארכו ימי השלווה - עם פרוץ השואה הנוראה גוייס לצבא, ובמשך כ-7 שנים עבד ברוסיה בשבי הצבא. לימים, ממעט היה לדבר משנות העברה, אך מדי שנה בשנה בליל הסדר, בהגיעו ל"הא לחמא עניא", סיפר בכאב רב על אב ובנו ששהו עמו אז, אשר התחלקו ביניהם במעט ה"לחם עוני", ומרוב הרעב הקשה, התווכח הבן עם אביו וטען שקיבל חלק
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יעקב ברלוביץ ז"ל מלוגאנו - בני ברק
ביום ג' ו' באייר תשס"ד, הלך לעולמו אחד מיקירי קרתא של העיר בני-ברק וממקורבי בית ויז'ניץ, עסקן וותיק לטובת ולרווחת הכלל והפרט, עושה ומעשה להגדיל תורה ויראה ולהאדירם, מוה"ר יעקב ברלוביץ ז"ל. ר' יעקב נולד בשנת תרפ"ט בשווייץ, לאביו הר"ר יצחק אליעזר ז"ל. בצעירותו למד בלוגנאו אצל הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל ויבלחט"א הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ראש ישיבת גאון יעקב, אליהם היה קשור כל השנים. את לימודי החול למד בלוגאנו בביה"ס ממלכתי, לשם היו חייבים ללכת גם בשבת (היו פטורים מלחלל את השבת). כאשר שמע שבבאזל ישנו ביה"ס בו פטורים מללכת אליו בשבת, נדד מבית אביו עד לבאזל, ובלבד שלא יצטרך ללכת לביה"ס ביום השבת. הוא הקים את ביתו בלוגאנו עם בתו של הגאון ר' מנשה קראוס זצ"ל מבאזל. חודשים ספורים לאחר נשואיו נפטר עליו אביו. מאז, במשך מ"ו שנים, שימש את אמו והתמסר אליה במסירות נפלאה. היא התגוררה בדירתו שבשווייץ, וכשעלה לאר"י עלתה עמו והתגוררה בסמוך לו. בלוגנאנו לקח חלק פעיל בצרכי ציבור וזכה לשמש את רב העיר, הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל מראחוב. כמו כן הצטרף לשורות הפעילים ב"אגודת ישראל" והיה ציר בכנסיה הגדולה החמישית, בה נטל חלק פעיל בדיוניה. בימים ההם זכה ע"י ידידיו הרה"ח ר' משה שווי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל
בעלה של מרת ז. ויינשטאק תחי', היה הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל, שנפטר בן תשעים שנה. ר' וואלף ז"ל נולד בחול המועד פסח תרע"ו בעיר סערענטש, הונגריה, לאביו הרה"ח ר' חיים ז"ל, בן הרה"ח המפורסם רבי משה ז"ל, שהיה תלמיד מובהק להגה"ק בעל "ייטב לב" מסיגעט זי"ע. סבו, ר' משה, היה נגיד ובעל צדקה, וזכה לקבל את ברכתו של הגה"ק בעל "שם שלמה" ממונקאטש זי"ע. ברבות הימים התפרסם בצדקת פזרונו לכל דבר שבקדושה וביתו בסערענטש היה פתוח לרווחה לכל, ורבים מגדולי ישראל של הדור ההוא התאכסנו אצלו, ובהם כ"קמרן בעל "עצי חיים" מסיגעט בעל "דברי יואל" מסאטמר, והמהר"א מבעלזא – זכר צדיקים לברכה. ר' משה ויינשטאק היה בנו של ר' אברהם, מהעיירה סעגי-לאנג, יישוב ששכן ליד העיר אויהל שבהונגריה. ר' אברהם היה בנו של הרה"ח ר' ישראל ז"ל מהעיר שאראש-פוטאק, תלמיד רבינו ה"כתב סופר" זי"ע. אמו של המנוח ז"ל היתה בתו של הרה"ח ר' זאב קליינמן ז"ל מאויהל. רבי וואלף ויינשטאק ז"ל יצק תורה ויראת שמים ע"י רבו הגה"ק רבי וואלף גינצלער זצ"ל הי"ד, אב"ד פעהיר-דירמאט. מאוחר יותר נמנה על חשובי תלמידיו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל "דברי יואל" מסאטמר זצוק"ל בעיר קראלע, שם למד בהתמדה רבה. המנוח הקים ביתו לפני השואה בזוו"ר עם אשתו החשובה ע"ה, בתו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ח ר' אליעזר ליפא פולק ז"ל
ביום חמישי ער"ח סיון תשס"ד, הובא למנוחות הרה"ח הישיש שריד לדור דעה, עדין הנפש ואציל הרוח, רב פעלים לתורה וחסידות, רודף צדקה וחסד, מוה"ר אליעזר ליפא פולק ז"ל, מוותיקי אנ"ש וממייסדי בית מדרשנו ברח' רבי טרפון בב"ב. בפטירתו אבד לבית ויז'ניץ חסיד וותיק, אשר זכה להסתופף בצילם ולהיות מקורבם של מרן הסב"ק זיע"א וכל אחיו ובניו הקדושים זיע"א. ר' ליפא ז"ל נולד ביום ד' בטבת תרע"א בעיירה קריווע שבמארמורש (כ-45 ק"מ ממזרח לעיר סיגעט), לאביו הרה"ח ר' זאב וועלוול ז"ל שהיה תלמיד-חכם ובעל בעמיו, מחסידי הרה"ק רבי פנחס מבארשא זיע"א, ולאמו מרת חיה רייזל ע"ה בת הרה"ח ר' שמואל אליהו ליבוביץ ז"ל שו"ב דקריווע ומחשובי חסידי ויז'ניץ (סיפר ר' ליפא, שעניותו של זקנו ר' שמואל אלי' היתה גדולה, ולא היה מעות בידו לנסוע להסתופף בצל רביה"ק ה"צמח צדיק" זיע"א. פעם מתה הפרה החולבת היחידה שהיתה ברשותו. שמח ר' שמואל אליהו, כי עתה יוכל למכור את עור הפרה, ובדמיו יוכל לשלם את הוצאות הדרך לויז'ניץ). האב, ר' וועלוול, נלב"ע בדמי ימיו בשנת תרע"ט, ור' ליפא נתגדל בבית אביו החורג הרה"ח ר' חיים רזיאל שטיין ז"ל שהיה מחסידי בארשא. בילדותו נשלח ר' ליפא ללמוד ב'חדר' שבעיירת מולדתו קריווע. לאחר-מכן למד ב'חדר' שבעיירה פאלי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' שלמה פרוכטר ז"ל
באור ליום כ"ו באייר תשס"ד נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה האי גברא יקירא, עובד השי"ת ביראה טהורה, הולך תמים ופועל צדק, הרב החסיד הישיש מוה"ר שלמה פרוכטר ז"ל מקרית ויז'ניץ. הרה"ח ר' שלמה נולד בשנת תר"ע בעיר בארשא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר אברהם יוסף ז"ל, ששימש כשו"ב בבארשא למעלה מעשר שנים. שורש המשפחה הרוממה, בה ספג ר' שלמה חינוך לתורה ויראה טהורה, מגיע עד להרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זיע"א. אמונת הצדיקים שפיעמה בעוז בביתו של ר' אלתר - היה בנו ר' שלמה מספר – היתה עצומה - "אפשר לומר שגם קירות הבית היו ספוגים באמונת צדיקים" (מתוך ראיון עם ר' שלמה בירחון "בית ויז'ניץ" - סיון תשנ"ז). ביתו של ר' אלתר היה בית ועד לחכמים ורבים מגדולי ישראל התאכסנו בו, ביניהם הגה"צ רבי שלמה אליעזר ויזל זצוק"ל אבד"ק טערנעווא. את האמונה בצדיקים החדיר ר' אלתר גם בילדיו, ופעמים רבות, כאשר נסע אל מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א, לקח עמו את ילדיו. בשנות מלחמת העולם הראשונה, עבר ר' אלתר להתגורר בעיר מארגרעטן, הסמוכה לגרוסוורדיין. ר' שלמה זכר שהסב"ק הגיע פעם לשמש כסנדק בברית שהתקיימה במארגרעטן. בהיותו כבן י"ד, נסע ר' שלמה עם אחיו הגדול להסתופף בצל הסב"ק בחג הפסח. אח"כ במשך השנים, זכה להשתתף פע
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל גאב"ד ור"מ "חוג חתם סופר" בני-ברק
  קהל המונים מסלתה ושמנה של עיר התורה והחסידות בני-ברק, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואלופי תורה, ליוו ביום שישי עש"ק פרשת שלח תשס"ד למנוחות את אחד ומיוחד מגדולי הפוסקים, נזר הרבנים, גודר גדר ועומד בפרץ והעמיד תלמידים הרבה, ה"ה הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר יצחק שלמה אונגר זצ"ל, גאב"ד "חוג חתם סופר", מייסד וראש ישיבת "מחנה אברהם" וחבר הבד"ץ דזכרון מאיר, אשר נסתלק למגינת לב המוני תלמידיו ומעריציו בשנת ה-פ"ג לחייו. הגרי"ש זצ"ל נולד לאביו הגה"צ רבי אברהם צבי זצ"ל הי"ד בעל "מחנה אברהם" - שהיה נו"נ לבעל "פנים מאירות" ונו"נ לאר"י הקדוש זיע"א - ולאמו הצ' מרת חוה לאה. רבי אברהם צבי כיהן משנת תרפ"ו כאבד"ק קאפוואר שבהונגריה, ובביתו - בית של תורה ויר"ש, בית של לוחם מלחמות ה', גדל והתחנך הגרי"ש ושם ינק את המטען האדיר של תורה ויר"ש, הלכה והשקפה, כשהוא משקע את כל כולו בתורה. כבר בצעירותו ניכרו בו תכונות נפלאות, כשרונות מופלאים ואצילות נפש. בבחרותו נשלח ע"י אביו זצ"ל ללמוד אצל הגה"צ ה"ויגד יעקב" מפאפא זצוק"ל, שם לא מש מאהלה של תורה ולא זזה ידו מתחת יד רבו. בשנים ההן מילא את אוצרו הטוב בקנייני התורה, עד שרכש ידע עצום בתורה ובהלכה, כשכל לימודו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יהושע זאב מכלוביץ ז"ל
ביום ראש חודש אייר תשס"ד נתבקש לשמי מעלה אחד מיחידי סגולה בעדת חסידי ויז'ניץ, הרב החסיד ר' יהושע זאב הלוי מכלוביץ ז"ל. באותו ערב באו חסידים ואנשי מעשה לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש חי ורב פעלים לכל דבר שבקדושה אשר בשם "ויז'ניץ" יקרא, ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכן כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א. ביום ראש חודש טבת שנת תער"ב נולד ר' יהושע זאב ז"ל בעיר הגדולה שאץ שבמחוז בוקובינא, לאביו הרה"ח יחיאל מיכל ז"ל. יסוד משפחתו של ר' מיכל היה בפולין. לאחר נישואיו עבר לגור בשאץ, ושם התקרב אל שושלת ויז'ניץ המפוארת. יהודים כינו אותו "א גוטע נשמה", מכיון שהיה מפורסם כבעל צדקה גדול, והצטיין בשפלותו. היה נעים הליכות, בקול דממה דקה הילך בצידי דרכים, אהוב לבוראו בתפילותיו המשתפכות ברגש, וכן אהוב לבריות. אמו החשובה מרת העניא ע"ה היתה בת הרה"ח ר' מרדכי הס ז"ל, מאישי הסגולה בכרם בית ויז'ניץ. ר' מרדכי עוד נסע אל רביה"ק ה"צמח צדיק" לראש השנה י"ב פעמים, חוץ משבתות ורגלים אחרים. הוא היה אחד משלושת החסידים בבוקובינא שנסעו להשתתף בחתונת רבינו הק' ה"אמרי חיים" זי"ע שהתקיימה ברחמסטריווקא שברוסיה, והדרך היתה הרת סכנות. רק תשעה מאנ"ש בבוקובינא, מארמורש וגאליציה נסעו לחתונה. משראה רבינו הסב"ק בעל &q
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' אליעזר טסלר ז"ל
  אור ליום ג' ר"ח ניסן תשס"ד, ליוו המוני אנ"ש ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, עתיר הפעלים לתורה לתפילה ולחסד, אהוב למקום ולבריות, הרה"ח מוה"ר אליעזר טסלר ז"ל מפתח תקוה - קרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע למגינת לב בשנתו ה-ס"ז לאחר למעלה משנה וחצי של סבל וייסורים. הרה"ח ר' אליעזר נולד בעיר טעמשוואר שברומניה, לאביו הרה"ח ר' משה חיים ז"ל שהיה מנכבדי הקהילה, ולאמו שהיתה בת החסיד המפורסם מוה"ר ברוך פדר ז"ל, שהיה ידוע כבר אוריין ומתמיד עצום בתוה"ק. כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א התבטא עליו: "הוא אוהב את הגמרא, והגמרא אוהבת אותו". בהזדמנות אחרת התבטא מרן זיע"א בענוותנותו: אני 'משחק בקוויטלעך', בעוד ר' ברוך מוצא את עיסוקו בדפי הגמרא! לאחר פטירתו, נמצא בכתבי ר' ברוך סדר לימוד משניות שרשם לעצמו, שלפ"ז היה מסיים מדי ג' חודשים את כל ששה סדרי משנה, בנוסף לשיעוריו האחרים. לאחר השואה עלה לאר"י והתגורר בסמיכות לחתנו ר' משה חיים. באותן שנים היה נכדו ר' אליעזר ז"ל קשור אליו מאוד, היה להם שיעור מדי יום לפנות בוקר, ור' אליעזר זכה להתבשם ולקלוט מאישיותו הנפלאה. כל הימים היה מדבר בערגה על זקנו זה, כשהוא מפליא את אהבת התורה שיקדה בו ואת רום מעלותיו בעבודת השי"ת מתוך פרישות. בשנות ילדותו בטעמשוואר, זכה ר' אלי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל
  במוצאי ש"ק פרשת כי תשא כ' באדר תשס"ד, התפשטה הידיעה המעציבה על פטירתו בדמי ימיו של האי גברא יקירא, ת"ח וירא ה', איש חסיד, עדין הנפש ואציל הרוח, מחנך דגול אשר העמיד תלמידים הרבה, ה"ה הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל, מנהל תלמוד תורה ויז'ניץ בלונדון, ששחל"ח לאחר מחלה קשה. קהילת חסידי ויז'ניץ בלונדון איבדה את אחד מטובי בניה-בוניה, אישיות תורנית-חינוכית משכמה ומעלה. במשך כחצי יובל שנים אחז באמת הבנין, במסירות עצומה ובכשרונות הברוכים שניחן בהם טיפח וניווט בס"ד את ה"תלמוד תורה" שנתייסד ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, והצעידו למה שהוא כיום - מוסד חינוכי מפואר על טהרת הקודש, המהווה אות כבוד ויקר לקהל עדתנו בלונדון הבירה. ר' יעקב אברהם ז"ל נולד בוויליאמסבורג שבארה"ב בחודש ניסן תשי"ח, לאביו יבל"ח הרה"ח ר' משה בער הי"ו, מנכדי הג"ר יחזקי' גרינוואלד זצ"ל (אחיו של ה"ערוגת הבושם" זצ"ל) והגה"צ רבי עמרם חסידא זצ"ל שהיה מהגדולים בדורו של החת"ס זיע"א. אמו של ר' יעקב אברהם היא בת הרה"ח המפו' ר' נחמן איינהורן ז"ל מווילחוביץ, (שהיה מכונה בפי החסידים ר' נחמן ציצית-מאכער, ע"ש המפעל לציציות שהיה ברשותו). בתקופה הראשונה בה כיהן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כרבה של ווילחוביץ, התגורר ב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנה
בציריך שבשווייץ נלב"ע בפתאומיות בשב"ק פרשת תצוה תשס"ד, אחד ומיוחד מחשובי תומכי מוסדותינו הקדושים, ת"ח מופלג ויר"ש, מוקיר רבנן ותלמידיהון, ה"ה הרבני מוה"ר פסח ברנזון ז"ל, שבפתאומיות שבק חיים לכל חי ללא עת, בגיל נ"ו, לדאבון כל לב. ר' פסח ז"ל היה בנו יחידו של הנגיד הנכבד האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, מחשובי תומכי מוסדותינו הק', ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך, שנלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה בחודש אלול האחרון. מצעירותו אהב ר' פסח את התורה הק' אהבה עזה, וכך כל ימיו לא מש מאהלי תורה, כשבמשך כל שעות היום ישב ולמד בשקידה, בהתמדה ובחיות. במשך שנים למד בכולל שבציריך, כשאביו ר' הערשיל ז"ל מחזיקו. פעמים רבות ביקשו אביו להצטרף לעסק המצליח שברשותו, אך ר' פסח לא אבה לשמוע מכך, הוא ביקש להמשיך להגות בתורה באין מפריע.   נעים הליכות היה, היה חי בשלום ובשלווה עם כל מכיריו ללא יוצא מן הכלל, לאף אחד ממיודעיו לא היה שום טרוניא עליו מעולם. הוא חיבב להשמיע באזני ידידיו דברי תורה מחודדים, פלפולים וחידושים שחידש בעצמו. מדי שבוע אף היה מסיים את ה"אור החיים" הק' על הפרשה. מבית אביו הרה"ח ר' הערשיל - שלפני למעלה מיובל שנים התקשר אל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א - קיבל ר' פסח את הקשר האמיץ לבית ויז'ניץ. מדי שנה בהגיע כ"ק מרן אדמו"ר ש
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יוסף בעריש וויינברגר ז"ל מח"ס "עדות ביהוסף"
  דוויים וכואבים הלכו חסידים ואנשי מעשה בירושלים ובבני-ברק, ובמרכזם המוני אנ"ש בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבני החבורה, החסיד המפואר מבני העלייה מוה"ר יוסף ישכר בעריש וויינברגר ז"ל, בעמח"ס "עדות ביהוסף" - מנהגי ויז'ניץ, ששחל"ח לדאבון לב לאחר שהתייסר במחלה קשה, והוא בן ס"ב. ר' בעריש נולד בחודש כסלו תש"ג, לאביו הגה"צ מגדולי חסידי ויז'ניץ מוה"ר אשר יונה זצ"ל, רב ור"מ בטעמשוואר ואח"כ בארה"ב ובירושלים עיה"ק. בביתו של חסיד ועובד ה' זה ינק מלוא חפניים תורה יר"ש וחסידות, ודרכיו המסולאות בפז היו נר לרגליו כל הימים. בהיותו צעיר לימים, שלחו אביו לארה"ק, ללמוד בישיבתנו הק' בצל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע ויבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכיהן אז כראש הישיבה. שנים אלה היוו יסוד חייו, בהם עמל בתורה ובקנייני עבודת ה' בדרך החסידות, והתאבק בעפר רגלי רבוה"ק. הוא אף נתקרב מאוד להרה"ק רבי יהודא הורוויץ זצוק"ל, ובמשך שנים רבות שאב מבארו תורה וחסידות. עוד לפני הגיעו לפרקו, כאשר הלך לפניו שמו כבחור בן עלייה, לקחו הגה"ח המפו' מוה"ר שלמה זלמן בריזל זצ"ל מגדולי חסידי קארלין בירושלים כחתן לבתו החשובה תחי'. ר' בעריש הוסיף לקנות תורה עבודה וחסידות
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה
בעש"ק תצוה י"ב באדר תשס"ד, הלכו רבים מאנ"ש, ידידים ומוקירי זכרו, אחר מיטתו של זקן חסידי ויז'ניץ, הרה"ח מוה"ר אלימלך פיקסלר ז"ל מטערנעווא - בני ראם - בני ברק, שנלב"ע בשיבה טובה בשנת הק"ב לחייו. המנוח ז"ל נולד בטערנעווא שבמארמורש בי"ד בכסלו תרס"ג, לאביו הרה"ח ר' אברהם ז"ל שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירה. לימים, כשהיה נכדו הרה"ח ר' אברהם פיקסלר הי"ו בא אל רבינו הק' בעל "אמרי חיים" זי"ע, היה מרן זיע"א שואלו: האם יודע אתה על-שמו של מי אתה נקרא?! בהגיע לפרקו נשא ר' אלימלך את בתו של אחד מחשובי חסידי ויז'ניץ בטערנעווא, ועימה הקים בית מפואר, בנים ובנות שהגדול שבהם היה כבן י"ד. היא וכל הילדים נהרגו על קידוש השם בשנות השואה הנוראה, הי"ד. בצעירותו הסתופף רבות בצל מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א. פעם כשהגיע מרן זיע"א לשבות במארמורש, התפללו המונים בבית המדרש והדוחק היה גדול. אמר לו חותנו לר' אלימלך בעת תפילת היום: הידחק פנימה ותראה את הרבי. ר' אלימלך נדחק עד שהגיע קרוב למקומו של מרן זיע"א, וזכה לשמוע מפ"ק אמירת "נשמת כל חי". הוא יצא משם כולו רטוב מזיעה, אך תמיד היה אומר: היה זה שווה! הדבר נותר חקוק בעצמותי! אף בתקופה האחרונה לחייו בשכבו בבית החולים, אמר "נשמת כל חי" מתוך התרגשות ובכיות, בהיזכרו א
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ח ר' דוד יצחק שפילמן ז"ל
באור ליום ג' בשבט תשס"ד, ליוו אנ"ש, חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, איש חסיד המתחסד עם קונו, ישר דרך, נעים הליכות ותמים במעשיו, רודף צדקה וחסד בכל מאודו, ה"ה הישיש מוה"ר דוד יצחק שפילמן ז"ל מב"ב, ובאחרית ימיו בקרית ויז'ניץ. המנוח ז"ל נולד בשנת תרע"ב בעיר ווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' מאיר יעקב ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעירו. בגיל צעיר שלחו אביו ללמוד בישיבתו הרמה של מרן הגה"ק בעל "שארית מנחם" זיע"א, שם התחנך על מבועי התורה והחסידות. בשנים אלה אף זכה להתקרב מאוד אל הרה"ק מווישווא ולשמשו. הוא היה אומר בשם הרה"ק מווישווא, שפעם כאשר זירז את תלמידיו לטבול בבקרים במקוה על-אף הקור העז, פירש את הכתוב "לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים", גוף האדם הוא הבית לנשמתו - אל לו לאדם לירא על ביתו-גופו משלג ומקור, כי כל ביתו הוא לבוש רק לכמה שנים, עד שילך בדרך כל הארץ. בהגיעו לפרקו נשא את זוג' בזיוו"ר לבית שטיין, מהעיירה רעטיאג הסמוכה לדעעש. בשנים ההן התקרב להרה"ק מדעעש זצוק"ל ואף זכה לשמשו. בשנות השואה האיומה, שיכל את זוג' ואת שני ילדיו - משה מרדכי ורייזל הי"ד, ובחסדי השי"ת נותר בחיים. כל ימיו היה מצדיק עליו את הדין, מתוך אהבה עצומה לבורא ית', באומרו תמיד: רבונו של
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' עזריאל פליגמן ז"ל
במוצאי שב"ק פרשת וארא ר"ח שבט תשס"ד, התאספו המוני אנ"ש חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש תם וישר וירא אלקים, מזקני וחשובי אנ"ש, ה"ה הרה"ח ר' עזריאל פליגמן ז"ל. הרה"ח ר' עזריאל נולד לפני צ"א שנים, בשנת תרע"ג, בווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' זאב פוגל ז"ל מיקירי חסידי ויז'ניץ בעירו, אשר זכה ללמוד בחברותא עם בני רביה"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א. הרה"ח ר' עזריאל התייתם מאביו בגיל ארבע, ואמו מרת איטא ע"ה בת הרה"ח ר' יוסף מרדכי הכהן פליגמן ז"ל מחשובי הת"ח בעיירה יועד, נישאה בשנית בעיירה ריסקווא. בריסקעווא למד ר' עזריאל אצל האבד"ק דשם הגרא"ש כ"ץ זצ"ל, לאחמ"כ נסע ללמוד בווישווא אצל מרן הגה"ק בעל "שארית מנחם" זיע"א, ואח"כ למד בסאטמר בישיבתו של הרה"ק רבי אליעזר פיש זצ"ל מביקסאד. בשנים ההן גוייס לצבא, שם העבידוהו בעבודה קשה מאוד ביום ובלילה, עד שרגליו התנפחו מקושי העבודה. כעבור מספר חודשים קיבל חופשה לימים אחדים, ונסע מיד לרבינו הסב"ק זיע"א. בהגיעו, אמר לרבינו שהוא בנו של ר' וועלוויל פוגל. אמר לו רבינו: את אביך הכרתי עוד לפניך... ושיבח מאוד את אביו. כאשר התאונן על קושי השעבוד בצבא, השיב לו רבינו: ל
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ח ר' יוסף קימרלינג ז"ל
במוצאי שבת-קודש פרשת ויחי תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו של חד מן חבריא, מיקירי אנ"ש, קובע עיתים לתורה במסירות-נפש ורודף צדקה וחסד, ה"ה הרה"ח ר' יוסף חיים ישראל קימרלינג ז"ל, מחשובי תלמידי ומקורבי רבותינו הקדושים, ומתושבי קרית ויז'ניץ משך עשרות בשנים. הרה"ח ר' יוס'ל נולד בשנת תרפ"ד בעיירה וואשקוביץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' מרדכי יהודה [מוט'ל] ז"ל, מיקירי חסידי ויז'ניץ בעירו (ר' מוט'ל היה ש"ב של הרה"ח ר' מנחם מענדיל ויז'ניצר ז"ל שו"ב דויז'ניצא, כי אמו של ר' מרדכי יהודא ואמו של ר' מענדיל, היו אחיות). בבית אביו, שהיה איש ישר דרך וירא אלוקים, רודף צדקה וחסד, חסיד נלהב ומקושר בלו"נ לרבוה"ק זיע"א, ספג ר' יוסף קניני חיים ויסודות איתנים שליווהו כל ימי חייו. ר' מוט'ל התפרנס מחנות שהיתה ברשותו, והיה רגיל בהכנסת אורחים לביתו. כשהיה הבית מתמלא באורחים, היה ר' יוסף עובר לישון בלילה בחנות של אביו. כבר בילדותו היה ר' יוסף מפציר רבות באביו שיקחהו עמו בנסיעותיו לויז'ניצא, להסתופף בצל רבוה"ק ה"אהבת ישראל" ואח"כ ה"דמשק אליעזר" זיע"א. בהגיעו למצוות, שלחו אביו ללמוד בישיבה"ק "בית ישראל ודמשק אליעזר" אשר בוזיז'ניצא, שם נקשר בעבותות אהבה אל מרן ה"דמשק אליעזר"
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנגיד ר' אפרים צבי חיימוביץ ז"ל מברוקלין
מברוקלין שבארה"ב, הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של האי גברא יקירא, תומך תורה בכל נפשו ומאודו ורודף צדקה וחסד ביד רחבה ונפש חפיצה, ה"ה הנגיד הנכבד ר' אפרים צבי חיימוביץ ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. הרה"ח ר' אפרים ז"ל נולד בשנת תרפ"ו בביסטרא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' שלמה ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירתו. ר' אפרים זכה בילדותו לקבל את פני רבינו ה"סבא קדישא" בעל "אהבת ישראל" זיע"א, בתחנת הרכבת, בהגיעו לביקור אצל אנ"ש במארמורש. ר' אפרים גם היה מספר על עובדה נפלאה שזכה לה אצל הסב"ק. אירע פעם ואביו ר' שלמה חלה מאוד. ר' אפרים, שהיה אז ילד, נסע אל הסב"ק זיע"א לשב"ק, וביומא דשבתא בעת הקידוש, ניגש אל רבינו וביקש ישועה עבור אביו. מרן הסב"ק השיב לו על אתר: אל תדאג יותר, אביך כבר מטייל בחצר ביתו! כאשר שב ר' אפרים לביתו, ראה שמצבו של אביו אכן הוטב, והוא שאל את אביו: היכן היית ביום השבת בשעה פלונית? השיב האב: חשתי טוב יותר, ויצאתי לחצר לשאוף מעט אויר צח...! לאחר המלחמה, נשא ר' אפרים את זוג' מרת בלומא תחי' לבית נוביץ, אשר עמדה לימינו במסירות רבה במשך כל השנים. בשנת תשי"ב, הגיעו להתגורר באמריקה. כאשר כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א הגיע בשנת תשי"ד לבקר אצל אנ"ש בארה"ב, הסתופף ר' אפרים רבות בצל קדשו, ונתק
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרב החסיד ר' אלי' וועג ז"ל מבני-ברק
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם רבים מאנ"ש, ליוו למנוחות בכסלו תשס"ד את האי גברא יקירא, החסיד המופלא מוה"ר אליהו וועג ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. ר' אלי' ז"ל נולד בי"ג בניסן תרס"ט בפעטריווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר מנחם צבי ז"ל הי"ד. בילדותו נתייתם מאמו, ואז עבר אביו יחד עם ששת ילדיו להתגורר בעיר גרוסוורדיין. דירתם היתה סמוכה לחצר הקודש של כ"ק מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" מויזניץ. זיע"א, ומיני אז הסתופף ר' אלי' בצל קדשו, בהתקשרות איתנה שליוותה אותו כל ימי חייו. ר' אלי' התחבב במיוחד אצל החסיד המופלג רבי מרדכי חנא זצ"ל ושאר זקני החסידים, ומהם שאב את הכמיהה התמידית לשלמות ולטהרת המידות באופן הנעלה ביותר. בראיון לירחון "בית ויז'ניץ" משנת תשנ"ד, סיפר ר' אליהו: "עבודתו של ר' מרדכי חנא היתה בענייני צדקה. הוא היה גבאי צדקה וחילק את כספי הצדקה לפי המידע שהיה בידו על כל העניים הנחבאים אל הכלים. פעם היה צריך לסכום גדול של כסף, שלושת אלפים ליי. היה שם הרה"ח ר' זיידעלע פרוימוביץ ז"ל, והוא אמר לי: בוא ונלך יחדיו לאסוף את הכסף. הלכתי איתו לאסוף כספים אצל יהודי העיר, 'עשינו' כשלושת אלפים וחמש מאות ליי, והבאנו זאת לר' מרדכי חנא. כעבור שנה הגיע זמני להתייצב לצבא. אמנם, רק בגיל עשרי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרב החסיד ר' יצחק אייזיק גנץ ז"ל
  במוצש"ק פרשת האזינו - "שובה" תשס"ד, פסעו המונים מבני ירושלים, ובמרכזם קהל אנשי שלומנו, בלב כבד ובצער רב אחר מיטתו של אחד מזקני וחשובי אנ"ש, ירא ושלם, הרב החסיד ר' יצחק אייזיק גנץ ז"ל, אשר נלב"ע בשב"ק לאחר ייסורים קשים שקיבלם באהבה. הרה"ח ר' אייזיק ז"ל היה מגידולי הפאר בכרם ויז'ניץ, הוא נולד בסיטשעל שבמארמורש כבן יחיד לאביו הרה"ח ר' אליהו ז"ל הי"ד. בבחרותו קנה תורה ויר"ש אצל כ"ק אדמו"ר בעמח"ס "שארית מנחם" זיע"א בישיבה הגדולה "בית ישראל" בווישווא. בסיטשעל, היה ר' אייזיק בן בית אצל רב העיירה, הגה"צ רבי יחזקאל ווידמאן זצ"ל, מגדולי חסידי ויז'ניץ. כשפרצה השואה ויצאה גזירה לסגור את המקוואות, מסר ר' אייזיק את נפשו ודאג לחמם את המקוה מדי יום, בכדי שיהודי סיטשעל יוכלו ללכת למקוה  בהיחבא. הוא עבר את תלאות השואה האיומה, ולאחר שנים בהם שבע מרורים באירופה, נסע באניה לארה"ק, אך לבסוף הוגלה ע"י הבריטים לקפריסין. על-אף כל ייסורי הגוף נשאר איתן בנפשו ובאמונתו, ובהגיעו לקפריסין הצטרף מיד לחברי "אגודת ישראל" והתאגד בחבורה של צעירים חסידים שקיבלו עליהם תקנות והנהגות בכדי להתחזק בתורה ויר"ש. בקפריסין, הקים ר' אייזיק את ביתו עם זוג' החשובה תחי' לבית פישר, שעמדה לימינו כל השנים במסירות רבה. על אף כל הת
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
האברך החשוב ר' נחום יהודא איידלמן ז"ל
בצהרי יום שישי ח' באלול תשס"ד, הלכו אנ"ש באשדוד יצ"ו דוויים וכואבים אחר מיטתו של האברך החשוב ר' נחום יהודא איידלמן ז"ל, שנלב"ע לאחר מחלה קצרה בדמי ימיו, בשנתו הל"ח. ר' נחום יהודה ז"ל נולד לפני ל"ח שנה, לאביו יבלחט"א  הרה"ח ר' משה איידלמן וב"ב הי"ו, מחשובי חסידי ויזניץ בירושלים ת"ו. בבית זה, בית חסידי מובהק המושתת על אדני התורה והיראה, קיבל את החינוך ליראה טהורה ולאמונת צדיקים, כאשר הוא מתעלה ומתגדל בתורה ובחסידות בת"ת "אמרי חיים" ובישיבה לצעירים "דמשק אליעזר" שבירושת"ו ולאחמ"כ בישיבת מיר. מחנכיו במשך השנים ציינו תמיד את רצינותו, ואת רצונו העז לגדול ולהתעלות בתורה ובעבודת ה', מתוך עדינות נפש והצנע לכת. בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם בת יבדלחט"א הרה"ח ר' יהודה קרישבסקי הי"ו, מיקירי קרתא דירושלים, יחד גידלו את צאצאיהם לתורה ויראה ודאגו לחינוכם הטהור מתוך תנאי פרנסה ומחסור קשים. מכיריו ומוקיריו ציינו את דמותו המיוחדת של ר' נחום יהודה, שהיה עדין נפש ואציל מידות, צהלתו בפניו תמיד, כשהוא מסתיר את הסבל שהיה מנת חלקו. בתקופה האחרונה חלה ונחלש מאוד בגופו. ידידיו הרבו תחינה ותפילה לרפואתו השלימה, אך למגינת לב שחל"ח, יומיים לפני מלאות לו ל"ח שנה, כשהוא מותיר אחריו אלמנה רצוצה ושבורה ושלושה יתומים קטנים, אשר הקטן שבהם רק בן שנה וארב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנדיב הדגול ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך
ביום ראשון י' באלול תשס"ד, חלקו המוני אנ"ש, ובמרכזם מאות אברכי הכוללים, כבוד אחרון למנוח הדגול, האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, הנגיד ר' צבי הערשיל ברנזון הי"ו מציריך שבשווייץ. ר' הערשיל ז"ל היה ידוע כאיש ישר-דרך, עדין הנפש ואציל הרוח, וגומל חסד בגופו ובממונו. היה אהוב ונכבד על בני הקהילה החרדית בציריך, וכולם כיבדוהו והעריכוהו מאוד. לפני קרוב לחמישים שנה, בביקוריו של כ"ק מרן בעל "אמרי חיים" מויזניץ. זיע"א בשווייץ, נתקרב מאוד אל מרן זיע"א, והוקסם מאורו הגדול. הוא זכה לקירבה רבה מאת כ"ק רבינו זיע"א, וכן אצל יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ זצ"ל, אשר תדיר הראה לו אותות אהבה וחביבות. ר' הערשיל נקשר מאוד אל בית ויז'ניץ, הוא תמך במוסדותינו הקדושים ביד רחבה, מתוך אהבה כנה למוסדות התורה והחינוך דויז'ניץ בארה"ק. בין תרומותיו הגדולות היו בניית הקומה הנוספת לבנין מוסדותינו הק' ברח' נחמי' בירושלים ת"ו, וכן תרומת ספרי תורה לבית מדרשנו ברח' נחמי' ולבית המדרש בקרית ויז'ניץ שבהר-נוף, כאשר חגיגות הכנסת ספרי התורה מתקיימות בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ זצ"ל. המנוח ז"ל נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה בשנתו ה-צ"ג. ארונו הובא מציריך לארה"ק, וההלוויה יצאה מרחבת ביהמ"ד הגדול בקרייתנו הק'. בשם מוסדות ויז'ניץ בארה"ק, רבנן ותלמידיה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ג ר' מנחם מענדיל הרטמן זצ"ל
באור ליום שני כ"ז באב תשס"ד, לאחר חצות הלילה, הלכו המוני אנ"ש דחסידי ויזניץ אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבעלי תריסין ומפארי רבני אנ"ש, שייף עייל ושייף נפיק וגריס באורייתא תדירא, חריף ובקי בכל חדרי תורה, ירא ושלם, ענוותן וצנוע, אהוב על המקום ועל הבריות, הגאון החסיד רבי מנחם מענדיל הרטמן זצ"ל מקרית ויז'ניץ יצ"ו, שנגדע בדמי ימיו לאחר שהתייסר בייסורים במחלה קשה. הרב ר' מענדיל זצ"ל נולד בחיפה ביום י"ח בניסן תשי"ג, לאביו הנכבד איש ירא אלקים הרה"ח ר' יחזקאל יוסף הרטמן ז"ל, בן הרה"ג ר' בנימין זאב בעמח"ס "אור ישר" ו"ילקוט בנימין" ונו"נ לגדולים וצדיקים, ולאמו הצוה"ח מרת איטא ע"ה שנלב"ע בשנה זו, שהיתה מגזע הרה"ק בעל "צמח ה' לצבי" והרה"ק מבארדיטשוב זיע"א. בילדותו כבר ניכר בו שלגדולות נוצר. אחיו הי"ו מספרים, שלפעמים היה נעלם לשעות ארוכות, וכאשר חיפשו אחריו, מצאוהו יושב והוגה בתורת ה'. הוא הצטיין מאוד בכיבוד הורים, וכל מה שהיו מבקשים ממנו היה מבצע ללא שהיות, בזריזות רבה. אביו ז"ל, שרצה שיתחנך בשפת היידיש, שלחו כבר בגיל י"א ללמוד בת"ת ובישיבה. שבקריית ויזניץ. המלמדים ולאחר-מכן מגידי השיעורים אהבוהו מאוד, אחד מהם - הגאון ר' חיים קליקשטיין שליט"א, מפליא עד היום את שקידתו העצומה ואת אופן לימודו מתוך הבנה וסברה ישרה. כ"ק מרן
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש זי"ע נולד בכ' באייר תקצ"ד, הוא היה הצעיר מבין ששת בניו הקדושים של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. בטרם נולד אמר הרה"ק מרוזין לאמו שביכולתו להוריד נשמה גבוהה מאוד מעולם האצילות, שלא היתה בעולם מזה כאלפיים שנה, אולם לכך יצטרך לקבל עצמו ייסורים. אמרה לו אימו: בני, מה לא עושים עבור ילדים? ואז קיבל הרה"ק מרוזין על עצמו עול גלות, ונאסר במאסר ברוסיה. מאז ילדותו ניכר היה רבנו בקדושתו ובטהרתו, במיוחד כשהחל להנהיג עדה לאחר הסתלקות אביו הקדוש, והוא עודנו צעיר לימים, היו זוהר אצילותו ואור קדושתו המזון הרוחני לחסידיו, שהחיו נשמתם וטהרו את נפשם במחיצתו. בעריכת שולחנו נהג להתעמק פעמים אחדות במחשבותיו, וההתעמקות הזאת היתה כעין "עליית נשמה". ראשו סמוך על ידו והאצבעות התדפקו בלי הרף על מצחו, עיניו היו פתוחות והאישונים נעלמו כליל תחת השמורות העליונות, רק הלובן נראה החוצה. היה רבנו מתעמק כל כך, עד שחששו שיתדבק בהשי"ת ויסתלק מן העולם, על כן הרעישו המשמשים בכלים שבידיהם והכו על השולחן, עד שרבנו התעורר מהתעמקותו. פעם נח זבוב על פניו בשעת דביקותו ועקץ אותו עד שזב דם, אולם רבנו בגודל דביקותו וכלות נפשו לא הרגיש כלל. רגיל היה להביט על מקום אחד ולא הזיז את עינו במשך שעות. צדיקים אמרו שקשה לו להזיז את עינו יותר ממה שקשה לאדם להזיז א
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע
מתולדותיו קדוש ד' הרה"ק רבי אהרן הגדול מקאַרלין זי"ע נולד בשנת תצ"ו לאביו רבי יעקב מפינסק ולאמו מרת פערל ע"ה, שנתבשרו עוד קודם לידתו כי עתידים הם ללדת בן אשר יאיר את עיני ישראל. כבר בגיל צעיר הירבה בסיגופים, התענה משבת לשבת, ואף היה ער לילות רצופים כשהוא עוסק בעבודת ד', אך כשהגיע להסתופף בצל רבו המובהק המגיד הק' ממעזריטש, נענה ואמר שלא הגיע לשלמות העבודה עד שזכה לבוא למעזריטש. הפיץ את תורת החסידות בארץ ליטא. דרכו היתה לנדוד בערים ובעיירות ולקרב רחוקים אל תחת כנפי השכינה. צדיקי הדור העידו עליו שעשה 80 אלף בעלי תשובה. חיבר את הזמר הנודע "י-ה אכסוף נועם שבת". נסתלק בדמי ימיו בחוה"מ פסח - י"ט בניסן תקל"ב והוא בן ל"ו שנים, ומנוחת קברו בקארלין. רבו המגיד הק' ממעזריטש הספידו ואמר עליו "כשמת אהרן נסתלקו ענני הכבוד, איבדנו את כלי המלחמה שהיה לנו, ואין לנו מה לעשות עוד בעולם". ואכן בתוך השנה נסתלק המגיד הק' - בי"ט כסליו תקל"ג. בנו של רבנו היה הרה"ק רבי אשר מסטאלין זצ"ל. בת רבנו הרבנית חיה שרה היתה זוגתו של הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע. ה"תנאים" של רבי מרדכי היו כבר לאחר הסתלקות רבנו. הרה"ק רבי מענדלי מוויטעבסק זי"ע קרא את שטר התנאים, וכשהגיע לתיבות "בת הרה"ק רבי אהרן" התעלף. שאלוהו מה ראה שנבהל כל כך, ענה שלא ידע שרבנו הי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו שלהרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא זי"ע בעל "אור תורה" ו"מאיר עיני חכמים
מתולדותיו רבנו זצ"ל לא היה חוטר מגזע תרשישים. אביו רבי אברהם איטש'ע ז"ל מסאַבין שבפולין, היה אופה פשוט, ולא כל-כך פשוט. כשהתלווה רבנו אל אביו בלכתו למכור כעכים בכפרי הסביבה, שינן האב: מאיר יחיאל! הליכה זו אין תכליתה למכור כעכים, אלא כמו שפירש הבעש"ט את הפסוק "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", הבורא מכונן צעדיו של אדם לאיזו תכלית עלומה, והאדם שאינו יודע מהי תכלית זו, הולך לדרכו כאילו לשם חפצו שלו... בשובו נכנס האב לביהמ"ד וישב בקצה השולחן ללמוד משניות וגמרא, כשש שעות, בנשימה אחת, רק אז עמד להתפלל... ובאותו זמן ניצבה זוגתו מעבר לפרגוד, בעזרת הנשים, עם סידור "קרבן מנחה" ביד, לשפוך שיח לפני הקב"ה כמה שעות, ועד ששבה לביתה היה הסידור רטוב כולו מדמעות... בילדותו הסתופף רבנו עם אביו אצל הרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב ורבי אלימלך מגראדז'יסק זי"ע. כבר אז החל ללמוד בהתמדה ובחריפות יתירה, הוא השקיע בתורה את מוחו הגאוני ואת כל שרעפיו. בגיל י"ז שנה לקחו החסיד רבי אברהם'לע מווארקא כחתן לבתו, ואחרי נשואיו הוסיף לעשות חיל בתורה כשהוא ער בכל הלילות ובא לביתו רק משבת לשבת. גם בספרי המוסר הגה בדמעות בעיניו. שמו יצא לתהילה כ"העילוי מווארקא". אחר שקיבל סמיכה מגאוני הדור רבי יהושע מקוטנא בעל "ישועות מלכו" וחתנו רבי חיים אלעזר מקאליש בעל "נפש חיה", שהפליאו את גדלותו וקד
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי פנחס מבּאָרשא זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בעיר וויזניצא בשנת תרכ"ט, לאביו הרה"ק רבי ברוך מוויזניץ זי"ע בעל "אמרי ברוך". הוא נקרא ע"ש זקנו הרה"ק רבי פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. התחנך על ברכי זקנו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מויזניץ זי"ע בעל "צמח צדיק", והצטיין בתורה ובעבודה, מתוך שקידה עצומה. בגיל צעיר נלקח כחתן ע"י דודו הרה"ק רבי שמואל רוקח זצ"ל אבד"ק סקאהל, בן הרה"ק רבי יהושע מבעלזא וחתן ה"צמח צדיק" מויזניץ. עם הסתלקות אביו ה"אמרי ברוך" בשנת תרנ"ג, נתקבל רבנו לרב העיר בארשא שבמארמורש, ומאז גם החל להנהיג עדה, בהמלצת זקנו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע ששיבחו מאוד. חסידי קאסוב-ויזניץ שהתגוררו בבארשא ובכל רחבי האיזור, הסתופפו בצילו, ובנו עבורו בנין מיוחד ובית-מדרש לתורה ולתפילה, שמשם הפיץ תורה וחסידות, עד שהיתה בארשא למרכז חסידי גדול ולמגדל-אור לכל האיזור. עבודת קדשו היתה באופן נשגב ומרומם. תפילותיו היו בוקעות שחקים נעימות לשומעיהם ומעוררות מאוד את הלבבות. מיוחד ביותר היה שולחנו הטהור בערב יום הכיפורים, שהיה ידוע בין החסידים כמעמד הנשגב ביותר בכל ימי השנה. במעמד נורא הוד זה, היתה צורתו הק' דומה לאש להבה מאימת יום הדין הקרב ובא, אכילתו היתה רק לצאת ידי חובה, ואת ה'דברי תורה' היה אומר בהתרגשות ובבכיות עצומות, שהביאו אף את הקהל הגדול שנכח שם להרהורי תשובה ב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאַן זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שלמה זצ"ל נולד בשנת תרנ"א בעיר באיאן כבן זקונים לאביו הרה"ק רבי יצחק מבאיאן, בן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, ולאמו הרבנית מלכה ע"ה בת הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע בן הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. כשנולד העיד עליו אביו כי הוא "חידוש". אביו חיבבו חיבה יתירה ובכל שבת הקדיש זמן מיוחד לשוחח עימו, באומרו: "איני מרשה לעצמי תענוג זה לשוחח עימו, אלא בשבת קודש!" מנעוריו קלט הרבה תורה עבודת ד' ומידות טובות מפי אביו הק' ומפי זקני החסידים. נודע בהתמדתו בתורה לצד פרישותו וקדושתו. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ממעזיבוז, מצאצאי הרה"ק מאפטא זי"ע. כאשר נסתלק אביו הק' היה אברך צעיר בן כ"ו, והוא החל להנהיג עדתו בעיר ווינה, שם נסתלק אביו לאחר שנמלט לשם במלחמת העולם הראשונה. בשנת תרפ"ז עקר רבנו לניו יורק, ופתח את בית מדרשו באיסט-סייד שבמנהטן. לאחר שבשנת תשי"א נותר היחיד מכל אחיו הק', הוכר כמנהיגם של המוני חסידי באיאן בעולם. הוא ביקר 4 פעמים בארץ הקודש לחזק את קהל החסידים, והקים בירושלים את ישיבת רוזין-באיאן. בארה"ב היה מגדולי מנהיגי ישראל, מראשי תנועת "אגודת ישראל" ונשיא אגודת האדמו"רים. זכה להערצה עצומה מכל צדיקי הדור. בשנותיו האחרונ
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק הרבי הרב אלימלך מליזענסק זי"ע בעל "נועם אלימלך"
מתולדותיו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע נולד בשנת תע"ז לאביו רבי אליעזר ליפמאן. נתקרב אל הרה"ק הרבי ר' בער המגיד ממעזריטש ע"י אחיו הרבי ר' זושא מאניפולי. התגורר בשינאווא ואח"כ בליזענסק. היה יוצא עם אחיו לגלות, ובדרכם השתדלו לקרב יהודים לעבודת הבורא בדרך החסידות. אחרי פטירת המגיד ממעזריטש נעשה למנהיגם של גדולי התלמידים, והמונים הסתופפו בצילו. נודע בקדושתו ובפרישותו. בנו הרה"ק רבי אליעזר ליפא מחמעלניק זי"ע כותב בספרו "אורח לצדיק" (פרשת תזריע ד"ה מדרש): "שמעתי מאמו"ר ז"ל שאמר כמה פעמים: הלוואי שיהיה לבני-אדם נשמה טהורה מזוככת כמו הגוף שלי"... למרות זאת היתה שפלות רוחו עד אין לשער, בעל ה"באר משה" הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאז'ניץ זי"ע מציין, ששמע מפה קדשו שאמר על עצמו "שהוא גרוע יותר מכל אדם". בכ"א באדר תקמ"ז נתבקש לישיבה של מעלה ומנו"כ בליזענסק. המקום הקדוש נעשה לאבן שואבת עד היום הזה. הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע אמר כי תפילה על ציונו של הרבי ר' אלימלך סגולה היא להתעוררות תשובה, והרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע אמר כי סגולה היא ליראת שמים באמת. הותיר אחריו ברכה את ספרו הק' "נועם אלימלך" שהוגדר ע"י הרה"ק בעל ה"תניא" זי"ע "ספרם של צדיקים".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הגה"צ רבי שלום מרדכי שבדרון זצ"ל אב"ד בערזאן ובעל שו"ת מהרש"ם
מתולדותיו הגאון מהרש"ם הכהן נולד בתקצ"ה, לאביו הנגיד הגה"ח ר' משה זצ"ל שהסתופף בצל הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע. מילדותו נודע כעילוי. אולם אף שכוח זכרונו היה להפליא, התמיד לשנן את ההלכות, עד כדי ספירת האותיות שבהן. הוסמך להוראה ע"י הגאון ה"שואל ומשיב", ובאופן נדיר גם מהגאון ר' שלמה קלוגער מברודי זצ"ל. לצד גאונותו העצומה היה חי בקדושה ובפרישות, ואף עסק בחכמת הקבלה. מצעירותו דבק בצדיקים, ונסע לזידיטשוב, בעלזא, סטרעטין וטשארטקוב. את אש החסידות שבערה בו ניתן לגלות בספריו. כיהן ברבנות פוטיק-זלוטי שע"י בוטשאטש, וכן ביאזלוביץ, בבוטשאטש, ובבערז'אן. גדולי ישראל הפליאו את חכמתו ובקיאותו הנדירה. הוראותיו התפשטו בעולם כולו וקבעו הלכה כמותו. אף העמיד רבנים וגדולי הוראה. יהודים נועצו עימו בכל ענין, כך ראו אצלו מעשים נוראים ומופתים והיה מאציל ישועות על הבאים אליו. מהרש"ם הותיר אחריו 30 כרכי חיבורים בהלכה ובמחשבת ישראל, ובמרכזם ט' כרכי "שו"ת מהרש"ם" המכילים קרוב ל-4000 תשובות בהלכה.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי משה יחיאל מאוזרוב זי"ע בעל "אש דת"
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תר"נ לאביו הרה"ק ר' אברהם שלמה מאוז'רוב זצ"ל, נכד הרה"ק רבי לייבוש מאוז'רוב תלמיד הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, ולאמו הרבנית בת הרה"ק רבי חיים שמואל מחענטשין מגדולי האדמו"רים בפולין ונכד ה'חוזה' מלובלין וה'מאור ושמש' זי"ע. רבנו סיפר, שבילדותו כשישן בחדרו של אביו, היה עד לגודל היראת-שמים שלו, מלבד התמדתו בתורה ללא הפסק. כששכב במיטה היה אביו משנן את המשנה 'עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה', כדי להתעורר לתשובה, והיה אומר זאת כשכל גופו רועד. וכשהיה אביו קורא קריאת שמע שעל המיטה, היה פושט צווארו כמי שמוכן להישחט על קידוש ה'. ומתוך רשמי מסירות-נפש כאלה גדל רבנו. מילדותו נודע רבנו כעילוי מופלג בתורה. קודם שהגיע לגיל בר-מצוה כבר היה כל הש"ס שמור במוחו הגאוני. לאחר הבר-מצוה שב ולמד את הש"ס בעיון עם כל הראשונים והאחרונים. משסיים, למד שוב את הש"ס בדרך העיון והחריפות, וכאשר מלאו לו 20 שנה למד שוב את הש"ס, והפעם על פי תורת הנסתר. מלבד זאת למד ושינן ספרי חסידות בעל-פה, וכן ספרי דרוש ומוסר, ואפילו פיוטי גדולי ספרד היו אצורים במוחו. לאחר נישואיו עם נכדת הגה"ק ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב, יצא רבנו באחד הימים לטייל עם זקנו, הלכו השניים ועסקו בדברי תורה עד ששכחו עולם ומלואו, 12 שעות תמימות נמשך אות
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יהודא לייב המוכיח מפולנאה זי"ע בעל "קול אריה"
מתולדותיו רבנו יהודה לייב ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל, היה מראשוני תלמידי מרן רבי ישראל בעל שם טוב הק' זי"ע. הוא כיהן כ'מוכיח' - מגיד-מישרים בפולנאה עוד בטרם שהתקרב אל הבעש"ט. בתחילה לא העריך נכונה את גדלות הבעש"ט, והיה קורא לו בשמו ישראל, והבעש"ט קראו רבי. עד שפעם אמר לו הבעש"ט - שהוא, רבנו, כשאמר פעם את תפילת 'והוא רחום' של תחנון בשני וחמישי, מסר עצמו למיתה עבור כלל ישראל. אז ראה רבנו שהבעש"ט הוא בעל רוח הקודש, ויודע מה שחשב ולא סיפר לאיש. מאז החל לקרוא לבעש"ט 'רבי'. בשנים הבאות, קירב רבנו אל הבעש"ט כמה מגדולי תלמידיו. אחד מהם היה הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע, בעל 'תולדות יעקב יוסף'. גדול וקדוש היה רבנו, ומסופר שהיה שומע כרוזים מהשמים. רבנו נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"א בטבת תק"ל. על הסתלקותו מסופר, שהרה"ק רבי משה מסלאוויטא, בהיותו ילד בן שמונה, קרא לו אביו הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, ואמר לו: בא ואראה לך דבר שתספרו כל ימי חייך - בשעה זו נפטר לבית עולמו המוכיח מפולנאה, ועל מיטתו עומד עמוד אש - דבר שזוכים לו רק אחד או שניים בדור. וגילה את עיניו וראה את עמוד האש... חלק מדרשות רבנו נשמרו בכתב-יד בבית תלמידו המובהק הרה"ק רבי גדלי' מליניץ בעל 'תשואות חן'. בשנת תקנ"ח, נדפסו הדרשות בספר 'קול אריה' על התורה, נ"ך, ש"ס וליקוטים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
באר יעקב מנדבורנה
ז' באדר תשע"ב מתולדותיו נולד בשנת תר"צ בעיר סערט שבבוקובינא - רומניה, לאביו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנא זצ"ל, אשר יסד את חצר הקודש נדבורנא בבני ברק הנודעת לתהילה, ואשר היה חוטר מגזע צדיקים בית נדבורנא, קרעטשניף ופרימשליאן. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים, כשהוא מתנהג בקדשה ובפרישות בדרך אבותיו הקדושים. הוא עבר את מוראות השואה במחנות טרנסניסטריה שבאוקראינה, לשם גורשה משפחתו עם רבבות אלפי יהודי בוקובינא. לאחר המלחמה עלה לארץ ישראל והשקיע נפשו בעמל התורה בהתמדה, כשהוא הולך וגדל מאוד. עוד בחיי אביו היה מפורסם לשם דבר, עבודתו הטמירה משכה תמיד את עיניהם וליבם של ברי-דעת. בשנת תשל"ח עם הסתלקות אביו זצ"ל, הוכתר למנהיג עדת נדבורנא ולממשיך שושלת אבוה"ק. לימים הקים בבני-ברק את קרית נדבורנא, המתנוססת לתפארה עם מוסדות תורה וחינוך. נודע כאחד מצדיקי הדור, פועל ישועות אשר רבים התדפקו על דלתו להיפקד בעצה ובתושיה ונושעו בתפילותיו. נלב"ע בז' באדר תשע"ב לאחר מחלה קשה, ונטמן בחלקת אבותיו הק' בהר הזיתים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי חנניה יו"ט ליפא מסיגעט זי"ע בעל "קדושת יום טוב"
מתולדותיו נולד בחג השבועות תקצ"ו לאביו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זי"ע אבד"ק סיגעט, בעל מחבר ספה"ק "ייטב לב", ולאמו הצדקת מרת רחל ע"ה בת הגה"ק רבי משה דוד אשכנזי זי"ע אבד"ק טאָלטשאָווא ועיה"ק צפת, בעמח"ס 'באר שבע' ו'תולדות אדם'. הסנדק היה זקנו הרה"ק ה'ישמח משה' מאיהעל זי"ע. השם "יום טוב" ניתן לו על שם החג. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים. במשך שנים הסתופף בצל הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, ונפשו קשורה בנפשו, עד כדי כך שכשרק הזכיר את שם ה"דברי חיים", בערה צורתו "כלפיד אש" ("מקור חיים"). הרה"ק מצאנז רחש לו אהבה, היה קוראו בלשון חיבה "מיין ליפא'לע", והתבטא בדברים מופלגים על קדושתו. היה תלמידו של אביו ה"ייטב לב", כמו כן הסתופף בצל הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב והרה"ק ה"דברי יחזקאל" משינאווא זי"ע. בעודו בן כ"ח שנים התקבל לרבנות העיירה טעטש שבמארמורש. ולאחר הסתלקות אביו ה"ייטב לב" בשנת תרמ"ג, התקבל לרבנות העיר סיגעט, ע"פ בקשת ה"ייטב לב" מראשי הקהילה שבנו ימשיך לנהל מערכות ישראל ברמה. בהסתלקות ה"ייטב לב" מצאו על שולחנו פתקה בכתב ידו: "חנינא בני ישב על כסאי"! בשנות רבנותו הרחיב גבולי הקדושה בסיגוט והאיר את פני כל המדינה. אלפי יהודים הלכו לאורו והיה ראש המדברי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע
מתולדותיו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי שלום זי"ע, ראש שושלת בית בעלזא. מילדותו נודע בגדלותו בתורה. הגאון מטשעבין אמר בשם אביו הגה"ק מהרימלוב: העולם אינם יודעים מגאונותו בתורת הנגלה; בגדלותו בתורת הנסתר הוא היה מפורסם. נכדו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע אמר: זקני זי"ע הותיר אחריו פירוש השופך אור חדש על כל סדר נזיקין, חיבור שיכול היה להאיר את פני העולם, אבל מה אעשה, בבעלזא הקפידו שלא להדפיס. משנת תרט"ו מילא את מקום אביו בבעלזא. נודע כאחד מגדולי מנהיגי ישראל בדורו, בהיותו גאון מופלג בתורה ומהעומדים בראש מערכות קדשי ישראל. היה ממקימי תנועת "מחזיקי הדת" ליהדות החרדית במלכות עסטרייך-אונגארין וגאליציה. בשנת תרנ"ד חלה ונסע להתרפא בוויען, אולם נפטר על אם הדרך. ארונו הובא לבעלזא ושם ליווהו המונים למנוחות. מדברי תורתו נדפסו בספר "מהר"י". את מקומו מילא בנו הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יחיאל יהושע מבּיאלא זי"ע בעל "חלקת יהושע".
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"א לאביו הרה"ק רבי ירחמיאל צבי מבִּיאַלֶע-שעדליץ, בן ה"דברי בינה" מביאלע ומצאצאי היהודי הק' מפשיסחא, ולאמו הרבנית חוה בת הרה"ק רבי ארי' לייבוש מאוז'רוב. הוא נקרא ע"ש זקניו רבי יחיאל מאוז'רוב ורבי יהושע ה'תולדות אדם' מאוסטרובה. בצל זקניו הגדולים צמח ובלט ביראתו וקדושתו כבר בהיותו רך בשנים. כבן חמש היה רבנו כשהתייתם מאביו, ואמו האלמנה הצעירה עמלה במסירות נפש לגדלו ולחנכו. כמה פעמים הגיעה העניות עד כדי כך, שלא היה אפילו לחם בבית, אך משכר-הלימוד עבור המלמדים לא קימצה מאומה. את עיקר חינוכו קיבל בימים ההם בבית זקנו הרה"ק מאוז'רוב, שהתפרסם כגדול בתורה ועובד ה' במסירות נפש.   ו בשנת תרפ"ד החלו רבנו בהנהגת עדת חסידי ביאלא, על אף גילו הצעיר בלט בגדלותו ובקדושתו בין אדמו"רי פולין בימים ההם. רבנו עבר את שנות הרעה בשואה תחת שלטון הנאצים בפולין והרוסים בסיביר, בכל מקומו טלטוליו חיזק את היהודים שהיו סביבו, והם ראו בו אב, מדריך, ורועה. במסירות נפש טיהר עצמו לפני ד' בסיביר הקפואה, והלך לטבול כשהוא שובר את הקרח בנהר, בטמפרטורה של ארבעים מעלות מינ
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, ראש שושלת הקודש של בית לעלוב, נולד בשנת תק"ו בעיירה ביאלא, לאביו החסיד רבי שלמה זצ"ל. בצעירותו עבד את בוראו בתעניות וסיגופים נוראים, אח"כ נסע לקנות שלימות אצל הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, ולאחר הסתלקותו המשיך להסתופף בצל תלמידו ה"חוזה" הק' מלובלין זי"ע. מגדולי הצדיקים נתקרבו לדרך החסידות בהשפעתו, ביניהם: הרה"ק רבי יצחק מווארקא, רבי ישעי' מפשעדבורז, רבי חיים דוד דוקטור ורבי שמחה בונים מפשיסחא. היה גאון עצום, אולם נהג בהצנע-לכת והסתיר זאת. נודע כאוהבן של ישראל ומושיען מצרתם. ביום ז' בשבט תקע"ד עלתה נשמתו השמימה ונטמן בלעלוב.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של .הרה"ק רבי יהודא לייב מגור זי"ע בעל ה"שפת אמת"
מתולדותיו הגה"ק רבי יהודה לייב מגור נולד בשנת תר"ז, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלטר זצ"ל, בנו בכורו של הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ה"חידושי הרי"ם". בילדותו התייתם מהוריו, זקנו ה"חידושי הרי"ם" גידלו והשפיע עליו מתורתו ומהודו, והוא לקח מזקנו דוגמה חיה של התמדה וזריזות. שום רגע לא הלך לבטלה ואת כל שעות היממה הקדיש לתורה לעבודה ולחסידות. ה"חידושי הרי"ם" אף לקחו עימו בנסיעותיו אל הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע, ושהותו בקאצק השפיעה עליו ביותר. לאחר הסתלקות ה"חידושי הרי"ם" מילא מקומו כרב העיירה גור, אולם סירב לקבל עליו הנהגת עדה, ונסע להסתופף אצל הרה"ק ר' חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע שנהג בו כבוד רב. בהסתלקות הרה"ק מאלכסנדר בשנת תר"ל, קיבל עליו את הנהגת העדה. הלך בעקביות בשיטת זקנו ה"חידושי הרי"ם" כי לימוד התורה ודרך החסידות צועדים שלובי זרוע והאחד משלים את משנהו, אישיותו היתה כולה מזיגה של שני תכונות אלו - גאון וקדוש, תורה וחסידות כרוכים יחדיו. הרבי נלב"ע בה' בשבט תרס"ה בטרם מלאו לו נ"ח שנה, ונטמן בעיירה גור. הותיר אחריו את ספרי "שפת אמת" הנודעים. את מקומו מילא בנו בכורו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זצ"ל, בעל "אמרי אמת".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב, נולד בשנת תרס״ד בירושלים, לאביו הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, ונקרא על שם זקנו הרה"ק רבי משה מלעלוב וע"ש הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע. מילדותו היה ניכר בו שנועד לגדולות, תפילותיו ותורתו הפליאו כבר אז. עודו בן שמונה ידע בדרך פלאית להבחין בין כלי שנטבל ובין כלי שטרם נטבל. לא בנקל באו לו מדרגותיו, יגע ועמל עליהן ושפך דמעות על יראתו וקדושתו (מתוך הספר "משה עבד השם"). בבחרותו למד בהתמדה עצומה בישיבת "חיי עולם" בעיר העתיקה, ועבד את קונו בתפילות ובתיקוני חצות ע"י הכותל המערבי. לאחר הסתלקות זקנו רבי דוד צבי שלמה, נסע אל חצרות קדשו של אביו שהתגורר בקראקא, ומשם נסע להסתופף בצל הרה״ק רבי יששכר דוב מבעלזא והרה"ק רבי אהרן מקאזניץ זי"ע. דבוק היה בצדיקי בית קארלין, שהעריכוהו עד מאוד. לאחר הסתלקות אביו הרשנ"נ החל להנהיג את עדת חסידי לעלוב, רבים וטובים הסתופפו בצל קדשו, ושאבו מלוא חפניים קדושה מהשבתות והמועדים המרוממים בצל קדשו. אף גדולי ישראל קראו אחיו מקודש. נודע בעבודתו בקדושה ובסילודין, מתוך תעניות וסיגופים, ובשמירת עיניים נפלאה. כל ימיו ציפה והשתוקק ופעל לזרז את הגאולה השלימה, מדי פעם היה פורץ בבכי בעניינים הנוגעים לגאולה. כשהיו מזמרים "וקרב פזורינו" או "שמחם בבנין ש
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינאָב זי"ע בעל "בני יששכר".
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב נולד בשנת תקמ"ג. אמו היתה בת אחות הרה"ק ר"ר אלימלך מליזענסק, ולפני לידתו הבטיח הרבי ר' אלימלך לאמו בן שיאיר את העולם בתורתו ובקדושתו. מילדותו ניכרו בו ניצוצי קדושה, כל מעייניו נתונים היו לתורה בשקידה ללא גבול. נמנה על גדולי תלמידי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב, כן הסתופף בצל ה'חוזה' מלובלין, שהעריצו ביותר, והיה מציין תמיד את עוצם שליטתו בכל מכמני התורה, עד שהיה רגיל לומר עליו שהוא "הר סיני", בהיותו דוגמת הר סיני - שפל בעיניו, בעוד כל התורה נמצאת בו. עודנו בן ט"ז נתמנה כדומ"ץ בק"ק דינוב, ואח"כ כיהן ברבנות בכמה ערים. כתב חידושים בכל מקצועות התורה, ומספריו המפורסמים: "בני יששכר", "דרך פקודיך", "אגרא דכלה", "אגרא דפרקא", "מגיד תעלומה" ועוד עשרות ספרים על תנ"ך, פוסקים, תרי"ג מצוות, שו"ת, ועוד.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי משה מפשעווארסק זי"ע בעל "אור פני משה".
מתולדותיו הרה"ק רבי משה הלוי סופר זי"ע נולד לערך בשנת ת"פ לאביו הרה"ג רבי יצחק הלוי זצ"ל. הליכותיו היו בהצנע לכת, והיה מלמד תינוקות, ברם תורתו הכריזה עליו, כעדותו של הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע המציין בהסכמתו לספר "אור פני משה": "ומעודי ידעתי את האיש ואת שיחו, אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר, וכל רז לא אניס ליה". היה מתלמידי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, אך כפי הנראה מספרו הסתופף עוד בצלו של המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע. מנעוריו התגלה אליו רבינו משה ה"אלשיך" הק', כפי שמעיד הרה"ק ה"חוזה" מלובלין בהסכמתו: "ומנעוריו היה לו מדריגה שהגאון המנוח מוהר"ר משה אלשיך ז"ל היה מתגלה אליו". מתחלה הסתיר את מדרגות קדושתו, וכדי להתפרנס השכיר עצמו למנהל בבית חרושת ליין-שרף. עד שפעם הבחין בעל הבית במחזה נורא, שרבנו זוכה להתגלות צדיקים ממרומים הבאים אליו. התנצל בעה"ב לפניו על שהעבידו במלאכה בלתי מכובדת, והגיש לו את הקוויטעל הראשון. מאז נתגלה רבנו כאיש קדוש וצדיק. נודע ומפורסם קדושת כתיבת ידו פרשיות תפילין מזוזות וספרי תורה, ובין אלו שביקשו ממנו לכתוב עבורם תפילין ומזוזות נמנים שרפי מעלה כהרבי ר' ברוך ממעזי'בוז, רבו ה"נועם אלימלך", הרבי ר' מרדכי מנעשכיז, שר בית הזוהר ה"עטרת צבי" מזידיטשוב. הרה"ק ה"עטרת צבי" מזידיטשוב זי&q
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע בעל "דברי יחזקאל".
מתולדותיו הרה"ק משינאווא נולד לפני 200 שנה בשנת תקע"ו, כבנו הגדול של הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע. עבודתו בקודש היתה ביגיעה נוראה, עד שהרה"ק רבי יהודא צבי מסטרעטין אמר עליו: ביגיעה שכזו אין צורך בזכות אבות - אפילו בנו של סנדלר היה מגיע כך למדרגות נעלות. בנעוריו הסתופף בצילם של הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ, רבי צבי הערש מרימנוב ורבי שלום מבעלזא, זי"ע. מרבה היה לנסוע אל גדולי וקדושי דורו, אצל הרבה צדיקים ביקר. כיהן בתחילה כרבה של ראזלא ואח"כ כרבה של שינאווא. בשלהי שנת תרט"ו החל להנהיג עדה. ה"דברי יחזקאל" היה לממשיך דרכו של אביו הק' מצאנז, אלפים נהרו לשינאווא להתחמם לאישו הגדולה. אור לו' בטבת תרנ"ט השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, ונטמן בשינאווא.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע בעל "אביר יעקב"
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ה"אור ישראל", שהיה בן הרה"ק רבי אברהם יעקב [הראשון] מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. מילדותו ניכר במעלותיו. אביו הפקידו בידי מלמדים מיוחדים שיחנכוהו לתורה ולעבודה. רבנו סיפר שבשנות נעוריו היה לומד משעה מוקדמת בבוקר ועד חצות הלילה, והוסיף: "עדיין זכורים לנו אותם לילות החורף בסאדיגורא, כאשר למדנו בהתמדה ובנעימות"... גם האב פיקח על התקדמותם הרוחנית של בניו, ומפעם לפעם היה רבנו נכנס - עם שאר אחיו - אל אביהם, להבחן על לימודם. כאשר נכנסה פעם אמם הרבנית לאביהם והתאוננה על כך שהילדים לומדים יותר מדי, עד שהיא חוששת לבריאותם, השיב לה רבי ישראל: יש טבע בילדינו, שאם יישבו וילמדו ויתנהגו לפי הגמרא והשולחן-ערוך, אזי יתרוממו ויתעלו יותר מאחרים!... וסיפר רבנו: אבינו הק' זירז אותנו בעודנו צעירים, שקודם יש להתייגע בתורה ולמלא את עצמנו בש"ס ופוסקים, ורק אח"כ להקדיש זמן ללימוד חסידות. רבנו אף סיפר כמה יראת-שמים מופלגת החדיר בהם אביהם. בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית בלומא רייזל ע"ה, בת הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאָפּיטשניץ, מצאצאי אפטא - רוז'ין. בשנת תרס"ז נסתלק אביו הק' בעל "אור ישראל". חלק גדול מחסידי סדיגורא שמו עיניהם על רבנו, ועל-אף היותו בשנתו הכ"ג הכתירוהו לרבם. רבנו התפרסם כמנהיג משכמו ומעלה,
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי חיים מאנטניע זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי חיים מאטיניא זי"ע, בעל "טל חיים" על התורה ו"נימוקי חיים" על הש"ס וההלכה, נולד בשנת תרכ"ב כבן שני לאביו הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ זי"ע, בעל "אמרי ברוך" זי"ע. בצעירותו נתגדל ע"י זקנו הרה"ק רבי מנחם מנדל מויז'ניץ זי"ע, בעל "צמח צדיק", אשר הועידו לגדולות. בעודו ילד נודע בהתמדתו בתורה, ובחריפותו. בהגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זי"ע. בשמחת הנישואין, דיבר זקנו ה"צמח צדיק" בהפלגה על גודל קדושתו של החתן. ניהל את עדתו הק' באַנְטֶנִיֶע, ואחר מלחמת העולם הראשונה בסטאַניסלאָוו. אלפים ובהם גאונים וגדולים הסתופפו בצילו. 'שר התורה' היה כינויו. מקובל היה בגאליציה, שאחרי אמריו ופסקיו של הרבי מאנטניא אין ערעור!" - כה שח הגה"צ האדמו"ר מנאראל זצ"ל. נסתלק בנר א' דחנוכה כ"ה בכסליו תרצ"ב.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי דב בער המגיד הגדול ממעֶזריטש זי"ע, נולד בשנת תס"ד לערך לאביו רבי אברהם ז"ל שהיה מגזע היחס. בבחרותו למד בישיבתו של ה"פני יהושע" שהחשיבו כתלמיד-חבר. סיפר נינו הרה"ק מרוזין זי"ע, שבצעירותו שימש המגיד לפרנסתו כמלמד דרדקי. כשהגיע פרשת יתרו, הראה לתלמידיו את מעמד הר סיני ממש. אח"כ שימש כמגיד-מישרים בקאָריץ ובראָוונא. כשזרח אורו של הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע ממעז'יבוז', מייסד החסידות, נסע לעמוד על טיבו והיה לתלמידו המובהק. עם פטירת הבעש"ט מילא את מקומו בהנהגת החסידים בעיר מגוריו - מעזריטש. הרה"ק בעל "תולדות יעקב יוסף" זי"ע - שהיה מגדולי תלמידי הבעשטה"ק - התבטא שהשכינה הק' נטלה כביכול את מקלה ותרמילה ממעז'יבוז' ועברה לשכון במעזריטש. הרה"ק הרא"י מסאַדיגורא זצ"ל אמר, שמימות הרשב"י לא התכנסו לאכסניה אחת כמספר הזה של נשמות גבוהות וצדיקים כה מופלגים. המגיד הק' נסתלק בי"ט בכסלו תקל"ג באניפולי, ושם מנוחתו כבוד.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקי"ג לאביו הרה"ק רבי יחיאל אשכנזי, ולאמו הרבנית הצדקת מרת אדל ע"ה בתו של אור שבעת הימים מרן רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש זי"ע. בילדותו היה חביב על זקנו הגדול, ולימים הנהיג את עדתו במעזיבוז עירו של הבעש"ט, לשם באו צדיקים וחסידים לשאוב מבארו. גאון עצום היה רבנו, ותורתו - תורת אמת, תורה טהורה. אצל חסידים היה מקובל, שרבנו לא שכח מה שלמד מפי המלאך במעי אמו. תלמידו, הרה"ק ר' יעקב שמשון משפיטיווקא שעלה להתגורר בטבריא, הגיע פעם לארצות המערב הרחוקות, בדרכי-נדודיו למען עניי ארץ-ישראל. הוא פגש שם בחכם ספרדי, איש קדוש ומופלג בתורה, ושמע ממנו דברי-תורה בשם רבו הרבי ר' ברוך - אף כי מעולם לא ראהו - אך במתיבתא דרקיעא נאמרו הדברים משמו. החכם גילה לרבי יעקב שמשון, כי בשעה שמשמיעים בשמים את דברי תורתו של רבנו, נעשית שמחה גדולה בפמליא של מעלה. צדיקים אמרו כי היה ברבנו ניצוץ מנשמת שלמה המלך. כאשר אמר את "שיר השירים" אשר לשלמה, היתה נפשו כמעט יוצאת בדברו מרוב דבקות ומתיקות, ובאותה שעה לא יכול איש להימצא במחיצתו, מפאת האש הקדושה שאפפה אותו. הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב החליט פעם להתחבא בחדרו של רבנו באותה שעה. בכוחות עליונים, ותוך שהוא מחליט למסור את נפשו ולהישרף באש האהבה - הצליח להישאר שם, עד שרבנו סיים לומר. אותה שעה מרוממת ונעלה נותרה חקוקה במוחו ובליבו של הרה"ק מזי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרי"ד, לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשאָרטקוב בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין, ולאמו הרבנית בתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאָביל זי"ע. בילדותו בלט בגדלותו ובחכמתו, זקנו הרה"ק מטשערנאביל התבטא עליו כי עתיד הוא להיות מנהיג גדול בישראל. גם אביו זצ"ל התבטא על חכמתו, כי יש לו ניצוץ של שלמה המלך. בצעירותו היה לו משא ומתן של תורה עם הגאון רבי שלמה מסקאַלא, פוסק הדור בשעתו, והיא נדפסה בשו"ת "בית שלמה" סי' קפ"ד וקפ"ה. כך היה לרבנו מו"מ של הלכה עם הגאונים מבערזאן ורבי מאיר אריק זצ"ל, אולם בהוראת אביו הפסיק להראות בחוץ את גדלותו בתורה, כי אמר לו שדרכם היתה בהצנע לכת. אביו זצ"ל היה מדבר מעט ובקצרה, ורבנו בחכמתו היה בחכמה ובפקחות מבאר לחסידים את כוונת אביו בתשובותיו. כן היה מסייע לחסידים ברוחניות ובגשמיות, והיה נערץ עליהם ביותר. בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם הרבנית שבע רוחמה, בת דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאַדיגורא בן הרה"ק מרוזין זי"ע. בשנת תרס"ד לאחר הסתלקות אביו הצדיק, החל רבנו להנהיג את עדת חסידי טשארטקוב. מרן התגלה כמנהיג ישראל בעל שיעור קומה, וזכה להערצה עצומה מגדולי דורו. לנוכח המצב הרוחני הקשה בקרב הנוער, שנסחף לתנועת ההשכלה, ראה רבנו צורך גדול לארגן את היהדות החרדית בתנועה עולמית, והיה מראשי וממייסדי תנועת אגודת ישראל העו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
תןלדותיו וחייו של הרה"ק רבי אברהם דוב מאַווריטש זי"ע בעל "בת עין"
מתולדותיו רבינו היה בנו של הרה"ק רבי דוד אויערבוך מגיד מישרים דחאמעלניק, וחתן הג"ר נתן נטע אב"ד אווריטש. מילדותו נודע כמתמיד עצום ועשה לילות בעמל התוה"ק. לאחר פטירת אביו הק' מילא את מקומו תקופה קצרה, עד לפטירת חותנו הק' שאז מילא מקומו כרב אב"ד אווריטש, והוא אך אבר"ך כבן עשרים שנה. רבנו הנהיג שם עדתו במשך כארבעים שנה, כשמצודתו פרוסה על פני כל הגלילות. הסתופף בצילו של הרה"ק ה"מאור עיניים" מטשערנאביל, כן היה מתלמידי הרה"ק מבארדיטשוב. משנת תקפ"ה כיהן פאר כרבה של זיטאמיר. בחודש אלול תקצ"ג עלה לארץ הקודש ואיווה למושב לו בעיה"ק צפת. זקני צפת היו מספרים, שבבואו לארץ ישראל קפצה לו הדרך שלא כפי דרך הטבע, שכן נסיעה מאדעסא לארץ ישראל ארכה בימים ההם כארבע שבועות, ואילו אצלו ארכה הדרך ט"ז ימים בלבד. כשרב החובל ראה שכבר הגיעו לאר"י, קפץ ונשבע שרק בזכות הצדיק קפצה לנו הדרך, באומרו שמימיו לא התקצרה לו הדרך כל כך. כשלוש שנים לאחר התיישבותו בצפת, פעם כשאמרו קדושת "כתר", זעק רבנו 'כתר יתנו לך ה"א מלאכים המוני מעלה' בהתלהבות נוראה. למחרת ציוה רבנו למשמשו לכתוב בשמו להרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל זי"ע, שמעת בואו לאר"י מזה שלוש שנים, כמעט התחרט על בואו, אולם אתמול בשעת אמירת קדושת כתר זכה להארה גדולה, והוא מיצר על השנים הקודמות שלא בא לארץ מכבר. מידותי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקמ"ד, והיה בנו הגדול של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. אמו היתה בת הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין זי"ע. בילדותו זכה לגדול בצל כנפי זקנו הרה"ק ה"מאור עיניים". עוד בצעירותו הורה לו אביו לקבל עליו את עול ההנהגה, כשהוא נסמך להנהגה ע"י הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע. אביו הק' רבי מרדכי אמר פעם: "יש לי שמונה בנים. שבעה הם כנגד שבעת קני המנורה, ואחד הוא 'אהרן' שעומד ומטיב ומדליק את הנרות"... אחר הסתלקות אביו מילא את מקומו בהנהגת העדה, וכאביו וזקנו - שימש כמגיד-מישרים בערים השונות. היה מרבה לנסוע ברחבי רוסיה הגדולה, ביקר בעיירות והפיץ את דבר ה', כן היה נשיא מעות ארץ ישראל באוקראינה, ופעל רבות לחיזוק יישוב הארץ. אחיו הקדושים העידו עליו, כי שנים רבות לפני פטירתו כבר היה שרוי כולו בשמי מרומים. בברכת זקנו ה"מאור עיניים" זכה לאריכות ימים, בשנתו ה-פ"ח בח' בכסלו תרל"ב נקרא לישיבה של מעלה, ונטמן בטשערנאביל סמוך למקום מנוחת זקנו ה"מאור עיניים" זי"ע. כשנסתלק, אמר עליו אחיו הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס: "על אחי, אפילו מלאכים ושרפים לא היו 'מבינים'!" בהלווייתו השתתף גם הרה"ק ר' יששכר דוב מבעלזא זי"ע, שזוגתו היתה נכדת רבנו. הרה"ק מבעלזא נהג לדבר על חותנו-זקנו כחסיד גדול. פעם סיפר ואמר, כי בעת ערי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי צבי הערש מרימנוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע נתייתם בילדותו מאביו רבי יהודא לייב שהיה איש פשוט. בנערותו היה חייט, אך רוח ד' החלה לפעם בו והוא נסע אל הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע, שם עלה ונתעלה והיה למשרתו ולנאמן ביתו. הוא הלך וגדל בתורה ובקדושה, עד שלימים מילא את מקום רבו הק' ברימנוב. כשביקר אצל הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, אמר לאנשי שלומו: "הסתכלו היטב בצורתו ותואר פניו, ותדעו כי ראיתם מלאך השם". הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע אמר: כדאי לנסוע דרך ארוכה לרימנוב, בכדי לראות את הרבי ר' הערש בשעה שהוא פוסע שלוש פסיעות לאחר שמונה-עשרה, לראות את גודל הבושה והכלימה שיש ליהודי מפני בורא כל העולמים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי שלום ראזנפעלד מקאמינקא נולד בשנת תק"ס בראווא שבגליציה לאביו הרה"ק רבי יעקב יוסף, מצאצאי הגה"ק מהרש"ל זצ"ל. מנעוריו העידו עליו גדולות ונצורות. הרה"ק רבי שלום מבעלזא והרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע העידו עליו שיש לו את נשמת הגר"א מווילנא זי"ע, ושהוא ניצוץ משמואל הנביא, ולכן חי נ"ב שנה כשנותיו של שמואל הנביא. מפליאה היא עדותו של רבינו בעצמו, אשר אמר: "אני הייתי עוד בימי התנאים, ועדיין אני זוכר איזה תנא הייתי..." כבר בנערותו היה בעל כשרון ומתמיד עצום, והיה נקרא "העילוי מראווא". היה תלמיד חביב אצל הרה"ק ה'חוזה' מלובלין, אשר קראו "חכם הדור". במיוחד זכה לקשר ולחיבה יתירה מהרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע, שכתב אליו: "החכם הכולל המושלם..." ומוסיף במכתבו אליו: "כמעט בכל יום ויום עולה אהבתו על לבי להתפלל עליו ועל ב"ב..." לאחר מכן הסתופף בצל הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע, שכיבדו והעריכו עד מאוד. כיהן כאב"ד יאריטשוב ואח"כ כאב"ד קאמינקא. בין כל דברי השבח בולטת אימרתו הקולעת של הגאון האדיר ר' יעקב אורנשטיין זי"ע אבד"ק לעמבערג בעל "ישועות יעקב", שאמר על רבנו אימרה קצרה ומקפת: "בארבע פינות מוחו מונחת כל התורה כולה! בפינה אחת - ש"ס בבלי וירושלמי, בפינה שניה - כל ספרי הפוסקים, בפינה שלישית - כל ספרי קבלה,
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע בעל "אהבת שלום"
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאָסוב, ראש שושלת קאסוב-וויזניץ, נולד בשנת תקכ"ט לאביו הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע, שהיה מתלמידי מרן הבעש"ט הק' זי"ע. רבנו היה תלמידם של הרה"ק רבי זאב וואלף מטשערנוסטרהא, רבי צבי הירש מנדבורנא בעל "צמח ה' לצבי", ורבי משולם פייביש מז'באריז' בעל "יושר דברי אמת", זי"ע. על גדלותו בתורה כתב בעל "מעגלי צדק" מדעעש, ש"כל מדרגות רוח הקודש לקח ע"י לימוד חושן משפט". משנת תקס"ב זרחה שמשו בקאסוב ואלפים נהרו לחסות בצילו, ביניהם חסידי רבו ה"צמח ד' לצבי", וחסידי רבו הרה"ק מטשערנוסטרהא שעלה להתגורר באר"י והסמיכו למלא את מקומו בהנהגה. הרה"ק מטשערנוסטרהא שיגר לו מאר"י איגרת מיוחדת בה בירכו במלכות, לו ולזרעו אחריו. תפילותיו היו בהתלהבות קודש ורוממו את חסידיו למדרגות רמות. גיסו הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק העיד כי תפילת קבלת שבת שלו בוקעת רקיעים. הדריך את אנשי שלומו בדרכי התורה היראה והחסידות, ובמיוחד לאהבת ישראל - בהיותו עמוד גמילות חסדים. כן זירזם להסב יחדיו בישיבות מרעים, כדי להתחזק ולמצוא עצות לעבודת ד'. קירב המוני ישראל לתורה ולחסידות, ובכל הגלילות שסביבו נתמנו על פיו רבנים ושוחטים על טהרת הקודש. פעל רבות למען עניי ארץ הקודש, היה נשיא קופת רבי מאיר בעל הנס במחוזות בוקובינא, מזרח-גאליציה ומארמו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע בעל "מאור עיניים".
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע אבי שושלת טשעֶרנאָביל, נולד בשנת ת"צ לאביו רבי צבי זצ"ל. היה מתלמידי מרן הבעל שם טוב וכן תלמידו של המגיד ממעזריטש זי"ע. "בעש"ט קטן" נקרא בפי בני דורו, היה זה לאחר שרבו רבנו הבעש"ט זי"ע אמר פעם תורה שלא היתה מובנת, והוסיף כי מי שיפרש אותה ייקרא בשם "בעש"ט קטן", כעבור שנים רבות ביקר רבינו באותה עיירה ובאמירת התורה הזכיר אותו מאמר ופירשו. במכתב המלצה ששיגר רעו ועמיתו הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי בעל ה"תניא" זי"ע, במטרה לעורר נדיבי לב שיחושו לעזרתו, הוא מכתירו בתוארים מופלאים: "בוצינא קדישא, חסידא ופרישא, רכב ישראל ופרשיו, איש אלקי קדוש יאמר לו"... נסתלק בי"א בחשון תקנ"ח ומנו"כ בטשערנאביל. השאיר אחריו ברכה את הספה"ק "מאור עיניים", אשר נתקבל בקדושה ובחיבה יתירה, ונחשב כאחד מספרי היסוד בתורת החסידות. החוזה הק' מלובלין זצ"ל שאל את תלמידו הרה"ק ה"אור לשמים" מאפטא זצ"ל מדוע אינו מעיין בספה"ק "מאור עיניים". וסיפר לו, שלא מצא כה הרבה דברים נפלאים בשום ספר, כמו בשלשת הספרים: הזוהר הקדוש, האור החיים הקדוש, והמאור עיניים. הרה"ק רבי יצחק מסקוירא זצ"ל אמר, שכשם שבימים קדמונים היה לימוד הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה, כן מסוגל הלימוד בספר "מאור עינים".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל אב"ד לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין
מתולדותיו הרב מלובלין הגאון רבי יהודא מאיר שפירא, נולד בשנת תרמ"ז לאביו הגה"ח ר' יעקב שמשון זצ"ל, מחשובי החסידים בעיר שאָץ שבבוקובינא, ומצאצאי הרה"ק ר' פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. מילדותו התפרסם בחכמת ופקחותו, בגיל תשע היה בקי בחלק א' משו"ע יו"ד כגאון זקן ורגיל. בבחרותו כבר היה מפורסם כ"עילוי משאץ". כשהשמיע בחתונתו חידושי תורה במשך חמש שעות, הכריז הגאון מהרש"ם מבערז'אן: מובטחני שתהיה גאון הדור החדש! לאחר נישואיו הסתופף בצל הרה"ק ר' ישראל מטשאָרטקוב זצוק"ל. גאוני הדור מהרש"ם מבערז'אן ומהר"ם אריק זצ"ל כתבו לו היתרי הוראה בהערצה מופלאה. כיהן ברבנות הערים והעיירות גלינא, סאניק ופיוטרקוב בפולין, שם הרים את קרן התורה והחינוך. מאז יסוד תנועת 'אגודת ישראל' היה מהעומדים בראשה, לאחר מכן צורף כחבר "מועצת גדולי התורה". בכנסיה הגדולה הראשונה של אגו"י בתרפ"ג, העלה את הצעת לימוד ה"דף היומי", הצעה שהתקבלה בהתלהבות בתפוצות ישראל עד היום. הגר"מ היה אז ראש הנואמים, הופעותיו הלהיבו את אלפי האורחים. בנוסף לכך, חזר ושנה את דברי גדולי ישראל - האדמו"ר מטשאָרטקוב, הגאון רבי חיים עוזר מווילנא וה"חפץ חיים", זצ"ל, שמפאת חולשתם לא הצליחו רוב הנוכחים לשמוע את דבריהם. לאחר שחזר על דברי הגרח"ע מווילנא בשפה ברורה ונעימה, התבטא הגרח"ע: "ל
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הגה"ק רבי משה סופר מפרעשבורג זי"ע בעל "חתם סופר"
  הגאון רבי משה סופר זצ"ל נולד בז' בתשרי תקכ"ג לאביו רבי שמואל סופר. בצעירותו למד אצל אביו, ואח"כ אצל רבו המובהק הגה"ק רבי נתן אדלר, אשר לימדו גם את תורת הנסתר, וידו לא זזה מתחת ידו. כן למד אצל הגה"ק רבי פנחס בעל ה"הפלאה" תלמיד המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. בשנת תקנ"ד נתקבל לאב"ד דרעזניץ, אח"כ כיהן במאטערסדארף. בשנת תקס"ב נתקבל לאב"ד פרעשבורג. בזיוו"ש נשא את בתו של הגאון רבי עקיבא אייגר מפוזנא, וממנה נולדו ילדיו הגאונים. נודע כגאון ישראל וקדושו והיה מנהיגה ופארה של יהדות הונגריה. בפרעשבורג הרביץ תורה לתלמידים בישיבתו הגדולה, ממנה יצאו כמעט כל גדולי ישראל שהיו לימים בהונגריה. היה בקי בכל החכמות ואף פיוטים וחרוזים נפלאים חיבר. הגאון רבי מרדכי בנט זי"ע אמר עליו "הלכה כמשה בכל מקום". שנא את הכבוד והגאווה, ופעם אמר לבנו ה"כתב סופר" זי"ע, שמיום עומדו על דעתו לא התפלל תפילה במחשבה זרה, ושמימיו לא עלתה על ליבו שום מחשבת כבוד וגאוה בלמדו תורה לרבים ובחדשו חידושי תורה, ומה שנהג נשיאותו ברמה היה לשם שמים. את המתחדשים שבימיו רדף עד חרמה, בהכריזו "חדש - אסור מן התורה". בכ"ה בתשרי ת"ר נתבקש לישיבה של מעלה, ותלמידיו נשאו לפני ארונו יותר מתשעים ספרים וכתי"ק שחיבר על כל מקצועות התורה.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב יצחק מפשיסחא זי"ע "היהודי הקדוש מפשיסחא".
מתולדותיו הרה"ק "היהודי הקדוש" נולד בשנת תקכ"ו לאביו רבי אשר שהיה נצר לגדולי עולם וכיהן כמגיד-מישרים בעיר פשעדבורז ואב"ד גראדזיסק. מנערותו בלט בהתמדתו ובבקיאותו, והיו מכנים אותו "העילוי מפשעדבורז". גם במידת גמ"ח גדל מאוד, ובעודו צעיר נודע כבר כעמוד החסד והצדקה. היה מתלמידי הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע. הרה"ק מבארדיטשוב גילה כי נשמת רבנו תם שוכנת בקרבו. נודע כגאון הדור והרביץ תורה לתלמידים בישיבה בעיר אפטא. שלושה טעמים אמרו צדיקים למה קראוהו בשם ה"יהודי": א. כי שמו היה כשם רבו הרה"ק רבי יעקב יצחק ה"חוזה" מלובלין זי"ע, ולא רצו לקוראו בשם הרבי. ב. כי הוא היה ניצוץ מנשמת מרדכי הצדיק שנקרא "איש יהודי". ג. כי בכל יום עשה תשובה על מעשיו ביום הקודם, עד שנעשה יהודי חדש לגמרי, כמו ההבדל בין גוי לאחר שנתגייר ונעשה יהודי. היהודי הק' נסתלק בן מ"ח כשהוא שרוי בדביקות עצומה באמצע אמירת ה"הושענות".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע
הרה"ק מסקווירא זצ"ל נולד לאביו הרה"ק רבי דוד מסקווירא, צעיר בני הרה"ק רבי יצחק מסקווירא, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. מנעוריו ניכר בהתמדתו בתוה"ק ובגינוני הקדושה, אף שהסתיר תמיד את מעלותיו ידעו הקרובים את בקיאותו העצומה ובמיוחד עבודתו בקדושה ובטהרה. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי פנחס טווערסקי מאוסטילא זי"ע חתנו של הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע. גם בבית בעלזא העריצוהו, והיה לו קשר מיוחד עם דודו הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע. בתר"פ, לאחר הסתלקות אביו הרה"ק מהר"ד בשנות מאורעות הדמים ברוסיה, קבע את בית מדרשו ביאסי ובקולוראש שברומניה, שם עבד את קונו בסילודין ורבים הלכו לאורו. לאחר מלחמת העולם השניה עבר לארה"ב ופתח את בית מדרשו בברוקלין, המוני חסידים ואנשי מעשה דבקו בו ועדת חסידי סקווירא הלכה וגדלה. כעבור מספר שנים הקים את העיירה החרדית-חסידית שיכון סקווירא, שם הקים את בית מדרשו ומוסדות התורה והחינוך. היה זה היישוב החרדי הראשון בארה"ב, שהקרין אורה למרחקים, ולשם נהרו המוני חסידים להסתופף בצילו, לשאוב מבאר המים החיים וליהנות ממנו עצה ותושיה. הרבי כמעט ולא יצא מפתח ביתו, אלא עמל בתוה"ק ובעבודת ד' בקדושה ובטהרה. נלב"ע ב' בניסן תשכ"ח ונטמן בבית החיים שבשיכון סקווירא. השאיר אחריו את בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב זי"ע
מתולדותיו נולד בשנת תקע"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל יצחק הרבי הזקן מווארקא זי"ע. אביו קראו "יעקב" על שם רבותיו - רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין ורבי יעקב יצחק היהודי הק' מפשיסחא, וע"ש הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע. מצעירותו נודע כגאון עצום ובקי נפלא. הרבי מקאצק זי"ע התבטא עליו שהוא 'חד בדרא' בהלכות שבת. שימש ברבנות בעיר גוברטשוב, וזמן קצר בעיר פשיסחא. לאחר מכן היה אב"ד גור לפני ה"חידושי הרי"ם" ואח"כ נקבל כאב"ד אמשינאָוו. אחר הסתלקות אביו עברה אליו הנהגת עדת חסידי ווארקי, וניהל עדתו קרוב לשלושים שנה כשאלפים הולכים לאורו, ביניהם צדיקים וגדולי תורה. בהלווייתו הספידו הרה"ק רבי אלימלך מגראָדזשיסק זי"ע, ובתוך דבריו אמר: כאשר צדיק מגיע לעולם העליון, מראים לו שכל מה שאירע בעולם הזה, הכל היה לטובה, והרבי מגראדז'יסק זעק לפני הארון: "אַמשינאָווער רבי! איר זאָלט אייך נישט לאָזן פאַרנאַרן!" [בל תסכימו שירמו אתכם!].
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תק"ה בעיר ליאָזנע, לאביו הרה"צ ר' ברוך זצ"ל. כבן שלוש זכה לבקר עם אביו בהיכלו של מרן הבעש"ט זי"ע. בעודו צעיר לימים נודע כעילוי. כבן י"ט נסע לראשונה אל המגיד הק' ממעזריטש, אשר חיבבו עד לאחת. בנו של המגיד, הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע, היה רבו של רבנו בתורת הנסתר. בתקכ"ז התמנה כמגיד דקהילת ליאזנא עיר מולדתו, ומאז החלו מעיינותיו לצאת חוצה. לבקשת רבו המגיד סידר מחדש את ה'שולחן-ערוך' בסדר קצר, בכדי שהמון העם יוכלו למצוא את ההלכה הברורה. בדור שאחריו הכתירו הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז בתואר "גדול שבאחרונים" (שו"ת 'דברי חיים' חלק יורה דעה סוף סימן ג'). בסגנון דומה הגדירו הרה"ק ה"אבני נזר" מסוכאטשוב, כפי שמובא בשמו בספר 'אור פני יצחק', שהכריע להלכה בהלכות בין השמשות כדברי רבנו בסידורו, באומרו שהוא גדול האחרונים. יסד את שיטת חב"ד - חכמה בינה דעת - שהעמיקה לחקור בדרך החסידות והקבלה. היה מגדולי מנהיגי החסידות ברוסיה הלבנה, תלמידיו הצטיינו ביגיעתם לדבק מחשבתם בה' בעת התפילות וקיום המצוות. בתקנ"ז הדפיס את ספרו 'ליקוטי אמרים - תניא', ספר היסוד לביאור שיטתו בדרך החסידות, הספר התקבל אצל גדולי הצדיקים כאחד מחשובי ספרי דרך החסידות. ה'תניא' מובא גם בדברי רבן של ישראל ה'חתם סופר' זי"ע, בספרו על התורה (
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
תולדותיו וחייו של הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זי"ע
מתולדותיו הרה"ק ה"פני מנחם", הרבי השישי בשושלת גור, נולד בפולין בשנת תרפ"ו, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי בעל "אמרי אמת" מגור זי"ע. גדל וחונך על ברכי אביו הגדול וממנו קיבל את רוב תורתו. עם פרוץ השואה זכה להימלט מפולין הכבושה יחד עם אביו, להגיע לארץ ישראל ולהתיישב בירושלים. כאן השתלם בתורה ובחסידות בישיבת "חיי עולם", וביותר בישיבת "שפת אמת". בהיותו בעל מוח חריף ובקי נפלא בתורה, התמנה לראש ישיבת "שפת אמת", ובמשך תקופת כהונתו, זכה להעמיד אלפי תלמידים, ביניהם גדולי תורה וחסידות. אחיו הרבי מגור ה"בית ישראל" זצ"ל שנוכח בכשרונו הגדול, הטיל עליו את תפקיד יו"ר אגודת ישראל, שנים רבות טיפח וביסס את "אגודת ישראל" בא"י והשקיע רבות למעמדה ביהדות החרדית. כבר אז היה חבר מועצת גדולי התורה. אחר הסתלקות אחיו הרבי מגור רבי שמחה בונים זצ"ל, בעל "לב שמחה", הוטלה עליו אדרת הנהגת עדת חסידי גור. בתקופת כהונתו התגלה במלוא עוזו. נודע בהתמסרותו לחיזוק העדה ברוחניות ובחומריות, את כל דורשיו קיבל בסבר פנים יפות, שמחה היתה תמיד נסוכה על פניו ואת החבילות מלאות הצרות ובקשת עצות והדרכה, קיבל ברצון רב, מבלי להראות סימני עייפות. היד המלטפת והפה המפיק מרגליות, הכניסו רוח חיים בכל באי ביתו. מחסידיו דרש תיקון המידות, אהבת ישראל, עין טובה, סבלנות, והתנהגות בכל שטחי הח
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק ר' בנציון הלברשטאם מבאבוב נולד בשנת תרל"ד, לאביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב נכד הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע. מילדותו ניכרו כשרונותיו המזהירים, חריפותו, ורגשותיו הטהורים שנבעו ממעמקי ליבו. זקנו ה"דברי חיים" קרא אליו עוד בקטנותו: "אתה תהיה חכם מחוכם". ב"בר מצוה" שלו כשהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא, השתעשע עימו מאוד ואף כיבדו באופן נדיר לשיר "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים"... מזוגתו הרבנית חיה פראדל, בת הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט הי"ד בן הרה"ק מצאנז זי"ע, נולדו להם י"א צאצאים, ובראשם בנו הגדול הרה"ק רבי שלמה מבאבוב, אשר נותר לפליטה לאחר המלחמה והקים מחדש את חצר הקודש באבוב. עוד בחיי אביו בלט רבנו בגדלותו בתורה ונתמנה כאב"ד העיר באבוב. לאחר הסתלקות אביו בשנת תרס"ה, ועד לשואה, הנהיג את עדת חסידי באבוב שבגאליציה. רבנו התמסר במיוחד לחינוך הדור הצעיר, כאשר בנוסף להיותו מרא דאתרא דבאבוב ואדמו"ר לחסידים, הקים את הישיבה בעיר באבוב, בה הרביץ תורה בעצמו ומינה בה ר"מים גאונים ותלמידי חכמים. לישיבת באבוב נפתחו קרוב ל-60 סניפים ברחבי גאליציה, שכולם עמדו תחת הנהגתו. בשנת תרפ"ט למדו בישיבות 830 תלמידים. בעקבות תלאות מלחמת העולם הראשונה, התרחקו רבים מצעירי ישראל מדרכי התורה, ורבנו ביד אומן החל לקרבם, עד שתוך כמה שנים הקים בגאלי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישווא
מתולדותיו רבנו היה בנו הגדול של הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל". הוא נולד בשנת תרמ"ו, ומנעוריו נודע כעילוי גדול ומופלג בתורה. בגיל צעיר הוסמך להוראה ע"י מהרש"ם מבערזאן ועוד גאונים מפורסמים. בהיותו בן י"ז נשא את הרבנית רייזל ע"ה בת דודו הרה"צ רבי מרדכי חודרוב זצ"ל מקולומייא-ניו יורק. סמוך לחתונתו העמידו אביו ה"אהבת ישראל" בראשות ישיבת "בית ישראל" שפתח בוויזניץ. בשנת תרס"ח אף נתקבל כרב העיר ויזניץ והגלילות, ובתפקיד זה כיהן עד מלחמת העולם הראשונה. בתרפ"א נתקבל כרב אב"ד ווישווא שבמחוז מארמורש, והיתה מצודתו פרוסה על כל הגלילות. ע