פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 13

סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
46
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום איך מותר לכתוב ספרים ולהוציאם לאור והלא אסור באיסור דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבן? האם מותר למסור שיעורי תורה לנשים? איך מותר לדיינים ולראשי ישיבות ליטול שכר על לימוד תורה? האם קיימים סייגים וגבולות למצות 'ועשית ככל אשר יורוך'? האם יש להקפיד על מיקום הרוכסן בתיק התפילין בצד ימין דוקא? סברא חדשה לברך ברכת האילנות דוקא על עצים שיש בהם ריח? על מה ס...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
31
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום מורה הוראה בקי או מורה הוראה מפולפל מי עדיף? האם נשים יכולות לענות אמן אחר ברכת שהחיינו שבקידוש החג? האם מותר לקרוא וללמוד בשבת לאור החשמל? האם מותר לטלטל בשבת קליפות וגרעיני פירות כשהם בידו אחר האכילה? האם מותר לעבור בשבת תחת מרפסת שיש בה עציצים?  האם מותר לשאוב חלב אם בשבת לתוך בקבוק? שימוש במגבונים לחים בשבת כיצד מותר לכתוש סוכר בתוך כוס התה ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
42
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
כמה מעלות טובות למהדורה החדשה. גוף הספר: דברי רבנו המחבר בגוף הספר נדפסו בהגהה מדוקדקת, בתוספת פיסוק וניקוד, חלוקה לקטעים, פתיחת ראשי תיבות וציוני מקורות. בנוסף, שולבו בו [בסוגריים מרובעות] מאמרים ופסוקים שנתבארו על ידי רבנו זי"ע במקום אחר, בבחינת דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מדור הביאורים: עיקר מטרתו לבאר כל חמירא בדברי רבנו, בפרט בסתרי תורה ודברי ח"ן, אך נכללו בו גם ביאורי...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-04
0
31
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
ובלכתך הדרך – הלכות והליכות לנוסעים במטוס בס"ד הופיע ויצא לאור הספר שרבים חיכו לו "ובלכתך בדרך" -  הלכות והליכות לנוסעים במטוס, מטרת הספר לתת מענה הלכתי מפורט לכל השאלות אשר שכיחים מאוד סביב הנסיעה במטוס ואשר רבים אינם מודעים להם כלל ואף נכשלים בכמה מכשולות אשר עלולים להימצא בטיסה ולפני הטיסה, ויבואר בטוב טעם ודעת בשילוב פסקי ההלכה למעלה והמקורות למטה. בספר זה עשה המחבר שליט"א, מלאכת מחשבת מקיפה ובו כתב בהרחבה כל ה...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-04
0
34
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
הספר אורות ההלכה חלק א' הינו קיצור שולחן ערוך על 'אורח חיים' המקיף את הלכות תפילה, ברכות, שבת ומועדים בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש ואף לצעירי הצאן. מנוקד. עם מקורות ההלכה וכותרות צד לכל הלכה. מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א. ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-03
0
39
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתוץ ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע"ה. ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה. בביאור אגדות חז"ל ומזמורי התהילים של משיח אלוה-י יעקב ונעים זמירות ישראל. ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-28
0
83
המהדיר
נושאים: 2
תגובות: 0
המדריך ההלכתי למצורע פרשיות התורה העוסקות בדיני הנגעים שקראנו לפני זמן לא רב, עמוסות בפרטים למכביר, ולרבים מאתנו הן נראות כסבוכות ובלתי מוכרות, עלומות וחתומות. הדברים אמנם אמורים כלפי עמך ישראל המעבירים 'סדרא' שבת בשבתו, אך לא נרחיק לכת אם נאמר שגם תלמידי חכמים וברי אוריין המנסים לפתוח בהם פתח – חשים ששערי נגעים נעולים בפניהם. ואכן, מצער הדבר שחלק נכבד מתורתינו הקדושה אינו נלמד כדבעי, וכל אימת שנפגשים בו נאלצים 'לדפדף' הל...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
36
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
ספר דברי ר"ש חידושים על מסכתות וסוגיות הש"ס ב' כרכים אשר חיבר הרב הגאון הגדול מו"ה שלום חריף אולמאן זצללה"ה נוסף על זה מדור "פלפולא חריפתא" מדברי הגאונים אשר פלפלו בדבריו הק' יו"ל ע"י נכדו למה האפבאוער אדר תשע"ט ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
59
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
  ספר חפץ חיים ושמירת הלשון מהדורא חדשה מנוקד ומבואר בתוספת נספח תוצאות חיים לסיכום ההלכות   ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
68
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
  ספר משנת אפרים על הלכות קרבן פסח לפי סדר הרמב"ם מהגאון הגדול רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זלה"ה יו"ל ע"י מכון 'משנת אפרים' ניסן תשע"ט   ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
53
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
ספר ברכת השחר הינו ספר עזר למבחני רבנות בעניני תפילה, ברכות, בית כנסת, מלווה בטבלאות ותרשימי זרימה חובר ע"י הרב שחר שלום בוצחק רב מושב מבטחים, מישיבת הסדר "לב לדעת" שדרות ניתן לרכוש בכל סניפי אור החיים ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-22
0
106
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 16
תגובות: 3
מעייני טוהר - הלכות נדה סיכום שיטות ראשונים ואחרונים עד פוסקי זמננו...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-22
0
103
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
ספר פניני שפע חיים - עניני תפילה פנינים יקרים הדרכות והנהגות ישרים על עניני תפילה מלוקטים ממשנתו של מרן האדמו"ר מקלויזענבורג זצוק"ל נלקט ונערך ע"י הרב אליעזר זוסיא וויגדער - תשע"ח  אפשר גם לרעות את מודעת הפרסום שם כתוב גם הסבר על הספר הוא ביקש לפרסם את הלוגו שלו מצורף יחד עם תמונות הספר ...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 793 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 13

מטה לוי ב'
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום איך מותר לכתוב ספרים ולהוציאם לאור והלא אסור באיסור דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבן? האם מותר למסור שיעורי תורה לנשים? איך מותר לדיינים ולראשי ישיבות ליטול שכר על לימוד תורה? האם קיימים סייגים וגבולות למצות 'ועשית ככל אשר יורוך'? האם יש להקפיד על מיקום הרוכסן בתיק התפילין בצד ימין דוקא? סברא חדשה לברך ברכת האילנות דוקא על עצים שיש בהם ריח? על מה סמכו העולם להסתכל במראה אחרי שהשו"ע פסק לאיסור? בירור מקיף בעניני חציצה לעניין מצות תפילין ובהרבה סוגיות בש"ס. הוכחות רבות שניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה הוא גם כשהבעלים מקפיד. על כך ועל עוד נושאים מרתקים רבים תוכלו לעיין בספר 'מטה לוי' חלק ב'
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מטה לוי חלק א'
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום מורה הוראה בקי או מורה הוראה מפולפל מי עדיף? האם נשים יכולות לענות אמן אחר ברכת שהחיינו שבקידוש החג? האם מותר לקרוא וללמוד בשבת לאור החשמל? האם מותר לטלטל בשבת קליפות וגרעיני פירות כשהם בידו אחר האכילה? האם מותר לעבור בשבת תחת מרפסת שיש בה עציצים?  האם מותר לשאוב חלב אם בשבת לתוך בקבוק? שימוש במגבונים לחים בשבת כיצד מותר לכתוש סוכר בתוך כוס התה בשבת? על כך ועל עוד נושאים מרתקים רבים תוכלו לעיין בספר 'מטה לוי' חלק א'
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מאור ושמש (אור הספר)
כמה מעלות טובות למהדורה החדשה. גוף הספר: דברי רבנו המחבר בגוף הספר נדפסו בהגהה מדוקדקת, בתוספת פיסוק וניקוד, חלוקה לקטעים, פתיחת ראשי תיבות וציוני מקורות. בנוסף, שולבו בו [בסוגריים מרובעות] מאמרים ופסוקים שנתבארו על ידי רבנו זי"ע במקום אחר, בבחינת דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מדור הביאורים: עיקר מטרתו לבאר כל חמירא בדברי רבנו, בפרט בסתרי תורה ודברי ח"ן, אך נכללו בו גם ביאורים למאמרי חז"ל המצויינים בגוף הספר, ביאורים לדבריו הטעונים ביאור, וכן הבהרות שונות לתיקוני לשון וכדומה. מדור הערות והשוואות: ההשוואות מתייחסות לדברי רבנו זי"ע המופיעים במקום אחר אודות אותו הענין. יש והם תוספת לשון בלבד, ויש והם ביאור שונה ומחודש. ההערות מתייחסות למקורות שלא צויינו בגוף הספר, לצד הרחבות מדרשות חז"ל בתלמוד ובמדרשים ועוד כהנה וכהנה, וכן לספרי קודש (בעיקר מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע) העוסקים באותו ענין, ואף לדברי רבנו זי"ע המובאים בספרים אחרים. מדור זה מהוה כחיבור בפני עצמו ומשמש כמעיין המתגבר הדולה ומשקה יסודות חשובים ונחוצים לכל העוסקים בספרי חסידות. וכבר העידו רבים וטובים שבזכות הלימוד העקבי במדור זה, עלה בידם בס"ד למצוא דברי חפץ ולהבין באר היטב את יסודות העבודה המבוארים אף בשאר ספרי חסידות.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ובלכתך בדרך
ובלכתך הדרך – הלכות והליכות לנוסעים במטוס בס"ד הופיע ויצא לאור הספר שרבים חיכו לו "ובלכתך בדרך" -  הלכות והליכות לנוסעים במטוס, מטרת הספר לתת מענה הלכתי מפורט לכל השאלות אשר שכיחים מאוד סביב הנסיעה במטוס ואשר רבים אינם מודעים להם כלל ואף נכשלים בכמה מכשולות אשר עלולים להימצא בטיסה ולפני הטיסה, ויבואר בטוב טעם ודעת בשילוב פסקי ההלכה למעלה והמקורות למטה. בספר זה עשה המחבר שליט"א, מלאכת מחשבת מקיפה ובו כתב בהרחבה כל הענינים הנוגעים למעשה לטסים במטוס למען ידעו את הדרך אשר ילכו בה, וכלול בו עניני תפילה, תפילת הדרך וברכת הגומל, טומאת כהנים, כשרות, צניעות, ועוד רבות, בעיניני כשרות הרחיב המחבר והביא בירורים רבים על כשרויות שונות ברחבי העולם, וכן בבלעדיות לספר זה, בסוף הספר מופיע "הנוהל ההלכתי בחברת התעופה אל על" אשר נתברר רבות ע"י המחבר שליט"א, ובסיועו של רב חברת 'אל על' הרה"ג יוחנן חיות שליט"א, וכן ע"י הגר"מ נחשוני שליט"א. לא נמנע מלציין את הדרו ויופיו של הספר באותיות בהירות ובדפוס נאה ומתקבל בקנקן מפואר, וכן העריכה מיוחדת ונוחה כדי להקל על המעיין והיא מאפשרת לימוד מסודר בספר מחד גיסא, וכן מציאה מהירה של כל ענין בספר, ובנוסף ע"י המפתחות המפורטות בהרחבה אשר נמצא בסוף הספר למען יוכל המעיין למצוא את מבוקשו במהירות רבה. הספר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי תורה והוראה שליט
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
אורות ההלכה- חלק 'אורח חיים'.
הספר אורות ההלכה חלק א' הינו קיצור שולחן ערוך על 'אורח חיים' המקיף את הלכות תפילה, ברכות, שבת ומועדים בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש ואף לצעירי הצאן. מנוקד. עם מקורות ההלכה וכותרות צד לכל הלכה. מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
דוד מלכא משיחא
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתוץ ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע"ה. ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה. בביאור אגדות חז"ל ומזמורי התהילים של משיח אלוה-י יעקב ונעים זמירות ישראל.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
בדד ישב
המדריך ההלכתי למצורע פרשיות התורה העוסקות בדיני הנגעים שקראנו לפני זמן לא רב, עמוסות בפרטים למכביר, ולרבים מאתנו הן נראות כסבוכות ובלתי מוכרות, עלומות וחתומות. הדברים אמנם אמורים כלפי עמך ישראל המעבירים 'סדרא' שבת בשבתו, אך לא נרחיק לכת אם נאמר שגם תלמידי חכמים וברי אוריין המנסים לפתוח בהם פתח – חשים ששערי נגעים נעולים בפניהם. ואכן, מצער הדבר שחלק נכבד מתורתינו הקדושה אינו נלמד כדבעי, וכל אימת שנפגשים בו נאלצים 'לדפדף' הלאה... ניתן לומר בצער שפרשיות הנגעים נידונו בהוצאה אל מחוץ למחנה – כמצורע עצמו... מלמדים העוסקים בהוראה ניצבים אף הם בפני אתגר קשה שעה שמתבקשים להעביר שיעורים בנושאים אלו לתלמידיהם, ולא בכדי. מראות הנגעים לסוגיהם והמחשתם בפועל עם הבנת הפסוקים לאשורם, מורכבים הינם ודורשים יגיעה רבה. אכן, לא פלא הוא שהלימוד בתורת הנגעים נחשב לסמל היגיעה בסוגיות החמורות שבתורה וכמאמר רבותינו "מה לך אצל אגדה כלך אצל נגעים ואהלות". אין זה סוד שקיים גם קושי רגשי בלימוד תחום זה שבתורה, שֶׁעִנְיָנוֹ חלאים אשר מקורם בחטאים ובמדות מגונות. מה גם שהנושא לעת עתה אינו מעשי ללא כהן מוסמך ומיוחס, ואם נוסיף את הנתון שבימינו כבר לא מופיעה הצרעת ובודאי שאיננו מצפים שהיא תחזור ותופיע – הרי קיימת התחושה כאילו נושא זה אינו שייך אלינו כלל ואך גזירה היא מלפניו לעמול בו כחוק בלי טעם. אמנם מעיון
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר דברי ר"ש
ספר דברי ר"ש חידושים על מסכתות וסוגיות הש"ס ב' כרכים אשר חיבר הרב הגאון הגדול מו"ה שלום חריף אולמאן זצללה"ה נוסף על זה מדור "פלפולא חריפתא" מדברי הגאונים אשר פלפלו בדבריו הק' יו"ל ע"י נכדו למה האפבאוער אדר תשע"ט
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר חפץ חיים - שמירת הלשון
  ספר חפץ חיים ושמירת הלשון מהדורא חדשה מנוקד ומבואר בתוספת נספח תוצאות חיים לסיכום ההלכות  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר משנת אפרים
  ספר משנת אפרים על הלכות קרבן פסח לפי סדר הרמב"ם מהגאון הגדול רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זלה"ה יו"ל ע"י מכון 'משנת אפרים' ניסן תשע"ט  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר ברכת השחר
ספר ברכת השחר הינו ספר עזר למבחני רבנות בעניני תפילה, ברכות, בית כנסת, מלווה בטבלאות ותרשימי זרימה חובר ע"י הרב שחר שלום בוצחק רב מושב מבטחים, מישיבת הסדר "לב לדעת" שדרות ניתן לרכוש בכל סניפי אור החיים
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מעייני טוהר
מעייני טוהר - הלכות נדה סיכום שיטות ראשונים ואחרונים עד פוסקי זמננו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
פניני שפע חיים - עניני תפילה
ספר פניני שפע חיים - עניני תפילה פנינים יקרים הדרכות והנהגות ישרים על עניני תפילה מלוקטים ממשנתו של מרן האדמו"ר מקלויזענבורג זצוק"ל נלקט ונערך ע"י הרב אליעזר זוסיא וויגדער - תשע"ח  אפשר גם לרעות את מודעת הפרסום שם כתוב גם הסבר על הספר הוא ביקש לפרסם את הלוגו שלו מצורף יחד עם תמונות הספר
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות