פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 54

זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2018-07-02
0
23
דוד
נושאים: 0
תגובות: 0
...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2018-07-02
0
56
דוד
נושאים: 0
תגובות: 0
הרה"ג בן ציון ב"ר אליהו אבא שאול זצוקו"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובעל הספר אור לציון מגדולי פוסקי ההלכה יט' תמוז תשנ"ח  ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-05-15
0
40
נושאים:
תגובות:
  קהל המונים מסלתה ושמנה של עיר התורה והחסידות בני-ברק, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואלופי תורה, ליוו ביום שישי עש"ק פרשת שלח תשס"ד למנוחות את אחד ומיוחד מגדולי הפוסקים, נזר הרבנים, גודר גדר ועומד בפרץ והעמיד תלמידים הרבה, ה"ה הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר יצחק שלמה אונגר זצ"ל, גאב"ד "חוג חתם סופר", מייסד וראש ישיבת "מחנה אברהם" וחבר הבד"ץ דזכרון מאיר, אשר נסתלק למגי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-03-04
0
19
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש זי"ע נולד בכ' באייר תקצ"ד, הוא היה הצעיר מבין ששת בניו הקדושים של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. בטרם נולד אמר הרה"ק מרוזין לאמו שביכולתו להוריד נשמה גבוהה מאוד מעולם האצילות, שלא היתה בעולם מזה כאלפיים שנה, אולם לכך יצטרך לקבל עצמו ייסורים. אמרה לו אימו: בני, מה לא עושים עבור ילדים? ואז קיבל הרה"ק מרוזין על עצמו עול גלות, ונאסר במאסר ברוסיה. ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-03-01
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו קדוש ד' הרה"ק רבי אהרן הגדול מקאַרלין זי"ע נולד בשנת תצ"ו לאביו רבי יעקב מפינסק ולאמו מרת פערל ע"ה, שנתבשרו עוד קודם לידתו כי עתידים הם ללדת בן אשר יאיר את עיני ישראל. כבר בגיל צעיר הירבה בסיגופים, התענה משבת לשבת, ואף היה ער לילות רצופים כשהוא עוסק בעבודת ד', אך כשהגיע להסתופף בצל רבו המובהק המגיד הק' ממעזריטש, נענה ואמר שלא הגיע לשלמות העבודה עד שזכה לבוא למעזריטש. הפיץ את תורת החסידות בא...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
21
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו זצ"ל לא היה חוטר מגזע תרשישים. אביו רבי אברהם איטש'ע ז"ל מסאַבין שבפולין, היה אופה פשוט, ולא כל-כך פשוט. כשהתלווה רבנו אל אביו בלכתו למכור כעכים בכפרי הסביבה, שינן האב: מאיר יחיאל! הליכה זו אין תכליתה למכור כעכים, אלא כמו שפירש הבעש"ט את הפסוק "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", הבורא מכונן צעדיו של אדם לאיזו תכלית עלומה, והאדם שאינו יודע מהי תכלית זו, הולך לדרכו כאילו לשם חפצו שלו... בשובו נכנס...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
21
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בעיר וויזניצא בשנת תרכ"ט, לאביו הרה"ק רבי ברוך מוויזניץ זי"ע בעל "אמרי ברוך". הוא נקרא ע"ש זקנו הרה"ק רבי פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. התחנך על ברכי זקנו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מויזניץ זי"ע בעל "צמח צדיק", והצטיין בתורה ובעבודה, מתוך שקידה עצומה. בגיל צעיר נלקח כחתן ע"י דודו הרה"ק רבי שמואל רוקח זצ"ל אבד"ק סקאהל, בן הרה"ק רבי יהושע מבעלזא וחתן ה"צמח צדיק" מויזני...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שלמה זצ"ל נולד בשנת תרנ"א בעיר באיאן כבן זקונים לאביו הרה"ק רבי יצחק מבאיאן, בן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, ולאמו הרבנית מלכה ע"ה בת הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע בן הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. כשנולד העיד עליו אביו כי הוא "חידוש". אביו חיבבו חיבה יתירה ובכל שבת הקדיש זמן מיוחד לשוחח עימו, באומרו: "איני מרשה לעצמ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
36
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע נולד בשנת תע"ז לאביו רבי אליעזר ליפמאן. נתקרב אל הרה"ק הרבי ר' בער המגיד ממעזריטש ע"י אחיו הרבי ר' זושא מאניפולי. התגורר בשינאווא ואח"כ בליזענסק. היה יוצא עם אחיו לגלות, ובדרכם השתדלו לקרב יהודים לעבודת הבורא בדרך החסידות. אחרי פטירת המגיד ממעזריטש נעשה למנהיגם של גדולי התלמידים, והמונים הסתופפו בצילו. נודע בקדושתו ובפרישותו. בנו הרה"ק רבי אליעזר ליפ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
24
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הגאון מהרש"ם הכהן נולד בתקצ"ה, לאביו הנגיד הגה"ח ר' משה זצ"ל שהסתופף בצל הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע. מילדותו נודע כעילוי. אולם אף שכוח זכרונו היה להפליא, התמיד לשנן את ההלכות, עד כדי ספירת האותיות שבהן. הוסמך להוראה ע"י הגאון ה"שואל ומשיב", ובאופן נדיר גם מהגאון ר' שלמה קלוגער מברודי זצ"ל. לצד גאונותו העצומה היה חי בקדושה ובפרישות, ואף עסק בחכמת הקבלה. מצעירותו דבק בצדיקים, ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
19
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תר"נ לאביו הרה"ק ר' אברהם שלמה מאוז'רוב זצ"ל, נכד הרה"ק רבי לייבוש מאוז'רוב תלמיד הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, ולאמו הרבנית בת הרה"ק רבי חיים שמואל מחענטשין מגדולי האדמו"רים בפולין ונכד ה'חוזה' מלובלין וה'מאור ושמש' זי"ע. רבנו סיפר, שבילדותו כשישן בחדרו של אביו, היה עד לגודל היראת-שמים שלו, מלבד התמדתו בתורה ללא הפסק. כששכב במיטה היה אביו משנן את המשנה 'עק...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-28
0
15
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו יהודה לייב ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל, היה מראשוני תלמידי מרן רבי ישראל בעל שם טוב הק' זי"ע. הוא כיהן כ'מוכיח' - מגיד-מישרים בפולנאה עוד בטרם שהתקרב אל הבעש"ט. בתחילה לא העריך נכונה את גדלות הבעש"ט, והיה קורא לו בשמו ישראל, והבעש"ט קראו רבי. עד שפעם אמר לו הבעש"ט - שהוא, רבנו, כשאמר פעם את תפילת 'והוא רחום' של תחנון בשני וחמישי, מסר עצמו למיתה עבור כלל ישראל. אז ראה רבנו שהבעש"ט הוא בעל רו...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
55
נושאים:
תגובות:
ז' באדר תשע"ב מתולדותיו נולד בשנת תר"צ בעיר סערט שבבוקובינא - רומניה, לאביו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנא זצ"ל, אשר יסד את חצר הקודש נדבורנא בבני ברק הנודעת לתהילה, ואשר היה חוטר מגזע צדיקים בית נדבורנא, קרעטשניף ופרימשליאן. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים, כשהוא מתנהג בקדשה ובפרישות בדרך אבותיו הקדושים. הוא עבר את מוראות השואה במחנות טרנסניסטריה שבאוקראינה, לשם גורשה משפחתו עם רבבות אל...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
15
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו נולד בחג השבועות תקצ"ו לאביו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זי"ע אבד"ק סיגעט, בעל מחבר ספה"ק "ייטב לב", ולאמו הצדקת מרת רחל ע"ה בת הגה"ק רבי משה דוד אשכנזי זי"ע אבד"ק טאָלטשאָווא ועיה"ק צפת, בעמח"ס 'באר שבע' ו'תולדות אדם'. הסנדק היה זקנו הרה"ק ה'ישמח משה' מאיהעל זי"ע. השם "יום טוב" ניתן לו על שם החג. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים. במשך שנים הסתופף בצל ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי שלום זי"ע, ראש שושלת בית בעלזא. מילדותו נודע בגדלותו בתורה. הגאון מטשעבין אמר בשם אביו הגה"ק מהרימלוב: העולם אינם יודעים מגאונותו בתורת הנגלה; בגדלותו בתורת הנסתר הוא היה מפורסם. נכדו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע אמר: זקני זי"ע הותיר אחריו פירוש השופך אור חדש על כל סדר נזיקין, חיבור שיכול היה להאיר את פני העולם, אבל מה אעשה, בבעלזא הקפידו שלא להדפיס. משנת תרט&...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"א לאביו הרה"ק רבי ירחמיאל צבי מבִּיאַלֶע-שעדליץ, בן ה"דברי בינה" מביאלע ומצאצאי היהודי הק' מפשיסחא, ולאמו הרבנית חוה בת הרה"ק רבי ארי' לייבוש מאוז'רוב. הוא נקרא ע"ש זקניו רבי יחיאל מאוז'רוב ורבי יהושע ה'תולדות אדם' מאוסטרובה. בצל זקניו הגדולים צמח ובלט ביראתו וקדושתו כבר בהיותו רך בשנים. כבן חמש היה רבנו כשהתייתם מאביו, ואמו האלמנה הצעירה עמלה במסירות נפש לגדלו ו...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
16
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, ראש שושלת הקודש של בית לעלוב, נולד בשנת תק"ו בעיירה ביאלא, לאביו החסיד רבי שלמה זצ"ל. בצעירותו עבד את בוראו בתעניות וסיגופים נוראים, אח"כ נסע לקנות שלימות אצל הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, ולאחר הסתלקותו המשיך להסתופף בצל תלמידו ה"חוזה" הק' מלובלין זי"ע. מגדולי הצדיקים נתקרבו לדרך החסידות בהשפעתו, ביניהם: הרה"ק רבי יצחק מווארקא, רבי ישעי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-23
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הגה"ק רבי יהודה לייב מגור נולד בשנת תר"ז, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלטר זצ"ל, בנו בכורו של הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ה"חידושי הרי"ם". בילדותו התייתם מהוריו, זקנו ה"חידושי הרי"ם" גידלו והשפיע עליו מתורתו ומהודו, והוא לקח מזקנו דוגמה חיה של התמדה וזריזות. שום רגע לא הלך לבטלה ואת כל שעות היממה הקדיש לתורה לעבודה ולחסידות. ה"חידושי הרי"ם" אף לקחו עימו בנסיעותיו אל הרה"...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
24
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב, נולד בשנת תרס״ד בירושלים, לאביו הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, ונקרא על שם זקנו הרה"ק רבי משה מלעלוב וע"ש הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע. מילדותו היה ניכר בו שנועד לגדולות, תפילותיו ותורתו הפליאו כבר אז. עודו בן שמונה ידע בדרך פלאית להבחין בין כלי שנטבל ובין כלי שטרם נטבל. לא בנקל באו לו מדרגותיו, יגע ועמל עליהן ושפך דמעות על...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
14
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב נולד בשנת תקמ"ג. אמו היתה בת אחות הרה"ק ר"ר אלימלך מליזענסק, ולפני לידתו הבטיח הרבי ר' אלימלך לאמו בן שיאיר את העולם בתורתו ובקדושתו. מילדותו ניכרו בו ניצוצי קדושה, כל מעייניו נתונים היו לתורה בשקידה ללא גבול. נמנה על גדולי תלמידי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב, כן הסתופף בצל ה'חוזה' מלובלין, שהעריצו ביותר, והיה מציין תמיד את עוצם שליטתו בכל מכמני התורה, עד שהיה רגי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
10
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי משה הלוי סופר זי"ע נולד לערך בשנת ת"פ לאביו הרה"ג רבי יצחק הלוי זצ"ל. הליכותיו היו בהצנע לכת, והיה מלמד תינוקות, ברם תורתו הכריזה עליו, כעדותו של הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע המציין בהסכמתו לספר "אור פני משה": "ומעודי ידעתי את האיש ואת שיחו, אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר, וכל רז לא אניס ליה". היה מתלמידי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, אך כפי הנראה מספרו הסתופף עוד בצלו ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
8
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק משינאווא נולד לפני 200 שנה בשנת תקע"ו, כבנו הגדול של הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע. עבודתו בקודש היתה ביגיעה נוראה, עד שהרה"ק רבי יהודא צבי מסטרעטין אמר עליו: ביגיעה שכזו אין צורך בזכות אבות - אפילו בנו של סנדלר היה מגיע כך למדרגות נעלות. בנעוריו הסתופף בצילם של הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ, רבי צבי הערש מרימנוב ורבי שלום מבעלזא, זי"ע. מרבה היה לנסוע אל גדולי וקדושי דורו, אצל הרב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
7
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ה"אור ישראל", שהיה בן הרה"ק רבי אברהם יעקב [הראשון] מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. מילדותו ניכר במעלותיו. אביו הפקידו בידי מלמדים מיוחדים שיחנכוהו לתורה ולעבודה. רבנו סיפר שבשנות נעוריו היה לומד משעה מוקדמת בבוקר ועד חצות הלילה, והוסיף: "עדיין זכורים לנו אותם לילות החורף בסאדיגורא, כאשר למדנו בהתמדה ובנעימות"... גם האב פיק...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי חיים מאטיניא זי"ע, בעל "טל חיים" על התורה ו"נימוקי חיים" על הש"ס וההלכה, נולד בשנת תרכ"ב כבן שני לאביו הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ זי"ע, בעל "אמרי ברוך" זי"ע. בצעירותו נתגדל ע"י זקנו הרה"ק רבי מנחם מנדל מויז'ניץ זי"ע, בעל "צמח צדיק", אשר הועידו לגדולות. בעודו ילד נודע בהתמדתו בתורה, ובחריפותו. בהגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זי"ע. בשמחת הנישוא...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי דב בער המגיד הגדול ממעֶזריטש זי"ע, נולד בשנת תס"ד לערך לאביו רבי אברהם ז"ל שהיה מגזע היחס. בבחרותו למד בישיבתו של ה"פני יהושע" שהחשיבו כתלמיד-חבר. סיפר נינו הרה"ק מרוזין זי"ע, שבצעירותו שימש המגיד לפרנסתו כמלמד דרדקי. כשהגיע פרשת יתרו, הראה לתלמידיו את מעמד הר סיני ממש. אח"כ שימש כמגיד-מישרים בקאָריץ ובראָוונא. כשזרח אורו של הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע ממעז'יבוז', מי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
16
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקי"ג לאביו הרה"ק רבי יחיאל אשכנזי, ולאמו הרבנית הצדקת מרת אדל ע"ה בתו של אור שבעת הימים מרן רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש זי"ע. בילדותו היה חביב על זקנו הגדול, ולימים הנהיג את עדתו במעזיבוז עירו של הבעש"ט, לשם באו צדיקים וחסידים לשאוב מבארו. גאון עצום היה רבנו, ותורתו - תורת אמת, תורה טהורה. אצל חסידים היה מקובל, שרבנו לא שכח מה שלמד מפי המלאך במעי אמו. תלמידו, הרה"ק ר' יעקב שמשון משפי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
13
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרי"ד, לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשאָרטקוב בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין, ולאמו הרבנית בתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאָביל זי"ע. בילדותו בלט בגדלותו ובחכמתו, זקנו הרה"ק מטשערנאביל התבטא עליו כי עתיד הוא להיות מנהיג גדול בישראל. גם אביו זצ"ל התבטא על חכמתו, כי יש לו ניצוץ של שלמה המלך. בצעירותו היה לו משא ומתן של תורה עם הגאון רבי שלמה מסקאַלא, פוסק הדור בשעתו, והיא נדפסה בשו"ת &qu...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
12
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבינו היה בנו של הרה"ק רבי דוד אויערבוך מגיד מישרים דחאמעלניק, וחתן הג"ר נתן נטע אב"ד אווריטש. מילדותו נודע כמתמיד עצום ועשה לילות בעמל התוה"ק. לאחר פטירת אביו הק' מילא את מקומו תקופה קצרה, עד לפטירת חותנו הק' שאז מילא מקומו כרב אב"ד אווריטש, והוא אך אבר"ך כבן עשרים שנה. רבנו הנהיג שם עדתו במשך כארבעים שנה, כשמצודתו פרוסה על פני כל הגלילות. הסתופף בצילו של הרה"ק ה"מאור עיניים" מטשערנאב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
10
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקמ"ד, והיה בנו הגדול של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. אמו היתה בת הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין זי"ע. בילדותו זכה לגדול בצל כנפי זקנו הרה"ק ה"מאור עיניים". עוד בצעירותו הורה לו אביו לקבל עליו את עול ההנהגה, כשהוא נסמך להנהגה ע"י הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע. אביו הק' רבי מרדכי אמר פעם: "יש לי שמונה בנים. שבעה הם כנגד שבעת קני המנורה, ואחד הוא 'אהרן' שעומד ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע נתייתם בילדותו מאביו רבי יהודא לייב שהיה איש פשוט. בנערותו היה חייט, אך רוח ד' החלה לפעם בו והוא נסע אל הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע, שם עלה ונתעלה והיה למשרתו ולנאמן ביתו. הוא הלך וגדל בתורה ובקדושה, עד שלימים מילא את מקום רבו הק' ברימנוב. כשביקר אצל הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, אמר לאנשי שלומו: "הסתכלו היטב בצורתו ותואר פניו, ותדעו כי ראיתם מ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
10
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי שלום ראזנפעלד מקאמינקא נולד בשנת תק"ס בראווא שבגליציה לאביו הרה"ק רבי יעקב יוסף, מצאצאי הגה"ק מהרש"ל זצ"ל. מנעוריו העידו עליו גדולות ונצורות. הרה"ק רבי שלום מבעלזא והרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע העידו עליו שיש לו את נשמת הגר"א מווילנא זי"ע, ושהוא ניצוץ משמואל הנביא, ולכן חי נ"ב שנה כשנותיו של שמואל הנביא. מפליאה היא עדותו של רבינו בעצמו, אשר אמר: "אני הייתי עוד בימי התנא...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
8
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאָסוב, ראש שושלת קאסוב-וויזניץ, נולד בשנת תקכ"ט לאביו הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע, שהיה מתלמידי מרן הבעש"ט הק' זי"ע. רבנו היה תלמידם של הרה"ק רבי זאב וואלף מטשערנוסטרהא, רבי צבי הירש מנדבורנא בעל "צמח ה' לצבי", ורבי משולם פייביש מז'באריז' בעל "יושר דברי אמת", זי"ע. על גדלותו בתורה כתב בעל "מעגלי צדק" מדעעש, ש"כל מדרגות רוח הקודש לקח ע"י לימ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-22
0
10
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע אבי שושלת טשעֶרנאָביל, נולד בשנת ת"צ לאביו רבי צבי זצ"ל. היה מתלמידי מרן הבעל שם טוב וכן תלמידו של המגיד ממעזריטש זי"ע. "בעש"ט קטן" נקרא בפי בני דורו, היה זה לאחר שרבו רבנו הבעש"ט זי"ע אמר פעם תורה שלא היתה מובנת, והוסיף כי מי שיפרש אותה ייקרא בשם "בעש"ט קטן", כעבור שנים רבות ביקר רבינו באותה עיירה ובאמירת התורה הזכיר אותו מאמר ופירשו. במכתב המלצה ששי...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-21
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרב מלובלין הגאון רבי יהודא מאיר שפירא, נולד בשנת תרמ"ז לאביו הגה"ח ר' יעקב שמשון זצ"ל, מחשובי החסידים בעיר שאָץ שבבוקובינא, ומצאצאי הרה"ק ר' פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. מילדותו התפרסם בחכמת ופקחותו, בגיל תשע היה בקי בחלק א' משו"ע יו"ד כגאון זקן ורגיל. בבחרותו כבר היה מפורסם כ"עילוי משאץ". כשהשמיע בחתונתו חידושי תורה במשך חמש שעות, הכריז הגאון מהרש"ם מבערז'אן: מובטחני שתהיה גאון הד...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-21
0
15
נושאים:
תגובות:
  הגאון רבי משה סופר זצ"ל נולד בז' בתשרי תקכ"ג לאביו רבי שמואל סופר. בצעירותו למד אצל אביו, ואח"כ אצל רבו המובהק הגה"ק רבי נתן אדלר, אשר לימדו גם את תורת הנסתר, וידו לא זזה מתחת ידו. כן למד אצל הגה"ק רבי פנחס בעל ה"הפלאה" תלמיד המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. בשנת תקנ"ד נתקבל לאב"ד דרעזניץ, אח"כ כיהן במאטערסדארף. בשנת תקס"ב נתקבל לאב"ד פרעשבורג. בזיוו"ש נשא את בתו של הגאון רבי עקיבא אייגר מפוזנא, וממנ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-21
0
16
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק "היהודי הקדוש" נולד בשנת תקכ"ו לאביו רבי אשר שהיה נצר לגדולי עולם וכיהן כמגיד-מישרים בעיר פשעדבורז ואב"ד גראדזיסק. מנערותו בלט בהתמדתו ובבקיאותו, והיו מכנים אותו "העילוי מפשעדבורז". גם במידת גמ"ח גדל מאוד, ובעודו צעיר נודע כבר כעמוד החסד והצדקה. היה מתלמידי הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע. הרה"ק מבארדיטשוב גילה כי נשמת רבנו תם שוכנת בקרבו. נודע כגאון הדור והרביץ תורה לתלמידים בישיב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
24
נושאים:
תגובות:
הרה"ק מסקווירא זצ"ל נולד לאביו הרה"ק רבי דוד מסקווירא, צעיר בני הרה"ק רבי יצחק מסקווירא, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. מנעוריו ניכר בהתמדתו בתוה"ק ובגינוני הקדושה, אף שהסתיר תמיד את מעלותיו ידעו הקרובים את בקיאותו העצומה ובמיוחד עבודתו בקדושה ובטהרה. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי פנחס טווערסקי מאוסטילא זי"ע חתנו של הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע. גם בבית בעלזא העריצוהו, והיה לו קשר מיוח...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו נולד בשנת תקע"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל יצחק הרבי הזקן מווארקא זי"ע. אביו קראו "יעקב" על שם רבותיו - רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין ורבי יעקב יצחק היהודי הק' מפשיסחא, וע"ש הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע. מצעירותו נודע כגאון עצום ובקי נפלא. הרבי מקאצק זי"ע התבטא עליו שהוא 'חד בדרא' בהלכות שבת. שימש ברבנות בעיר גוברטשוב, וזמן קצר בעיר פשיסחא. לאחר מכן היה אב"ד גור לפני ה"חידושי הרי"ם&...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
10
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תק"ה בעיר ליאָזנע, לאביו הרה"צ ר' ברוך זצ"ל. כבן שלוש זכה לבקר עם אביו בהיכלו של מרן הבעש"ט זי"ע. בעודו צעיר לימים נודע כעילוי. כבן י"ט נסע לראשונה אל המגיד הק' ממעזריטש, אשר חיבבו עד לאחת. בנו של המגיד, הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע, היה רבו של רבנו בתורת הנסתר. בתקכ"ז התמנה כמגיד דקהילת ליאזנא עיר מולדתו, ומאז החלו מעיינותיו לצאת חוצה. לבקשת רבו המגיד סידר מחדש את...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק ה"פני מנחם", הרבי השישי בשושלת גור, נולד בפולין בשנת תרפ"ו, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי בעל "אמרי אמת" מגור זי"ע. גדל וחונך על ברכי אביו הגדול וממנו קיבל את רוב תורתו. עם פרוץ השואה זכה להימלט מפולין הכבושה יחד עם אביו, להגיע לארץ ישראל ולהתיישב בירושלים. כאן השתלם בתורה ובחסידות בישיבת "חיי עולם", וביותר בישיבת "שפת אמת". בהיותו בעל מוח חריף ובקי נפלא בתורה, התמנה לראש ישיבת &...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
13
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק ר' בנציון הלברשטאם מבאבוב נולד בשנת תרל"ד, לאביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב נכד הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע. מילדותו ניכרו כשרונותיו המזהירים, חריפותו, ורגשותיו הטהורים שנבעו ממעמקי ליבו. זקנו ה"דברי חיים" קרא אליו עוד בקטנותו: "אתה תהיה חכם מחוכם". ב"בר מצוה" שלו כשהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא, השתעשע עימו מאוד ואף כיבדו באופן נדיר לשיר "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים"... ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
13
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו היה בנו הגדול של הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל". הוא נולד בשנת תרמ"ו, ומנעוריו נודע כעילוי גדול ומופלג בתורה. בגיל צעיר הוסמך להוראה ע"י מהרש"ם מבערזאן ועוד גאונים מפורסמים. בהיותו בן י"ז נשא את הרבנית רייזל ע"ה בת דודו הרה"צ רבי מרדכי חודרוב זצ"ל מקולומייא-ניו יורק. סמוך לחתונתו העמידו אביו ה"אהבת ישראל" בראשות ישיבת "בית ישראל" שפתח בוויזניץ. בשנת תרס"ח א...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-19
0
27
נושאים:
תגובות:
  מתולדותיו נולד בשנת תרמ"ח לאביו הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע בעל "אהבת ישראל". בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי זאב מראחמסטריווקא זי"ע. בימי חורפו כיהן כראש ישיבה בעיר וויזניצא, ואח"כ עבר לגור באיזור מארמורש שבצ'כיה, שם כיהן כרב העיירה ווילחוביץ והגלילות. כשנסתלק אביו הק' ה"אהבת ישראל" מילא את מקומו בעיר גרויסוורדיין. במלחמת העולם השניה ניצל בחסד ד' עם כל משפחתו, ולאחריה ע...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
21
נושאים:
תגובות:
הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדאמסק זי"ע, נולד בשנת תקס"ג לאביו הרה"צ רבי דוב צבי זצ"ל בן הגאון רבי אריה לייבוש אבד"ק עיר חדש. בילדותו ראהו הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, קרא לאביו ואמר לו שיפקח עינו עליו כי ברבות הימים הוא יהיה לנר גדול. גם היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע תפשו אז בידיו וחיבבו מאוד, לפליאת הציבור, שראו בכך כי נער זה לגדולות נוצר. בימי חורפו הסתופף בצל קדשם של גדולי צדיקי הדור - הרה"ק רבי מאיר הלוי מאַפּטא בעמ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
9
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ז בעיר סיגעט שברומניה, לאביו הגה"ק רבי חנניה יו"ט ליפא זצ"ל בעל "קדושת יום טוב". מילדותו ראו בו שלגדולות נוצר. כשעדיין היה בן עשר, נפגש אביו עם הגה"ק בעל 'ערוגת הבושם' באסיפת רבנים, וה'קדושת יו"ט' הביא עמו את ילדו - רבנו. ביקש ה'קדושת יו"ט' מ'הערוגת הבושם' שיבחן את הילד. כששאל במה הוא עוסק, השיב ה'קדושת יו"ט' שיבחנו בשו"ע חושן-משפט. ה'ערוגת הבושם' שאל ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"ד, לאביו הגה"צ ר' ישראל אב"ד ור"מ הוניאד שבהונגריה בן הגה"צ ר' אברהם יהושע אב"ד נאַסאָד. אביו וסבו היו מגדולי חסידי צאנז שינאווא וסיגעט. רבנו גדל על ברכי סבו הגדול, ומילדותו בלט בהתמדתו בתורה וביראה. עוד בגיל 13 נבחן אצל סבו בעל פה שו"ע יורה-דעה עם ה"פרי מגדים", וחושן משפט עם "קצות החושן". כילד בן 8 נבחן בע"פ על הספר "קדושת יום טוב" [סיגעט] שהוא ספר מלא וגדוש ...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
14
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי מלעֶכאָוויטש נולד בשנת תק"ב לאביו הרה"ח רבי נח ז"ל. ר' נח היה פרנס העיר נעשוויז, והיה מגזע הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, שעל שמו נקרא רבנו. בהיותו פעוט זכה לברכת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין כאשר הגיע לעירם, ולימים גילה הרה"ק מלעכאוויטש, כי הרה"ק מקארלין לימדו באותה שעה כיצד להשיב יהודים בתשובה. בילדותו שהה שעות ארוכות ביער, בהתבודדות בינו לבין קונו. בגיל י"ב דרש ב...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
6
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי יענק'עלע מפשעווארסק זי"ע, שאור תורתו וצדקתו זרח בעיר אנטווערפען, נולד בו' טבת תרס"ז לאביו הרבני החסיד רבי דוד יצחק זצ"ל מיאשליסק שבגאליציה, אשר הסתופף בצל צדיקי בית צאנז שינאווא וצ'יעשנוב, בצילם הסתופפו גם זקניו של רבנו, שהיו גדולי תורה וחסידים מופלגים. רבו הראשון של רבנו היה אביו, אשר למד עמו גמרא ותוספות. כמה מאות דפי גמרא היו שגורים בפיו ממה שלמד עם אביו. בבחרותו למד רבנו בישיבתו ש...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
82
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא נולד בשנת תרי"ד, כבן שני לאביו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע. בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי ישעי' משולם זוסיא בהרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע. לאחר נשואיו התגורר בבית חמיו בטשערנאביל, ובמשך ארבע שנים היה סמוך על שולחן זקנו הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל, שקירבו וחיבבו באופן יוצא מן הכלל. נודע כגאון בתורה וחיבר שני חבורים על סדר קדשים. הגאון בעל "חבצלת השרון", מג...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
11
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בעיר יאנוב הסמוכה ללעמבערג, לאביו רבי פנחס. נשמתו הקדושה ירדה לעולם ע"י ברכת הרה"ק רבי דוב בער המגיד הגדול ממעזריטש, שהעיד עליו כי קדוש מרחם הוא. רבינו היה מספר, כי אביו שהיה אביון מרוד, לא היה בידו להכין סעודה לברית, ואף לא היה בידו לשכור מנין שיבוא לברית בכפר יאנוב בו התגורר. כאשר עבר כבר חצות היום, ועדיין לא נאספו עשרה אנשים, התחיל לבכות ולבקש מד' שיזמין לו כמה יהודים שיוכל לקיים את המצוה כהל...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
10
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד שנת תרע"ד בצפת, לאביו הגה"ח רבי אהרן דוד, ולאמו שהיתה מצאצאי הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, והיתה נכדת הגאון רבי שמואל העליר זצ"ל אב"ד צפת, שהיה מצאצאי גדולי עולם המגיד ממעזריטש, רבי אברהם המלאך, רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, ה"מאור עיניים" זי"ע, ועוד. מילדותו היו כל עתותיו קודש לתורה ולתפילה, והסתופף בצילם של זקני תלמידי-חכמים בצפת. משראה אביו את הירידה הרוחנית בעירו, עזב בכאב את ארץ הקודש...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-18
0
34
נושאים:
תגובות:
הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע ג' באייר תרפ"ה   מתולדותיו הרה"ק ר' ישעי'לע זי"ע נולד בשנת תרי"א בכפר זבארעוו, לאביו רבי משה שטיינער ז"ל. בגיל           שלוש התייתם מאביו ועול חינוכו וגידולו היה על שכם אמו. משהגיע לגיל 12 לקחתו אמו במסירות נפש מהלך רב עד להרה"ק ר' צבי הירש מליסקא זי"ע בעל "אך פרי תבואה", שיחסה בצל כנפיו לשאוב מבאר מים ח...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-13
0
17
נושאים:
תגובות:
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי יששכר בערצ'י, בן הרה"ק רבי יצחק מקאליש בנו בכורו של הרה"ק רבי אהרן לייב מפרימשלאן בן הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע. כשנתייתם מאביו בקטנותו, גדל כבן-בית אצל דודו-זקנו ורבו הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן. דודו כינה אותו 'מרדכי היהודי', והעיד עליו שיש לו צורת יוסף הצדיק. היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל ושל הרה"ק רבי אורי ה'שרף' מסטרעליסק. אף ה...
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-02-13
0
19
נושאים:
תגובות:
הרה"ק רבי אברהם המלאך נולד בתק"א, כבן יחיד לאביו הגדול המגיד הק' הרבי ר' דב בער ממעזריטש זי"ע. מנעוריו נתעלה בקדושה ובפרישות, והרבה בסיגופים מתוך התבודדות. ישב כל היום עטור בטו"ת והגה בתורה מתוך דבקות עילאית, וכל מאכלו ביום היה עור שלוק של גוזל יונה. צדיקים התבטאו עליו גדולות ונצורות, מהם אמרו כי הוא נתפשט כולו מן הגשמיות ועלה ונתעלה להיות כמלאך ה' צב-אות, ומהם אמרו, שאביו המגיד הק' הולידו כנשמה ללא גוף. היה חתנו ...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 70 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 54

האור לציון
הרה"ג בן ציון ב"ר אליהו אבא שאול זצוקו"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובעל הספר אור לציון מגדולי פוסקי ההלכה יט' תמוז תשנ"ח 
נכתב על ידי:
0 |
זכויות יוצרים:
©
הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל גאב"ד ור"מ "חוג חתם סופר" בני-ברק
  קהל המונים מסלתה ושמנה של עיר התורה והחסידות בני-ברק, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואלופי תורה, ליוו ביום שישי עש"ק פרשת שלח תשס"ד למנוחות את אחד ומיוחד מגדולי הפוסקים, נזר הרבנים, גודר גדר ועומד בפרץ והעמיד תלמידים הרבה, ה"ה הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר יצחק שלמה אונגר זצ"ל, גאב"ד "חוג חתם סופר", מייסד וראש ישיבת "מחנה אברהם" וחבר הבד"ץ דזכרון מאיר, אשר נסתלק למגינת לב המוני תלמידיו ומעריציו בשנת ה-פ"ג לחייו. הגרי"ש זצ"ל נולד לאביו הגה"צ רבי אברהם צבי זצ"ל הי"ד בעל "מחנה אברהם" - שהיה נו"נ לבעל "פנים מאירות" ונו"נ לאר"י הקדוש זיע"א - ולאמו הצ' מרת חוה לאה. רבי אברהם צבי כיהן משנת תרפ"ו כאבד"ק קאפוואר שבהונגריה, ובביתו - בית של תורה ויר"ש, בית של לוחם מלחמות ה', גדל והתחנך הגרי"ש ושם ינק את המטען האדיר של תורה ויר"ש, הלכה והשקפה, כשהוא משקע את כל כולו בתורה. כבר בצעירותו ניכרו בו תכונות נפלאות, כשרונות מופלאים ואצילות נפש. בבחרותו נשלח ע"י אביו זצ"ל ללמוד אצל הגה"צ ה"ויגד יעקב" מפאפא זצוק"ל, שם לא מש מאהלה של תורה ולא זזה ידו מתחת יד רבו. בשנים ההן מילא את אוצרו הטוב בקנייני התורה, עד שרכש ידע עצום בתורה ובהלכה, כשכל לימודו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש זי"ע נולד בכ' באייר תקצ"ד, הוא היה הצעיר מבין ששת בניו הקדושים של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. בטרם נולד אמר הרה"ק מרוזין לאמו שביכולתו להוריד נשמה גבוהה מאוד מעולם האצילות, שלא היתה בעולם מזה כאלפיים שנה, אולם לכך יצטרך לקבל עצמו ייסורים. אמרה לו אימו: בני, מה לא עושים עבור ילדים? ואז קיבל הרה"ק מרוזין על עצמו עול גלות, ונאסר במאסר ברוסיה. מאז ילדותו ניכר היה רבנו בקדושתו ובטהרתו, במיוחד כשהחל להנהיג עדה לאחר הסתלקות אביו הקדוש, והוא עודנו צעיר לימים, היו זוהר אצילותו ואור קדושתו המזון הרוחני לחסידיו, שהחיו נשמתם וטהרו את נפשם במחיצתו. בעריכת שולחנו נהג להתעמק פעמים אחדות במחשבותיו, וההתעמקות הזאת היתה כעין "עליית נשמה". ראשו סמוך על ידו והאצבעות התדפקו בלי הרף על מצחו, עיניו היו פתוחות והאישונים נעלמו כליל תחת השמורות העליונות, רק הלובן נראה החוצה. היה רבנו מתעמק כל כך, עד שחששו שיתדבק בהשי"ת ויסתלק מן העולם, על כן הרעישו המשמשים בכלים שבידיהם והכו על השולחן, עד שרבנו התעורר מהתעמקותו. פעם נח זבוב על פניו בשעת דביקותו ועקץ אותו עד שזב דם, אולם רבנו בגודל דביקותו וכלות נפשו לא הרגיש כלל. רגיל היה להביט על מקום אחד ולא הזיז את עינו במשך שעות. צדיקים אמרו שקשה לו להזיז את עינו יותר ממה שקשה לאדם להזיז א
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע
מתולדותיו קדוש ד' הרה"ק רבי אהרן הגדול מקאַרלין זי"ע נולד בשנת תצ"ו לאביו רבי יעקב מפינסק ולאמו מרת פערל ע"ה, שנתבשרו עוד קודם לידתו כי עתידים הם ללדת בן אשר יאיר את עיני ישראל. כבר בגיל צעיר הירבה בסיגופים, התענה משבת לשבת, ואף היה ער לילות רצופים כשהוא עוסק בעבודת ד', אך כשהגיע להסתופף בצל רבו המובהק המגיד הק' ממעזריטש, נענה ואמר שלא הגיע לשלמות העבודה עד שזכה לבוא למעזריטש. הפיץ את תורת החסידות בארץ ליטא. דרכו היתה לנדוד בערים ובעיירות ולקרב רחוקים אל תחת כנפי השכינה. צדיקי הדור העידו עליו שעשה 80 אלף בעלי תשובה. חיבר את הזמר הנודע "י-ה אכסוף נועם שבת". נסתלק בדמי ימיו בחוה"מ פסח - י"ט בניסן תקל"ב והוא בן ל"ו שנים, ומנוחת קברו בקארלין. רבו המגיד הק' ממעזריטש הספידו ואמר עליו "כשמת אהרן נסתלקו ענני הכבוד, איבדנו את כלי המלחמה שהיה לנו, ואין לנו מה לעשות עוד בעולם". ואכן בתוך השנה נסתלק המגיד הק' - בי"ט כסליו תקל"ג. בנו של רבנו היה הרה"ק רבי אשר מסטאלין זצ"ל. בת רבנו הרבנית חיה שרה היתה זוגתו של הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע. ה"תנאים" של רבי מרדכי היו כבר לאחר הסתלקות רבנו. הרה"ק רבי מענדלי מוויטעבסק זי"ע קרא את שטר התנאים, וכשהגיע לתיבות "בת הרה"ק רבי אהרן" התעלף. שאלוהו מה ראה שנבהל כל כך, ענה שלא ידע שרבנו הי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו שלהרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא זי"ע בעל "אור תורה" ו"מאיר עיני חכמים
מתולדותיו רבנו זצ"ל לא היה חוטר מגזע תרשישים. אביו רבי אברהם איטש'ע ז"ל מסאַבין שבפולין, היה אופה פשוט, ולא כל-כך פשוט. כשהתלווה רבנו אל אביו בלכתו למכור כעכים בכפרי הסביבה, שינן האב: מאיר יחיאל! הליכה זו אין תכליתה למכור כעכים, אלא כמו שפירש הבעש"ט את הפסוק "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", הבורא מכונן צעדיו של אדם לאיזו תכלית עלומה, והאדם שאינו יודע מהי תכלית זו, הולך לדרכו כאילו לשם חפצו שלו... בשובו נכנס האב לביהמ"ד וישב בקצה השולחן ללמוד משניות וגמרא, כשש שעות, בנשימה אחת, רק אז עמד להתפלל... ובאותו זמן ניצבה זוגתו מעבר לפרגוד, בעזרת הנשים, עם סידור "קרבן מנחה" ביד, לשפוך שיח לפני הקב"ה כמה שעות, ועד ששבה לביתה היה הסידור רטוב כולו מדמעות... בילדותו הסתופף רבנו עם אביו אצל הרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב ורבי אלימלך מגראדז'יסק זי"ע. כבר אז החל ללמוד בהתמדה ובחריפות יתירה, הוא השקיע בתורה את מוחו הגאוני ואת כל שרעפיו. בגיל י"ז שנה לקחו החסיד רבי אברהם'לע מווארקא כחתן לבתו, ואחרי נשואיו הוסיף לעשות חיל בתורה כשהוא ער בכל הלילות ובא לביתו רק משבת לשבת. גם בספרי המוסר הגה בדמעות בעיניו. שמו יצא לתהילה כ"העילוי מווארקא". אחר שקיבל סמיכה מגאוני הדור רבי יהושע מקוטנא בעל "ישועות מלכו" וחתנו רבי חיים אלעזר מקאליש בעל "נפש חיה", שהפליאו את גדלותו וקד
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי פנחס מבּאָרשא זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בעיר וויזניצא בשנת תרכ"ט, לאביו הרה"ק רבי ברוך מוויזניץ זי"ע בעל "אמרי ברוך". הוא נקרא ע"ש זקנו הרה"ק רבי פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. התחנך על ברכי זקנו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מויזניץ זי"ע בעל "צמח צדיק", והצטיין בתורה ובעבודה, מתוך שקידה עצומה. בגיל צעיר נלקח כחתן ע"י דודו הרה"ק רבי שמואל רוקח זצ"ל אבד"ק סקאהל, בן הרה"ק רבי יהושע מבעלזא וחתן ה"צמח צדיק" מויזניץ. עם הסתלקות אביו ה"אמרי ברוך" בשנת תרנ"ג, נתקבל רבנו לרב העיר בארשא שבמארמורש, ומאז גם החל להנהיג עדה, בהמלצת זקנו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע ששיבחו מאוד. חסידי קאסוב-ויזניץ שהתגוררו בבארשא ובכל רחבי האיזור, הסתופפו בצילו, ובנו עבורו בנין מיוחד ובית-מדרש לתורה ולתפילה, שמשם הפיץ תורה וחסידות, עד שהיתה בארשא למרכז חסידי גדול ולמגדל-אור לכל האיזור. עבודת קדשו היתה באופן נשגב ומרומם. תפילותיו היו בוקעות שחקים נעימות לשומעיהם ומעוררות מאוד את הלבבות. מיוחד ביותר היה שולחנו הטהור בערב יום הכיפורים, שהיה ידוע בין החסידים כמעמד הנשגב ביותר בכל ימי השנה. במעמד נורא הוד זה, היתה צורתו הק' דומה לאש להבה מאימת יום הדין הקרב ובא, אכילתו היתה רק לצאת ידי חובה, ואת ה'דברי תורה' היה אומר בהתרגשות ובבכיות עצומות, שהביאו אף את הקהל הגדול שנכח שם להרהורי תשובה ב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאַן זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי שלמה זצ"ל נולד בשנת תרנ"א בעיר באיאן כבן זקונים לאביו הרה"ק רבי יצחק מבאיאן, בן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, ולאמו הרבנית מלכה ע"ה בת הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע בן הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. כשנולד העיד עליו אביו כי הוא "חידוש". אביו חיבבו חיבה יתירה ובכל שבת הקדיש זמן מיוחד לשוחח עימו, באומרו: "איני מרשה לעצמי תענוג זה לשוחח עימו, אלא בשבת קודש!" מנעוריו קלט הרבה תורה עבודת ד' ומידות טובות מפי אביו הק' ומפי זקני החסידים. נודע בהתמדתו בתורה לצד פרישותו וקדושתו. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ממעזיבוז, מצאצאי הרה"ק מאפטא זי"ע. כאשר נסתלק אביו הק' היה אברך צעיר בן כ"ו, והוא החל להנהיג עדתו בעיר ווינה, שם נסתלק אביו לאחר שנמלט לשם במלחמת העולם הראשונה. בשנת תרפ"ז עקר רבנו לניו יורק, ופתח את בית מדרשו באיסט-סייד שבמנהטן. לאחר שבשנת תשי"א נותר היחיד מכל אחיו הק', הוכר כמנהיגם של המוני חסידי באיאן בעולם. הוא ביקר 4 פעמים בארץ הקודש לחזק את קהל החסידים, והקים בירושלים את ישיבת רוזין-באיאן. בארה"ב היה מגדולי מנהיגי ישראל, מראשי תנועת "אגודת ישראל" ונשיא אגודת האדמו"רים. זכה להערצה עצומה מכל צדיקי הדור. בשנותיו האחרונ
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק הרבי הרב אלימלך מליזענסק זי"ע בעל "נועם אלימלך"
מתולדותיו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע נולד בשנת תע"ז לאביו רבי אליעזר ליפמאן. נתקרב אל הרה"ק הרבי ר' בער המגיד ממעזריטש ע"י אחיו הרבי ר' זושא מאניפולי. התגורר בשינאווא ואח"כ בליזענסק. היה יוצא עם אחיו לגלות, ובדרכם השתדלו לקרב יהודים לעבודת הבורא בדרך החסידות. אחרי פטירת המגיד ממעזריטש נעשה למנהיגם של גדולי התלמידים, והמונים הסתופפו בצילו. נודע בקדושתו ובפרישותו. בנו הרה"ק רבי אליעזר ליפא מחמעלניק זי"ע כותב בספרו "אורח לצדיק" (פרשת תזריע ד"ה מדרש): "שמעתי מאמו"ר ז"ל שאמר כמה פעמים: הלוואי שיהיה לבני-אדם נשמה טהורה מזוככת כמו הגוף שלי"... למרות זאת היתה שפלות רוחו עד אין לשער, בעל ה"באר משה" הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאז'ניץ זי"ע מציין, ששמע מפה קדשו שאמר על עצמו "שהוא גרוע יותר מכל אדם". בכ"א באדר תקמ"ז נתבקש לישיבה של מעלה ומנו"כ בליזענסק. המקום הקדוש נעשה לאבן שואבת עד היום הזה. הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע אמר כי תפילה על ציונו של הרבי ר' אלימלך סגולה היא להתעוררות תשובה, והרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע אמר כי סגולה היא ליראת שמים באמת. הותיר אחריו ברכה את ספרו הק' "נועם אלימלך" שהוגדר ע"י הרה"ק בעל ה"תניא" זי"ע "ספרם של צדיקים".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הגה"צ רבי שלום מרדכי שבדרון זצ"ל אב"ד בערזאן ובעל שו"ת מהרש"ם
מתולדותיו הגאון מהרש"ם הכהן נולד בתקצ"ה, לאביו הנגיד הגה"ח ר' משה זצ"ל שהסתופף בצל הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע. מילדותו נודע כעילוי. אולם אף שכוח זכרונו היה להפליא, התמיד לשנן את ההלכות, עד כדי ספירת האותיות שבהן. הוסמך להוראה ע"י הגאון ה"שואל ומשיב", ובאופן נדיר גם מהגאון ר' שלמה קלוגער מברודי זצ"ל. לצד גאונותו העצומה היה חי בקדושה ובפרישות, ואף עסק בחכמת הקבלה. מצעירותו דבק בצדיקים, ונסע לזידיטשוב, בעלזא, סטרעטין וטשארטקוב. את אש החסידות שבערה בו ניתן לגלות בספריו. כיהן ברבנות פוטיק-זלוטי שע"י בוטשאטש, וכן ביאזלוביץ, בבוטשאטש, ובבערז'אן. גדולי ישראל הפליאו את חכמתו ובקיאותו הנדירה. הוראותיו התפשטו בעולם כולו וקבעו הלכה כמותו. אף העמיד רבנים וגדולי הוראה. יהודים נועצו עימו בכל ענין, כך ראו אצלו מעשים נוראים ומופתים והיה מאציל ישועות על הבאים אליו. מהרש"ם הותיר אחריו 30 כרכי חיבורים בהלכה ובמחשבת ישראל, ובמרכזם ט' כרכי "שו"ת מהרש"ם" המכילים קרוב ל-4000 תשובות בהלכה.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי משה יחיאל מאוזרוב זי"ע בעל "אש דת"
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תר"נ לאביו הרה"ק ר' אברהם שלמה מאוז'רוב זצ"ל, נכד הרה"ק רבי לייבוש מאוז'רוב תלמיד הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, ולאמו הרבנית בת הרה"ק רבי חיים שמואל מחענטשין מגדולי האדמו"רים בפולין ונכד ה'חוזה' מלובלין וה'מאור ושמש' זי"ע. רבנו סיפר, שבילדותו כשישן בחדרו של אביו, היה עד לגודל היראת-שמים שלו, מלבד התמדתו בתורה ללא הפסק. כששכב במיטה היה אביו משנן את המשנה 'עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה', כדי להתעורר לתשובה, והיה אומר זאת כשכל גופו רועד. וכשהיה אביו קורא קריאת שמע שעל המיטה, היה פושט צווארו כמי שמוכן להישחט על קידוש ה'. ומתוך רשמי מסירות-נפש כאלה גדל רבנו. מילדותו נודע רבנו כעילוי מופלג בתורה. קודם שהגיע לגיל בר-מצוה כבר היה כל הש"ס שמור במוחו הגאוני. לאחר הבר-מצוה שב ולמד את הש"ס בעיון עם כל הראשונים והאחרונים. משסיים, למד שוב את הש"ס בדרך העיון והחריפות, וכאשר מלאו לו 20 שנה למד שוב את הש"ס, והפעם על פי תורת הנסתר. מלבד זאת למד ושינן ספרי חסידות בעל-פה, וכן ספרי דרוש ומוסר, ואפילו פיוטי גדולי ספרד היו אצורים במוחו. לאחר נישואיו עם נכדת הגה"ק ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב, יצא רבנו באחד הימים לטייל עם זקנו, הלכו השניים ועסקו בדברי תורה עד ששכחו עולם ומלואו, 12 שעות תמימות נמשך אות
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יהודא לייב המוכיח מפולנאה זי"ע בעל "קול אריה"
מתולדותיו רבנו יהודה לייב ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל, היה מראשוני תלמידי מרן רבי ישראל בעל שם טוב הק' זי"ע. הוא כיהן כ'מוכיח' - מגיד-מישרים בפולנאה עוד בטרם שהתקרב אל הבעש"ט. בתחילה לא העריך נכונה את גדלות הבעש"ט, והיה קורא לו בשמו ישראל, והבעש"ט קראו רבי. עד שפעם אמר לו הבעש"ט - שהוא, רבנו, כשאמר פעם את תפילת 'והוא רחום' של תחנון בשני וחמישי, מסר עצמו למיתה עבור כלל ישראל. אז ראה רבנו שהבעש"ט הוא בעל רוח הקודש, ויודע מה שחשב ולא סיפר לאיש. מאז החל לקרוא לבעש"ט 'רבי'. בשנים הבאות, קירב רבנו אל הבעש"ט כמה מגדולי תלמידיו. אחד מהם היה הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע, בעל 'תולדות יעקב יוסף'. גדול וקדוש היה רבנו, ומסופר שהיה שומע כרוזים מהשמים. רבנו נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"א בטבת תק"ל. על הסתלקותו מסופר, שהרה"ק רבי משה מסלאוויטא, בהיותו ילד בן שמונה, קרא לו אביו הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, ואמר לו: בא ואראה לך דבר שתספרו כל ימי חייך - בשעה זו נפטר לבית עולמו המוכיח מפולנאה, ועל מיטתו עומד עמוד אש - דבר שזוכים לו רק אחד או שניים בדור. וגילה את עיניו וראה את עמוד האש... חלק מדרשות רבנו נשמרו בכתב-יד בבית תלמידו המובהק הרה"ק רבי גדלי' מליניץ בעל 'תשואות חן'. בשנת תקנ"ח, נדפסו הדרשות בספר 'קול אריה' על התורה, נ"ך, ש"ס וליקוטים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
באר יעקב מנדבורנה
ז' באדר תשע"ב מתולדותיו נולד בשנת תר"צ בעיר סערט שבבוקובינא - רומניה, לאביו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנא זצ"ל, אשר יסד את חצר הקודש נדבורנא בבני ברק הנודעת לתהילה, ואשר היה חוטר מגזע צדיקים בית נדבורנא, קרעטשניף ופרימשליאן. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים, כשהוא מתנהג בקדשה ובפרישות בדרך אבותיו הקדושים. הוא עבר את מוראות השואה במחנות טרנסניסטריה שבאוקראינה, לשם גורשה משפחתו עם רבבות אלפי יהודי בוקובינא. לאחר המלחמה עלה לארץ ישראל והשקיע נפשו בעמל התורה בהתמדה, כשהוא הולך וגדל מאוד. עוד בחיי אביו היה מפורסם לשם דבר, עבודתו הטמירה משכה תמיד את עיניהם וליבם של ברי-דעת. בשנת תשל"ח עם הסתלקות אביו זצ"ל, הוכתר למנהיג עדת נדבורנא ולממשיך שושלת אבוה"ק. לימים הקים בבני-ברק את קרית נדבורנא, המתנוססת לתפארה עם מוסדות תורה וחינוך. נודע כאחד מצדיקי הדור, פועל ישועות אשר רבים התדפקו על דלתו להיפקד בעצה ובתושיה ונושעו בתפילותיו. נלב"ע בז' באדר תשע"ב לאחר מחלה קשה, ונטמן בחלקת אבותיו הק' בהר הזיתים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי חנניה יו"ט ליפא מסיגעט זי"ע בעל "קדושת יום טוב"
מתולדותיו נולד בחג השבועות תקצ"ו לאביו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זי"ע אבד"ק סיגעט, בעל מחבר ספה"ק "ייטב לב", ולאמו הצדקת מרת רחל ע"ה בת הגה"ק רבי משה דוד אשכנזי זי"ע אבד"ק טאָלטשאָווא ועיה"ק צפת, בעמח"ס 'באר שבע' ו'תולדות אדם'. הסנדק היה זקנו הרה"ק ה'ישמח משה' מאיהעל זי"ע. השם "יום טוב" ניתן לו על שם החג. משחר ימיו הלך וגדל בתורה וביראת שמים. במשך שנים הסתופף בצל הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, ונפשו קשורה בנפשו, עד כדי כך שכשרק הזכיר את שם ה"דברי חיים", בערה צורתו "כלפיד אש" ("מקור חיים"). הרה"ק מצאנז רחש לו אהבה, היה קוראו בלשון חיבה "מיין ליפא'לע", והתבטא בדברים מופלגים על קדושתו. היה תלמידו של אביו ה"ייטב לב", כמו כן הסתופף בצל הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב והרה"ק ה"דברי יחזקאל" משינאווא זי"ע. בעודו בן כ"ח שנים התקבל לרבנות העיירה טעטש שבמארמורש. ולאחר הסתלקות אביו ה"ייטב לב" בשנת תרמ"ג, התקבל לרבנות העיר סיגעט, ע"פ בקשת ה"ייטב לב" מראשי הקהילה שבנו ימשיך לנהל מערכות ישראל ברמה. בהסתלקות ה"ייטב לב" מצאו על שולחנו פתקה בכתב ידו: "חנינא בני ישב על כסאי"! בשנות רבנותו הרחיב גבולי הקדושה בסיגוט והאיר את פני כל המדינה. אלפי יהודים הלכו לאורו והיה ראש המדברי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע
מתולדותיו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי שלום זי"ע, ראש שושלת בית בעלזא. מילדותו נודע בגדלותו בתורה. הגאון מטשעבין אמר בשם אביו הגה"ק מהרימלוב: העולם אינם יודעים מגאונותו בתורת הנגלה; בגדלותו בתורת הנסתר הוא היה מפורסם. נכדו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע אמר: זקני זי"ע הותיר אחריו פירוש השופך אור חדש על כל סדר נזיקין, חיבור שיכול היה להאיר את פני העולם, אבל מה אעשה, בבעלזא הקפידו שלא להדפיס. משנת תרט"ו מילא את מקום אביו בבעלזא. נודע כאחד מגדולי מנהיגי ישראל בדורו, בהיותו גאון מופלג בתורה ומהעומדים בראש מערכות קדשי ישראל. היה ממקימי תנועת "מחזיקי הדת" ליהדות החרדית במלכות עסטרייך-אונגארין וגאליציה. בשנת תרנ"ד חלה ונסע להתרפא בוויען, אולם נפטר על אם הדרך. ארונו הובא לבעלזא ושם ליווהו המונים למנוחות. מדברי תורתו נדפסו בספר "מהר"י". את מקומו מילא בנו הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יחיאל יהושע מבּיאלא זי"ע בעל "חלקת יהושע".
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"א לאביו הרה"ק רבי ירחמיאל צבי מבִּיאַלֶע-שעדליץ, בן ה"דברי בינה" מביאלע ומצאצאי היהודי הק' מפשיסחא, ולאמו הרבנית חוה בת הרה"ק רבי ארי' לייבוש מאוז'רוב. הוא נקרא ע"ש זקניו רבי יחיאל מאוז'רוב ורבי יהושע ה'תולדות אדם' מאוסטרובה. בצל זקניו הגדולים צמח ובלט ביראתו וקדושתו כבר בהיותו רך בשנים. כבן חמש היה רבנו כשהתייתם מאביו, ואמו האלמנה הצעירה עמלה במסירות נפש לגדלו ולחנכו. כמה פעמים הגיעה העניות עד כדי כך, שלא היה אפילו לחם בבית, אך משכר-הלימוד עבור המלמדים לא קימצה מאומה. את עיקר חינוכו קיבל בימים ההם בבית זקנו הרה"ק מאוז'רוב, שהתפרסם כגדול בתורה ועובד ה' במסירות נפש.   ו בשנת תרפ"ד החלו רבנו בהנהגת עדת חסידי ביאלא, על אף גילו הצעיר בלט בגדלותו ובקדושתו בין אדמו"רי פולין בימים ההם. רבנו עבר את שנות הרעה בשואה תחת שלטון הנאצים בפולין והרוסים בסיביר, בכל מקומו טלטוליו חיזק את היהודים שהיו סביבו, והם ראו בו אב, מדריך, ורועה. במסירות נפש טיהר עצמו לפני ד' בסיביר הקפואה, והלך לטבול כשהוא שובר את הקרח בנהר, בטמפרטורה של ארבעים מעלות מינ
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, ראש שושלת הקודש של בית לעלוב, נולד בשנת תק"ו בעיירה ביאלא, לאביו החסיד רבי שלמה זצ"ל. בצעירותו עבד את בוראו בתעניות וסיגופים נוראים, אח"כ נסע לקנות שלימות אצל הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, ולאחר הסתלקותו המשיך להסתופף בצל תלמידו ה"חוזה" הק' מלובלין זי"ע. מגדולי הצדיקים נתקרבו לדרך החסידות בהשפעתו, ביניהם: הרה"ק רבי יצחק מווארקא, רבי ישעי' מפשעדבורז, רבי חיים דוד דוקטור ורבי שמחה בונים מפשיסחא. היה גאון עצום, אולם נהג בהצנע-לכת והסתיר זאת. נודע כאוהבן של ישראל ומושיען מצרתם. ביום ז' בשבט תקע"ד עלתה נשמתו השמימה ונטמן בלעלוב.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של .הרה"ק רבי יהודא לייב מגור זי"ע בעל ה"שפת אמת"
מתולדותיו הגה"ק רבי יהודה לייב מגור נולד בשנת תר"ז, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלטר זצ"ל, בנו בכורו של הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ה"חידושי הרי"ם". בילדותו התייתם מהוריו, זקנו ה"חידושי הרי"ם" גידלו והשפיע עליו מתורתו ומהודו, והוא לקח מזקנו דוגמה חיה של התמדה וזריזות. שום רגע לא הלך לבטלה ואת כל שעות היממה הקדיש לתורה לעבודה ולחסידות. ה"חידושי הרי"ם" אף לקחו עימו בנסיעותיו אל הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע, ושהותו בקאצק השפיעה עליו ביותר. לאחר הסתלקות ה"חידושי הרי"ם" מילא מקומו כרב העיירה גור, אולם סירב לקבל עליו הנהגת עדה, ונסע להסתופף אצל הרה"ק ר' חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע שנהג בו כבוד רב. בהסתלקות הרה"ק מאלכסנדר בשנת תר"ל, קיבל עליו את הנהגת העדה. הלך בעקביות בשיטת זקנו ה"חידושי הרי"ם" כי לימוד התורה ודרך החסידות צועדים שלובי זרוע והאחד משלים את משנהו, אישיותו היתה כולה מזיגה של שני תכונות אלו - גאון וקדוש, תורה וחסידות כרוכים יחדיו. הרבי נלב"ע בה' בשבט תרס"ה בטרם מלאו לו נ"ח שנה, ונטמן בעיירה גור. הותיר אחריו את ספרי "שפת אמת" הנודעים. את מקומו מילא בנו בכורו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זצ"ל, בעל "אמרי אמת".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב, נולד בשנת תרס״ד בירושלים, לאביו הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, ונקרא על שם זקנו הרה"ק רבי משה מלעלוב וע"ש הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע. מילדותו היה ניכר בו שנועד לגדולות, תפילותיו ותורתו הפליאו כבר אז. עודו בן שמונה ידע בדרך פלאית להבחין בין כלי שנטבל ובין כלי שטרם נטבל. לא בנקל באו לו מדרגותיו, יגע ועמל עליהן ושפך דמעות על יראתו וקדושתו (מתוך הספר "משה עבד השם"). בבחרותו למד בהתמדה עצומה בישיבת "חיי עולם" בעיר העתיקה, ועבד את קונו בתפילות ובתיקוני חצות ע"י הכותל המערבי. לאחר הסתלקות זקנו רבי דוד צבי שלמה, נסע אל חצרות קדשו של אביו שהתגורר בקראקא, ומשם נסע להסתופף בצל הרה״ק רבי יששכר דוב מבעלזא והרה"ק רבי אהרן מקאזניץ זי"ע. דבוק היה בצדיקי בית קארלין, שהעריכוהו עד מאוד. לאחר הסתלקות אביו הרשנ"נ החל להנהיג את עדת חסידי לעלוב, רבים וטובים הסתופפו בצל קדשו, ושאבו מלוא חפניים קדושה מהשבתות והמועדים המרוממים בצל קדשו. אף גדולי ישראל קראו אחיו מקודש. נודע בעבודתו בקדושה ובסילודין, מתוך תעניות וסיגופים, ובשמירת עיניים נפלאה. כל ימיו ציפה והשתוקק ופעל לזרז את הגאולה השלימה, מדי פעם היה פורץ בבכי בעניינים הנוגעים לגאולה. כשהיו מזמרים "וקרב פזורינו" או "שמחם בבנין ש
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינאָב זי"ע בעל "בני יששכר".
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב נולד בשנת תקמ"ג. אמו היתה בת אחות הרה"ק ר"ר אלימלך מליזענסק, ולפני לידתו הבטיח הרבי ר' אלימלך לאמו בן שיאיר את העולם בתורתו ובקדושתו. מילדותו ניכרו בו ניצוצי קדושה, כל מעייניו נתונים היו לתורה בשקידה ללא גבול. נמנה על גדולי תלמידי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב, כן הסתופף בצל ה'חוזה' מלובלין, שהעריצו ביותר, והיה מציין תמיד את עוצם שליטתו בכל מכמני התורה, עד שהיה רגיל לומר עליו שהוא "הר סיני", בהיותו דוגמת הר סיני - שפל בעיניו, בעוד כל התורה נמצאת בו. עודנו בן ט"ז נתמנה כדומ"ץ בק"ק דינוב, ואח"כ כיהן ברבנות בכמה ערים. כתב חידושים בכל מקצועות התורה, ומספריו המפורסמים: "בני יששכר", "דרך פקודיך", "אגרא דכלה", "אגרא דפרקא", "מגיד תעלומה" ועוד עשרות ספרים על תנ"ך, פוסקים, תרי"ג מצוות, שו"ת, ועוד.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי משה מפשעווארסק זי"ע בעל "אור פני משה".
מתולדותיו הרה"ק רבי משה הלוי סופר זי"ע נולד לערך בשנת ת"פ לאביו הרה"ג רבי יצחק הלוי זצ"ל. הליכותיו היו בהצנע לכת, והיה מלמד תינוקות, ברם תורתו הכריזה עליו, כעדותו של הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע המציין בהסכמתו לספר "אור פני משה": "ומעודי ידעתי את האיש ואת שיחו, אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר, וכל רז לא אניס ליה". היה מתלמידי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, אך כפי הנראה מספרו הסתופף עוד בצלו של המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע. מנעוריו התגלה אליו רבינו משה ה"אלשיך" הק', כפי שמעיד הרה"ק ה"חוזה" מלובלין בהסכמתו: "ומנעוריו היה לו מדריגה שהגאון המנוח מוהר"ר משה אלשיך ז"ל היה מתגלה אליו". מתחלה הסתיר את מדרגות קדושתו, וכדי להתפרנס השכיר עצמו למנהל בבית חרושת ליין-שרף. עד שפעם הבחין בעל הבית במחזה נורא, שרבנו זוכה להתגלות צדיקים ממרומים הבאים אליו. התנצל בעה"ב לפניו על שהעבידו במלאכה בלתי מכובדת, והגיש לו את הקוויטעל הראשון. מאז נתגלה רבנו כאיש קדוש וצדיק. נודע ומפורסם קדושת כתיבת ידו פרשיות תפילין מזוזות וספרי תורה, ובין אלו שביקשו ממנו לכתוב עבורם תפילין ומזוזות נמנים שרפי מעלה כהרבי ר' ברוך ממעזי'בוז, רבו ה"נועם אלימלך", הרבי ר' מרדכי מנעשכיז, שר בית הזוהר ה"עטרת צבי" מזידיטשוב. הרה"ק ה"עטרת צבי" מזידיטשוב זי&q
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע בעל "דברי יחזקאל".
מתולדותיו הרה"ק משינאווא נולד לפני 200 שנה בשנת תקע"ו, כבנו הגדול של הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע. עבודתו בקודש היתה ביגיעה נוראה, עד שהרה"ק רבי יהודא צבי מסטרעטין אמר עליו: ביגיעה שכזו אין צורך בזכות אבות - אפילו בנו של סנדלר היה מגיע כך למדרגות נעלות. בנעוריו הסתופף בצילם של הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ, רבי צבי הערש מרימנוב ורבי שלום מבעלזא, זי"ע. מרבה היה לנסוע אל גדולי וקדושי דורו, אצל הרבה צדיקים ביקר. כיהן בתחילה כרבה של ראזלא ואח"כ כרבה של שינאווא. בשלהי שנת תרט"ו החל להנהיג עדה. ה"דברי יחזקאל" היה לממשיך דרכו של אביו הק' מצאנז, אלפים נהרו לשינאווא להתחמם לאישו הגדולה. אור לו' בטבת תרנ"ט השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, ונטמן בשינאווא.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע בעל "אביר יעקב"
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ה"אור ישראל", שהיה בן הרה"ק רבי אברהם יעקב [הראשון] מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. מילדותו ניכר במעלותיו. אביו הפקידו בידי מלמדים מיוחדים שיחנכוהו לתורה ולעבודה. רבנו סיפר שבשנות נעוריו היה לומד משעה מוקדמת בבוקר ועד חצות הלילה, והוסיף: "עדיין זכורים לנו אותם לילות החורף בסאדיגורא, כאשר למדנו בהתמדה ובנעימות"... גם האב פיקח על התקדמותם הרוחנית של בניו, ומפעם לפעם היה רבנו נכנס - עם שאר אחיו - אל אביהם, להבחן על לימודם. כאשר נכנסה פעם אמם הרבנית לאביהם והתאוננה על כך שהילדים לומדים יותר מדי, עד שהיא חוששת לבריאותם, השיב לה רבי ישראל: יש טבע בילדינו, שאם יישבו וילמדו ויתנהגו לפי הגמרא והשולחן-ערוך, אזי יתרוממו ויתעלו יותר מאחרים!... וסיפר רבנו: אבינו הק' זירז אותנו בעודנו צעירים, שקודם יש להתייגע בתורה ולמלא את עצמנו בש"ס ופוסקים, ורק אח"כ להקדיש זמן ללימוד חסידות. רבנו אף סיפר כמה יראת-שמים מופלגת החדיר בהם אביהם. בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית בלומא רייזל ע"ה, בת הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאָפּיטשניץ, מצאצאי אפטא - רוז'ין. בשנת תרס"ז נסתלק אביו הק' בעל "אור ישראל". חלק גדול מחסידי סדיגורא שמו עיניהם על רבנו, ועל-אף היותו בשנתו הכ"ג הכתירוהו לרבם. רבנו התפרסם כמנהיג משכמו ומעלה,
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי חיים מאנטניע זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי חיים מאטיניא זי"ע, בעל "טל חיים" על התורה ו"נימוקי חיים" על הש"ס וההלכה, נולד בשנת תרכ"ב כבן שני לאביו הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ זי"ע, בעל "אמרי ברוך" זי"ע. בצעירותו נתגדל ע"י זקנו הרה"ק רבי מנחם מנדל מויז'ניץ זי"ע, בעל "צמח צדיק", אשר הועידו לגדולות. בעודו ילד נודע בהתמדתו בתורה, ובחריפותו. בהגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זי"ע. בשמחת הנישואין, דיבר זקנו ה"צמח צדיק" בהפלגה על גודל קדושתו של החתן. ניהל את עדתו הק' באַנְטֶנִיֶע, ואחר מלחמת העולם הראשונה בסטאַניסלאָוו. אלפים ובהם גאונים וגדולים הסתופפו בצילו. 'שר התורה' היה כינויו. מקובל היה בגאליציה, שאחרי אמריו ופסקיו של הרבי מאנטניא אין ערעור!" - כה שח הגה"צ האדמו"ר מנאראל זצ"ל. נסתלק בנר א' דחנוכה כ"ה בכסליו תרצ"ב.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי דב בער המגיד הגדול ממעֶזריטש זי"ע, נולד בשנת תס"ד לערך לאביו רבי אברהם ז"ל שהיה מגזע היחס. בבחרותו למד בישיבתו של ה"פני יהושע" שהחשיבו כתלמיד-חבר. סיפר נינו הרה"ק מרוזין זי"ע, שבצעירותו שימש המגיד לפרנסתו כמלמד דרדקי. כשהגיע פרשת יתרו, הראה לתלמידיו את מעמד הר סיני ממש. אח"כ שימש כמגיד-מישרים בקאָריץ ובראָוונא. כשזרח אורו של הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע ממעז'יבוז', מייסד החסידות, נסע לעמוד על טיבו והיה לתלמידו המובהק. עם פטירת הבעש"ט מילא את מקומו בהנהגת החסידים בעיר מגוריו - מעזריטש. הרה"ק בעל "תולדות יעקב יוסף" זי"ע - שהיה מגדולי תלמידי הבעשטה"ק - התבטא שהשכינה הק' נטלה כביכול את מקלה ותרמילה ממעז'יבוז' ועברה לשכון במעזריטש. הרה"ק הרא"י מסאַדיגורא זצ"ל אמר, שמימות הרשב"י לא התכנסו לאכסניה אחת כמספר הזה של נשמות גבוהות וצדיקים כה מופלגים. המגיד הק' נסתלק בי"ט בכסלו תקל"ג באניפולי, ושם מנוחתו כבוד.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקי"ג לאביו הרה"ק רבי יחיאל אשכנזי, ולאמו הרבנית הצדקת מרת אדל ע"ה בתו של אור שבעת הימים מרן רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש זי"ע. בילדותו היה חביב על זקנו הגדול, ולימים הנהיג את עדתו במעזיבוז עירו של הבעש"ט, לשם באו צדיקים וחסידים לשאוב מבארו. גאון עצום היה רבנו, ותורתו - תורת אמת, תורה טהורה. אצל חסידים היה מקובל, שרבנו לא שכח מה שלמד מפי המלאך במעי אמו. תלמידו, הרה"ק ר' יעקב שמשון משפיטיווקא שעלה להתגורר בטבריא, הגיע פעם לארצות המערב הרחוקות, בדרכי-נדודיו למען עניי ארץ-ישראל. הוא פגש שם בחכם ספרדי, איש קדוש ומופלג בתורה, ושמע ממנו דברי-תורה בשם רבו הרבי ר' ברוך - אף כי מעולם לא ראהו - אך במתיבתא דרקיעא נאמרו הדברים משמו. החכם גילה לרבי יעקב שמשון, כי בשעה שמשמיעים בשמים את דברי תורתו של רבנו, נעשית שמחה גדולה בפמליא של מעלה. צדיקים אמרו כי היה ברבנו ניצוץ מנשמת שלמה המלך. כאשר אמר את "שיר השירים" אשר לשלמה, היתה נפשו כמעט יוצאת בדברו מרוב דבקות ומתיקות, ובאותה שעה לא יכול איש להימצא במחיצתו, מפאת האש הקדושה שאפפה אותו. הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב החליט פעם להתחבא בחדרו של רבנו באותה שעה. בכוחות עליונים, ותוך שהוא מחליט למסור את נפשו ולהישרף באש האהבה - הצליח להישאר שם, עד שרבנו סיים לומר. אותה שעה מרוממת ונעלה נותרה חקוקה במוחו ובליבו של הרה"ק מזי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרי"ד, לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשאָרטקוב בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין, ולאמו הרבנית בתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאָביל זי"ע. בילדותו בלט בגדלותו ובחכמתו, זקנו הרה"ק מטשערנאביל התבטא עליו כי עתיד הוא להיות מנהיג גדול בישראל. גם אביו זצ"ל התבטא על חכמתו, כי יש לו ניצוץ של שלמה המלך. בצעירותו היה לו משא ומתן של תורה עם הגאון רבי שלמה מסקאַלא, פוסק הדור בשעתו, והיא נדפסה בשו"ת "בית שלמה" סי' קפ"ד וקפ"ה. כך היה לרבנו מו"מ של הלכה עם הגאונים מבערזאן ורבי מאיר אריק זצ"ל, אולם בהוראת אביו הפסיק להראות בחוץ את גדלותו בתורה, כי אמר לו שדרכם היתה בהצנע לכת. אביו זצ"ל היה מדבר מעט ובקצרה, ורבנו בחכמתו היה בחכמה ובפקחות מבאר לחסידים את כוונת אביו בתשובותיו. כן היה מסייע לחסידים ברוחניות ובגשמיות, והיה נערץ עליהם ביותר. בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם הרבנית שבע רוחמה, בת דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאַדיגורא בן הרה"ק מרוזין זי"ע. בשנת תרס"ד לאחר הסתלקות אביו הצדיק, החל רבנו להנהיג את עדת חסידי טשארטקוב. מרן התגלה כמנהיג ישראל בעל שיעור קומה, וזכה להערצה עצומה מגדולי דורו. לנוכח המצב הרוחני הקשה בקרב הנוער, שנסחף לתנועת ההשכלה, ראה רבנו צורך גדול לארגן את היהדות החרדית בתנועה עולמית, והיה מראשי וממייסדי תנועת אגודת ישראל העו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
תןלדותיו וחייו של הרה"ק רבי אברהם דוב מאַווריטש זי"ע בעל "בת עין"
מתולדותיו רבינו היה בנו של הרה"ק רבי דוד אויערבוך מגיד מישרים דחאמעלניק, וחתן הג"ר נתן נטע אב"ד אווריטש. מילדותו נודע כמתמיד עצום ועשה לילות בעמל התוה"ק. לאחר פטירת אביו הק' מילא את מקומו תקופה קצרה, עד לפטירת חותנו הק' שאז מילא מקומו כרב אב"ד אווריטש, והוא אך אבר"ך כבן עשרים שנה. רבנו הנהיג שם עדתו במשך כארבעים שנה, כשמצודתו פרוסה על פני כל הגלילות. הסתופף בצילו של הרה"ק ה"מאור עיניים" מטשערנאביל, כן היה מתלמידי הרה"ק מבארדיטשוב. משנת תקפ"ה כיהן פאר כרבה של זיטאמיר. בחודש אלול תקצ"ג עלה לארץ הקודש ואיווה למושב לו בעיה"ק צפת. זקני צפת היו מספרים, שבבואו לארץ ישראל קפצה לו הדרך שלא כפי דרך הטבע, שכן נסיעה מאדעסא לארץ ישראל ארכה בימים ההם כארבע שבועות, ואילו אצלו ארכה הדרך ט"ז ימים בלבד. כשרב החובל ראה שכבר הגיעו לאר"י, קפץ ונשבע שרק בזכות הצדיק קפצה לנו הדרך, באומרו שמימיו לא התקצרה לו הדרך כל כך. כשלוש שנים לאחר התיישבותו בצפת, פעם כשאמרו קדושת "כתר", זעק רבנו 'כתר יתנו לך ה"א מלאכים המוני מעלה' בהתלהבות נוראה. למחרת ציוה רבנו למשמשו לכתוב בשמו להרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל זי"ע, שמעת בואו לאר"י מזה שלוש שנים, כמעט התחרט על בואו, אולם אתמול בשעת אמירת קדושת כתר זכה להארה גדולה, והוא מיצר על השנים הקודמות שלא בא לארץ מכבר. מידותי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקמ"ד, והיה בנו הגדול של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. אמו היתה בת הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין זי"ע. בילדותו זכה לגדול בצל כנפי זקנו הרה"ק ה"מאור עיניים". עוד בצעירותו הורה לו אביו לקבל עליו את עול ההנהגה, כשהוא נסמך להנהגה ע"י הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע. אביו הק' רבי מרדכי אמר פעם: "יש לי שמונה בנים. שבעה הם כנגד שבעת קני המנורה, ואחד הוא 'אהרן' שעומד ומטיב ומדליק את הנרות"... אחר הסתלקות אביו מילא את מקומו בהנהגת העדה, וכאביו וזקנו - שימש כמגיד-מישרים בערים השונות. היה מרבה לנסוע ברחבי רוסיה הגדולה, ביקר בעיירות והפיץ את דבר ה', כן היה נשיא מעות ארץ ישראל באוקראינה, ופעל רבות לחיזוק יישוב הארץ. אחיו הקדושים העידו עליו, כי שנים רבות לפני פטירתו כבר היה שרוי כולו בשמי מרומים. בברכת זקנו ה"מאור עיניים" זכה לאריכות ימים, בשנתו ה-פ"ח בח' בכסלו תרל"ב נקרא לישיבה של מעלה, ונטמן בטשערנאביל סמוך למקום מנוחת זקנו ה"מאור עיניים" זי"ע. כשנסתלק, אמר עליו אחיו הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס: "על אחי, אפילו מלאכים ושרפים לא היו 'מבינים'!" בהלווייתו השתתף גם הרה"ק ר' יששכר דוב מבעלזא זי"ע, שזוגתו היתה נכדת רבנו. הרה"ק מבעלזא נהג לדבר על חותנו-זקנו כחסיד גדול. פעם סיפר ואמר, כי בעת ערי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי צבי הערש מרימנוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע נתייתם בילדותו מאביו רבי יהודא לייב שהיה איש פשוט. בנערותו היה חייט, אך רוח ד' החלה לפעם בו והוא נסע אל הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע, שם עלה ונתעלה והיה למשרתו ולנאמן ביתו. הוא הלך וגדל בתורה ובקדושה, עד שלימים מילא את מקום רבו הק' ברימנוב. כשביקר אצל הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע, אמר לאנשי שלומו: "הסתכלו היטב בצורתו ותואר פניו, ותדעו כי ראיתם מלאך השם". הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע אמר: כדאי לנסוע דרך ארוכה לרימנוב, בכדי לראות את הרבי ר' הערש בשעה שהוא פוסע שלוש פסיעות לאחר שמונה-עשרה, לראות את גודל הבושה והכלימה שיש ליהודי מפני בורא כל העולמים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי שלום ראזנפעלד מקאמינקא נולד בשנת תק"ס בראווא שבגליציה לאביו הרה"ק רבי יעקב יוסף, מצאצאי הגה"ק מהרש"ל זצ"ל. מנעוריו העידו עליו גדולות ונצורות. הרה"ק רבי שלום מבעלזא והרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע העידו עליו שיש לו את נשמת הגר"א מווילנא זי"ע, ושהוא ניצוץ משמואל הנביא, ולכן חי נ"ב שנה כשנותיו של שמואל הנביא. מפליאה היא עדותו של רבינו בעצמו, אשר אמר: "אני הייתי עוד בימי התנאים, ועדיין אני זוכר איזה תנא הייתי..." כבר בנערותו היה בעל כשרון ומתמיד עצום, והיה נקרא "העילוי מראווא". היה תלמיד חביב אצל הרה"ק ה'חוזה' מלובלין, אשר קראו "חכם הדור". במיוחד זכה לקשר ולחיבה יתירה מהרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע, שכתב אליו: "החכם הכולל המושלם..." ומוסיף במכתבו אליו: "כמעט בכל יום ויום עולה אהבתו על לבי להתפלל עליו ועל ב"ב..." לאחר מכן הסתופף בצל הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע, שכיבדו והעריכו עד מאוד. כיהן כאב"ד יאריטשוב ואח"כ כאב"ד קאמינקא. בין כל דברי השבח בולטת אימרתו הקולעת של הגאון האדיר ר' יעקב אורנשטיין זי"ע אבד"ק לעמבערג בעל "ישועות יעקב", שאמר על רבנו אימרה קצרה ומקפת: "בארבע פינות מוחו מונחת כל התורה כולה! בפינה אחת - ש"ס בבלי וירושלמי, בפינה שניה - כל ספרי הפוסקים, בפינה שלישית - כל ספרי קבלה,
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע בעל "אהבת שלום"
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאָסוב, ראש שושלת קאסוב-וויזניץ, נולד בשנת תקכ"ט לאביו הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע, שהיה מתלמידי מרן הבעש"ט הק' זי"ע. רבנו היה תלמידם של הרה"ק רבי זאב וואלף מטשערנוסטרהא, רבי צבי הירש מנדבורנא בעל "צמח ה' לצבי", ורבי משולם פייביש מז'באריז' בעל "יושר דברי אמת", זי"ע. על גדלותו בתורה כתב בעל "מעגלי צדק" מדעעש, ש"כל מדרגות רוח הקודש לקח ע"י לימוד חושן משפט". משנת תקס"ב זרחה שמשו בקאסוב ואלפים נהרו לחסות בצילו, ביניהם חסידי רבו ה"צמח ד' לצבי", וחסידי רבו הרה"ק מטשערנוסטרהא שעלה להתגורר באר"י והסמיכו למלא את מקומו בהנהגה. הרה"ק מטשערנוסטרהא שיגר לו מאר"י איגרת מיוחדת בה בירכו במלכות, לו ולזרעו אחריו. תפילותיו היו בהתלהבות קודש ורוממו את חסידיו למדרגות רמות. גיסו הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק העיד כי תפילת קבלת שבת שלו בוקעת רקיעים. הדריך את אנשי שלומו בדרכי התורה היראה והחסידות, ובמיוחד לאהבת ישראל - בהיותו עמוד גמילות חסדים. כן זירזם להסב יחדיו בישיבות מרעים, כדי להתחזק ולמצוא עצות לעבודת ד'. קירב המוני ישראל לתורה ולחסידות, ובכל הגלילות שסביבו נתמנו על פיו רבנים ושוחטים על טהרת הקודש. פעל רבות למען עניי ארץ הקודש, היה נשיא קופת רבי מאיר בעל הנס במחוזות בוקובינא, מזרח-גאליציה ומארמו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע בעל "מאור עיניים".
מתולדותיו הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע אבי שושלת טשעֶרנאָביל, נולד בשנת ת"צ לאביו רבי צבי זצ"ל. היה מתלמידי מרן הבעל שם טוב וכן תלמידו של המגיד ממעזריטש זי"ע. "בעש"ט קטן" נקרא בפי בני דורו, היה זה לאחר שרבו רבנו הבעש"ט זי"ע אמר פעם תורה שלא היתה מובנת, והוסיף כי מי שיפרש אותה ייקרא בשם "בעש"ט קטן", כעבור שנים רבות ביקר רבינו באותה עיירה ובאמירת התורה הזכיר אותו מאמר ופירשו. במכתב המלצה ששיגר רעו ועמיתו הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי בעל ה"תניא" זי"ע, במטרה לעורר נדיבי לב שיחושו לעזרתו, הוא מכתירו בתוארים מופלאים: "בוצינא קדישא, חסידא ופרישא, רכב ישראל ופרשיו, איש אלקי קדוש יאמר לו"... נסתלק בי"א בחשון תקנ"ח ומנו"כ בטשערנאביל. השאיר אחריו ברכה את הספה"ק "מאור עיניים", אשר נתקבל בקדושה ובחיבה יתירה, ונחשב כאחד מספרי היסוד בתורת החסידות. החוזה הק' מלובלין זצ"ל שאל את תלמידו הרה"ק ה"אור לשמים" מאפטא זצ"ל מדוע אינו מעיין בספה"ק "מאור עיניים". וסיפר לו, שלא מצא כה הרבה דברים נפלאים בשום ספר, כמו בשלשת הספרים: הזוהר הקדוש, האור החיים הקדוש, והמאור עיניים. הרה"ק רבי יצחק מסקוירא זצ"ל אמר, שכשם שבימים קדמונים היה לימוד הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה, כן מסוגל הלימוד בספר "מאור עינים".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל אב"ד לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין
מתולדותיו הרב מלובלין הגאון רבי יהודא מאיר שפירא, נולד בשנת תרמ"ז לאביו הגה"ח ר' יעקב שמשון זצ"ל, מחשובי החסידים בעיר שאָץ שבבוקובינא, ומצאצאי הרה"ק ר' פנחס שפירא מקאריץ זי"ע. מילדותו התפרסם בחכמת ופקחותו, בגיל תשע היה בקי בחלק א' משו"ע יו"ד כגאון זקן ורגיל. בבחרותו כבר היה מפורסם כ"עילוי משאץ". כשהשמיע בחתונתו חידושי תורה במשך חמש שעות, הכריז הגאון מהרש"ם מבערז'אן: מובטחני שתהיה גאון הדור החדש! לאחר נישואיו הסתופף בצל הרה"ק ר' ישראל מטשאָרטקוב זצוק"ל. גאוני הדור מהרש"ם מבערז'אן ומהר"ם אריק זצ"ל כתבו לו היתרי הוראה בהערצה מופלאה. כיהן ברבנות הערים והעיירות גלינא, סאניק ופיוטרקוב בפולין, שם הרים את קרן התורה והחינוך. מאז יסוד תנועת 'אגודת ישראל' היה מהעומדים בראשה, לאחר מכן צורף כחבר "מועצת גדולי התורה". בכנסיה הגדולה הראשונה של אגו"י בתרפ"ג, העלה את הצעת לימוד ה"דף היומי", הצעה שהתקבלה בהתלהבות בתפוצות ישראל עד היום. הגר"מ היה אז ראש הנואמים, הופעותיו הלהיבו את אלפי האורחים. בנוסף לכך, חזר ושנה את דברי גדולי ישראל - האדמו"ר מטשאָרטקוב, הגאון רבי חיים עוזר מווילנא וה"חפץ חיים", זצ"ל, שמפאת חולשתם לא הצליחו רוב הנוכחים לשמוע את דבריהם. לאחר שחזר על דברי הגרח"ע מווילנא בשפה ברורה ונעימה, התבטא הגרח"ע: "ל
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הגה"ק רבי משה סופר מפרעשבורג זי"ע בעל "חתם סופר"
  הגאון רבי משה סופר זצ"ל נולד בז' בתשרי תקכ"ג לאביו רבי שמואל סופר. בצעירותו למד אצל אביו, ואח"כ אצל רבו המובהק הגה"ק רבי נתן אדלר, אשר לימדו גם את תורת הנסתר, וידו לא זזה מתחת ידו. כן למד אצל הגה"ק רבי פנחס בעל ה"הפלאה" תלמיד המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. בשנת תקנ"ד נתקבל לאב"ד דרעזניץ, אח"כ כיהן במאטערסדארף. בשנת תקס"ב נתקבל לאב"ד פרעשבורג. בזיוו"ש נשא את בתו של הגאון רבי עקיבא אייגר מפוזנא, וממנה נולדו ילדיו הגאונים. נודע כגאון ישראל וקדושו והיה מנהיגה ופארה של יהדות הונגריה. בפרעשבורג הרביץ תורה לתלמידים בישיבתו הגדולה, ממנה יצאו כמעט כל גדולי ישראל שהיו לימים בהונגריה. היה בקי בכל החכמות ואף פיוטים וחרוזים נפלאים חיבר. הגאון רבי מרדכי בנט זי"ע אמר עליו "הלכה כמשה בכל מקום". שנא את הכבוד והגאווה, ופעם אמר לבנו ה"כתב סופר" זי"ע, שמיום עומדו על דעתו לא התפלל תפילה במחשבה זרה, ושמימיו לא עלתה על ליבו שום מחשבת כבוד וגאוה בלמדו תורה לרבים ובחדשו חידושי תורה, ומה שנהג נשיאותו ברמה היה לשם שמים. את המתחדשים שבימיו רדף עד חרמה, בהכריזו "חדש - אסור מן התורה". בכ"ה בתשרי ת"ר נתבקש לישיבה של מעלה, ותלמידיו נשאו לפני ארונו יותר מתשעים ספרים וכתי"ק שחיבר על כל מקצועות התורה.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב יצחק מפשיסחא זי"ע "היהודי הקדוש מפשיסחא".
מתולדותיו הרה"ק "היהודי הקדוש" נולד בשנת תקכ"ו לאביו רבי אשר שהיה נצר לגדולי עולם וכיהן כמגיד-מישרים בעיר פשעדבורז ואב"ד גראדזיסק. מנערותו בלט בהתמדתו ובבקיאותו, והיו מכנים אותו "העילוי מפשעדבורז". גם במידת גמ"ח גדל מאוד, ובעודו צעיר נודע כבר כעמוד החסד והצדקה. היה מתלמידי הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע. הרה"ק מבארדיטשוב גילה כי נשמת רבנו תם שוכנת בקרבו. נודע כגאון הדור והרביץ תורה לתלמידים בישיבה בעיר אפטא. שלושה טעמים אמרו צדיקים למה קראוהו בשם ה"יהודי": א. כי שמו היה כשם רבו הרה"ק רבי יעקב יצחק ה"חוזה" מלובלין זי"ע, ולא רצו לקוראו בשם הרבי. ב. כי הוא היה ניצוץ מנשמת מרדכי הצדיק שנקרא "איש יהודי". ג. כי בכל יום עשה תשובה על מעשיו ביום הקודם, עד שנעשה יהודי חדש לגמרי, כמו ההבדל בין גוי לאחר שנתגייר ונעשה יהודי. היהודי הק' נסתלק בן מ"ח כשהוא שרוי בדביקות עצומה באמצע אמירת ה"הושענות".
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע
הרה"ק מסקווירא זצ"ל נולד לאביו הרה"ק רבי דוד מסקווירא, צעיר בני הרה"ק רבי יצחק מסקווירא, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. מנעוריו ניכר בהתמדתו בתוה"ק ובגינוני הקדושה, אף שהסתיר תמיד את מעלותיו ידעו הקרובים את בקיאותו העצומה ובמיוחד עבודתו בקדושה ובטהרה. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי פנחס טווערסקי מאוסטילא זי"ע חתנו של הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע. גם בבית בעלזא העריצוהו, והיה לו קשר מיוחד עם דודו הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע. בתר"פ, לאחר הסתלקות אביו הרה"ק מהר"ד בשנות מאורעות הדמים ברוסיה, קבע את בית מדרשו ביאסי ובקולוראש שברומניה, שם עבד את קונו בסילודין ורבים הלכו לאורו. לאחר מלחמת העולם השניה עבר לארה"ב ופתח את בית מדרשו בברוקלין, המוני חסידים ואנשי מעשה דבקו בו ועדת חסידי סקווירא הלכה וגדלה. כעבור מספר שנים הקים את העיירה החרדית-חסידית שיכון סקווירא, שם הקים את בית מדרשו ומוסדות התורה והחינוך. היה זה היישוב החרדי הראשון בארה"ב, שהקרין אורה למרחקים, ולשם נהרו המוני חסידים להסתופף בצילו, לשאוב מבאר המים החיים וליהנות ממנו עצה ותושיה. הרבי כמעט ולא יצא מפתח ביתו, אלא עמל בתוה"ק ובעבודת ד' בקדושה ובטהרה. נלב"ע ב' בניסן תשכ"ח ונטמן בבית החיים שבשיכון סקווירא. השאיר אחריו את בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב זי"ע
מתולדותיו נולד בשנת תקע"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל יצחק הרבי הזקן מווארקא זי"ע. אביו קראו "יעקב" על שם רבותיו - רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין ורבי יעקב יצחק היהודי הק' מפשיסחא, וע"ש הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע. מצעירותו נודע כגאון עצום ובקי נפלא. הרבי מקאצק זי"ע התבטא עליו שהוא 'חד בדרא' בהלכות שבת. שימש ברבנות בעיר גוברטשוב, וזמן קצר בעיר פשיסחא. לאחר מכן היה אב"ד גור לפני ה"חידושי הרי"ם" ואח"כ נקבל כאב"ד אמשינאָוו. אחר הסתלקות אביו עברה אליו הנהגת עדת חסידי ווארקי, וניהל עדתו קרוב לשלושים שנה כשאלפים הולכים לאורו, ביניהם צדיקים וגדולי תורה. בהלווייתו הספידו הרה"ק רבי אלימלך מגראָדזשיסק זי"ע, ובתוך דבריו אמר: כאשר צדיק מגיע לעולם העליון, מראים לו שכל מה שאירע בעולם הזה, הכל היה לטובה, והרבי מגראדז'יסק זעק לפני הארון: "אַמשינאָווער רבי! איר זאָלט אייך נישט לאָזן פאַרנאַרן!" [בל תסכימו שירמו אתכם!].
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תק"ה בעיר ליאָזנע, לאביו הרה"צ ר' ברוך זצ"ל. כבן שלוש זכה לבקר עם אביו בהיכלו של מרן הבעש"ט זי"ע. בעודו צעיר לימים נודע כעילוי. כבן י"ט נסע לראשונה אל המגיד הק' ממעזריטש, אשר חיבבו עד לאחת. בנו של המגיד, הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע, היה רבו של רבנו בתורת הנסתר. בתקכ"ז התמנה כמגיד דקהילת ליאזנא עיר מולדתו, ומאז החלו מעיינותיו לצאת חוצה. לבקשת רבו המגיד סידר מחדש את ה'שולחן-ערוך' בסדר קצר, בכדי שהמון העם יוכלו למצוא את ההלכה הברורה. בדור שאחריו הכתירו הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז בתואר "גדול שבאחרונים" (שו"ת 'דברי חיים' חלק יורה דעה סוף סימן ג'). בסגנון דומה הגדירו הרה"ק ה"אבני נזר" מסוכאטשוב, כפי שמובא בשמו בספר 'אור פני יצחק', שהכריע להלכה בהלכות בין השמשות כדברי רבנו בסידורו, באומרו שהוא גדול האחרונים. יסד את שיטת חב"ד - חכמה בינה דעת - שהעמיקה לחקור בדרך החסידות והקבלה. היה מגדולי מנהיגי החסידות ברוסיה הלבנה, תלמידיו הצטיינו ביגיעתם לדבק מחשבתם בה' בעת התפילות וקיום המצוות. בתקנ"ז הדפיס את ספרו 'ליקוטי אמרים - תניא', ספר היסוד לביאור שיטתו בדרך החסידות, הספר התקבל אצל גדולי הצדיקים כאחד מחשובי ספרי דרך החסידות. ה'תניא' מובא גם בדברי רבן של ישראל ה'חתם סופר' זי"ע, בספרו על התורה (
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
תולדותיו וחייו של הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זי"ע
מתולדותיו הרה"ק ה"פני מנחם", הרבי השישי בשושלת גור, נולד בפולין בשנת תרפ"ו, לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי בעל "אמרי אמת" מגור זי"ע. גדל וחונך על ברכי אביו הגדול וממנו קיבל את רוב תורתו. עם פרוץ השואה זכה להימלט מפולין הכבושה יחד עם אביו, להגיע לארץ ישראל ולהתיישב בירושלים. כאן השתלם בתורה ובחסידות בישיבת "חיי עולם", וביותר בישיבת "שפת אמת". בהיותו בעל מוח חריף ובקי נפלא בתורה, התמנה לראש ישיבת "שפת אמת", ובמשך תקופת כהונתו, זכה להעמיד אלפי תלמידים, ביניהם גדולי תורה וחסידות. אחיו הרבי מגור ה"בית ישראל" זצ"ל שנוכח בכשרונו הגדול, הטיל עליו את תפקיד יו"ר אגודת ישראל, שנים רבות טיפח וביסס את "אגודת ישראל" בא"י והשקיע רבות למעמדה ביהדות החרדית. כבר אז היה חבר מועצת גדולי התורה. אחר הסתלקות אחיו הרבי מגור רבי שמחה בונים זצ"ל, בעל "לב שמחה", הוטלה עליו אדרת הנהגת עדת חסידי גור. בתקופת כהונתו התגלה במלוא עוזו. נודע בהתמסרותו לחיזוק העדה ברוחניות ובחומריות, את כל דורשיו קיבל בסבר פנים יפות, שמחה היתה תמיד נסוכה על פניו ואת החבילות מלאות הצרות ובקשת עצות והדרכה, קיבל ברצון רב, מבלי להראות סימני עייפות. היד המלטפת והפה המפיק מרגליות, הכניסו רוח חיים בכל באי ביתו. מחסידיו דרש תיקון המידות, אהבת ישראל, עין טובה, סבלנות, והתנהגות בכל שטחי הח
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב זי"ע
מתולדותיו הרה"ק ר' בנציון הלברשטאם מבאבוב נולד בשנת תרל"ד, לאביו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב נכד הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע. מילדותו ניכרו כשרונותיו המזהירים, חריפותו, ורגשותיו הטהורים שנבעו ממעמקי ליבו. זקנו ה"דברי חיים" קרא אליו עוד בקטנותו: "אתה תהיה חכם מחוכם". ב"בר מצוה" שלו כשהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא, השתעשע עימו מאוד ואף כיבדו באופן נדיר לשיר "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים"... מזוגתו הרבנית חיה פראדל, בת הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט הי"ד בן הרה"ק מצאנז זי"ע, נולדו להם י"א צאצאים, ובראשם בנו הגדול הרה"ק רבי שלמה מבאבוב, אשר נותר לפליטה לאחר המלחמה והקים מחדש את חצר הקודש באבוב. עוד בחיי אביו בלט רבנו בגדלותו בתורה ונתמנה כאב"ד העיר באבוב. לאחר הסתלקות אביו בשנת תרס"ה, ועד לשואה, הנהיג את עדת חסידי באבוב שבגאליציה. רבנו התמסר במיוחד לחינוך הדור הצעיר, כאשר בנוסף להיותו מרא דאתרא דבאבוב ואדמו"ר לחסידים, הקים את הישיבה בעיר באבוב, בה הרביץ תורה בעצמו ומינה בה ר"מים גאונים ותלמידי חכמים. לישיבת באבוב נפתחו קרוב ל-60 סניפים ברחבי גאליציה, שכולם עמדו תחת הנהגתו. בשנת תרפ"ט למדו בישיבות 830 תלמידים. בעקבות תלאות מלחמת העולם הראשונה, התרחקו רבים מצעירי ישראל מדרכי התורה, ורבנו ביד אומן החל לקרבם, עד שתוך כמה שנים הקים בגאלי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישווא
מתולדותיו רבנו היה בנו הגדול של הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל". הוא נולד בשנת תרמ"ו, ומנעוריו נודע כעילוי גדול ומופלג בתורה. בגיל צעיר הוסמך להוראה ע"י מהרש"ם מבערזאן ועוד גאונים מפורסמים. בהיותו בן י"ז נשא את הרבנית רייזל ע"ה בת דודו הרה"צ רבי מרדכי חודרוב זצ"ל מקולומייא-ניו יורק. סמוך לחתונתו העמידו אביו ה"אהבת ישראל" בראשות ישיבת "בית ישראל" שפתח בוויזניץ. בשנת תרס"ח אף נתקבל כרב העיר ויזניץ והגלילות, ובתפקיד זה כיהן עד מלחמת העולם הראשונה. בתרפ"א נתקבל כרב אב"ד ווישווא שבמחוז מארמורש, והיתה מצודתו פרוסה על כל הגלילות. עם הגיעו לווישווא, הקים בה את הישיבה הגדולה והמפורסמת ישיבת "בית ישראל", שהיתה ממרכזי התורה הגדולים והחשובים ביותר ברומניה. מאות תלמידי-חכמים ובעלי הוראה, יושבי על מדין בקהילות ישראל, התחנכו בה וקנו מפיו את גדלותם בתורה. כבר בשנת פתיחתה קלטה הישיבה המוני תלמידים, ועוד באותה שנה הגיע מספרם לארבע מאות. נודע כגאון אדיר בכל מכמני התורה, כל רז לא אניס ליה. היה נואם בחסד עליון כמעיין המתגבר, עד שכל שומעיו השתוממו על כוחו העצום. כל מעייניו נתונים היו להרבות ולהגדיל כבוד התורה ולומדיה. בשנת תרצ"ו הפליג עד לארצות הברית, ומשם המשיך לאירופה, כדי לגייס כספים להרחבת הישיבה. גדלותו בתורה הותירה רושם גדול בקרב כל רואיו.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי חיים מאיר מויזניץ זי"ע
  מתולדותיו נולד בשנת תרמ"ח לאביו הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע בעל "אהבת ישראל". בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי זאב מראחמסטריווקא זי"ע. בימי חורפו כיהן כראש ישיבה בעיר וויזניצא, ואח"כ עבר לגור באיזור מארמורש שבצ'כיה, שם כיהן כרב העיירה ווילחוביץ והגלילות. כשנסתלק אביו הק' ה"אהבת ישראל" מילא את מקומו בעיר גרויסוורדיין. במלחמת העולם השניה ניצל בחסד ד' עם כל משפחתו, ולאחריה עמד בראש "אגודת ישראל" ברומניה, סבב במדינות אירופה ובמחנות הפליטים והחיה את העצמות היבשות. בשנת תש"ח עלה לארה"ק ובמסירות נפש הקים את קרית ויזניץ בבני-ברק, כשבד בבד הקים מעפר את מלכות בית ויזניץ בארץ ובגולה, עד ששוב עלתה כפורחת. נודע כגאון וקדוש, מנהיג בחסד עליון, עובד השי"ת באהבה ביראה ובאש קודש, עמוד צלותהון ואוהבן של ישראל "גאון הדור במצוות 'ואהבת לרעך כמוך'" - הגדירו ה"חזון איש" זי"ע. נסתלק בט' בניסן תשל"ב ונטמן לימין מקום מנוחת אביו ה"אהבת ישראל" בבית החיים שומרי שבת "זכרון מאיר" בבני-ברק.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע בעל "תפארת שלמה"
הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדאמסק זי"ע, נולד בשנת תקס"ג לאביו הרה"צ רבי דוב צבי זצ"ל בן הגאון רבי אריה לייבוש אבד"ק עיר חדש. בילדותו ראהו הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע, קרא לאביו ואמר לו שיפקח עינו עליו כי ברבות הימים הוא יהיה לנר גדול. גם היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע תפשו אז בידיו וחיבבו מאוד, לפליאת הציבור, שראו בכך כי נער זה לגדולות נוצר. בימי חורפו הסתופף בצל קדשם של גדולי צדיקי הדור - הרה"ק רבי מאיר הלוי מאַפּטא בעמח"ס "אור לשמים", הרה"ק רבי ישעי' מפשעדבורז', הרה"ק רבי יחזקאל מקאָזמיר, הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא והרה"ק רבי ישכר בער מראַדאָשיץ, זי"ע. לעת זקנותו נסע פעמיים אל הרה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז זי"ע, וכבואו כיבדו הרה"ק מצאנז בכבוד גדול. פעם נסע לצאנז לחג השבועות, בערב החג חלה רבנו והרה"ק מצאנז בא לבקרו באכסנייתו, הם המתיקו סוד, ובצאת הרה"ק מצאנז אמר למלוויו: הראיתם יהודי הזה, הרבי מראדאמסק, הוא מוכן לקבלת התורה בלי שום מניעה, ואנכי עדיין לא התחלתי להרגיש אף אחד מני אלף ממה שמרגיש הרבי מראדאמסק! ולפלא היה כי גם רבנו אמר כדברים האלה בביתו על הרה"ק מצאנז... נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ט באדר תרכ"ו, והשאיר אחריו ברכה את ספרו "תפארת שלמה" עה"ת ומועדים, מהספרים החסידיים היותר מפורסמים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרמ"ז בעיר סיגעט שברומניה, לאביו הגה"ק רבי חנניה יו"ט ליפא זצ"ל בעל "קדושת יום טוב". מילדותו ראו בו שלגדולות נוצר. כשעדיין היה בן עשר, נפגש אביו עם הגה"ק בעל 'ערוגת הבושם' באסיפת רבנים, וה'קדושת יו"ט' הביא עמו את ילדו - רבנו. ביקש ה'קדושת יו"ט' מ'הערוגת הבושם' שיבחן את הילד. כששאל במה הוא עוסק, השיב ה'קדושת יו"ט' שיבחנו בשו"ע חושן-משפט. ה'ערוגת הבושם' שאל כמה שאלות, ועל כולם ענה בחריפות ובבקיאות. עמד הערוה"ב משתומם בראותו ילד קטן הבקיא בחו"מ בבהירות כזו, ואמר: לא האמנתי שבדורנו יש גדלות כזו בתורה! נענה ה'קדושת יו"ט': מהו החידוש? אם תראו את ה'ברכות התורה' שהילד אומר בכל יום, וה'אהבה רבה' שאומר, כבר תבינו הכל! בהגיעו לפרקו נשא את בתו של הרה"ק רבי אברהם חיים הורוויץ מפלאנטש. לפני חתונתו חבש לו אביו את השטריימל, ואמר: "חבש כובע ישועה בראשו" - שתפעל ישועות לבני ישראל! בשנת תרע"ג נתקבל כאב"ד אורשיווא, משם נתמנה בתרפ"ו לאב"ד קראלי, ובתרצ"ד נבחר לאב"ד העיר סאטמאר. בחסדי ד' ניצל בניסים במלחמת העולם השניה. בתשי"ג נתקבל כאב"ד ירושלים עיה"ק, אולם מקום מושבו היה בניו-יארק. היה מגדולי מנהיגי ישראל ומאורי הגולה, העמיד אלפי תלמידים, אדמו"רים ורבנים חשובים, וחסידים מפורסמים, הסתופ
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדותיו וחייו של הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצוק"ל
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תרס"ד, לאביו הגה"צ ר' ישראל אב"ד ור"מ הוניאד שבהונגריה בן הגה"צ ר' אברהם יהושע אב"ד נאַסאָד. אביו וסבו היו מגדולי חסידי צאנז שינאווא וסיגעט. רבנו גדל על ברכי סבו הגדול, ומילדותו בלט בהתמדתו בתורה וביראה. עוד בגיל 13 נבחן אצל סבו בעל פה שו"ע יורה-דעה עם ה"פרי מגדים", וחושן משפט עם "קצות החושן". כילד בן 8 נבחן בע"פ על הספר "קדושת יום טוב" [סיגעט] שהוא ספר מלא וגדוש בדרוש ובחסידות. בבית אביו שהיה אב"ד הוניאד, למד רבנו את מלאכת ההוראה והדיינות, כשהוא יושב לצד אביו בדיני תורה, ובעודו בן 18 כבר צירפו סבו לדיני תורה שערך בעירו נאסאד. לצד התמדתו יצא לרבנו שם כמי שמקדש עצמו, במיעוט אכילה ושינה, במיעוט בדיבור ובשמירת עיניים. רבנו אף עסק בתורת הסוד הרחק מעין רואים, אלא שאת כל זאת עשה בהצנע לכת, והיו שקראו לו ה"רמאי", כיון שהיה מרמה את הבריות ומצניע את מעלותיו. רבנו היה מתעורר בחצות הלילה וסוגר את דלת חדרו, שאיש לא יוכל לראות במה עוסק, כך עד זקנה ושיבה. בשנת תרצ"ג החל לכהן כראב"ד נאסאד, אח"כ כיהן כאב"ד וראש ישיבת ראָגנא, ומשם עבר לעיר סאטמאר, שם כיהן כדיין ופוסק וראש ישיבה לצעירים תחת רבנותו של הרה"ק רבי יואל מסאטמאר, בצל קדשו הסתופף עשרות בשנים. בתפקידו כדיין בלט בבקיאותו הרבה בראשונים ובאחרונים. במיוחד לאחר המלחמה בלט
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
תולדותיו וחייו של הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי מרדכי מלעֶכאָוויטש נולד בשנת תק"ב לאביו הרה"ח רבי נח ז"ל. ר' נח היה פרנס העיר נעשוויז, והיה מגזע הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, שעל שמו נקרא רבנו. בהיותו פעוט זכה לברכת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין כאשר הגיע לעירם, ולימים גילה הרה"ק מלעכאוויטש, כי הרה"ק מקארלין לימדו באותה שעה כיצד להשיב יהודים בתשובה. בילדותו שהה שעות ארוכות ביער, בהתבודדות בינו לבין קונו. בגיל י"ב דרש בבית הכנסת הגדול בווילנא פלפול נפלא, אשר הפליא את כל שומעיו. בימי נעוריו התקשר אל רבו הרה"ק רבי שלמה מקארלין, ולאחר הסתלקות רבו הק' מילא את מקומו ואף היה נשיא קופת "מעות ארץ ישראל" בליטא. בין גדולי תלמידיו היה הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע. הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע העיד עליו שהוא הנהיג את בני דורו וראוי לתואר "מנהיג הדור". תלמידו הרה"ק רבי משה מקוברין אמר: "מלאכים ושרפים לא הכירו אותו". וכן: "האור הגדול שנגלה בלעכאוויטש אפילו לאנשים פשוטים, לא יתגלה לעולם עד ביאת הגואל!" כאשר נשאל פעם אם חיבר רבו ספר, ענה בהראותו על ליבו: כאן הוא ספרו של מורי ורבי! כפי שנאמר: "כתבם על לוח ליבך" (משלי ג, ג). בשנת תק"ע נסע רבנו לעיר סטאָלין, לחתונת נכדו. בהיותו שם נתבקש לישיבה של מעלה ביום שישי י"ג לחודש שבט, ומנוחתו כבוד בסטאלין. רגעים אחדים לפ
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
תולדותיו וחייו של הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי יענק'עלע מפשעווארסק זי"ע, שאור תורתו וצדקתו זרח בעיר אנטווערפען, נולד בו' טבת תרס"ז לאביו הרבני החסיד רבי דוד יצחק זצ"ל מיאשליסק שבגאליציה, אשר הסתופף בצל צדיקי בית צאנז שינאווא וצ'יעשנוב, בצילם הסתופפו גם זקניו של רבנו, שהיו גדולי תורה וחסידים מופלגים. רבו הראשון של רבנו היה אביו, אשר למד עמו גמרא ותוספות. כמה מאות דפי גמרא היו שגורים בפיו ממה שלמד עם אביו. בבחרותו למד רבנו בישיבתו של הגאון רבי טעבל מדוקלא זצ"ל שהיה גאון חריף, ובמחיצתו גדל בתורה ובהוראה. כן למד אצל הגה"צ רבי אפרים דוד אב"ד יאשליסק, אשר למד עימו יורה-דעה והסמיכו להוראה. מרבו זה קיבל רבנו גם עובדות והנהגות מצאצאי בית צאנז לענפיהם. כשפחד רבנו מאימת הגיוס לצבא, נמלא לעיירה קלאסנא-וויעליטשקע שע"י קראקא. רבנו למד שם גמרא עם תלמידים והיה מרצה שיעוריו במשך 8 שעות תמימות, התלמידים שם התחלפו אך הוא נותר על משמרתו. התמדתו ומתיקות לימודו היו לשם דבר. מצעירותו הסתופף בצל רבו הגה"ק רבי חנה הלברשטאם מקאָלאָשיץ הי"ד, מנכדי הרה"ק מצאנז. רבנו למד בישיבה שפתח רבו בעיר ריישא והיה לתלמידו החביב. רבנו הוציא לאור מחדש את הספר של רבו 'דברי חנה', שרוב דברי התורה בו הם ממה שרבנו שמר בזכרונו. רבו הק' מקאלאשיץ הסמיכו להוראה, ופעם אף אמר שיכולים לתת לרבנו קוויטעל ולהיוושע אצלו. בהגיע
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע
מתולדותיו הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא נולד בשנת תרי"ד, כבן שני לאביו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע. בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי ישעי' משולם זוסיא בהרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע. לאחר נשואיו התגורר בבית חמיו בטשערנאביל, ובמשך ארבע שנים היה סמוך על שולחן זקנו הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל, שקירבו וחיבבו באופן יוצא מן הכלל. נודע כגאון בתורה וחיבר שני חבורים על סדר קדשים. הגאון בעל "חבצלת השרון", מגדולי גאוני גאליציה, הפליג מאוד בשבח החיבור, ואמר שהדברים עמוקים כמו חידושי הרשב"א. רבנו אף חיבר חיבור מיוחד על הלכות מלכים שברמב"ם, וחיבור נוסף על תקנת עגונות והלכות עירובין. בשנת תרנ"ד עלה למלא את מקום אביו כמנהיג עדת חסידי בעלזא, וכעומד בראש תנועת "מחזיקי הדת". המוני חסידים מכל רחבי גאליציה ומחוצה לה הסתופפו בצילו. נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ב בחשון תרפ"ז ונטמן בבעלזא. לפני יציאת נשמתו הטהורה צוה להכניס לחדרו ארבעה עשר כסאות, עבור הצדיקים שבאו לקבל פניו, ביניהם מנה את אביו הרה"ק רבי יהושע, זקנו הרה"ק רבי שלום מבעלזא, המגיד מקאָז'ניץ, הרה"ק מאפטא, הרה"ק מראפשיץ, ועוד, ואמר לכל אחד: "ברוך הבא"... בנו ממלא מקומו היה הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בעיר יאנוב הסמוכה ללעמבערג, לאביו רבי פנחס. נשמתו הקדושה ירדה לעולם ע"י ברכת הרה"ק רבי דוב בער המגיד הגדול ממעזריטש, שהעיד עליו כי קדוש מרחם הוא. רבינו היה מספר, כי אביו שהיה אביון מרוד, לא היה בידו להכין סעודה לברית, ואף לא היה בידו לשכור מנין שיבוא לברית בכפר יאנוב בו התגורר. כאשר עבר כבר חצות היום, ועדיין לא נאספו עשרה אנשים, התחיל לבכות ולבקש מד' שיזמין לו כמה יהודים שיוכל לקיים את המצוה כהלכתה. בו ברגע ראה מרחוק עגלה נוסעת ובה מספר יהודים. הללו ראוהו בוכה ומצטער, שאלוהו לסיבת בכיו. כשענה להם שנולד לו בן וברצונו להכניסו בברית, ואין מנין בכפר, ובגודל עניותו לא הכין סעודה כראוי, הרגיעו אותו שהם נוסעים מחתונה, ובאמתחתם מיני מתיקה ויין שרף, ואף הוסיפו כי עימם גם רב גדול בתורה, וגם יודע נגן. שמחת אביו היתה ללא גבול, על שעלה בידו לקיים מצוה כהלכתה ולערוך סעודת מצוה. רבנו היה מסיים: הסנדק שלי היה אברהם אבינו, והרב היה משה רבנו, ואילו ה'יודע נגן' היה לא אחר אלא דוד המלך. אביו של רבנו שכר מלמד לבנו, ומאז ילדותו היה ניכר בו כי לגדולות נוצר. פעם ראו הוריו כיצד יושב הוא על הארץ ובוכה, כאשר נשאל למה הוא בוכה, השיב הילד הרך: אני בוכה על גלות השכינה! לפעמים היה שקוע בתפלת שמונה-עשרה שעות ארוכות. בהגיעו למצוות נודע כגדול בתורה, וכעבור שנתיים כבר היו לו חברים מקשיבי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©אנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
מתולדתיו וחייו של הרב אברהם יצחק מתולדות אהרון זצ"ל
מתולדותיו רבנו נולד שנת תרע"ד בצפת, לאביו הגה"ח רבי אהרן דוד, ולאמו שהיתה מצאצאי הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, והיתה נכדת הגאון רבי שמואל העליר זצ"ל אב"ד צפת, שהיה מצאצאי גדולי עולם המגיד ממעזריטש, רבי אברהם המלאך, רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, ה"מאור עיניים" זי"ע, ועוד. מילדותו היו כל עתותיו קודש לתורה ולתפילה, והסתופף בצילם של זקני תלמידי-חכמים בצפת. משראה אביו את הירידה הרוחנית בעירו, עזב בכאב את ארץ הקודש ונסע למדינת זיבנברגן, שם תקע אהלו בעיר הוניאד. בבחרותו למד אצל המרא דאתרא בהוניאד הגה"צ רבי ישראל פריינד, והפך להיות בחיר תלמידיו. משם עבר ללמוד בישיבה הגדולה סעקעלהיד אצל הגה"צ רבי יהודא רוזנר הי"ד, והגיע לשיאים מופלאים של התמדה וגאונות, כשבד בבד החל להצניע את מעלותיו מעיני הזולת. גם פרישותו וחסידותו שימשו כבר אז מופת לרבים. רבנו ביקש להתעלות גם בחסידות, וכשהוא מצויד בכתב-סמיכה נלהב מרבו מסעקלהיד, עבר לישיבת קראלי, שבראשה עמד הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע, שם נודע בכל העיר כמי שאינו מש מן הספר ברוב שעות היממה. הרה"ק מסאטמאר הועידו ללמוד בחברותא עם חתנו הרה"ק רבי ליפא מסאסוב. כן למד תקופה בישיבת ווישווא אצל הרה"ק בעל "שארית מנחם" זי"ע. בימים ההם התקרב ביותר לחבורתו של הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע, בעל "שומר אמונים", שהתגורר בסאטמאר, ו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©לאנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע ג' באייר תרפ"ה   מתולדותיו הרה"ק ר' ישעי'לע זי"ע נולד בשנת תרי"א בכפר זבארעוו, לאביו רבי משה שטיינער ז"ל. בגיל           שלוש התייתם מאביו ועול חינוכו וגידולו היה על שכם אמו. משהגיע לגיל 12 לקחתו אמו במסירות נפש מהלך רב עד להרה"ק ר' צבי הירש מליסקא זי"ע בעל "אך פרי תבואה", שיחסה בצל כנפיו לשאוב מבאר מים חיים. הרה"ק מליסקא ראה כי אור גדול הוא הנער, קירבו אליו והעמיס על שכמו לשמשו בקודש, מאז לא זזה ידו מתוך יד רבו, כשהוא עוקב אחר כל מעשי רבו הק'. לימים נסע להסתופף בצל הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז, אשר קירבו מאוד ואמר עליו: "טוב עין הוא יבורך - ישעיה יברך"... ובשעה שחילק הרה"ק מצאנז שיריים, קרא לרבנו ונתן לו קערה עם חתיכת "קוגעל" גדולה, באומרו: "ישעיה, קח לך, ושתוכל לחלק ליהודים בהרחבה גדולה!" רבינו ראה זאת כ"סמיכה" לברך יהודים ולהשפיע להם בני חיי ומזוני וכל טוב. לפני נישואיו, כשנסע ל"שבת העלייה לתורה" אל הרה"ק רבי מרדכי מנאדווערנא, אמר לו הרבי מנדבורנא: "יש לך מי שיעשה את ה'בארווארפען'? [זריקת הממתקים כנהוג], אם לא, 'וועל איך דיך באווארפען מיט חסידים' [אני 'אזרוק' ואשפיע לך חסידים]. ונתקיימו דברי קדשו, כי אל רבנו נהרו חסידים למאות ולא
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע
מתולדותיו רבנו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי יששכר בערצ'י, בן הרה"ק רבי יצחק מקאליש בנו בכורו של הרה"ק רבי אהרן לייב מפרימשלאן בן הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע. כשנתייתם מאביו בקטנותו, גדל כבן-בית אצל דודו-זקנו ורבו הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן. דודו כינה אותו 'מרדכי היהודי', והעיד עליו שיש לו צורת יוסף הצדיק. היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל ושל הרה"ק רבי אורי ה'שרף' מסטרעליסק. אף הסתופף בצל הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא והרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. לימים הסמיכו דודו הצדיק מפרמישלאן להנהיג עדה ולפעול ישועות לישראל, וגם הרה"ק ישראל מרוזין זי"ע הסמיכו. הוא התגורר בנדבורנא ואח"כ בקיוויאשד. לימים עבר למחוז מארמורש, והתגורר בחוסט ואח"כ בבישטינא הסמוכה. פני קדשו האירו תמיד בזוהר רב שהטיל פחד על רואיו. בשיחותיו שנאמרו בחן רב משך אליו רבים. המוני יהודים שיחרו פניו לקבל הדרכה וברכה ונושעו מברכותיו המופלאות. ציון קדשו של הרה"ק מנדבורנא בבישטנא מהווה תל תלפיות עד היום.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ק רבי אברהם ה"מלאך" זי"ע
הרה"ק רבי אברהם המלאך נולד בתק"א, כבן יחיד לאביו הגדול המגיד הק' הרבי ר' דב בער ממעזריטש זי"ע. מנעוריו נתעלה בקדושה ובפרישות, והרבה בסיגופים מתוך התבודדות. ישב כל היום עטור בטו"ת והגה בתורה מתוך דבקות עילאית, וכל מאכלו ביום היה עור שלוק של גוזל יונה. צדיקים התבטאו עליו גדולות ונצורות, מהם אמרו כי הוא נתפשט כולו מן הגשמיות ועלה ונתעלה להיות כמלאך ה' צב-אות, ומהם אמרו, שאביו המגיד הק' הולידו כנשמה ללא גוף. היה חתנו של הרה"ק רבי משולם פייביש מקרעמניץ זי"ע, בעמח"ס "משנת חכמים". על אף פרישותו התלקטו סביבו סגל מתלמידי אביו הק' זי"ע, ובפרט הרה"ק בעל ה"תניא" שרבי אברהם המלאך למד עמו ביחידות בתורת הנסתר ע"פ פקודת אביו הק'. עוד בחיי אביו הק' נתקבל כמגיד בחוואסטוב (פאסטוב, הסמוכה לקייב). לאחר הסתלקות אביו הקדוש באניפולי בתקל"ג, שהה שם פרק זמן, ושב לחוואסטוב. עקב התבודדותו ופרישותו לא ירש את הנהגת עדת החסידים. בי"ב בתשרי תקל"ח התעלה לשמי רום והוא בן ל"ז שנים, ומנו"כ בחוואסטוב. השאיר אחריו ברכה את ספרו "חסד לאברהם". כן נלקטו דברותיו והנהגותיו בקודש בספר "משמיע שלום". אלמנתו הרבנית הפקידה את בניהם הרה"ק רבי ישראל חיים מלאדמיר ורבי שלום שכנא מפראהבישט זי"ע (אבי הרה"ק מרוז'ין זי"ע) אצל הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע (אשר לי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות