פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

נישואין - הכתובה
2017-07-11
0
39
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא (אבות דרבי נתן פכ"ו מ"ג) הוא היה אומר אין עם הארץ חסיד. י"ל כי החסיד עושה לפנים משורת הדין, וכדי לדעת לעשות לפנים משורת הדין צריך מקודם לדעת את שורת הדין, ורק אחר שידע איך להתנהג לפי שורת הדין אז יוכל להוסיף מדת חסידות ולנהוג לפנים משורת הדין, ועם הארץ שלא למד את שורת הדין איך יהא חסיד לעשות לפנים משורת הדין, כיון שאינו יודע להבחין בין שורת הדין לבין לפנים משורת הדין. ומעשה באיש ירא חטא מאוד אבל לא למד מנעוריו, ושמע בלימוד ברבים מד...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 326 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 1

איסור שהייה עם אשתו בלא כתובה
איתא (אבות דרבי נתן פכ"ו מ"ג) הוא היה אומר אין עם הארץ חסיד. י"ל כי החסיד עושה לפנים משורת הדין, וכדי לדעת לעשות לפנים משורת הדין צריך מקודם לדעת את שורת הדין, ורק אחר שידע איך להתנהג לפי שורת הדין אז יוכל להוסיף מדת חסידות ולנהוג לפנים משורת הדין, ועם הארץ שלא למד את שורת הדין איך יהא חסיד לעשות לפנים משורת הדין, כיון שאינו יודע להבחין בין שורת הדין לבין לפנים משורת הדין. ומעשה באיש ירא חטא מאוד אבל לא למד מנעוריו, ושמע בלימוד ברבים מדיני הכתובה, ובא ואמר שבברחו מחוץ לארץ לארץ ישראל לא לקח עמו את כתובת אשתו כי לא החשיבה, אבל התאמץ לקחת עמו פתקא של סגולות לשמירה. ואף כי איש זה היה ירא ה' מרבים, ברם בגלל חוסר ידיעתו בתורה לא ידע להבחין מה להקדים ומה לאחר, וחשב בדעתו כי החזקת פתקא של פסוקים וכיוצא בהם חיובה יותר מהחזקת כתובת אשתו שאסרו חכמינו ז"ל לדור אף שעה אחת עם אשתו בלא כתובה (עיין שו"ע  אה"ע סי' ס"ו ס"ג וברמ"א שם, וח"מ סקי"ח ובחכמת שלמה שם). ומזה נבין כי לא עם הארץ חסיד. ועיין בזה באור החיים ז"ל ר"פ בחוקותי (כ"ו ג' אות ו').
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות