הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - הכתובה
2017-07-11
0
73
איתא (אבות דרבי נתן פכ"ו מ"ג) הוא היה אומר אין עם הארץ חסיד. י"ל כי החסיד עושה לפנים משורת הדין, וכדי לדעת לעשות לפנים משורת הדין צריך מקודם לדעת את שורת הדין, ורק אחר שידע איך להתנהג לפי שורת הדין אז יוכל להוסיף מדת חסידות ולנהוג לפנים משורת הדין, ועם הארץ שלא למד את שורת הדין איך יהא חסיד לעשות לפנים משורת הדין, כיון שאינו יודע להבחין בין שורת הדין לבין לפנים משורת הדין. ומעשה באיש ירא חטא מאוד אבל לא למד מנעוריו, ושמע בלימוד ברבים מד...
קטגוריות