אמהות והורות
ברכות ואיחולים
המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון
הסטוריה
חדשות
חידות
יצירות והפעלות
מוזיקה והופעות - זמרים
מסירה של כבוד
מראות קודש - תורה ויהדות
מתכונים
נדלן
נטוורקינג
סיקורים
עזרה והתנדבות
עיצוב ואופנה
עסקים וכלכלה
פטנטים
צריכים משהו?!?
קורסים ומדריכים
קטלוגים
תרבות
אירוסין איש ואשה זכו בת תלמיד חכם הכתובה הקידושין התנאים זיווגו של אדם זיווגי האבות הקדושים זמן הנישואין חופה יום החופה מהשם - אשה לאיש מסורת אבות סעודת שידוכין פארשפיל שבת לפני הנישואין שידוכים שמחת חתן וכלה

מספר נושאים בתוצאות: - 4

יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 339
תגובות: 1147
לייקים: 926
כתיב (וישלח ל"ו ג') ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות. פירש רש"י ז"ל ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ס' שמואל [ובירושלמי בכורים פ"ג ה"ג] שלשה מוחלין להן עוונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו. וכתב המהר"ל מפראג ז"ל בס' גור אריה וז"ל, והטעם דכל אלו בריה חדשה הם, ומכיון דאינם בריה ראשונה, הקב"ה מוחל להם. ואלו שלשה דברים הם מחולקים, הנושא אשה קודם זה היה פלג גופא וכ...
נישואין - יום החופה
2017-07-11 -
0
375
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 339
תגובות: 1147
לייקים: 926
איתא בש"ס מועד קטן (כח:) מנין לחתן שמיסב בראש, שנאמר (ישעיה ס"א י') כחתן יכהן פאר, מה כהן בראש אף חתן בראש, וכהן גופיה מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו וכו' לפתוח ראשון וכו'. ומבואר דחתן דינו ככהן. ובתוס' גיטין (ז.) ד"ה בזמן כתבו "שאין אסור אלא לחתנים וכו' כעין כהן גדול שהוא ראש ושר בישראל". ומבואר דדינו ככהן גדול. ברם בפרקי דרבי אליעזר (פרק ט"ז) איתא החתן דומה למלך עיי"ש, והרי מבואר בהוריות (יג.) דמלך קודם לכהן גדול עיי"ש...
נישואין - יום החופה
2017-07-11 -
0
340
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 339
תגובות: 1147
לייקים: 926
הנה ההפטורה של פרשת ויצא  – שמסופר על נישואי יעקב עם לאה ורחל – היא מספר הושע שם נאמר (י"ב י"ג) ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר וגו' שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'. והפטורה זו קוראים בשבת שובה. וי"ל דזה רמז למה שאמרו חכמינו ז"ל (ירושלמי בכורים פ"ג ה"ג) הנושא אשה מוחלין לו עוונותיו, ועל כן אחרי שאמרו ויעבוד ישראל באשה, נאמר שובה ישראל. ...
נישואין - יום החופה
2017-07-11 -
0
291
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 339
תגובות: 1147
לייקים: 926
כתב הרמ"א (אהע"ז סי' ס"א ס"א) ונהגו החתן והכלה מתענין ביום חופתן, והטעם כתב הבית שמואל (סק"ו) בשם מהר"ם מינץ, משום דהוא יום סליחה דידהו ונמחל עוונותיהם עכ"ד. ומוכח דמוחלין עוונות שניהם דהא שניהם מתענין מהאי טעמא. ובירושלמי (ביכורים פ"ג ה"ג) איתא, חתן, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו עיי"ש. ומלשון זה משמע דמוחלין לחתן. ואע"ג דלמדו כן מלשון מחלת שהיא שם א...
נישואין - יום החופה
2017-07-11 -
0
262
0

פוסטים אחרונים

פראדי שר
חוברת נהדרת של חידות בכמה רמות. מאת חיים כץ ...
יצירות והפעלות - משחקים והפעלות
02/06/2020
0
0
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
עוד בחשיפת ישי כהן ב'כיכר': צביקה כהן ואברהם בצלאל טענו בפגישה כי הורים מתעקשים להכ...
חדשות - חדשות בארץ
02/06/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ישי כהן חושף ב'כיכר': מנהלי סמינרים ספרדיים בירושלים נפגשו היום עם יו"ר ש"ס השר אריה ...
חדשות - חדשות בארץ
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
דפנה ליאל: כחול לבן וישראל בכר הגיעו להסכמות כי בכר יוותר על 50 אלף שקל מתוך 750 אלף שע...
חדשות - פוליטיקה
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
משרד האוצר: הנפגעים העיקריים מאבטלת משבר הקורונה הם חסרי השכלה, צעירים וחרדים....
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
אוריה אלקיים: התפרצות הקורונה בבתי הספר: במשרד החינוך אומרים שנתוני התחלואה שהציג ...
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
‏קשה להסביר את הפער בין בני גנץ שפוגשים ביומיום ביחסי העבודה השוטפים לבין בני גנץ ...
חדשות - פוליטיקה
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
יעל אודם: נתוני תחלואה עדכניים במערכת החינוך: 8 חולים חדשים, המספר הכולל עומד על 225. 4...
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
גל ברגר בפרסום ראשון בכאן11: ישראל עצרה את קיזוז משכורות המחבלים והשהידים מכספי המ...
חדשות - ביטחון
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
יואב אבן: שר הבריאות יולי אדלשטיין עומד להמליץ על סגירת בתי הספר התיכונים ואת חטיב...
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורצקין לגלסנר ב'קול ברמה':* אם נמשיך לראות שכל ילד ש...
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה:* ״משטרת ישראל, מחוז דרום ואני לא נישאר אדישים להתפר...
חדשות - חדשות בארץ
02/06/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*יו"ר מועצת בנימין ישראל גנץ לגלסנר ב'קול ברמה':* יש לנו הזדמנות היסטורית להביא לריב...
חדשות - חדשות בארץ
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורצקין לגלסנר ב'קול ברמה':* היה קושי בהתחלה בלמידה ...
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*ח"כ אופיר סופר (ימינה) לגלסנר ב'קול ברמה':* החרדים הם אחים-הם שותפים. שאח זורק אותך מה...
חדשות - פוליטיקה
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*ח"כ גדעון סער לגלסנר ב'קול ברמה:"* אנחנו לא יכולים לעשות מהלכים שיביאו התנגדות של מד...
חדשות - פוליטיקה
02/06/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*ראש הממשלה בנימין נתניהו על הניסוי במערכת הנשק "LORA":* "במקביל למלחמתנו בקורונה אנ...
חדשות - ביטחון
02/06/2020
0
3
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
דובר רש"ת : לאור הפגישה שסוכמה על ידי שרת התחבורה והביטחות בדרכים תא"ל במיל מירי ר...
חדשות - חדשות בארץ
02/06/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
רבינא חושף ב'כיכר': מנהלי הת"תים במכתב לנתניהו, גלנט ופרוש מבהירים כי הם נגד הארכת ש...
חדשות - חדשות בארץ
02/06/2020
0
3
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים הערב התייעצות והערכת מצב בנושא מערכת החינוך....
חדשות - קורונה בארץ
02/06/2020
0
3