פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

נישואין - שבת לפני הנישואין
2017-07-10
0
42
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
בגמרא תענית (כו:), ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש. נראה דמכאן רמז להמנהג שחתן קורין לתורה בשבת שלפני הנישואין, דאמרו חכמינו ז״ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, הרי שבית של איש מישראל המתנהג לפי תורה הוא מקום השראת השכינה, והוא בבחינת בית המקדש שעליו נאמר (תרומה כ״ה ח׳) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואיך זוכים להקמת בנין בית של קדושה, על ידי התורה. ועל כן קורין לחתן לתורה לפני חתונתו, והוא בבחינת מתן תורה, ועל ידי זה ז...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 320 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 1

רמז למנהג שחתן קורין לתורה בשבת לפני הנישואין
בגמרא תענית (כו:), ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש. נראה דמכאן רמז להמנהג שחתן קורין לתורה בשבת שלפני הנישואין, דאמרו חכמינו ז״ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, הרי שבית של איש מישראל המתנהג לפי תורה הוא מקום השראת השכינה, והוא בבחינת בית המקדש שעליו נאמר (תרומה כ״ה ח׳) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואיך זוכים להקמת בנין בית של קדושה, על ידי התורה. ועל כן קורין לחתן לתורה לפני חתונתו, והוא בבחינת מתן תורה, ועל ידי זה זוכה לבנין בית המקדש לבנות בית של קדושה. והיינו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש, שקודם לבנין בית המקדש יש להקדים מתן תורה. ומה שאמרו דיום חתונתו זה מתן תורה, יתפרש על דרך שכתב ההפלאה ז״ל (כתובות ז:), לפרש נוסח הברכה מקדש עמו ישראל בחופה וקידושין, שהקב״ה קידש את ישראל ע״י לוחות הברית, ומה שכפה עליהם הר כגיגית הוא בבחינת חופה. ועיין הקדמת ספר המקנה. נמצא דמתן תורה הוא כענין יום חתונתו שיש בו חופה וקידושין.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות