פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

חינוך - שיחות לבחורים
2017-04-25
0
36
נושאים:
תגובות:
פתיחה פותחים בכבוד אכסניה של תורה העומדת תחת שרביט הקודש של מרן אדמו"ר שליט"א ובכבוד ראש הישיבה שליט"א, שלוחו של רבינו שליט"א העומד בפועל להצלחת הישיבה. נתבקשתי מראש הישיבה לחזק את הבחורים לימי השובבי"ם בעניני תורה, ומדברי בקשתו הרגשתי את החום ואהבה לכל הבחורים, ואת רצונו האדיר שכל בחור ובחור יצליח ויגדל בתורה וילמד תורה בהתמדה. אשריכם שראש ישיבה כזה עומד בראש הישיבה, והנני לברכו מעומק הלב שיצליח עוד וכהנה וכהנה בס"...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 265 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 1

שיחת חיזוק בתורה שנאמר בישיבת ויזניץ מאת הגאון רבי יצחק בירך דסקל שליט"א דיין בבית דין של הגר"מ גרוס שליט"א ור"מ בישיבת סדיגורה בעל מח"ס "שיעורים כסדרן" על בבא מציעא
פתיחה פותחים בכבוד אכסניה של תורה העומדת תחת שרביט הקודש של מרן אדמו"ר שליט"א ובכבוד ראש הישיבה שליט"א, שלוחו של רבינו שליט"א העומד בפועל להצלחת הישיבה. נתבקשתי מראש הישיבה לחזק את הבחורים לימי השובבי"ם בעניני תורה, ומדברי בקשתו הרגשתי את החום ואהבה לכל הבחורים, ואת רצונו האדיר שכל בחור ובחור יצליח ויגדל בתורה וילמד תורה בהתמדה. אשריכם שראש ישיבה כזה עומד בראש הישיבה, והנני לברכו מעומק הלב שיצליח עוד וכהנה וכהנה בס"ד. עבד פועל וקבלן במקום קדוש כזה, אין צורך להרחיב את הדיבור על חשיבות התורה הקדושה. אין ספק שכל בחור ובחור שואף ורוצה להצליח בלימוד התורה, אלא שלא כל אחד מצליח להוציא את הרצון מהכח אל הפועל, לכן נתבקשנו בכמה מילים להשתדל לחזק את כל אחד ואחד בכמה ענינים, אשר בעה"י יביאו תועלת. המסילת ישרים פותח את ספרו הקדוש וכותב: "יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה, הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו". ודבריו צריכים ביאור, מדוע פתח וכתב עניין המגמה, ולא כתב כפשוטו, שהעיקר הוא להאמין בה' ולעמול בתורה. אבל באמת כיון כאן כונה גדולה כפי שיבואר. ובכן, כל אחד ואחד מהבחורים ללא יוצא מהכל, בודאי קיבל על עצמו הרבה פעמים ללמוד כך וכך שעות וכך וכך ימים, אבל לצערנו - ללא יוצא מן הכלל - כולם לא הצליחו. אצל אחד זה החזיק שעה, א
נכתב על ידי:
הרב יצחק בירך דסקל שליט"א |
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
קטגוריות