פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 38

סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
3
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפסיקה שאליו מצויין בכל עמוד של הגמ' ליד הרמב"ם והטור. בדורות האחרונים כמעט ירד הספר משולחנם של הלומדים, בין השאר בגלל המהדורות המשובשות שלו. מכון שלמה אומן מוציא לאור מהדורה חדשה מושלמת של הספר, מהדורה חדשה ומתוקנת של אחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר. כל נושאי כליו, ביניהם מתקופת הראשונים, גם הם יוצאים לאור מתוקנים ע"פ כתבי יד, ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
2
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפסיקה שאליו מצויין בכל עמוד של הגמ' ליד הרמב"ם והטור. בדורות האחרונים כמעט ירד הספר משולחנם של הלומדים, בין השאר בגלל המהדורות המשובשות שלו. מכון שלמה אומן מוציא לאור מהדורה חדשה מושלמת של הספר, מהדורה חדשה ומתוקנת של אחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר. כל נושאי כליו, ביניהם מתקופת הראשונים, גם הם יוצאים לאור מתוקנים ע"פ כתבי יד, ...
סיקורים -
2019-06-21
0
6
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
בית הועד לעריכת כתבי רבותנו. ספר חובה לכל עורך תורני קובץ מאמרים בסוגיית הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה. כעשרים נושאים בתחומים אלו נידונים בספר ע"י גדולי המומחים בתחום מעולם הספר ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
5
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
5
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
5
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
...
סיקורים -
2019-06-21
0
5
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
שו"ת רבי חיים כפוסי רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גאויזון, מעט אחרי ימיו של מרן הב"י בא"י. כמה מתשובותיו מובאות בין תשובות חכמי דורו. ...
סיקורים -
2019-06-21
0
3
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
שו"ת רבי חיים כפוסי רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גאויזון, מעט אחרי ימיו של מרן הב"י בא"י. כמה מתשובותיו מובאות בין תשובות חכמי דורו. ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
3
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר 'יבין שמועה' לרבי שמעון ב"ר צמח דוראן זצ"ל, מחבר שו"ת התשב"ץ, על הלכות שחיטה, בדיקה, טריפות.   הרשב"ץ נולד בשנת ה'קכ"א באלג'יר, ואת רוב שנות צעירותו העביר באי מיורקה הסמוך לספרד.  מרבותיו: אביו, רבי צמח, הקדוש רבי וידאל אפרים [תלמיד הר"ן], רבי שם טוב פלקון, וחותנו לעתיד רבי יונה דיסמסטרי [מצאצאי הרמב"ן]. החיד"א כינה את הרשב"ץ 'גדול המורים', ואכן היה הרשב"ץ אבן תלפיות לחכמי ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
7
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר 'יוסף אומץ' לרבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפרנקפורט, על דינים ומנהגים לימות השנה, ובפרטות מנהגי פרנקפורט ענ"מ, וענייני מוסר ומידות.  רבי יוסף יוזפא נולד בפראנקפורט על נהר מאין בערך בשנת ש"ל (1570), נצר למשפחות מיוחסות בישראל, וכבר מצעירותו בלט בשקידתו ויראתו, ועסק מגיל צעיר בהרבצת תורה. נפטר ביום ט' ניסן שצ"ז (1637).  הספר יוסף אומץ נדפס לראשונה בפפד"מ בשנת תפ"ג, ובשנת תר"ל נדפס שוב בז...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
4
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר 'פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים', ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות, ציונים, ביאורים ונספחים.  במהדורה זו, נוסח פירושי רש"י והרשב"ם תוקן בדקדוק רב ע"פ כתבי היד ודפוסים ראשונים. המהדיר, הרב עמיחי כנרתי, הוסיף הערות וציונים על הדף, ובחלק הנספחים וההערות שבסוף הספר הוסיף בירורים ועיונים בהלכות קידוש והבדלה וליל הסדר, עם הפנייה מתוך ההערות על הדף. כגון, גדרי החובה לחזר אחר ארבע כוסות ושאר המצוות, דין קטן ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
8
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר 'משה ידבר', לרבי משה ישראל אב"ד ק"ק רודוס.  רבי משה ישראל היה נצר למשפחת רבנים חשובה - משפחת ישראל, אביו הוא רבי אליהו ישראל זצוק"ל - מחבר הספרים 'קול אליהו' 'עוגת אליהו' ' כסא אליהו' ו'ארעא דישראל'. סבו-אבי השושלת, הראשון לבית 'ישראל', הוא רבי משה ישראל הראשון זצוק"ל בעל שו"ת 'משאת משה', שהיה גם הוא אב"ד רודוס.  רבי משה ישראל נולד בירושלים בשנת תק"ח [1748] ונפטר ב...
סיקורים -
2019-06-19
0
6
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
נוהג כצאן יוסף. פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק"ק פרנקפורט, לפי נושאים בסדר א"ב ולפי סדר ימות השנה. מאת רבי יוסף יוזפא סג"ל. יוצא לאור ע"פ דפו"ר עם מבוא, הערות, ציונים, מפתחות ונספחים. מכון שלמה אומן, תשע"ח. ר' יוסף יוזפא סג"ל נולד בערך בשנת תמ"ה (1685) לאביו ר' משה קאשמן מהעיר עסא שבגרמניה [כיום אסן, על יד קלן], שהיה תלמיד חכם ונודע בחסידותו. זקנו של ר' יוזפא ששמו כשמו היה החכם הנודע בעל ספר 'יוסף אומץ' רבי י...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
7
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר 'חשק שלמה - שרשים' לרבי שלמה פפנהיים זצ"ל, דיין בברסלאו, מחבר הספר 'יריעות שלמה' על לשון הקודש רבי שלמה ב"ר זליגמן פפנהיים נולד בעיר צילץ שבמחוז שְׁלֶזִיָה (בתקופתו גרמניה, והיום בשליטת פולין) בערך בשנת ת"ק (1740). לא ידוע עליו הרבה, כי אם שאביו היה דיין בצילץ, והוא עצמו שימש שנים רבות כדיין בעיר ברסלאו עד פטירתו בשנת תקע"ד (1814). בשנת תקמ"ד הוציא לאור בדיהרנפורט את החלק הראשון של ספרו 'יריעות שלמה', ע...
סיקורים -
2019-06-19
0
7
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
שו"ת מהרי"א - תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד זצ"ל אב"ד סערדאהעלי מגדולי פוסקי הונגריה לפני כמעט מאתיים שנה בתקופת החת"ס ובנו הכת"ס המהדורה יוצאת לאור בשלושה כרכים מהודרים בצורה חדשה ומתוקנת עם מבוא, הערות, הפניות, מראה מקומות, נספחים ומפתחות לשלושת הכרכים. בנוסף צורפה בסוף חלק או"ח רשימת כל השואלים והמוזכרים בשו"ת יהודה יעלה מתולדות המחבר: הגאון הגדול רבנו יהודה אסאד נול...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
51
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום איך מותר לכתוב ספרים ולהוציאם לאור והלא אסור באיסור דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבן? האם מותר למסור שיעורי תורה לנשים? איך מותר לדיינים ולראשי ישיבות ליטול שכר על לימוד תורה? האם קיימים סייגים וגבולות למצות 'ועשית ככל אשר יורוך'? האם יש להקפיד על מיקום הרוכסן בתיק התפילין בצד ימין דוקא? סברא חדשה לברך ברכת האילנות דוקא על עצים שיש בהם ריח? על מה ס...
סיקורים -
2019-06-05
0
41
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתוץ ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע"ה. ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה. בביאור אגדות חז"ל ומזמורי התהילים של משיח אלוה-י יעקב ונעים זמירות ישראל. ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
41
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום מורה הוראה בקי או מורה הוראה מפולפל מי עדיף? האם נשים יכולות לענות אמן אחר ברכת שהחיינו שבקידוש החג? האם מותר לקרוא וללמוד בשבת לאור החשמל? האם מותר לטלטל בשבת קליפות וגרעיני פירות כשהם בידו אחר האכילה? האם מותר לעבור בשבת תחת מרפסת שיש בה עציצים?  האם מותר לשאוב חלב אם בשבת לתוך בקבוק? שימוש במגבונים לחים בשבת כיצד מותר לכתוש סוכר בתוך כוס התה ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
50
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
כמה מעלות טובות למהדורה החדשה. גוף הספר: דברי רבנו המחבר בגוף הספר נדפסו בהגהה מדוקדקת, בתוספת פיסוק וניקוד, חלוקה לקטעים, פתיחת ראשי תיבות וציוני מקורות. בנוסף, שולבו בו [בסוגריים מרובעות] מאמרים ופסוקים שנתבארו על ידי רבנו זי"ע במקום אחר, בבחינת דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מדור הביאורים: עיקר מטרתו לבאר כל חמירא בדברי רבנו, בפרט בסתרי תורה ודברי ח"ן, אך נכללו בו גם ביאורי...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-04
0
41
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ובלכתך הדרך – הלכות והליכות לנוסעים במטוס בס"ד הופיע ויצא לאור הספר שרבים חיכו לו "ובלכתך בדרך" -  הלכות והליכות לנוסעים במטוס, מטרת הספר לתת מענה הלכתי מפורט לכל השאלות אשר שכיחים מאוד סביב הנסיעה במטוס ואשר רבים אינם מודעים להם כלל ואף נכשלים בכמה מכשולות אשר עלולים להימצא בטיסה ולפני הטיסה, ויבואר בטוב טעם ודעת בשילוב פסקי ההלכה למעלה והמקורות למטה. בספר זה עשה המחבר שליט"א, מלאכת מחשבת מקיפה ובו כתב בהרחבה כל ה...
סיקורים -
2019-06-04
0
17
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר אורות ההלכה חלק ב' הינו קיצור שולחן ערוך על 'יורה דעה' ו'חושן משפט' המקיף את הלכות בשר בחלב, מליחה, כשרות, מדיני תרומות ומעשרות, ערלה, שביעית. ריבית, כבוד הורים, מילה, פדיון הבן, ביקור חולים, אבילות, הלכות שכנים, אונאה, מעקה, אבידה ומציאה, מצוות שבין אדם לחבירו, ועוד מצוות שנוהגות בזמן הזה. בשילוב שורשי וטעמי המצוות מספר 'החינוך'. מנוקד. עם מקורות וכותרות צד לכל הלכה.  מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור של...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-04
0
39
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
הספר אורות ההלכה חלק א' הינו קיצור שולחן ערוך על 'אורח חיים' המקיף את הלכות תפילה, ברכות, שבת ומועדים בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש ואף לצעירי הצאן. מנוקד. עם מקורות ההלכה וכותרות צד לכל הלכה. מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א. ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-03
0
47
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתוץ ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע"ה. ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה. בביאור אגדות חז"ל ומזמורי התהילים של משיח אלוה-י יעקב ונעים זמירות ישראל. ...
סיקורים -
2019-06-03
0
46
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
משמר הפתח על פתחי תשובה- ספר חובה ללומדי הלכות בשר בחלב ותערובת. כרך ראשון: הלכות תערובת. כרך שני: הלכות בשר בחלב. הספר שפותח בפני הלומדים את דברי הפתחי תשובה כפתחו של אולם, ומסייע לירד לעומקם של דברים שבגוף התשובות שציין אליהם הפתחי תשובה, בתוספת מאות הערות והוספות מספרי הלכה ושו"ת להרחבת הידיעה ולהעמקת ההבנה, והכל בלשון בהיר וצח כשולחן הערוך ומוכן לאכול. מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל שליט"א אשר לא הס...
סיקורים -
2019-06-03
0
39
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
משמר הפתח על פתחי תשובה- ספר חובה ללומדי הלכות בשר בחלב ותערובת. כרך ראשון: הלכות תערובת. כרך שני: הלכות בשר בחלב. הספר שפותח בפני הלומדים את דברי הפתחי תשובה כפתחו של אולם, ומסייע לירד לעומקם של דברים שבגוף התשובות שציין אליהם הפתחי תשובה, בתוספת מאות הערות והוספות מספרי הלכה ושו"ת להרחבת הידיעה ולהעמקת ההבנה, והכל בלשון בהיר וצח כשולחן הערוך ומוכן לאכול. מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל שליט"א אשר לא הס...
סיקורים -
2019-06-02
0
43
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספורי "ילדים מספרים על עצמם", שכבשו לבבות מאות אלפי ילדים בארץ ובעולם, הם הרבה יותר מסיפורים סתם. עם השנים הם סללו בפני הילדים את הדרך לספר על עצמם ולבטא את תחושותיהם ואת לבטיהם בבטחה ובלי כל חשש.   המדורה של יודה יהודה הוא ילד חברותי ומשמש מעין מנהיג לחבריו. בכל ל"ג בעומר הוא מארגן מדורה, והיא נקראת על שמו:"המדורה של יודה". באחד הימים מחליטים הילדים שילד אחר ינהל את המדורה, ושהיא תיקרא על שמו. את...
סיקורים -
2019-06-02
1
46
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספורי "ילדים מספרים על עצמם", שכבשו לבבות מאות אלפי ילדים בארץ ובעולם, הם הרבה יותר מסיפורים סתם. עם השנים הם סללו בפני הילדים את הדרך לספר על עצמם ולבטא את תחושותיהם ואת לבטיהם בבטחה ובלי כל חשש.   המדורה של יודה יהודה הוא ילד חברותי ומשמש מעין מנהיג לחבריו. בכל ל"ג בעומר הוא מארגן מדורה, והיא נקראת על שמו:"המדורה של יודה". באחד הימים מחליטים הילדים שילד אחר ינהל את המדורה, ושהיא תיקרא על שמו. את...
סיקורים -
2019-06-02
0
44
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספורי "ילדים מספרים על עצמם", שכבשו לבבות מאות אלפי ילדים בארץ ובעולם, הם הרבה יותר מסיפורים סתם. עם השנים הם סללו בפני הילדים את הדרך לספר על עצמם ולבטא את תחושותיהם ואת לבטיהם בבטחה ובלי כל חשש.   המדורה של יודה יהודה הוא ילד חברותי ומשמש מעין מנהיג לחבריו. בכל ל"ג בעומר הוא מארגן מדורה, והיא נקראת על שמו:"המדורה של יודה". באחד הימים מחליטים הילדים שילד אחר ינהל את המדורה, ושהיא תיקרא על שמו. את...
סיקורים - סיקורים - ספרי חול
2019-06-02
1
44
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
עוד ספר מסדרת הילדים האהובה, סיפורים מרתקים ומלאים מסרים חינוכיים. בסדרת רב-המכר "ילדים מספרים על עצמם" של הסופר חיים ולדר, ילדים מספרים על אירועים בלתי צפויים, פחדים, התמודדויות חברתיות והתפתחויות מפתיעות. כל ספר הוא מסע מרתק ומרגש לעומק נפשם וחייהם של ילדים, לצד מתן פתרונות חינוכיים לשאלותיהם ולבעיותיהם. סדרת "ילדים מספרים על עצמם" תורגמה לשמונה שפות, ומכרה כ-100 אלף עותקים בעברית ובאנגלית. ...
סיקורים - סיקורים - ספרי חול
2019-06-02
1
45
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
ספר חדש בסדרת הילדים האהובה - ילדים מספרים על עצמם 9  16 סיפורם חדשים ומרתקים , מלאים מסרים חינוכיים .   ...
סיקורים -
2019-05-28
0
95
המהדיר
נושאים: 2
תגובות: 0
המדריך ההלכתי למצורע פרשיות התורה העוסקות בדיני הנגעים שקראנו לפני זמן לא רב, עמוסות בפרטים למכביר, ולרבים מאתנו הן נראות כסבוכות ובלתי מוכרות, עלומות וחתומות. הדברים אמנם אמורים כלפי עמך ישראל המעבירים 'סדרא' שבת בשבתו, אך לא נרחיק לכת אם נאמר שגם תלמידי חכמים וברי אוריין המנסים לפתוח בהם פתח – חשים ששערי נגעים נעולים בפניהם. ואכן, מצער הדבר שחלק נכבד מתורתינו הקדושה אינו נלמד כדבעי, וכל אימת שנפגשים בו נאלצים 'לדפדף' הל...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-28
0
102
המהדיר
נושאים: 2
תגובות: 0
המדריך ההלכתי למצורע פרשיות התורה העוסקות בדיני הנגעים שקראנו לפני זמן לא רב, עמוסות בפרטים למכביר, ולרבים מאתנו הן נראות כסבוכות ובלתי מוכרות, עלומות וחתומות. הדברים אמנם אמורים כלפי עמך ישראל המעבירים 'סדרא' שבת בשבתו, אך לא נרחיק לכת אם נאמר שגם תלמידי חכמים וברי אוריין המנסים לפתוח בהם פתח – חשים ששערי נגעים נעולים בפניהם. ואכן, מצער הדבר שחלק נכבד מתורתינו הקדושה אינו נלמד כדבעי, וכל אימת שנפגשים בו נאלצים 'לדפדף' הל...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
42
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
ספר דברי ר"ש חידושים על מסכתות וסוגיות הש"ס ב' כרכים אשר חיבר הרב הגאון הגדול מו"ה שלום חריף אולמאן זצללה"ה נוסף על זה מדור "פלפולא חריפתא" מדברי הגאונים אשר פלפלו בדבריו הק' יו"ל ע"י נכדו למה האפבאוער אדר תשע"ט ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
71
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
  ספר חפץ חיים ושמירת הלשון מהדורא חדשה מנוקד ומבואר בתוספת נספח תוצאות חיים לסיכום ההלכות   ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
1
83
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
  ספר משנת אפרים על הלכות קרבן פסח לפי סדר הרמב"ם מהגאון הגדול רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זלה"ה יו"ל ע"י מכון 'משנת אפרים' ניסן תשע"ט   ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-27
0
63
גיוון
נושאים: 4
תגובות: 0
ספר ברכת השחר הינו ספר עזר למבחני רבנות בעניני תפילה, ברכות, בית כנסת, מלווה בטבלאות ותרשימי זרימה חובר ע"י הרב שחר שלום בוצחק רב מושב מבטחים, מישיבת הסדר "לב לדעת" שדרות ניתן לרכוש בכל סניפי אור החיים ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-22
0
123
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 31
תגובות: 3
מעייני טוהר - הלכות נדה סיכום שיטות ראשונים ואחרונים עד פוסקי זמננו...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-05-22
0
119
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
ספר פניני שפע חיים - עניני תפילה פנינים יקרים הדרכות והנהגות ישרים על עניני תפילה מלוקטים ממשנתו של מרן האדמו"ר מקלויזענבורג זצוק"ל נלקט ונערך ע"י הרב אליעזר זוסיא וויגדער - תשע"ח  אפשר גם לרעות את מודעת הפרסום שם כתוב גם הסבר על הספר הוא ביקש לפרסם את הלוגו שלו מצורף יחד עם תמונות הספר ...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE main_subject = 19 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 38

הסמ"ג השלם - לאוין ח"ב
הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפסיקה שאליו מצויין בכל עמוד של הגמ' ליד הרמב"ם והטור. בדורות האחרונים כמעט ירד הספר משולחנם של הלומדים, בין השאר בגלל המהדורות המשובשות שלו. מכון שלמה אומן מוציא לאור מהדורה חדשה מושלמת של הספר, מהדורה חדשה ומתוקנת של אחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר. כל נושאי כליו, ביניהם מתקופת הראשונים, גם הם יוצאים לאור מתוקנים ע"פ כתבי יד, עם השוואה לשיטות הפוסקים האחרות ולמקורותיו של הספר (בעיקר הרמב"ם, ספר יראים וספר התרומה), עם מבואות ומפתחות. שני כרכים של הסמ"ג השלם חלק הלאוין כבר יצאו לאור, וכן שלושה כרכים של פירוש המהרש"ל השלם על הסמ"ג, שהוא תוצר לוואי של מפעל הסמ"ג ('על הדף' הכנסנו רק את המהדורה בתרא של המהרש"ל). הספר הוא עתיר עבודה ומאמץ, ודורש עיון בעשרות כתבי יד ובפירושים וחידושים רבים, גם לצורך עצמו וגם לצורך נושאי כליו. כרך העשין חלק ראשון אמור לצאת לאור בעז"ה בשנת תשע"ז, הכרכים האחרים בשלבים מתקדמים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הסמ"ג השלם - לאוין ח"א
הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפסיקה שאליו מצויין בכל עמוד של הגמ' ליד הרמב"ם והטור. בדורות האחרונים כמעט ירד הספר משולחנם של הלומדים, בין השאר בגלל המהדורות המשובשות שלו. מכון שלמה אומן מוציא לאור מהדורה חדשה מושלמת של הספר, מהדורה חדשה ומתוקנת של אחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר. כל נושאי כליו, ביניהם מתקופת הראשונים, גם הם יוצאים לאור מתוקנים ע"פ כתבי יד, עם השוואה לשיטות הפוסקים האחרות ולמקורותיו של הספר (בעיקר הרמב"ם, ספר יראים וספר התרומה), עם מבואות ומפתחות. שני כרכים של הסמ"ג השלם חלק הלאוין כבר יצאו לאור, וכן שלושה כרכים של פירוש המהרש"ל השלם על הסמ"ג, שהוא תוצר לוואי של מפעל הסמ"ג ('על הדף' הכנסנו רק את המהדורה בתרא של המהרש"ל). הספר הוא עתיר עבודה ומאמץ, ודורש עיון בעשרות כתבי יד ובפירושים וחידושים רבים, גם לצורך עצמו וגם לצורך נושאי כליו. כרך העשין חלק ראשון אמור לצאת לאור בעז"ה בשנת תשע"ז, הכרכים האחרים בשלבים מתקדמים.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
בית הוועד
בית הועד לעריכת כתבי רבותנו. ספר חובה לכל עורך תורני קובץ מאמרים בסוגיית הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה. כעשרים נושאים בתחומים אלו נידונים בספר ע"י גדולי המומחים בתחום מעולם הספר
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
המעיין
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
לקט יושר- אורח חיים
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
לקט יושר- יורה דעה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
שו"ת רבינו חיים כפוסי
שו"ת רבי חיים כפוסי רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גאויזון, מעט אחרי ימיו של מרן הב"י בא"י. כמה מתשובותיו מובאות בין תשובות חכמי דורו.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
שו"ת רבינו חיים כפוסי
שו"ת רבי חיים כפוסי רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גאויזון, מעט אחרי ימיו של מרן הב"י בא"י. כמה מתשובותיו מובאות בין תשובות חכמי דורו.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
יבין שמועה לרשב"ץ
ספר 'יבין שמועה' לרבי שמעון ב"ר צמח דוראן זצ"ל, מחבר שו"ת התשב"ץ, על הלכות שחיטה, בדיקה, טריפות.   הרשב"ץ נולד בשנת ה'קכ"א באלג'יר, ואת רוב שנות צעירותו העביר באי מיורקה הסמוך לספרד.  מרבותיו: אביו, רבי צמח, הקדוש רבי וידאל אפרים [תלמיד הר"ן], רבי שם טוב פלקון, וחותנו לעתיד רבי יונה דיסמסטרי [מצאצאי הרמב"ן]. החיד"א כינה את הרשב"ץ 'גדול המורים', ואכן היה הרשב"ץ אבן תלפיות לחכמי אלג'יריה ושאר ארצות צפון אפריקה.  הרשב"ץ נפטר באלג'יר בשנת ה'ר"ד בהיותו בן פ"ג, והוריש את כסאו לבנו ר' שלמה [הרשב"ש].   הספר יוצא לאור במהדורה מתוקנת ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות וציונים והפניות ומבוא ונספחים ומפתחות,  (379 עמ').  בעבר הוציא המכון גם חמישה כרכים של שו"ת התשב"ץ לרשב"ץ במהדורות חדשות ומתוקנות.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
יוסף אומץ
ספר 'יוסף אומץ' לרבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפרנקפורט, על דינים ומנהגים לימות השנה, ובפרטות מנהגי פרנקפורט ענ"מ, וענייני מוסר ומידות.  רבי יוסף יוזפא נולד בפראנקפורט על נהר מאין בערך בשנת ש"ל (1570), נצר למשפחות מיוחסות בישראל, וכבר מצעירותו בלט בשקידתו ויראתו, ועסק מגיל צעיר בהרבצת תורה. נפטר ביום ט' ניסן שצ"ז (1637).  הספר יוסף אומץ נדפס לראשונה בפפד"מ בשנת תפ"ג, ובשנת תר"ל נדפס שוב בזיטומיר בצורה זהה לדפוס הראשון. בפעם השלישית נדפס בשנת תרפ"ח בפפד"מ, דפוס 'חרמון', וממנו דפוסי הצילום עד היום. מאז שחובר בתחילת תקופת האחרונים לפני כארבע מאות שנה, הספר מהווה עמוד תווך למנהגי קהילת פפד"מ ואשכנז בכללותה.  מהדורה זו יצאה לאור ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם מבוא, הערות, ציונים, מפתחות ונספחים. (59+ תקמג עמ').
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
פירושי רש"י ורשב"ם על ערבי פסחים
ספר 'פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים', ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות, ציונים, ביאורים ונספחים.  במהדורה זו, נוסח פירושי רש"י והרשב"ם תוקן בדקדוק רב ע"פ כתבי היד ודפוסים ראשונים. המהדיר, הרב עמיחי כנרתי, הוסיף הערות וציונים על הדף, ובחלק הנספחים וההערות שבסוף הספר הוסיף בירורים ועיונים בהלכות קידוש והבדלה וליל הסדר, עם הפנייה מתוך ההערות על הדף. כגון, גדרי החובה לחזר אחר ארבע כוסות ושאר המצוות, דין קטן בארבע כוסות, צורת ההסבה בזמן הזה וכו'. (23+ רמ עמ')
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
משה ידבר
ספר 'משה ידבר', לרבי משה ישראל אב"ד ק"ק רודוס.  רבי משה ישראל היה נצר למשפחת רבנים חשובה - משפחת ישראל, אביו הוא רבי אליהו ישראל זצוק"ל - מחבר הספרים 'קול אליהו' 'עוגת אליהו' ' כסא אליהו' ו'ארעא דישראל'. סבו-אבי השושלת, הראשון לבית 'ישראל', הוא רבי משה ישראל הראשון זצוק"ל בעל שו"ת 'משאת משה', שהיה גם הוא אב"ד רודוס.  רבי משה ישראל נולד בירושלים בשנת תק"ח [1748] ונפטר ברודוס בחודש כסלו תקמ"ב [1781] כשהוא בן ל"ד שנים בלבד, לאחר מחלה קשה. את השו"ת 'משה ידבר' הוציאו לראשונה לאור בניו של רבי משה ישראל כשלושים שנה אחר פטירתו, ואספו את כל כתבי אביהם ותשובותיו כדי להוציאם לאור. מהדורה זו יצאה לאור בצורה מתוקנת עם מבוא, הערות, הגהות וציונים ומפתחות ע"פ דפו"ר סלוניקי תקע"ה (53+תקלח עמ').
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
נוהג כצאן יוסף
נוהג כצאן יוסף. פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק"ק פרנקפורט, לפי נושאים בסדר א"ב ולפי סדר ימות השנה. מאת רבי יוסף יוזפא סג"ל. יוצא לאור ע"פ דפו"ר עם מבוא, הערות, ציונים, מפתחות ונספחים. מכון שלמה אומן, תשע"ח. ר' יוסף יוזפא סג"ל נולד בערך בשנת תמ"ה (1685) לאביו ר' משה קאשמן מהעיר עסא שבגרמניה [כיום אסן, על יד קלן], שהיה תלמיד חכם ונודע בחסידותו. זקנו של ר' יוזפא ששמו כשמו היה החכם הנודע בעל ספר 'יוסף אומץ' רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפפד"מ. ר' יוזפא הנכד למד אצל אביו ואצל גדולי דורו ר"ד אופנהיים ור"א ברוידא, ובהגיעו לפרקו לקחו לחתן רבי יהודה מילר, מחבר שו"ת רבי יהודה מילר, רבה של העיר דייץ. בשנת תע"ב הוציא לאור ר' יוזפא סדר סליחות עם פירוש 'המסביר', ובהמשך פנה לכתוב בעקבות סבו (שספרו יוסף אומץ עדיין לא נדפס אך היה מצוי אצלו בכת"י) ספר על מנהגי המקום. יותר מאוחר בשנת תצ"ג הדפיס עוד ספר קטן בשם 'קנה', ובו שיר ארוך בחרוזים בענייני אמונה ותורה ומצוות. ר' יוזפא שימש כמרביץ תורה וכדיין בעיר דייץ, ונפטר בשנת תקי"ט (1759) כשהוא משאיר אחריו חיבורים רבים שלא נדפסו. ספר המנהגים 'נוהג כצאן יוסף' התפרסם מאוד, ורבים הספרים בדורות הבאים שדנו בדבריו, לעיתים אף יותר מאשר בספר זקנו 'יוסף אומץ'. עוד לפני הדפסת הספר הוא עבר בכת"י מיד ליד, ולצד הרבים ששיבחו או
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר חשק שלמה - שרשים
ספר 'חשק שלמה - שרשים' לרבי שלמה פפנהיים זצ"ל, דיין בברסלאו, מחבר הספר 'יריעות שלמה' על לשון הקודש רבי שלמה ב"ר זליגמן פפנהיים נולד בעיר צילץ שבמחוז שְׁלֶזִיָה (בתקופתו גרמניה, והיום בשליטת פולין) בערך בשנת ת"ק (1740). לא ידוע עליו הרבה, כי אם שאביו היה דיין בצילץ, והוא עצמו שימש שנים רבות כדיין בעיר ברסלאו עד פטירתו בשנת תקע"ד (1814). בשנת תקמ"ד הוציא לאור בדיהרנפורט את החלק הראשון של ספרו 'יריעות שלמה', עיון עמוק בלשון הקודש ודיון במילים נרדפות במקרא, ובו הוא הראשון בדורות האחרונים שמצדד בשיטת השורש בעל שתי אותיות ואף בעל אות אחת, בניגוד לשיטה המקובלת שכמעט לכל התיבות קיים שורש בן שלוש אותיות. מאוחר יותר בשנת תקע"א (1817) נדפס החלק השלישי של הספר, ורק שנים אח"כ נדפס החלק השני ע"י ידידו של המחבר המדקדק הידוע רבי וולף היידנהיים, שלו העביר רבנו המחבר עוד בחייו את כל ספרי הדקדוק שלו, כולל גם את כתבי היד שלא הספיק להדפיס, כי החליט בשנות זקנותו להקדיש את כל זמנו ללימוד תורה. הטיוטא של ראשית החלק הרביעי של 'יריעות שלמה' מודפסת מכת"י בסוף ספרנו זה. אחרי החלק הראשון של 'יריעות שלמה' הדפיס רבנו את החלק הראשון של ספר חשק שלמה - שרשים, בס"ה 76 עמודים, בברסלאו בשנת תקס"ב, אך לא זכה להדפיס את שאר הספר, והוא נשאר בכת"י עד היום וכעת הוא יוצא לאור לראשונה.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
שו"ת מהרי"א
שו"ת מהרי"א - תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד זצ"ל אב"ד סערדאהעלי מגדולי פוסקי הונגריה לפני כמעט מאתיים שנה בתקופת החת"ס ובנו הכת"ס המהדורה יוצאת לאור בשלושה כרכים מהודרים בצורה חדשה ומתוקנת עם מבוא, הערות, הפניות, מראה מקומות, נספחים ומפתחות לשלושת הכרכים. בנוסף צורפה בסוף חלק או"ח רשימת כל השואלים והמוזכרים בשו"ת יהודה יעלה מתולדות המחבר: הגאון הגדול רבנו יהודה אסאד נולד בעיר אסוד Aszod)) שבהונגריה בשנת תקנ"ד. הוא למד בישיבתו של מהר"ם בנעט, גדול רבני מורביה (צ'כיה), ובהמשך שימש כדיין בעיר סרדהֵל (סערדאהעלי; כיום – דונאיסקה סטרדה, דרום סלובקיה). העיר שכנה במחוז פרשבורג (היום ברטיסלבה), והתקיימה בה קהילה גדולה וחשובה במשך מאות שנים, עד השואה הארורה בה נרצחו כל יהודיה שהיוו כמחצית מתושבי העיר. מאוחר יותר שימש רבנו במשך כמה שנים כרב בכמה עיירות, ובשנת תרי"ד שב לסרדהל ושימש כרבהּ במשך כשתים עשרה שנה, עד לפטירתו בשנת תרכ"ו, לפני קנ"א שנים. הוא הקים בה ישיבה גדולה והפך את העיר לתל תלפיות, עד שסרדהל נחשבה מהקהילות החשובות בהונגריה. בין השאר היה רבנו מגדולי המשיבים בדורו, והשיב אלפי תשובות גדושות חריפות ובקיאות יוצאות-מהכלל לשואלים מקרוב ומרחוק. רבנו שמר העתקים של חלק מתשובותיו, ומהם הכין לדפוס בנו וממלא מקומו, רבי אהרן שמואל אסאד (תק&
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מטה לוי ב'
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום איך מותר לכתוב ספרים ולהוציאם לאור והלא אסור באיסור דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבן? האם מותר למסור שיעורי תורה לנשים? איך מותר לדיינים ולראשי ישיבות ליטול שכר על לימוד תורה? האם קיימים סייגים וגבולות למצות 'ועשית ככל אשר יורוך'? האם יש להקפיד על מיקום הרוכסן בתיק התפילין בצד ימין דוקא? סברא חדשה לברך ברכת האילנות דוקא על עצים שיש בהם ריח? על מה סמכו העולם להסתכל במראה אחרי שהשו"ע פסק לאיסור? בירור מקיף בעניני חציצה לעניין מצות תפילין ובהרבה סוגיות בש"ס. הוכחות רבות שניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה הוא גם כשהבעלים מקפיד. על כך ועל עוד נושאים מרתקים רבים תוכלו לעיין בספר 'מטה לוי' חלק ב'
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
דוד מלכא משיחא
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתוץ ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע"ה. ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה. בביאור אגדות חז"ל ומזמורי התהילים של משיח אלוה-י יעקב ונעים זמירות ישראל.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מטה לוי חלק א'
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום מורה הוראה בקי או מורה הוראה מפולפל מי עדיף? האם נשים יכולות לענות אמן אחר ברכת שהחיינו שבקידוש החג? האם מותר לקרוא וללמוד בשבת לאור החשמל? האם מותר לטלטל בשבת קליפות וגרעיני פירות כשהם בידו אחר האכילה? האם מותר לעבור בשבת תחת מרפסת שיש בה עציצים?  האם מותר לשאוב חלב אם בשבת לתוך בקבוק? שימוש במגבונים לחים בשבת כיצד מותר לכתוש סוכר בתוך כוס התה בשבת? על כך ועל עוד נושאים מרתקים רבים תוכלו לעיין בספר 'מטה לוי' חלק א'
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מאור ושמש (אור הספר)
כמה מעלות טובות למהדורה החדשה. גוף הספר: דברי רבנו המחבר בגוף הספר נדפסו בהגהה מדוקדקת, בתוספת פיסוק וניקוד, חלוקה לקטעים, פתיחת ראשי תיבות וציוני מקורות. בנוסף, שולבו בו [בסוגריים מרובעות] מאמרים ופסוקים שנתבארו על ידי רבנו זי"ע במקום אחר, בבחינת דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מדור הביאורים: עיקר מטרתו לבאר כל חמירא בדברי רבנו, בפרט בסתרי תורה ודברי ח"ן, אך נכללו בו גם ביאורים למאמרי חז"ל המצויינים בגוף הספר, ביאורים לדבריו הטעונים ביאור, וכן הבהרות שונות לתיקוני לשון וכדומה. מדור הערות והשוואות: ההשוואות מתייחסות לדברי רבנו זי"ע המופיעים במקום אחר אודות אותו הענין. יש והם תוספת לשון בלבד, ויש והם ביאור שונה ומחודש. ההערות מתייחסות למקורות שלא צויינו בגוף הספר, לצד הרחבות מדרשות חז"ל בתלמוד ובמדרשים ועוד כהנה וכהנה, וכן לספרי קודש (בעיקר מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע) העוסקים באותו ענין, ואף לדברי רבנו זי"ע המובאים בספרים אחרים. מדור זה מהוה כחיבור בפני עצמו ומשמש כמעיין המתגבר הדולה ומשקה יסודות חשובים ונחוצים לכל העוסקים בספרי חסידות. וכבר העידו רבים וטובים שבזכות הלימוד העקבי במדור זה, עלה בידם בס"ד למצוא דברי חפץ ולהבין באר היטב את יסודות העבודה המבוארים אף בשאר ספרי חסידות.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ובלכתך בדרך
ובלכתך הדרך – הלכות והליכות לנוסעים במטוס בס"ד הופיע ויצא לאור הספר שרבים חיכו לו "ובלכתך בדרך" -  הלכות והליכות לנוסעים במטוס, מטרת הספר לתת מענה הלכתי מפורט לכל השאלות אשר שכיחים מאוד סביב הנסיעה במטוס ואשר רבים אינם מודעים להם כלל ואף נכשלים בכמה מכשולות אשר עלולים להימצא בטיסה ולפני הטיסה, ויבואר בטוב טעם ודעת בשילוב פסקי ההלכה למעלה והמקורות למטה. בספר זה עשה המחבר שליט"א, מלאכת מחשבת מקיפה ובו כתב בהרחבה כל הענינים הנוגעים למעשה לטסים במטוס למען ידעו את הדרך אשר ילכו בה, וכלול בו עניני תפילה, תפילת הדרך וברכת הגומל, טומאת כהנים, כשרות, צניעות, ועוד רבות, בעיניני כשרות הרחיב המחבר והביא בירורים רבים על כשרויות שונות ברחבי העולם, וכן בבלעדיות לספר זה, בסוף הספר מופיע "הנוהל ההלכתי בחברת התעופה אל על" אשר נתברר רבות ע"י המחבר שליט"א, ובסיועו של רב חברת 'אל על' הרה"ג יוחנן חיות שליט"א, וכן ע"י הגר"מ נחשוני שליט"א. לא נמנע מלציין את הדרו ויופיו של הספר באותיות בהירות ובדפוס נאה ומתקבל בקנקן מפואר, וכן העריכה מיוחדת ונוחה כדי להקל על המעיין והיא מאפשרת לימוד מסודר בספר מחד גיסא, וכן מציאה מהירה של כל ענין בספר, ובנוסף ע"י המפתחות המפורטות בהרחבה אשר נמצא בסוף הספר למען יוכל המעיין למצוא את מבוקשו במהירות רבה. הספר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי תורה והוראה שליט
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
אורות ההלכה- חלק יור"ד וחו"מ.
ספר אורות ההלכה חלק ב' הינו קיצור שולחן ערוך על 'יורה דעה' ו'חושן משפט' המקיף את הלכות בשר בחלב, מליחה, כשרות, מדיני תרומות ומעשרות, ערלה, שביעית. ריבית, כבוד הורים, מילה, פדיון הבן, ביקור חולים, אבילות, הלכות שכנים, אונאה, מעקה, אבידה ומציאה, מצוות שבין אדם לחבירו, ועוד מצוות שנוהגות בזמן הזה. בשילוב שורשי וטעמי המצוות מספר 'החינוך'. מנוקד. עם מקורות וכותרות צד לכל הלכה.  מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א. מבוסס על פסקיו של מרן מופת הדור הגרע"י זצוק"ל
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
אורות ההלכה- חלק 'אורח חיים'.
הספר אורות ההלכה חלק א' הינו קיצור שולחן ערוך על 'אורח חיים' המקיף את הלכות תפילה, ברכות, שבת ומועדים בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש ואף לצעירי הצאן. מנוקד. עם מקורות ההלכה וכותרות צד לכל הלכה. מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
דוד מלכא משיחא
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתוץ ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע"ה. ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה. בביאור אגדות חז"ל ומזמורי התהילים של משיח אלוה-י יעקב ונעים זמירות ישראל.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
משמר הפתח
משמר הפתח על פתחי תשובה- ספר חובה ללומדי הלכות בשר בחלב ותערובת. כרך ראשון: הלכות תערובת. כרך שני: הלכות בשר בחלב. הספר שפותח בפני הלומדים את דברי הפתחי תשובה כפתחו של אולם, ומסייע לירד לעומקם של דברים שבגוף התשובות שציין אליהם הפתחי תשובה, בתוספת מאות הערות והוספות מספרי הלכה ושו"ת להרחבת הידיעה ולהעמקת ההבנה, והכל בלשון בהיר וצח כשולחן הערוך ומוכן לאכול. מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל שליט"א אשר לא הסתירו התפעלותם לנוכח העבודה המקיפה והמדויקת.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
משמר הפתח
משמר הפתח על פתחי תשובה- ספר חובה ללומדי הלכות בשר בחלב ותערובת. כרך ראשון: הלכות תערובת. כרך שני: הלכות בשר בחלב. הספר שפותח בפני הלומדים את דברי הפתחי תשובה כפתחו של אולם, ומסייע לירד לעומקם של דברים שבגוף התשובות שציין אליהם הפתחי תשובה, בתוספת מאות הערות והוספות מספרי הלכה ושו"ת להרחבת הידיעה ולהעמקת ההבנה, והכל בלשון בהיר וצח כשולחן הערוך ומוכן לאכול. מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל שליט"א אשר לא הסתירו התפעלותם לנוכח העבודה המקיפה והמדויקת.  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ילדים מספרים על עצמם 11
ספורי "ילדים מספרים על עצמם", שכבשו לבבות מאות אלפי ילדים בארץ ובעולם, הם הרבה יותר מסיפורים סתם. עם השנים הם סללו בפני הילדים את הדרך לספר על עצמם ולבטא את תחושותיהם ואת לבטיהם בבטחה ובלי כל חשש.   המדורה של יודה יהודה הוא ילד חברותי ומשמש מעין מנהיג לחבריו. בכל ל"ג בעומר הוא מארגן מדורה, והיא נקראת על שמו:"המדורה של יודה". באחד הימים מחליטים הילדים שילד אחר ינהל את המדורה, ושהיא תיקרא על שמו. אתם בודאי רוצים לדעת איך זה קרה, ואיך יודה מתמודד עם ההחלטה הפוגעת הזו… סערה בכיתה נעמי היא ילדה חביבה וחברותית, האהובה על כולם. עד שיום אחד מגיעה לכתתה ילדה חדשה, שמצליחה לגרום לכך שכל הכתה תהיה נגדה…. ואם זה לא מספיק, אז אפילו המורות מתחילות לחשוד בה שהיא האשמה… האם תחלץ נעמי מהסערה המאיימת להרוס אותה מבפנים? ההגה בידיים של יהודית מה מביא ילדה בת 12 לנהוג במיניבוס של הסעות? ומה מביא את המשטרה להעניק לה תעודת הוקרה על זה? סיפור מדהים על תושיה של ילדה שנקלעה לצרה והצילה מיניבוס שלם על יושביו. מציאה מסוכנת אבי הוא ילד נמרץ ואוהב הרפתקאות. יום אחד הוא מוצא ביער הסמוך לביתו כמה חלקי ברזל משונים שמסקרנים אותו מאד. הוא משתף את דודו מיכאל שהוא בן גילו, ושניהם משחקים במציאות, במיוחד בכדור הברזל המוזר. לשניה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ילדים מספרים על עצמם 11
ספורי "ילדים מספרים על עצמם", שכבשו לבבות מאות אלפי ילדים בארץ ובעולם, הם הרבה יותר מסיפורים סתם. עם השנים הם סללו בפני הילדים את הדרך לספר על עצמם ולבטא את תחושותיהם ואת לבטיהם בבטחה ובלי כל חשש.   המדורה של יודה יהודה הוא ילד חברותי ומשמש מעין מנהיג לחבריו. בכל ל"ג בעומר הוא מארגן מדורה, והיא נקראת על שמו:"המדורה של יודה". באחד הימים מחליטים הילדים שילד אחר ינהל את המדורה, ושהיא תיקרא על שמו. אתם בודאי רוצים לדעת איך זה קרה, ואיך יודה מתמודד עם ההחלטה הפוגעת הזו… סערה בכיתה נעמי היא ילדה חביבה וחברותית, האהובה על כולם. עד שיום אחד מגיעה לכתתה ילדה חדשה, שמצליחה לגרום לכך שכל הכתה תהיה נגדה…. ואם זה לא מספיק, אז אפילו המורות מתחילות לחשוד בה שהיא האשמה… האם תחלץ נעמי מהסערה המאיימת להרוס אותה מבפנים? ההגה בידיים של יהודית מה מביא ילדה בת 12 לנהוג במיניבוס של הסעות? ומה מביא את המשטרה להעניק לה תעודת הוקרה על זה? סיפור מדהים על תושיה של ילדה שנקלעה לצרה והצילה מיניבוס שלם על יושביו. מציאה מסוכנת אבי הוא ילד נמרץ ואוהב הרפתקאות. יום אחד הוא מוצא ביער הסמוך לביתו כמה חלקי ברזל משונים שמסקרנים אותו מאד. הוא משתף את דודו מיכאל שהוא בן גילו, ושניהם משחקים במציאות, במיוחד בכדור הברזל המוזר. לשניה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ילדים מספרים על עצמם 11
ספורי "ילדים מספרים על עצמם", שכבשו לבבות מאות אלפי ילדים בארץ ובעולם, הם הרבה יותר מסיפורים סתם. עם השנים הם סללו בפני הילדים את הדרך לספר על עצמם ולבטא את תחושותיהם ואת לבטיהם בבטחה ובלי כל חשש.   המדורה של יודה יהודה הוא ילד חברותי ומשמש מעין מנהיג לחבריו. בכל ל"ג בעומר הוא מארגן מדורה, והיא נקראת על שמו:"המדורה של יודה". באחד הימים מחליטים הילדים שילד אחר ינהל את המדורה, ושהיא תיקרא על שמו. אתם בודאי רוצים לדעת איך זה קרה, ואיך יודה מתמודד עם ההחלטה הפוגעת הזו… סערה בכיתה נעמי היא ילדה חביבה וחברותית, האהובה על כולם. עד שיום אחד מגיעה לכתתה ילדה חדשה, שמצליחה לגרום לכך שכל הכתה תהיה נגדה…. ואם זה לא מספיק, אז אפילו המורות מתחילות לחשוד בה שהיא האשמה… האם תחלץ נעמי מהסערה המאיימת להרוס אותה מבפנים? ההגה בידיים של יהודית מה מביא ילדה בת 12 לנהוג במיניבוס של הסעות? ומה מביא את המשטרה להעניק לה תעודת הוקרה על זה? סיפור מדהים על תושיה של ילדה שנקלעה לצרה והצילה מיניבוס שלם על יושביו. מציאה מסוכנת אבי הוא ילד נמרץ ואוהב הרפתקאות. יום אחד הוא מוצא ביער הסמוך לביתו כמה חלקי ברזל משונים שמסקרנים אותו מאד. הוא משתף את דודו מיכאל שהוא בן גילו, ושניהם משחקים במציאות, במיוחד בכדור הברזל המוזר. לשניה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ילדים מספרים על עצמם 10
עוד ספר מסדרת הילדים האהובה, סיפורים מרתקים ומלאים מסרים חינוכיים. בסדרת רב-המכר "ילדים מספרים על עצמם" של הסופר חיים ולדר, ילדים מספרים על אירועים בלתי צפויים, פחדים, התמודדויות חברתיות והתפתחויות מפתיעות. כל ספר הוא מסע מרתק ומרגש לעומק נפשם וחייהם של ילדים, לצד מתן פתרונות חינוכיים לשאלותיהם ולבעיותיהם. סדרת "ילדים מספרים על עצמם" תורגמה לשמונה שפות, ומכרה כ-100 אלף עותקים בעברית ובאנגלית.
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ילדים מספרים על עצמם 9
ספר חדש בסדרת הילדים האהובה - ילדים מספרים על עצמם 9  16 סיפורם חדשים ומרתקים , מלאים מסרים חינוכיים .  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
בדד ישב
המדריך ההלכתי למצורע פרשיות התורה העוסקות בדיני הנגעים שקראנו לפני זמן לא רב, עמוסות בפרטים למכביר, ולרבים מאתנו הן נראות כסבוכות ובלתי מוכרות, עלומות וחתומות. הדברים אמנם אמורים כלפי עמך ישראל המעבירים 'סדרא' שבת בשבתו, אך לא נרחיק לכת אם נאמר שגם תלמידי חכמים וברי אוריין המנסים לפתוח בהם פתח – חשים ששערי נגעים נעולים בפניהם. ואכן, מצער הדבר שחלק נכבד מתורתינו הקדושה אינו נלמד כדבעי, וכל אימת שנפגשים בו נאלצים 'לדפדף' הלאה... ניתן לומר בצער שפרשיות הנגעים נידונו בהוצאה אל מחוץ למחנה – כמצורע עצמו... מלמדים העוסקים בהוראה ניצבים אף הם בפני אתגר קשה שעה שמתבקשים להעביר שיעורים בנושאים אלו לתלמידיהם, ולא בכדי. מראות הנגעים לסוגיהם והמחשתם בפועל עם הבנת הפסוקים לאשורם, מורכבים הינם ודורשים יגיעה רבה. אכן, לא פלא הוא שהלימוד בתורת הנגעים נחשב לסמל היגיעה בסוגיות החמורות שבתורה וכמאמר רבותינו "מה לך אצל אגדה כלך אצל נגעים ואהלות". אין זה סוד שקיים גם קושי רגשי בלימוד תחום זה שבתורה, שֶׁעִנְיָנוֹ חלאים אשר מקורם בחטאים ובמדות מגונות. מה גם שהנושא לעת עתה אינו מעשי ללא כהן מוסמך ומיוחס, ואם נוסיף את הנתון שבימינו כבר לא מופיעה הצרעת ובודאי שאיננו מצפים שהיא תחזור ותופיע – הרי קיימת התחושה כאילו נושא זה אינו שייך אלינו כלל ואך גזירה היא מלפניו לעמול בו כחוק בלי טעם. אמנם מעיון
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
בדד ישב
המדריך ההלכתי למצורע פרשיות התורה העוסקות בדיני הנגעים שקראנו לפני זמן לא רב, עמוסות בפרטים למכביר, ולרבים מאתנו הן נראות כסבוכות ובלתי מוכרות, עלומות וחתומות. הדברים אמנם אמורים כלפי עמך ישראל המעבירים 'סדרא' שבת בשבתו, אך לא נרחיק לכת אם נאמר שגם תלמידי חכמים וברי אוריין המנסים לפתוח בהם פתח – חשים ששערי נגעים נעולים בפניהם. ואכן, מצער הדבר שחלק נכבד מתורתינו הקדושה אינו נלמד כדבעי, וכל אימת שנפגשים בו נאלצים 'לדפדף' הלאה... ניתן לומר בצער שפרשיות הנגעים נידונו בהוצאה אל מחוץ למחנה – כמצורע עצמו... מלמדים העוסקים בהוראה ניצבים אף הם בפני אתגר קשה שעה שמתבקשים להעביר שיעורים בנושאים אלו לתלמידיהם, ולא בכדי. מראות הנגעים לסוגיהם והמחשתם בפועל עם הבנת הפסוקים לאשורם, מורכבים הינם ודורשים יגיעה רבה. אכן, לא פלא הוא שהלימוד בתורת הנגעים נחשב לסמל היגיעה בסוגיות החמורות שבתורה וכמאמר רבותינו "מה לך אצל אגדה כלך אצל נגעים ואהלות". אין זה סוד שקיים גם קושי רגשי בלימוד תחום זה שבתורה, שֶׁעִנְיָנוֹ חלאים אשר מקורם בחטאים ובמדות מגונות. מה גם שהנושא לעת עתה אינו מעשי ללא כהן מוסמך ומיוחס, ואם נוסיף את הנתון שבימינו כבר לא מופיעה הצרעת ובודאי שאיננו מצפים שהיא תחזור ותופיע – הרי קיימת התחושה כאילו נושא זה אינו שייך אלינו כלל ואך גזירה היא מלפניו לעמול בו כחוק בלי טעם. אמנם מעיון
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר דברי ר"ש
ספר דברי ר"ש חידושים על מסכתות וסוגיות הש"ס ב' כרכים אשר חיבר הרב הגאון הגדול מו"ה שלום חריף אולמאן זצללה"ה נוסף על זה מדור "פלפולא חריפתא" מדברי הגאונים אשר פלפלו בדבריו הק' יו"ל ע"י נכדו למה האפבאוער אדר תשע"ט
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר חפץ חיים - שמירת הלשון
  ספר חפץ חיים ושמירת הלשון מהדורא חדשה מנוקד ומבואר בתוספת נספח תוצאות חיים לסיכום ההלכות  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר משנת אפרים
  ספר משנת אפרים על הלכות קרבן פסח לפי סדר הרמב"ם מהגאון הגדול רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זלה"ה יו"ל ע"י מכון 'משנת אפרים' ניסן תשע"ט  
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
ספר ברכת השחר
ספר ברכת השחר הינו ספר עזר למבחני רבנות בעניני תפילה, ברכות, בית כנסת, מלווה בטבלאות ותרשימי זרימה חובר ע"י הרב שחר שלום בוצחק רב מושב מבטחים, מישיבת הסדר "לב לדעת" שדרות ניתן לרכוש בכל סניפי אור החיים
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
מעייני טוהר
מעייני טוהר - הלכות נדה סיכום שיטות ראשונים ואחרונים עד פוסקי זמננו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
פניני שפע חיים - עניני תפילה
ספר פניני שפע חיים - עניני תפילה פנינים יקרים הדרכות והנהגות ישרים על עניני תפילה מלוקטים ממשנתו של מרן האדמו"ר מקלויזענבורג זצוק"ל נלקט ונערך ע"י הרב אליעזר זוסיא וויגדער - תשע"ח  אפשר גם לרעות את מודעת הפרסום שם כתוב גם הסבר על הספר הוא ביקש לפרסם את הלוגו שלו מצורף יחד עם תמונות הספר
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות