פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 28

זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
30
נושאים:
תגובות:
"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים" - קהל אנ"ש חסידי ויזניץ בכל אתר ואתר, ובמרכזם קהלתנו הק' והמפוארת שבלונדון, הוכו במכה קשה ומכאיבה, עם הסתלקותו ללא עת של האחד ומיוחד שבחבורה, החסיד המופלג בשלושת עמודי העולם תורה עבודה וגמילות-חסדים, איש חי ועתיר פעלים כבירים לתורה ולחסידות מתוך התמסרות נדירה, קשור ודבוק בלו"נ לרבוה"ק וזכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ה"ה הגה"ח מוהר"ר שמואל יהודא שטרן זצ"ל, ר"מ ומשגי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
35
נושאים:
תגובות:
במוצאי ש"ק פרשת יתרו תשס"ה, הגיעה מווינה שבאוסטריה הידיעה המצערת על פטירתו של אחד מוותיקי תומכי ועסקני מוסדותינו הקדושים, רודף צדקה וחסד, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, עדין הנפש ואציל הרוח, ה"ה מוה"ר זאב וואלף רוזן ז"ל, אשר הלך לעולמו בשיבה טובה, בשנת הפ"ז לחייו. ר' וואלף ז"ל נולד בשנת תרע"ח בעיר חוסט שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב רוזנפלד ז"ל. בביתו, ובבית זקנו החסיד המופלג והנודע מוה"ר ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
19
נושאים:
תגובות:
  ביום ט' בטבת תשס"ה, הוכתה עדתנו הקדושה מכה קשה וכואבת, עם היוודע דבר הידיעה המרה על פטירתו הפתאומית ללא עת של היקר באנשים, רודף צדקה וחסד בכל ליבו ונפשו, הרה"ח ר' אברהם זאב הלוי ויזל ז"ל, מחשובי ומיקירי אנ"ש בקרייתנו הק' ומזכיר הוועדה העליונה דחסידי ויזניץ. ר' אברהם זאב ז"ל נולד בי"ז בטבת תש"ט, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ מגזע בעל ה"טורי זהב" זי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
43
נושאים:
תגובות:
באור לי"ז באלול תשס"ד, נעדר מאתנו אחד מחשובי אנ"ש, ותיק וחסיד, ירא ושלם, בר אוריין ומתנהג בחסידות, האי ספרא רבא הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל, אשר נלב"ע לאחר מחלה קשה בשנתו ה-ס"ד. הלווייתו התקיימה עוד באותו לילה בבני-ברק ובירושלים, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות חסידים ואנשי-מעשה רבים שהוקירו והעריכו את דמותו הנעלית והמיוחדת. ר' ישראל חיים ז"ל נולד בראדאוויץ שבבוקובינא בחודש שבט ת"ש, לאבי...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
17
נושאים:
תגובות:
  ביום ב' באלול תשס"ד, הלך לעולמו אחד מחשובי ומיוחדי העסקנים לטובת מוסדותינו הקדושים, הולך תמים פועל צדק וירא אלקים, נצר לחסידי ויז'ניץ מזה דורות, ה"ה הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא. בהלווייתו שהתקיימה בעיר כפר-סבא, ביכו רבים וטובים את פטירתו של איש תם וישר זה, שכל דרכיו אמת ויושר, וכל ימי חייו פעל ודאג לזולתו. ר' ברוך ז"ל נולד לפני למעלה משמונים שנה בעיירה דיבעווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
27
נושאים:
תגובות:
בראשית חודש אלול תשס"ד, אבד אחד ומיוחד מקהל עדתנו הקדושה, שר הצדקה והחסד, מגדולי תומכי ומחזיקי עולם התורה והחסידות, ה"ה הנגיד המפורסם מוהר"ר שמואל יהודא דסקל ז"ל מקרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב. בהלווייתו שיצאה מביהמ"ד הגדול בקרייתנו באור ליום ב' באלול, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, הלכו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור וראשי מוסדות תורה וחסד, חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם המוני אנשי שלומנו. ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
30
נושאים:
תגובות:
ביום כ"ג בתמוז תשס"ד, נפטר לחיי-עד אחד מזקני וחשובי חסידי אטיניא - ויז'ניץ, איש חסיד משרידי הדור הקודם, קובע עיתים תורה במסי"נ ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, ה"ה הרה"ח מוה"ר ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק. הרה"ח ר' ישראל נולד ביום ו' בתמוז תרפ"ד, בעיר שאץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' ליטמאן ולצר ז"ל מחשובי חסידי אטיניא בעירו, בן הרה"ח ר' אברהם דוד ז"ל שו"ב דקומונעשט, בן הרה"ח המופ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
26
נושאים:
תגובות:
בבוקרו של יום רביעי ד' בתמוז תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו ללא עת של אחד ומיוחד מבני החבורה, מיקירי וחשובי אנ"ש, איש חסיד המתחסד עם קונו ועם הבריות, מאיר פנים לכל נברא, טוב ומטיב לכל, ה"ה הרב החסיד ר' יחיאל שיין ז"ל, אשר נלב"ע לדאבון לב בני משפחתו וקהל אנ"ש לאחר שנות סבל וייסורים. אבלים ודוויים הלכו המוני חסידים ואנשי מעשה אחרי מיטתו, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כשהם מבכים מרה את פטירתו ללא עת ש...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
16
נושאים:
תגובות:
ביום שני י"ח בסיון תשס"ד, השתתפו חסידים ואנשי מעשה ומאות רבני ואברכי כוללי ויז'ניץ, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בהלווייתו של היקר באדם, איש חי ורב פעלים לתורה לחסידות ולחסד, תומך נכבד ומחשובי העסקנים למען מוסדותינו הקדושים, הולך תמים ופועל צדק, ה"ה מוה"ר יוסף יו"ט גנץ ז"ל, מחשובי ונשואי העדה בעיר קרית-אתא ומוותיקי חסידי ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב בשנתו ה-פ"ד. הרה"ח ר' יום-טוב ז"ל נולד בשנת...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
25
נושאים:
תגובות:
ביום ג' ו' באייר תשס"ד, הלך לעולמו אחד מיקירי קרתא של העיר בני-ברק וממקורבי בית ויז'ניץ, עסקן וותיק לטובת ולרווחת הכלל והפרט, עושה ומעשה להגדיל תורה ויראה ולהאדירם, מוה"ר יעקב ברלוביץ ז"ל. ר' יעקב נולד בשנת תרפ"ט בשווייץ, לאביו הר"ר יצחק אליעזר ז"ל. בצעירותו למד בלוגנאו אצל הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל ויבלחט"א הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ראש ישיבת גאו...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-22
0
27
נושאים:
תגובות:
בעלה של מרת ז. ויינשטאק תחי', היה הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל, שנפטר בן תשעים שנה. ר' וואלף ז"ל נולד בחול המועד פסח תרע"ו בעיר סערענטש, הונגריה, לאביו הרה"ח ר' חיים ז"ל, בן הרה"ח המפורסם רבי משה ז"ל, שהיה תלמיד מובהק להגה"ק בעל "ייטב לב" מסיגעט זי"ע. סבו, ר' משה, היה נגיד ובעל צדקה, וזכה לקבל את ברכתו של הגה"ק בעל "שם שלמה" ממונקאטש זי"ע. ברבות הימים התפרסם בצדקת פזרונו לכל דבר שב...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
23
נושאים:
תגובות:
ביום חמישי ער"ח סיון תשס"ד, הובא למנוחות הרה"ח הישיש שריד לדור דעה, עדין הנפש ואציל הרוח, רב פעלים לתורה וחסידות, רודף צדקה וחסד, מוה"ר אליעזר ליפא פולק ז"ל, מוותיקי אנ"ש וממייסדי בית מדרשנו ברח' רבי טרפון בב"ב. בפטירתו אבד לבית ויז'ניץ חסיד וותיק, אשר זכה להסתופף בצילם ולהיות מקורבם של מרן הסב"ק זיע"א וכל אחיו ובניו הקדושים זיע"א. ר' ליפא ז"ל נולד ביום ד' בטבת תרע"א בעיירה קריווע שבמארמורש ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
21
נושאים:
תגובות:
באור ליום כ"ו באייר תשס"ד נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה האי גברא יקירא, עובד השי"ת ביראה טהורה, הולך תמים ופועל צדק, הרב החסיד הישיש מוה"ר שלמה פרוכטר ז"ל מקרית ויז'ניץ. הרה"ח ר' שלמה נולד בשנת תר"ע בעיר בארשא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר אברהם יוסף ז"ל, ששימש כשו"ב בבארשא למעלה מעשר שנים. שורש המשפחה הרוממה, בה ספג ר' שלמה חינוך לתורה ויראה טהורה, מגיע עד להרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבור...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
24
נושאים:
תגובות:
ביום ראש חודש אייר תשס"ד נתבקש לשמי מעלה אחד מיחידי סגולה בעדת חסידי ויז'ניץ, הרב החסיד ר' יהושע זאב הלוי מכלוביץ ז"ל. באותו ערב באו חסידים ואנשי מעשה לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש חי ורב פעלים לכל דבר שבקדושה אשר בשם "ויז'ניץ" יקרא, ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכן כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א. ביום ראש חודש טבת שנת תער"ב נולד ר' יהושע זאב ז"ל בעיר הגדולה שאץ שבמחוז בוקובינא, ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
26
נושאים:
תגובות:
  אור ליום ג' ר"ח ניסן תשס"ד, ליוו המוני אנ"ש ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, עתיר הפעלים לתורה לתפילה ולחסד, אהוב למקום ולבריות, הרה"ח מוה"ר אליעזר טסלר ז"ל מפתח תקוה - קרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע למגינת לב בשנתו ה-ס"ז לאחר למעלה משנה וחצי של סבל וייסורים. הרה"ח ר' אליעזר נולד בעיר טעמשוואר שברומניה, לאביו הרה"ח ר' משה חיים ז"ל שהיה מנכבדי הקהילה, ולאמו שהית...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
26
נושאים:
תגובות:
  במוצאי ש"ק פרשת כי תשא כ' באדר תשס"ד, התפשטה הידיעה המעציבה על פטירתו בדמי ימיו של האי גברא יקירא, ת"ח וירא ה', איש חסיד, עדין הנפש ואציל הרוח, מחנך דגול אשר העמיד תלמידים הרבה, ה"ה הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל, מנהל תלמוד תורה ויז'ניץ בלונדון, ששחל"ח לאחר מחלה קשה. קהילת חסידי ויז'ניץ בלונדון איבדה את אחד מטובי בניה-בוניה, אישיות תורנית-חינוכית משכמה ומעלה. במשך כחצי יובל שנים אחז באמת הבנין, ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
43
נושאים:
תגובות:
בציריך שבשווייץ נלב"ע בפתאומיות בשב"ק פרשת תצוה תשס"ד, אחד ומיוחד מחשובי תומכי מוסדותינו הקדושים, ת"ח מופלג ויר"ש, מוקיר רבנן ותלמידיהון, ה"ה הרבני מוה"ר פסח ברנזון ז"ל, שבפתאומיות שבק חיים לכל חי ללא עת, בגיל נ"ו, לדאבון כל לב. ר' פסח ז"ל היה בנו יחידו של הנגיד הנכבד האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, מחשובי תומכי מוסדותינו הק', ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך, שנלב"ע בשם טוב וב...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
27
נושאים:
תגובות:
  דוויים וכואבים הלכו חסידים ואנשי מעשה בירושלים ובבני-ברק, ובמרכזם המוני אנ"ש בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבני החבורה, החסיד המפואר מבני העלייה מוה"ר יוסף ישכר בעריש וויינברגר ז"ל, בעמח"ס "עדות ביהוסף" - מנהגי ויז'ניץ, ששחל"ח לדאבון לב לאחר שהתייסר במחלה קשה, והוא בן ס"ב. ר' בעריש נולד בחודש כסלו תש"ג, לאביו הגה"צ מגדולי חסידי ויז'ניץ מוה"ר אשר יונ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
48
נושאים:
תגובות:
בעש"ק תצוה י"ב באדר תשס"ד, הלכו רבים מאנ"ש, ידידים ומוקירי זכרו, אחר מיטתו של זקן חסידי ויז'ניץ, הרה"ח מוה"ר אלימלך פיקסלר ז"ל מטערנעווא - בני ראם - בני ברק, שנלב"ע בשיבה טובה בשנת הק"ב לחייו. המנוח ז"ל נולד בטערנעווא שבמארמורש בי"ד בכסלו תרס"ג, לאביו הרה"ח ר' אברהם ז"ל שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירה. לימים, כשהיה נכדו הרה"ח ר' אברהם פיקסלר הי"ו בא אל רבינו הק' בעל "...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
33
נושאים:
תגובות:
באור ליום ג' בשבט תשס"ד, ליוו אנ"ש, חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, איש חסיד המתחסד עם קונו, ישר דרך, נעים הליכות ותמים במעשיו, רודף צדקה וחסד בכל מאודו, ה"ה הישיש מוה"ר דוד יצחק שפילמן ז"ל מב"ב, ובאחרית ימיו בקרית ויז'ניץ. המנוח ז"ל נולד בשנת תרע"ב בעיר ווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' מאיר יעקב ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעירו. בגיל צעיר של...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
22
נושאים:
תגובות:
במוצאי שב"ק פרשת וארא ר"ח שבט תשס"ד, התאספו המוני אנ"ש חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש תם וישר וירא אלקים, מזקני וחשובי אנ"ש, ה"ה הרה"ח ר' עזריאל פליגמן ז"ל. הרה"ח ר' עזריאל נולד לפני צ"א שנים, בשנת תרע"ג, בווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' זאב פוגל ז"ל מיקירי חסידי ויז'ניץ בעירו, אשר זכה ללמוד בחברותא עם בני רביה"ק בע...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
23
נושאים:
תגובות:
במוצאי שבת-קודש פרשת ויחי תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו של חד מן חבריא, מיקירי אנ"ש, קובע עיתים לתורה במסירות-נפש ורודף צדקה וחסד, ה"ה הרה"ח ר' יוסף חיים ישראל קימרלינג ז"ל, מחשובי תלמידי ומקורבי רבותינו הקדושים, ומתושבי קרית ויז'ניץ משך עשרות בשנים. הרה"ח ר' יוס'ל נולד בשנת תרפ"ד בעיירה וואשקוביץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' מרדכי יהודה [מוט'ל] ז"ל, מיקירי חסידי ויז'...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
18
נושאים:
תגובות:
מברוקלין שבארה"ב, הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של האי גברא יקירא, תומך תורה בכל נפשו ומאודו ורודף צדקה וחסד ביד רחבה ונפש חפיצה, ה"ה הנגיד הנכבד ר' אפרים צבי חיימוביץ ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. הרה"ח ר' אפרים ז"ל נולד בשנת תרפ"ו בביסטרא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' שלמה ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירתו. ר' אפרים זכה בילדותו לקבל את פני רבינו ה"סבא קדישא" בעל "...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
19
נושאים:
תגובות:
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם רבים מאנ"ש, ליוו למנוחות בכסלו תשס"ד את האי גברא יקירא, החסיד המופלא מוה"ר אליהו וועג ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. ר' אלי' ז"ל נולד בי"ג בניסן תרס"ט בפעטריווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר מנחם צבי ז"ל הי"ד. בילדותו נתייתם מאמו, ואז עבר אביו יחד עם ששת ילדיו להתגורר בעיר גרוסוורדיין. דירתם היתה סמוכה לחצר הקודש של כ"ק מרן הסב"ק בעל "א...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
34
נושאים:
תגובות:
  במוצש"ק פרשת האזינו - "שובה" תשס"ד, פסעו המונים מבני ירושלים, ובמרכזם קהל אנשי שלומנו, בלב כבד ובצער רב אחר מיטתו של אחד מזקני וחשובי אנ"ש, ירא ושלם, הרב החסיד ר' יצחק אייזיק גנץ ז"ל, אשר נלב"ע בשב"ק לאחר ייסורים קשים שקיבלם באהבה. הרה"ח ר' אייזיק ז"ל היה מגידולי הפאר בכרם ויז'ניץ, הוא נולד בסיטשעל שבמארמורש כבן יחיד לאביו הרה"ח ר' אליהו ז"ל הי"ד. בבחרותו קנה תורה ויר"ש אצל כ"...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
18
נושאים:
תגובות:
בצהרי יום שישי ח' באלול תשס"ד, הלכו אנ"ש באשדוד יצ"ו דוויים וכואבים אחר מיטתו של האברך החשוב ר' נחום יהודא איידלמן ז"ל, שנלב"ע לאחר מחלה קצרה בדמי ימיו, בשנתו הל"ח. ר' נחום יהודה ז"ל נולד לפני ל"ח שנה, לאביו יבלחט"א  הרה"ח ר' משה איידלמן וב"ב הי"ו, מחשובי חסידי ויזניץ בירושלים ת"ו. בבית זה, בית חסידי מובהק המושתת על אדני התורה והיראה, קיבל את החינוך ליראה טהורה ולאמונת צדיקים, כאשר הוא מת...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
18
נושאים:
תגובות:
ביום ראשון י' באלול תשס"ד, חלקו המוני אנ"ש, ובמרכזם מאות אברכי הכוללים, כבוד אחרון למנוח הדגול, האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, הנגיד ר' צבי הערשיל ברנזון הי"ו מציריך שבשווייץ. ר' הערשיל ז"ל היה ידוע כאיש ישר-דרך, עדין הנפש ואציל הרוח, וגומל חסד בגופו ובממונו. היה אהוב ונכבד על בני הקהילה החרדית בציריך, וכולם כיבדוהו והעריכוהו מאוד. לפני קרוב לחמישים שנה, בביקוריו של כ"ק מרן בעל "אמרי חיים" ...
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
26
נושאים:
תגובות:
באור ליום שני כ"ז באב תשס"ד, לאחר חצות הלילה, הלכו המוני אנ"ש דחסידי ויזניץ אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבעלי תריסין ומפארי רבני אנ"ש, שייף עייל ושייף נפיק וגריס באורייתא תדירא, חריף ובקי בכל חדרי תורה, ירא ושלם, ענוותן וצנוע, אהוב על המקום ועל הבריות, הגאון החסיד רבי מנחם מענדיל הרטמן זצ"ל מקרית ויז'ניץ יצ"ו, שנגדע בדמי ימיו לאחר שהתייסר בייסורים במחלה קשה. הרב ר' מענדיל זצ"ל נולד בחיפה ביום י"ח בניסן תשי&q...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 101 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 28

הגה"ח מוה"ר שמואל יהודא שטרן ז"ל
"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים" - קהל אנ"ש חסידי ויזניץ בכל אתר ואתר, ובמרכזם קהלתנו הק' והמפוארת שבלונדון, הוכו במכה קשה ומכאיבה, עם הסתלקותו ללא עת של האחד ומיוחד שבחבורה, החסיד המופלג בשלושת עמודי העולם תורה עבודה וגמילות-חסדים, איש חי ועתיר פעלים כבירים לתורה ולחסידות מתוך התמסרות נדירה, קשור ודבוק בלו"נ לרבוה"ק וזכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ה"ה הגה"ח מוהר"ר שמואל יהודא שטרן זצ"ל, ר"מ ומשגיח דישיבתנו הק' "חיים מאירים" ומשפיע רוחני דקהלתנו הק' בלונדון, אשר נשמתו עלתה לגנזי מרומים בבוקר יום ש"ק י"ט בשבט תשס"ה, כשהוא מותיר אחריו משפחה מיותמת, וקהילת-קודש המבכה אחריו: ווי חסרנו גברא רבה! הרה"ח ר' שמואל יהודא ז"ל נולד בעיירה וואסלוי שברומניה בחודש אייר תש"ו, לאביו הרה"ח מו"ה שלמה ז"ל שו"ב דוואסלוי ואח"כ בבריסל ובאחרית ימיו בקרייתנו, ולאמו הצנועה והחסודה ע"ה. בבית הוריו, שהיווה דוגמא חיה לבית חסידי מדורות עברו, נתחנך ונתגדל לתורה, ליראת-שמים ולמדות נאצלות. כשנקרא ר' שלמה לכהן כשו"ב בוואסלוי, חשש לעבור לשם, כי לא ידע איך יוכל לחנך את צאצאיו באיזור ההוא, שהיה כמעט שמם מתורה וחסידות. אך מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א הורה לו לנסוע לשם. לאחר-מכן ראה את ברכת הסב"ק, כי הוריהם וקרוביהם שהתגוררו ב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' זאב וואלף רוזן ז"ל מווינה
במוצאי ש"ק פרשת יתרו תשס"ה, הגיעה מווינה שבאוסטריה הידיעה המצערת על פטירתו של אחד מוותיקי תומכי ועסקני מוסדותינו הקדושים, רודף צדקה וחסד, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, עדין הנפש ואציל הרוח, ה"ה מוה"ר זאב וואלף רוזן ז"ל, אשר הלך לעולמו בשיבה טובה, בשנת הפ"ז לחייו. ר' וואלף ז"ל נולד בשנת תרע"ח בעיר חוסט שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב רוזנפלד ז"ל. בביתו, ובבית זקנו החסיד המופלג והנודע מוה"ר משה ז"ל המכונה ר' משה טעטש'ער, התחנך ר' וואלף על מבועי התורה והחסידות. ר' משה, מגדולי חסידי ויזניץ, היה איש מלא תורה וחסידות, מדע וחכמה. מהלכים היה לו אצל רבי המלוכה במדינתו, אצלם היה פועל גדולות ונצורות לטובת אחינו בני ישראל. בדרכו אליהם היה משורר וחורז: "איך גיי צו די שרים לטובת ישראל/ און איך האב נישט קיין מורא/ ווייל איך גיי מיטן כח פון רבנו ישראל/ בן ציפורה..." רבות מסופר על עשיית החסד שלו לכל נזקק, ובעיקר על פעולותיו בהצלת בחורי ישראל מגזירת הגיוס. כשחוט של חסד משוך עליו מצא חן בעיני הפקידים והשרים, וכך היה מבטל את גיוסם של מאות ואלפי בחורים בדרך על טבעית. רבינו הסב"ק בעל "אהבת ישראל", הגה"צ ה"ערוגת הבושם" והגה"צ מהרי"ץ דושינסקיא מחוסט, זצוק"ל, היו שולחים אליו בחורים שנזקקו להיחלץ מגיוס. בילדותו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' אברהם זאב ויזל ז"ל
  ביום ט' בטבת תשס"ה, הוכתה עדתנו הקדושה מכה קשה וכואבת, עם היוודע דבר הידיעה המרה על פטירתו הפתאומית ללא עת של היקר באנשים, רודף צדקה וחסד בכל ליבו ונפשו, הרה"ח ר' אברהם זאב הלוי ויזל ז"ל, מחשובי ומיקירי אנ"ש בקרייתנו הק' ומזכיר הוועדה העליונה דחסידי ויזניץ. ר' אברהם זאב ז"ל נולד בי"ז בטבת תש"ט, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ מגזע בעל ה"טורי זהב" זיע"א. בנעוריו למד והתחנך במוסדות החינוך שבקרייתנו הק', וכבר אז היה חביב ואהוב על כל מכיריו. בהגיעו לפרקו לקחו הרה"ח הדגול ר' חיים גדלי' רוב הי"ו מקרייתנו כחתן לבתו הבכירה, וזוג' תבלחט"א עמדה לימינו כל שנותיו במסירות נפלאה. ר' אברהם זאב ז"ל נודע כאיש ירא אלקים, דחיל חטאין, תמים עם ה' ואנשים ושלם במעשיו. לפרנסתו עסק בניהול חשבונות, והיה ידוע בישרותו הנדירה. אף כשהיה מאושפז בבית החולים בשבועות האחרונים, ניהל משם את חשבונות לקוחותיו, על אף שליבו ניבא לו כי מצבו אינו שפיר. כשהתפלאו על כך ידידיו וניסו להניאו מכך, השיב בהחלטיות: זאת הייתי עושה אם היה המדובר בכספי, אבל היות שהמדובר בכספי אנשים אחרים, חובה עלי לדאוג שלא ייגרם להם הפסד ולו קטן ביותר! רודף צדקה וחסד היה, שנים רבות ניהל בנאמנות נפלאה ובמסירות עצומה את קופת הגמילות-חסדים "חסדי דוד דב&q
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל מבני-ברק
באור לי"ז באלול תשס"ד, נעדר מאתנו אחד מחשובי אנ"ש, ותיק וחסיד, ירא ושלם, בר אוריין ומתנהג בחסידות, האי ספרא רבא הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל, אשר נלב"ע לאחר מחלה קשה בשנתו ה-ס"ד. הלווייתו התקיימה עוד באותו לילה בבני-ברק ובירושלים, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות חסידים ואנשי-מעשה רבים שהוקירו והעריכו את דמותו הנעלית והמיוחדת. ר' ישראל חיים ז"ל נולד בראדאוויץ שבבוקובינא בחודש שבט ת"ש, לאביו הגה"ח המופלג ר' דוד אריה (לייבוש) ז"ל, ולאמו החסודה בת הרה"ח המופלג ר' גדלי' דוד גרינברגר ז"ל מחשובי חסידי ויז'ניץ בראדאוויץ. את חינוכו הזך לתורה ולחסידות קיבל אצל אביו ז"ל, אשר היה איש מורם מעם, תלמיד-חכם מופלג ובקי עצום בכל חדרי תורה ובתורת החסידות. ר' לייבוש הסתופף אצל הרה"ק רבי חיים מאטיניא זיע"א, אליו היה קשור מבית אביו הרה"ח ר' יהודא ז"ל שהיה מחשובי חסידי אטיניא. כמו כן נסע מספר פעמים אל רבינו הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א. בבחרותו, למד ר' לייבוש בויז'ניצא אצל מרן ה"דמשק אליעזר" זיע"א, ובלובלין בישיבתו של הגה"צ רבי מאיר שפירא זיע"א. בלובלין היה ר' לייבוש נמנה על סגל החבורה של בחורים נעלים, עובדי ה', אשר התלקטו סביב למשגיח הגה"צ המקובל רבי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא
  ביום ב' באלול תשס"ד, הלך לעולמו אחד מחשובי ומיוחדי העסקנים לטובת מוסדותינו הקדושים, הולך תמים פועל צדק וירא אלקים, נצר לחסידי ויז'ניץ מזה דורות, ה"ה הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא. בהלווייתו שהתקיימה בעיר כפר-סבא, ביכו רבים וטובים את פטירתו של איש תם וישר זה, שכל דרכיו אמת ויושר, וכל ימי חייו פעל ודאג לזולתו. ר' ברוך ז"ל נולד לפני למעלה משמונים שנה בעיירה דיבעווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' מנחם מאיר ב"ר עזרא ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירה. אביו היה סוחר מצליח, איש חסד ומכניס אורחים. "מעולם - סיפר ר' ברוך - לא שב אבי בשבת מביהמ"ד עם פחות משלושה אורחים". אף אמו היתה שולחת חלב מהפרות שהיו ברשותם - לבתי העניים. גם בשנים הקשות של פרוץ השואה סייעו הוריו לעניים, ומידה זו נחקקה בנפשו של ר' ברוך לנצח - כל ימיו סייע לזולתו. בילדותו למד ב'חדר' בדיבעווא, אח"כ נסע ללמוד בישיבה בבערגסאז. הוא זכה לנסוע יחד עם אביו לראש השנה להסתופף בצל מרן הסב"ק ה"אהבת ישראל" זיע"א, אח"כ הסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א. כשבא אל כ"ק רבינו זיע"א בשנות הרעה, אמר לו רבינו: כאשר יחפשו אותך, תימלט מביתך דרך החלון! וכך הוה, כאשר באו ההונגרים וביקשו לגייס את כל הצעירים, קפץ ר' ברוך בעד החלון ונמלט ליער, שם שהה חודשים
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנגיד הנדיב המפורסם ר' שמואל יהודא דסקל ז"ל
בראשית חודש אלול תשס"ד, אבד אחד ומיוחד מקהל עדתנו הקדושה, שר הצדקה והחסד, מגדולי תומכי ומחזיקי עולם התורה והחסידות, ה"ה הנגיד המפורסם מוהר"ר שמואל יהודא דסקל ז"ל מקרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב. בהלווייתו שיצאה מביהמ"ד הגדול בקרייתנו באור ליום ב' באלול, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, הלכו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור וראשי מוסדות תורה וחסד, חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם המוני אנשי שלומנו. קבוצות קבוצות הלכו המלווים, ושחו בהערכה נדירה על דמותו של האי גברא רבה ויקירא, אשר רשם בימי חייו פרק ייחודי ומפואר, כמעט בלתי מצוי, במעשי צדקה וחסד, הן למוסדות תורה וחסידות; ישיבות, כוללים, תלמודי תורה ושיעורי תורה, והן לעניים ונצרכים מכל החוגים והעדות, כשהכל נעשה ביד רחבה וברוח נדיבה, בשמחה, בלב חם ומלא רגש העולה על גדותיו בכדי לסייע לזולת, וכפי שהתבטא עליו יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כבר לפני שנים: ישנם רבי'ס בתורה, בחסידות; ר' שמואל הוא 'רבי' גדול בצדקה וחסד! (מפי הרה"ח ר' בנציון וויילר הי"ו ששמע מכ"ק מרן שליט"א בשווייץ). ר' שמואל ז"ל נולד לפני ע"ג שנים בעיר פאָשקאַן שברומניה, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל שהיה נצר למשפחת חסידי ויז'ניץ במארמורש, ואח"כ התיישב בפאשקאן. בבחרותו, לאחר המלחמה, שהה ר
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק
ביום כ"ג בתמוז תשס"ד, נפטר לחיי-עד אחד מזקני וחשובי חסידי אטיניא - ויז'ניץ, איש חסיד משרידי הדור הקודם, קובע עיתים תורה במסי"נ ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, ה"ה הרה"ח מוה"ר ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק. הרה"ח ר' ישראל נולד ביום ו' בתמוז תרפ"ד, בעיר שאץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' ליטמאן ולצר ז"ל מחשובי חסידי אטיניא בעירו, בן הרה"ח ר' אברהם דוד ז"ל שו"ב דקומונעשט, בן הרה"ח המופלג ר' פרץ רפאל ולצר ז"ל שהיה סופר סת"ם בחצר רבוה"ק ה"תורת חיים" וה"צמח צדיק" זיע"א.  אביו ר' ליטמאן היה ממקורבי הרה"ק רבי חיים מאטיניא זיע"א ובנו מ"מ הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף זיע"א הי"ד. ר' ליטמאן ניצל מן השואה וזכה לעלות לארה"ק. הוא זכה להציל בס"ד חלק נכבד מתורת וחידושי רבו הרה"ק מאטיניא, וכאן טרח ויגע וזכה להוציא אורה - יחד עם אחיו הגדול הגה"ח ר' חיים ז"ל - את הספה"ק "טל חיים" ו"נימוקי חיים" להרה"ק מאטיניא, ו"נפש ישי" לבנו הרה"ק רבי יש"י זיע"א. ר' ליטמאן נלב"ע בשנת תשכ"ט. בהיותו ילד בן שש, זמן קצר לפני הסתלקות הרה"ק מוהר"ח מאטיניא זיע"א, זכה ר' ישראל ז"ל לקבל את פני קדשו. כשהגיע לגיל המצוות, הני
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יחיאל שיין ז"ל מקרית ויז'ניץ
בבוקרו של יום רביעי ד' בתמוז תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו ללא עת של אחד ומיוחד מבני החבורה, מיקירי וחשובי אנ"ש, איש חסיד המתחסד עם קונו ועם הבריות, מאיר פנים לכל נברא, טוב ומטיב לכל, ה"ה הרב החסיד ר' יחיאל שיין ז"ל, אשר נלב"ע לדאבון לב בני משפחתו וקהל אנ"ש לאחר שנות סבל וייסורים. אבלים ודוויים הלכו המוני חסידים ואנשי מעשה אחרי מיטתו, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כשהם מבכים מרה את פטירתו ללא עת של האי גברא רבה ויקירא. הרה"ח ר' יחיאל ז"ל נולד בשנת תש"א לאביו הרה"ח ר' אליעזר חיים ז"ל. בעודו פעוט בן חצי שנה נתייתם מאביו, והוא נתגדל ע"י אביו-חורגו הרה"ח ר' ברוך הופמן ז"ל מחשובי אנ"ש בקרית ויז'ניץ. בבחרותו למד והתחנך בישיבתנו הק', וכאן ספג אורחות תורה וחסידות וקנייני נצח, כשהוא אף זוכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א במשך שנים רבות. בהגיעו לפרקו, הקים את ביתו עם בת א"ח הרה"ח ר' ברוך הופמן ז"ל, וזכו לראות דור ישרים יבורך. ר' יחיאל הצטיין בדבקות תמידית בלימוד התורה ובעבודת השי"ת. קבע עיתים לתורה אף בזמנים קשים, כאשר צרות וייסורים סבבוהו. תפילתו הזכה היתה כל כולה דבקות והשתפכות הנפש לה', טעם תפילותיו הנלהבות ברדתו לפני התיבה בימות החול בביהמ"ד "בית הלל", זכור לטוב בליבם של רבים וטובים. יש וה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יוסף יום-טוב גנץ ז"ל מקרית-אתא
ביום שני י"ח בסיון תשס"ד, השתתפו חסידים ואנשי מעשה ומאות רבני ואברכי כוללי ויז'ניץ, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בהלווייתו של היקר באדם, איש חי ורב פעלים לתורה לחסידות ולחסד, תומך נכבד ומחשובי העסקנים למען מוסדותינו הקדושים, הולך תמים ופועל צדק, ה"ה מוה"ר יוסף יו"ט גנץ ז"ל, מחשובי ונשואי העדה בעיר קרית-אתא ומוותיקי חסידי ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב בשנתו ה-פ"ד. הרה"ח ר' יום-טוב ז"ל נולד בשנת תר"פ בעיירה אינטער-ווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב ז"ל שהיה ראש הקהל דשם. ר' יעקב נודע לבעל צדקה ועסק בצרכי ציבור באמונה, דבוק היה בכל להט נשמתו ברבוה"ק לבית ויז'ניץ זיע"א. אמו, מרת חיה ע"ה, היתה בת הרה"ח ר' מרדכי רוזנברג ז"ל, מחשובי העדה בעיר מונקאטש. ר' יעקב וב"ב נהרגו על קידוש השם בר"ח סיון תש"ד. בבית חסידי-שורשי זה צמח ר' יו"ט. בבחרותו למד בווישווא בישיבתו של מרן הגה"ק בעל "שארית מנחם" זיע"א. אך לא ארכו ימי השלווה - עם פרוץ השואה הנוראה גוייס לצבא, ובמשך כ-7 שנים עבד ברוסיה בשבי הצבא. לימים, ממעט היה לדבר משנות העברה, אך מדי שנה בשנה בליל הסדר, בהגיעו ל"הא לחמא עניא", סיפר בכאב רב על אב ובנו ששהו עמו אז, אשר התחלקו ביניהם במעט ה"לחם עוני", ומרוב הרעב הקשה, התווכח הבן עם אביו וטען שקיבל חלק
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יעקב ברלוביץ ז"ל מלוגאנו - בני ברק
ביום ג' ו' באייר תשס"ד, הלך לעולמו אחד מיקירי קרתא של העיר בני-ברק וממקורבי בית ויז'ניץ, עסקן וותיק לטובת ולרווחת הכלל והפרט, עושה ומעשה להגדיל תורה ויראה ולהאדירם, מוה"ר יעקב ברלוביץ ז"ל. ר' יעקב נולד בשנת תרפ"ט בשווייץ, לאביו הר"ר יצחק אליעזר ז"ל. בצעירותו למד בלוגנאו אצל הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל ויבלחט"א הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ראש ישיבת גאון יעקב, אליהם היה קשור כל השנים. את לימודי החול למד בלוגאנו בביה"ס ממלכתי, לשם היו חייבים ללכת גם בשבת (היו פטורים מלחלל את השבת). כאשר שמע שבבאזל ישנו ביה"ס בו פטורים מללכת אליו בשבת, נדד מבית אביו עד לבאזל, ובלבד שלא יצטרך ללכת לביה"ס ביום השבת. הוא הקים את ביתו בלוגאנו עם בתו של הגאון ר' מנשה קראוס זצ"ל מבאזל. חודשים ספורים לאחר נשואיו נפטר עליו אביו. מאז, במשך מ"ו שנים, שימש את אמו והתמסר אליה במסירות נפלאה. היא התגוררה בדירתו שבשווייץ, וכשעלה לאר"י עלתה עמו והתגוררה בסמוך לו. בלוגנאנו לקח חלק פעיל בצרכי ציבור וזכה לשמש את רב העיר, הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל מראחוב. כמו כן הצטרף לשורות הפעילים ב"אגודת ישראל" והיה ציר בכנסיה הגדולה החמישית, בה נטל חלק פעיל בדיוניה. בימים ההם זכה ע"י ידידיו הרה"ח ר' משה שווי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל
בעלה של מרת ז. ויינשטאק תחי', היה הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל, שנפטר בן תשעים שנה. ר' וואלף ז"ל נולד בחול המועד פסח תרע"ו בעיר סערענטש, הונגריה, לאביו הרה"ח ר' חיים ז"ל, בן הרה"ח המפורסם רבי משה ז"ל, שהיה תלמיד מובהק להגה"ק בעל "ייטב לב" מסיגעט זי"ע. סבו, ר' משה, היה נגיד ובעל צדקה, וזכה לקבל את ברכתו של הגה"ק בעל "שם שלמה" ממונקאטש זי"ע. ברבות הימים התפרסם בצדקת פזרונו לכל דבר שבקדושה וביתו בסערענטש היה פתוח לרווחה לכל, ורבים מגדולי ישראל של הדור ההוא התאכסנו אצלו, ובהם כ"קמרן בעל "עצי חיים" מסיגעט בעל "דברי יואל" מסאטמר, והמהר"א מבעלזא – זכר צדיקים לברכה. ר' משה ויינשטאק היה בנו של ר' אברהם, מהעיירה סעגי-לאנג, יישוב ששכן ליד העיר אויהל שבהונגריה. ר' אברהם היה בנו של הרה"ח ר' ישראל ז"ל מהעיר שאראש-פוטאק, תלמיד רבינו ה"כתב סופר" זי"ע. אמו של המנוח ז"ל היתה בתו של הרה"ח ר' זאב קליינמן ז"ל מאויהל. רבי וואלף ויינשטאק ז"ל יצק תורה ויראת שמים ע"י רבו הגה"ק רבי וואלף גינצלער זצ"ל הי"ד, אב"ד פעהיר-דירמאט. מאוחר יותר נמנה על חשובי תלמידיו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל "דברי יואל" מסאטמר זצוק"ל בעיר קראלע, שם למד בהתמדה רבה. המנוח הקים ביתו לפני השואה בזוו"ר עם אשתו החשובה ע"ה, בתו
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ח ר' אליעזר ליפא פולק ז"ל
ביום חמישי ער"ח סיון תשס"ד, הובא למנוחות הרה"ח הישיש שריד לדור דעה, עדין הנפש ואציל הרוח, רב פעלים לתורה וחסידות, רודף צדקה וחסד, מוה"ר אליעזר ליפא פולק ז"ל, מוותיקי אנ"ש וממייסדי בית מדרשנו ברח' רבי טרפון בב"ב. בפטירתו אבד לבית ויז'ניץ חסיד וותיק, אשר זכה להסתופף בצילם ולהיות מקורבם של מרן הסב"ק זיע"א וכל אחיו ובניו הקדושים זיע"א. ר' ליפא ז"ל נולד ביום ד' בטבת תרע"א בעיירה קריווע שבמארמורש (כ-45 ק"מ ממזרח לעיר סיגעט), לאביו הרה"ח ר' זאב וועלוול ז"ל שהיה תלמיד-חכם ובעל בעמיו, מחסידי הרה"ק רבי פנחס מבארשא זיע"א, ולאמו מרת חיה רייזל ע"ה בת הרה"ח ר' שמואל אליהו ליבוביץ ז"ל שו"ב דקריווע ומחשובי חסידי ויז'ניץ (סיפר ר' ליפא, שעניותו של זקנו ר' שמואל אלי' היתה גדולה, ולא היה מעות בידו לנסוע להסתופף בצל רביה"ק ה"צמח צדיק" זיע"א. פעם מתה הפרה החולבת היחידה שהיתה ברשותו. שמח ר' שמואל אליהו, כי עתה יוכל למכור את עור הפרה, ובדמיו יוכל לשלם את הוצאות הדרך לויז'ניץ). האב, ר' וועלוול, נלב"ע בדמי ימיו בשנת תרע"ט, ור' ליפא נתגדל בבית אביו החורג הרה"ח ר' חיים רזיאל שטיין ז"ל שהיה מחסידי בארשא. בילדותו נשלח ר' ליפא ללמוד ב'חדר' שבעיירת מולדתו קריווע. לאחר-מכן למד ב'חדר' שבעיירה פאלי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' שלמה פרוכטר ז"ל
באור ליום כ"ו באייר תשס"ד נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה האי גברא יקירא, עובד השי"ת ביראה טהורה, הולך תמים ופועל צדק, הרב החסיד הישיש מוה"ר שלמה פרוכטר ז"ל מקרית ויז'ניץ. הרה"ח ר' שלמה נולד בשנת תר"ע בעיר בארשא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר אברהם יוסף ז"ל, ששימש כשו"ב בבארשא למעלה מעשר שנים. שורש המשפחה הרוממה, בה ספג ר' שלמה חינוך לתורה ויראה טהורה, מגיע עד להרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זיע"א. אמונת הצדיקים שפיעמה בעוז בביתו של ר' אלתר - היה בנו ר' שלמה מספר – היתה עצומה - "אפשר לומר שגם קירות הבית היו ספוגים באמונת צדיקים" (מתוך ראיון עם ר' שלמה בירחון "בית ויז'ניץ" - סיון תשנ"ז). ביתו של ר' אלתר היה בית ועד לחכמים ורבים מגדולי ישראל התאכסנו בו, ביניהם הגה"צ רבי שלמה אליעזר ויזל זצוק"ל אבד"ק טערנעווא. את האמונה בצדיקים החדיר ר' אלתר גם בילדיו, ופעמים רבות, כאשר נסע אל מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א, לקח עמו את ילדיו. בשנות מלחמת העולם הראשונה, עבר ר' אלתר להתגורר בעיר מארגרעטן, הסמוכה לגרוסוורדיין. ר' שלמה זכר שהסב"ק הגיע פעם לשמש כסנדק בברית שהתקיימה במארגרעטן. בהיותו כבן י"ד, נסע ר' שלמה עם אחיו הגדול להסתופף בצל הסב"ק בחג הפסח. אח"כ במשך השנים, זכה להשתתף פע
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יהושע זאב מכלוביץ ז"ל
ביום ראש חודש אייר תשס"ד נתבקש לשמי מעלה אחד מיחידי סגולה בעדת חסידי ויז'ניץ, הרב החסיד ר' יהושע זאב הלוי מכלוביץ ז"ל. באותו ערב באו חסידים ואנשי מעשה לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש חי ורב פעלים לכל דבר שבקדושה אשר בשם "ויז'ניץ" יקרא, ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכן כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א. ביום ראש חודש טבת שנת תער"ב נולד ר' יהושע זאב ז"ל בעיר הגדולה שאץ שבמחוז בוקובינא, לאביו הרה"ח יחיאל מיכל ז"ל. יסוד משפחתו של ר' מיכל היה בפולין. לאחר נישואיו עבר לגור בשאץ, ושם התקרב אל שושלת ויז'ניץ המפוארת. יהודים כינו אותו "א גוטע נשמה", מכיון שהיה מפורסם כבעל צדקה גדול, והצטיין בשפלותו. היה נעים הליכות, בקול דממה דקה הילך בצידי דרכים, אהוב לבוראו בתפילותיו המשתפכות ברגש, וכן אהוב לבריות. אמו החשובה מרת העניא ע"ה היתה בת הרה"ח ר' מרדכי הס ז"ל, מאישי הסגולה בכרם בית ויז'ניץ. ר' מרדכי עוד נסע אל רביה"ק ה"צמח צדיק" לראש השנה י"ב פעמים, חוץ משבתות ורגלים אחרים. הוא היה אחד משלושת החסידים בבוקובינא שנסעו להשתתף בחתונת רבינו הק' ה"אמרי חיים" זי"ע שהתקיימה ברחמסטריווקא שברוסיה, והדרך היתה הרת סכנות. רק תשעה מאנ"ש בבוקובינא, מארמורש וגאליציה נסעו לחתונה. משראה רבינו הסב"ק בעל &q
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' אליעזר טסלר ז"ל
  אור ליום ג' ר"ח ניסן תשס"ד, ליוו המוני אנ"ש ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, עתיר הפעלים לתורה לתפילה ולחסד, אהוב למקום ולבריות, הרה"ח מוה"ר אליעזר טסלר ז"ל מפתח תקוה - קרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע למגינת לב בשנתו ה-ס"ז לאחר למעלה משנה וחצי של סבל וייסורים. הרה"ח ר' אליעזר נולד בעיר טעמשוואר שברומניה, לאביו הרה"ח ר' משה חיים ז"ל שהיה מנכבדי הקהילה, ולאמו שהיתה בת החסיד המפורסם מוה"ר ברוך פדר ז"ל, שהיה ידוע כבר אוריין ומתמיד עצום בתוה"ק. כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א התבטא עליו: "הוא אוהב את הגמרא, והגמרא אוהבת אותו". בהזדמנות אחרת התבטא מרן זיע"א בענוותנותו: אני 'משחק בקוויטלעך', בעוד ר' ברוך מוצא את עיסוקו בדפי הגמרא! לאחר פטירתו, נמצא בכתבי ר' ברוך סדר לימוד משניות שרשם לעצמו, שלפ"ז היה מסיים מדי ג' חודשים את כל ששה סדרי משנה, בנוסף לשיעוריו האחרים. לאחר השואה עלה לאר"י והתגורר בסמיכות לחתנו ר' משה חיים. באותן שנים היה נכדו ר' אליעזר ז"ל קשור אליו מאוד, היה להם שיעור מדי יום לפנות בוקר, ור' אליעזר זכה להתבשם ולקלוט מאישיותו הנפלאה. כל הימים היה מדבר בערגה על זקנו זה, כשהוא מפליא את אהבת התורה שיקדה בו ואת רום מעלותיו בעבודת השי"ת מתוך פרישות. בשנות ילדותו בטעמשוואר, זכה ר' אלי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל
  במוצאי ש"ק פרשת כי תשא כ' באדר תשס"ד, התפשטה הידיעה המעציבה על פטירתו בדמי ימיו של האי גברא יקירא, ת"ח וירא ה', איש חסיד, עדין הנפש ואציל הרוח, מחנך דגול אשר העמיד תלמידים הרבה, ה"ה הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל, מנהל תלמוד תורה ויז'ניץ בלונדון, ששחל"ח לאחר מחלה קשה. קהילת חסידי ויז'ניץ בלונדון איבדה את אחד מטובי בניה-בוניה, אישיות תורנית-חינוכית משכמה ומעלה. במשך כחצי יובל שנים אחז באמת הבנין, במסירות עצומה ובכשרונות הברוכים שניחן בהם טיפח וניווט בס"ד את ה"תלמוד תורה" שנתייסד ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, והצעידו למה שהוא כיום - מוסד חינוכי מפואר על טהרת הקודש, המהווה אות כבוד ויקר לקהל עדתנו בלונדון הבירה. ר' יעקב אברהם ז"ל נולד בוויליאמסבורג שבארה"ב בחודש ניסן תשי"ח, לאביו יבל"ח הרה"ח ר' משה בער הי"ו, מנכדי הג"ר יחזקי' גרינוואלד זצ"ל (אחיו של ה"ערוגת הבושם" זצ"ל) והגה"צ רבי עמרם חסידא זצ"ל שהיה מהגדולים בדורו של החת"ס זיע"א. אמו של ר' יעקב אברהם היא בת הרה"ח המפו' ר' נחמן איינהורן ז"ל מווילחוביץ, (שהיה מכונה בפי החסידים ר' נחמן ציצית-מאכער, ע"ש המפעל לציציות שהיה ברשותו). בתקופה הראשונה בה כיהן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כרבה של ווילחוביץ, התגורר ב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנה
בציריך שבשווייץ נלב"ע בפתאומיות בשב"ק פרשת תצוה תשס"ד, אחד ומיוחד מחשובי תומכי מוסדותינו הקדושים, ת"ח מופלג ויר"ש, מוקיר רבנן ותלמידיהון, ה"ה הרבני מוה"ר פסח ברנזון ז"ל, שבפתאומיות שבק חיים לכל חי ללא עת, בגיל נ"ו, לדאבון כל לב. ר' פסח ז"ל היה בנו יחידו של הנגיד הנכבד האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, מחשובי תומכי מוסדותינו הק', ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך, שנלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה בחודש אלול האחרון. מצעירותו אהב ר' פסח את התורה הק' אהבה עזה, וכך כל ימיו לא מש מאהלי תורה, כשבמשך כל שעות היום ישב ולמד בשקידה, בהתמדה ובחיות. במשך שנים למד בכולל שבציריך, כשאביו ר' הערשיל ז"ל מחזיקו. פעמים רבות ביקשו אביו להצטרף לעסק המצליח שברשותו, אך ר' פסח לא אבה לשמוע מכך, הוא ביקש להמשיך להגות בתורה באין מפריע.   נעים הליכות היה, היה חי בשלום ובשלווה עם כל מכיריו ללא יוצא מן הכלל, לאף אחד ממיודעיו לא היה שום טרוניא עליו מעולם. הוא חיבב להשמיע באזני ידידיו דברי תורה מחודדים, פלפולים וחידושים שחידש בעצמו. מדי שבוע אף היה מסיים את ה"אור החיים" הק' על הפרשה. מבית אביו הרה"ח ר' הערשיל - שלפני למעלה מיובל שנים התקשר אל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א - קיבל ר' פסח את הקשר האמיץ לבית ויז'ניץ. מדי שנה בהגיע כ"ק מרן אדמו"ר ש
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' יוסף בעריש וויינברגר ז"ל מח"ס "עדות ביהוסף"
  דוויים וכואבים הלכו חסידים ואנשי מעשה בירושלים ובבני-ברק, ובמרכזם המוני אנ"ש בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבני החבורה, החסיד המפואר מבני העלייה מוה"ר יוסף ישכר בעריש וויינברגר ז"ל, בעמח"ס "עדות ביהוסף" - מנהגי ויז'ניץ, ששחל"ח לדאבון לב לאחר שהתייסר במחלה קשה, והוא בן ס"ב. ר' בעריש נולד בחודש כסלו תש"ג, לאביו הגה"צ מגדולי חסידי ויז'ניץ מוה"ר אשר יונה זצ"ל, רב ור"מ בטעמשוואר ואח"כ בארה"ב ובירושלים עיה"ק. בביתו של חסיד ועובד ה' זה ינק מלוא חפניים תורה יר"ש וחסידות, ודרכיו המסולאות בפז היו נר לרגליו כל הימים. בהיותו צעיר לימים, שלחו אביו לארה"ק, ללמוד בישיבתנו הק' בצל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע ויבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכיהן אז כראש הישיבה. שנים אלה היוו יסוד חייו, בהם עמל בתורה ובקנייני עבודת ה' בדרך החסידות, והתאבק בעפר רגלי רבוה"ק. הוא אף נתקרב מאוד להרה"ק רבי יהודא הורוויץ זצוק"ל, ובמשך שנים רבות שאב מבארו תורה וחסידות. עוד לפני הגיעו לפרקו, כאשר הלך לפניו שמו כבחור בן עלייה, לקחו הגה"ח המפו' מוה"ר שלמה זלמן בריזל זצ"ל מגדולי חסידי קארלין בירושלים כחתן לבתו החשובה תחי'. ר' בעריש הוסיף לקנות תורה עבודה וחסידות
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה
בעש"ק תצוה י"ב באדר תשס"ד, הלכו רבים מאנ"ש, ידידים ומוקירי זכרו, אחר מיטתו של זקן חסידי ויז'ניץ, הרה"ח מוה"ר אלימלך פיקסלר ז"ל מטערנעווא - בני ראם - בני ברק, שנלב"ע בשיבה טובה בשנת הק"ב לחייו. המנוח ז"ל נולד בטערנעווא שבמארמורש בי"ד בכסלו תרס"ג, לאביו הרה"ח ר' אברהם ז"ל שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירה. לימים, כשהיה נכדו הרה"ח ר' אברהם פיקסלר הי"ו בא אל רבינו הק' בעל "אמרי חיים" זי"ע, היה מרן זיע"א שואלו: האם יודע אתה על-שמו של מי אתה נקרא?! בהגיע לפרקו נשא ר' אלימלך את בתו של אחד מחשובי חסידי ויז'ניץ בטערנעווא, ועימה הקים בית מפואר, בנים ובנות שהגדול שבהם היה כבן י"ד. היא וכל הילדים נהרגו על קידוש השם בשנות השואה הנוראה, הי"ד. בצעירותו הסתופף רבות בצל מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א. פעם כשהגיע מרן זיע"א לשבות במארמורש, התפללו המונים בבית המדרש והדוחק היה גדול. אמר לו חותנו לר' אלימלך בעת תפילת היום: הידחק פנימה ותראה את הרבי. ר' אלימלך נדחק עד שהגיע קרוב למקומו של מרן זיע"א, וזכה לשמוע מפ"ק אמירת "נשמת כל חי". הוא יצא משם כולו רטוב מזיעה, אך תמיד היה אומר: היה זה שווה! הדבר נותר חקוק בעצמותי! אף בתקופה האחרונה לחייו בשכבו בבית החולים, אמר "נשמת כל חי" מתוך התרגשות ובכיות, בהיזכרו א
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ח ר' דוד יצחק שפילמן ז"ל
באור ליום ג' בשבט תשס"ד, ליוו אנ"ש, חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, איש חסיד המתחסד עם קונו, ישר דרך, נעים הליכות ותמים במעשיו, רודף צדקה וחסד בכל מאודו, ה"ה הישיש מוה"ר דוד יצחק שפילמן ז"ל מב"ב, ובאחרית ימיו בקרית ויז'ניץ. המנוח ז"ל נולד בשנת תרע"ב בעיר ווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' מאיר יעקב ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעירו. בגיל צעיר שלחו אביו ללמוד בישיבתו הרמה של מרן הגה"ק בעל "שארית מנחם" זיע"א, שם התחנך על מבועי התורה והחסידות. בשנים אלה אף זכה להתקרב מאוד אל הרה"ק מווישווא ולשמשו. הוא היה אומר בשם הרה"ק מווישווא, שפעם כאשר זירז את תלמידיו לטבול בבקרים במקוה על-אף הקור העז, פירש את הכתוב "לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים", גוף האדם הוא הבית לנשמתו - אל לו לאדם לירא על ביתו-גופו משלג ומקור, כי כל ביתו הוא לבוש רק לכמה שנים, עד שילך בדרך כל הארץ. בהגיעו לפרקו נשא את זוג' בזיוו"ר לבית שטיין, מהעיירה רעטיאג הסמוכה לדעעש. בשנים ההן התקרב להרה"ק מדעעש זצוק"ל ואף זכה לשמשו. בשנות השואה האיומה, שיכל את זוג' ואת שני ילדיו - משה מרדכי ורייזל הי"ד, ובחסדי השי"ת נותר בחיים. כל ימיו היה מצדיק עליו את הדין, מתוך אהבה עצומה לבורא ית', באומרו תמיד: רבונו של
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ח ר' עזריאל פליגמן ז"ל
במוצאי שב"ק פרשת וארא ר"ח שבט תשס"ד, התאספו המוני אנ"ש חסידים ואנשי מעשה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש תם וישר וירא אלקים, מזקני וחשובי אנ"ש, ה"ה הרה"ח ר' עזריאל פליגמן ז"ל. הרה"ח ר' עזריאל נולד לפני צ"א שנים, בשנת תרע"ג, בווישווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' זאב פוגל ז"ל מיקירי חסידי ויז'ניץ בעירו, אשר זכה ללמוד בחברותא עם בני רביה"ק בעל "אהבת ישראל" זיע"א. הרה"ח ר' עזריאל התייתם מאביו בגיל ארבע, ואמו מרת איטא ע"ה בת הרה"ח ר' יוסף מרדכי הכהן פליגמן ז"ל מחשובי הת"ח בעיירה יועד, נישאה בשנית בעיירה ריסקווא. בריסקעווא למד ר' עזריאל אצל האבד"ק דשם הגרא"ש כ"ץ זצ"ל, לאחמ"כ נסע ללמוד בווישווא אצל מרן הגה"ק בעל "שארית מנחם" זיע"א, ואח"כ למד בסאטמר בישיבתו של הרה"ק רבי אליעזר פיש זצ"ל מביקסאד. בשנים ההן גוייס לצבא, שם העבידוהו בעבודה קשה מאוד ביום ובלילה, עד שרגליו התנפחו מקושי העבודה. כעבור מספר חודשים קיבל חופשה לימים אחדים, ונסע מיד לרבינו הסב"ק זיע"א. בהגיעו, אמר לרבינו שהוא בנו של ר' וועלוויל פוגל. אמר לו רבינו: את אביך הכרתי עוד לפניך... ושיבח מאוד את אביו. כאשר התאונן על קושי השעבוד בצבא, השיב לו רבינו: ל
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרה"ח ר' יוסף קימרלינג ז"ל
במוצאי שבת-קודש פרשת ויחי תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו של חד מן חבריא, מיקירי אנ"ש, קובע עיתים לתורה במסירות-נפש ורודף צדקה וחסד, ה"ה הרה"ח ר' יוסף חיים ישראל קימרלינג ז"ל, מחשובי תלמידי ומקורבי רבותינו הקדושים, ומתושבי קרית ויז'ניץ משך עשרות בשנים. הרה"ח ר' יוס'ל נולד בשנת תרפ"ד בעיירה וואשקוביץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' מרדכי יהודה [מוט'ל] ז"ל, מיקירי חסידי ויז'ניץ בעירו (ר' מוט'ל היה ש"ב של הרה"ח ר' מנחם מענדיל ויז'ניצר ז"ל שו"ב דויז'ניצא, כי אמו של ר' מרדכי יהודא ואמו של ר' מענדיל, היו אחיות). בבית אביו, שהיה איש ישר דרך וירא אלוקים, רודף צדקה וחסד, חסיד נלהב ומקושר בלו"נ לרבוה"ק זיע"א, ספג ר' יוסף קניני חיים ויסודות איתנים שליווהו כל ימי חייו. ר' מוט'ל התפרנס מחנות שהיתה ברשותו, והיה רגיל בהכנסת אורחים לביתו. כשהיה הבית מתמלא באורחים, היה ר' יוסף עובר לישון בלילה בחנות של אביו. כבר בילדותו היה ר' יוסף מפציר רבות באביו שיקחהו עמו בנסיעותיו לויז'ניצא, להסתופף בצל רבוה"ק ה"אהבת ישראל" ואח"כ ה"דמשק אליעזר" זיע"א. בהגיעו למצוות, שלחו אביו ללמוד בישיבה"ק "בית ישראל ודמשק אליעזר" אשר בוזיז'ניצא, שם נקשר בעבותות אהבה אל מרן ה"דמשק אליעזר"
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנגיד ר' אפרים צבי חיימוביץ ז"ל מברוקלין
מברוקלין שבארה"ב, הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של האי גברא יקירא, תומך תורה בכל נפשו ומאודו ורודף צדקה וחסד ביד רחבה ונפש חפיצה, ה"ה הנגיד הנכבד ר' אפרים צבי חיימוביץ ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. הרה"ח ר' אפרים ז"ל נולד בשנת תרפ"ו בביסטרא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' שלמה ז"ל, שהיה מחשובי חסידי ויז'ניץ בעיירתו. ר' אפרים זכה בילדותו לקבל את פני רבינו ה"סבא קדישא" בעל "אהבת ישראל" זיע"א, בתחנת הרכבת, בהגיעו לביקור אצל אנ"ש במארמורש. ר' אפרים גם היה מספר על עובדה נפלאה שזכה לה אצל הסב"ק. אירע פעם ואביו ר' שלמה חלה מאוד. ר' אפרים, שהיה אז ילד, נסע אל הסב"ק זיע"א לשב"ק, וביומא דשבתא בעת הקידוש, ניגש אל רבינו וביקש ישועה עבור אביו. מרן הסב"ק השיב לו על אתר: אל תדאג יותר, אביך כבר מטייל בחצר ביתו! כאשר שב ר' אפרים לביתו, ראה שמצבו של אביו אכן הוטב, והוא שאל את אביו: היכן היית ביום השבת בשעה פלונית? השיב האב: חשתי טוב יותר, ויצאתי לחצר לשאוף מעט אויר צח...! לאחר המלחמה, נשא ר' אפרים את זוג' מרת בלומא תחי' לבית נוביץ, אשר עמדה לימינו במסירות רבה במשך כל השנים. בשנת תשי"ב, הגיעו להתגורר באמריקה. כאשר כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א הגיע בשנת תשי"ד לבקר אצל אנ"ש בארה"ב, הסתופף ר' אפרים רבות בצל קדשו, ונתק
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©
הרב החסיד ר' אלי' וועג ז"ל מבני-ברק
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם רבים מאנ"ש, ליוו למנוחות בכסלו תשס"ד את האי גברא יקירא, החסיד המופלא מוה"ר אליהו וועג ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ. ר' אלי' ז"ל נולד בי"ג בניסן תרס"ט בפעטריווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר מנחם צבי ז"ל הי"ד. בילדותו נתייתם מאמו, ואז עבר אביו יחד עם ששת ילדיו להתגורר בעיר גרוסוורדיין. דירתם היתה סמוכה לחצר הקודש של כ"ק מרן הסב"ק בעל "אהבת ישראל" מויזניץ. זיע"א, ומיני אז הסתופף ר' אלי' בצל קדשו, בהתקשרות איתנה שליוותה אותו כל ימי חייו. ר' אלי' התחבב במיוחד אצל החסיד המופלג רבי מרדכי חנא זצ"ל ושאר זקני החסידים, ומהם שאב את הכמיהה התמידית לשלמות ולטהרת המידות באופן הנעלה ביותר. בראיון לירחון "בית ויז'ניץ" משנת תשנ"ד, סיפר ר' אליהו: "עבודתו של ר' מרדכי חנא היתה בענייני צדקה. הוא היה גבאי צדקה וחילק את כספי הצדקה לפי המידע שהיה בידו על כל העניים הנחבאים אל הכלים. פעם היה צריך לסכום גדול של כסף, שלושת אלפים ליי. היה שם הרה"ח ר' זיידעלע פרוימוביץ ז"ל, והוא אמר לי: בוא ונלך יחדיו לאסוף את הכסף. הלכתי איתו לאסוף כספים אצל יהודי העיר, 'עשינו' כשלושת אלפים וחמש מאות ליי, והבאנו זאת לר' מרדכי חנא. כעבור שנה הגיע זמני להתייצב לצבא. אמנם, רק בגיל עשרי
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרב החסיד ר' יצחק אייזיק גנץ ז"ל
  במוצש"ק פרשת האזינו - "שובה" תשס"ד, פסעו המונים מבני ירושלים, ובמרכזם קהל אנשי שלומנו, בלב כבד ובצער רב אחר מיטתו של אחד מזקני וחשובי אנ"ש, ירא ושלם, הרב החסיד ר' יצחק אייזיק גנץ ז"ל, אשר נלב"ע בשב"ק לאחר ייסורים קשים שקיבלם באהבה. הרה"ח ר' אייזיק ז"ל היה מגידולי הפאר בכרם ויז'ניץ, הוא נולד בסיטשעל שבמארמורש כבן יחיד לאביו הרה"ח ר' אליהו ז"ל הי"ד. בבחרותו קנה תורה ויר"ש אצל כ"ק אדמו"ר בעמח"ס "שארית מנחם" זיע"א בישיבה הגדולה "בית ישראל" בווישווא. בסיטשעל, היה ר' אייזיק בן בית אצל רב העיירה, הגה"צ רבי יחזקאל ווידמאן זצ"ל, מגדולי חסידי ויז'ניץ. כשפרצה השואה ויצאה גזירה לסגור את המקוואות, מסר ר' אייזיק את נפשו ודאג לחמם את המקוה מדי יום, בכדי שיהודי סיטשעל יוכלו ללכת למקוה  בהיחבא. הוא עבר את תלאות השואה האיומה, ולאחר שנים בהם שבע מרורים באירופה, נסע באניה לארה"ק, אך לבסוף הוגלה ע"י הבריטים לקפריסין. על-אף כל ייסורי הגוף נשאר איתן בנפשו ובאמונתו, ובהגיעו לקפריסין הצטרף מיד לחברי "אגודת ישראל" והתאגד בחבורה של צעירים חסידים שקיבלו עליהם תקנות והנהגות בכדי להתחזק בתורה ויר"ש. בקפריסין, הקים ר' אייזיק את ביתו עם זוג' החשובה תחי' לבית פישר, שעמדה לימינו כל השנים במסירות רבה. על אף כל הת
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
האברך החשוב ר' נחום יהודא איידלמן ז"ל
בצהרי יום שישי ח' באלול תשס"ד, הלכו אנ"ש באשדוד יצ"ו דוויים וכואבים אחר מיטתו של האברך החשוב ר' נחום יהודא איידלמן ז"ל, שנלב"ע לאחר מחלה קצרה בדמי ימיו, בשנתו הל"ח. ר' נחום יהודה ז"ל נולד לפני ל"ח שנה, לאביו יבלחט"א  הרה"ח ר' משה איידלמן וב"ב הי"ו, מחשובי חסידי ויזניץ בירושלים ת"ו. בבית זה, בית חסידי מובהק המושתת על אדני התורה והיראה, קיבל את החינוך ליראה טהורה ולאמונת צדיקים, כאשר הוא מתעלה ומתגדל בתורה ובחסידות בת"ת "אמרי חיים" ובישיבה לצעירים "דמשק אליעזר" שבירושת"ו ולאחמ"כ בישיבת מיר. מחנכיו במשך השנים ציינו תמיד את רצינותו, ואת רצונו העז לגדול ולהתעלות בתורה ובעבודת ה', מתוך עדינות נפש והצנע לכת. בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם בת יבדלחט"א הרה"ח ר' יהודה קרישבסקי הי"ו, מיקירי קרתא דירושלים, יחד גידלו את צאצאיהם לתורה ויראה ודאגו לחינוכם הטהור מתוך תנאי פרנסה ומחסור קשים. מכיריו ומוקיריו ציינו את דמותו המיוחדת של ר' נחום יהודה, שהיה עדין נפש ואציל מידות, צהלתו בפניו תמיד, כשהוא מסתיר את הסבל שהיה מנת חלקו. בתקופה האחרונה חלה ונחלש מאוד בגופו. ידידיו הרבו תחינה ותפילה לרפואתו השלימה, אך למגינת לב שחל"ח, יומיים לפני מלאות לו ל"ח שנה, כשהוא מותיר אחריו אלמנה רצוצה ושבורה ושלושה יתומים קטנים, אשר הקטן שבהם רק בן שנה וארב
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הנדיב הדגול ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך
ביום ראשון י' באלול תשס"ד, חלקו המוני אנ"ש, ובמרכזם מאות אברכי הכוללים, כבוד אחרון למנוח הדגול, האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, הנגיד ר' צבי הערשיל ברנזון הי"ו מציריך שבשווייץ. ר' הערשיל ז"ל היה ידוע כאיש ישר-דרך, עדין הנפש ואציל הרוח, וגומל חסד בגופו ובממונו. היה אהוב ונכבד על בני הקהילה החרדית בציריך, וכולם כיבדוהו והעריכוהו מאוד. לפני קרוב לחמישים שנה, בביקוריו של כ"ק מרן בעל "אמרי חיים" מויזניץ. זיע"א בשווייץ, נתקרב מאוד אל מרן זיע"א, והוקסם מאורו הגדול. הוא זכה לקירבה רבה מאת כ"ק רבינו זיע"א, וכן אצל יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ זצ"ל, אשר תדיר הראה לו אותות אהבה וחביבות. ר' הערשיל נקשר מאוד אל בית ויז'ניץ, הוא תמך במוסדותינו הקדושים ביד רחבה, מתוך אהבה כנה למוסדות התורה והחינוך דויז'ניץ בארה"ק. בין תרומותיו הגדולות היו בניית הקומה הנוספת לבנין מוסדותינו הק' ברח' נחמי' בירושלים ת"ו, וכן תרומת ספרי תורה לבית מדרשנו ברח' נחמי' ולבית המדרש בקרית ויז'ניץ שבהר-נוף, כאשר חגיגות הכנסת ספרי התורה מתקיימות בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ זצ"ל. המנוח ז"ל נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה בשנתו ה-צ"ג. ארונו הובא מציריך לארה"ק, וההלוויה יצאה מרחבת ביהמ"ד הגדול בקרייתנו הק'. בשם מוסדות ויז'ניץ בארה"ק, רבנן ותלמידיה
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
הרה"ג ר' מנחם מענדיל הרטמן זצ"ל
באור ליום שני כ"ז באב תשס"ד, לאחר חצות הלילה, הלכו המוני אנ"ש דחסידי ויזניץ אחרי מיטתו של אחד ומיוחד מבעלי תריסין ומפארי רבני אנ"ש, שייף עייל ושייף נפיק וגריס באורייתא תדירא, חריף ובקי בכל חדרי תורה, ירא ושלם, ענוותן וצנוע, אהוב על המקום ועל הבריות, הגאון החסיד רבי מנחם מענדיל הרטמן זצ"ל מקרית ויז'ניץ יצ"ו, שנגדע בדמי ימיו לאחר שהתייסר בייסורים במחלה קשה. הרב ר' מענדיל זצ"ל נולד בחיפה ביום י"ח בניסן תשי"ג, לאביו הנכבד איש ירא אלקים הרה"ח ר' יחזקאל יוסף הרטמן ז"ל, בן הרה"ג ר' בנימין זאב בעמח"ס "אור ישר" ו"ילקוט בנימין" ונו"נ לגדולים וצדיקים, ולאמו הצוה"ח מרת איטא ע"ה שנלב"ע בשנה זו, שהיתה מגזע הרה"ק בעל "צמח ה' לצבי" והרה"ק מבארדיטשוב זיע"א. בילדותו כבר ניכר בו שלגדולות נוצר. אחיו הי"ו מספרים, שלפעמים היה נעלם לשעות ארוכות, וכאשר חיפשו אחריו, מצאוהו יושב והוגה בתורת ה'. הוא הצטיין מאוד בכיבוד הורים, וכל מה שהיו מבקשים ממנו היה מבצע ללא שהיות, בזריזות רבה. אביו ז"ל, שרצה שיתחנך בשפת היידיש, שלחו כבר בגיל י"א ללמוד בת"ת ובישיבה. שבקריית ויזניץ. המלמדים ולאחר-מכן מגידי השיעורים אהבוהו מאוד, אחד מהם - הגאון ר' חיים קליקשטיין שליט"א, מפליא עד היום את שקידתו העצומה ואת אופן לימודו מתוך הבנה וסברה ישרה. כ"ק מרן
נכתב על ידי:
|
זכויות יוצרים:
©האנציקלופדיה מבית הפרסום החרדי
קטגוריות