נושאים:
תגובות:

שרידי בית הכנסת של הגאון ה'אור זרוע' בווינה

בדיוק במקום אשר נועד להנציח את ההיסטוריה היהודית העשירה של עיר הבירה האוסטרית, התגלו שרידי בית מדרשו של הגאון הנודע רבי יצחק מווינה זי"ע בעל ה'אור זרוע' – מקום התורה הראשון שנוסד בעיר ואשר ממנו יתד ופינה להיסטוריה היהודית המפוארת שלה עד ימינו

ווינה, כיכר היהודים, 'יודנפלאץ'. צומת החיים המרכזי של יהודי ווינה החל מימי הביניים. כיום הפך ה'יודנפלאץ' לסמל שמחבר את מורשת יהודי ווינה בעבר, בהווה ובעתיד - למקום אחד, ומספר את סיפורה של העיר המלאה בתחנות חיים יהודיות לאורך כל עברה ההיסטורי ועד ימינו.

גדולי עולם התגוררו בווינה. מי שיפקוד את שלושת בתי הקברות בעיר, ימצא בהם קברים של גדולי הראשונים, לצד קברי גדולי התורה והחסידות שהתגוררו כאן בדור האחרון לפני השואה האיומה.

יהודי ווינה ידעו תקופות מפוארות ביותר, ולצדן גם תקופות אפלות וחשוכות, עקובות מדם ויגון. הכל הסתיים כשהנאצים ימ"ש נעצו חרבם בעיר. כבר בשנת תרח"צ, עם סיפוחה של אוסטריה לגרמניה – ה'אנשלוס', נמלטו רבבות יהודים מווינה. בליל הבדולח הועלו באש 93 מבתי הכנסת בעיר, רק אחד מהם שרד. רוב היהודים שנותרו בווינה נרצחו ונשמדו, הי"ד.

לאחר השואה שוב התעוררה ווינה לחיים יהודים. הקהילה החרדית הולכת ומתפתחת, מתרחבת ומשגשגת, והעיר חוזרת לימיה הטובים.

שריד מרתק מההיסטוריה של ווינה נמצא בבניין 'המוזיאון היהודי' ב'יודנפלאץ'. אלה שרידי בית המדרש של רבי יצחק מווינה זי"ע, מגדולי הראשונים, בעל ה'אור זרוע', המוזכר רבות בספרי הלכה ומובא לעתים קרובות ברמ"א. שרידיו של בית המדרש התגלו בתחתית בנין המוזיאון היהודי, ונחשפו יותר ויותר בחפירות שנערכו לאחרונה.

במסגרת ביקור בווינה, הלכתי לראות מקרוב את השרידים. במשך שעה ארוכה שמעתי הסברים מפי מומחים במקום, על בית המדרש שהקים רבי יצחק מווינה ועל חשיבותו העצומה להיסטוריה היהודית של העיר.

בתחילת המאה ה־13 פרחה מאוד הקהילה היהודית בווינה. אחת הסיבות העיקריות לכך היתה הכרתו של פרידריך השני, קיסר האימפריה הרומית, בכך שהיהודים הם קבוצה דתית נפרדת, ובשל כך לא יוכלו לקבל את החוק הנוצרי הכללי.

על יסוד הנחה זו פרסם הקיסר כתב זכויות ליהודים, בו עודד הגירת יהודים נוספים לארצו והבטיח להם הגנה וזכויות אוטונומיות, כגון זכות לשפוט את עצמם ולגבות מס ביניהם.

בתקופה זו עסקו היהודים בעיקר במסחר ובגביית מס, והגיעו לעמדות מפתח גם ברבים מתחומי החיים האחרים באוסטריה. בשנת ד' תתקס"ד נבנה בווינה בית הכנסת הראשון.

בעקבות הפריחה הדתית בעיר והשיפור בזכויות היהודים התיישבה בווינה באותה תקופה קבוצה של גדולי עולם מחכמי אשכנז אשר כונו "חכמי ווינה" או "גדולי אסטרייך".

הם ייסדו בווינה בית מדרש, שהיה לגדול בתי המדרש באשכנז באותם ימים. בין אותם גדולי ישראל נמנים רבי טוביה מווינה, רבי יונתן מווינה ורבי יצחק בן משה, רבו של המהר"ם מרוטנבורג, אשר כתב בווינה את ספרו המפורסם 'אור זרוע'.

רבי יצחק מווינה היה תלמידו של רבי יעקב הלבן ורבי יצחק ב"ר יעקב הלבן בעל ה'ערוגת הבושם'. הוא למד גם אצל רבי יהודה החסיד, ולאחר פטירת רבו עבר לפריז ולמד בישיבת רבי יהודה ב"ר יצחק סיר ליאון.

לאחר מכן שב לאשכנז ללמוד אצל רבי אלעזר בעל הרוקח ובישיבת אשפיירא, ואחד מתלמידיו היה מהר"ם מרוטנבורג. בהמשך נתמנה לאב ב"ד בווינה, כאן כתב את חיבורו הנודע 'אור זרוע'.

עולמות נבנו ועולמות חרבו. בית מדרשו של ה'אור זרוע' צלל לתהום הנשיה, מתחת לפני הקרקע, ובמרוצת השנים נבנה בנין אחר על מקומו. במשך השנים אף נבנה שם בית מדרש לתורה ולתפילה הפועל עד ימינו. העובדה שבמקום זה עמד בית המדרש הראשון של חכמי ווינה, כבר נשכחה מלב, ובדור האחרון שלפני השואה לא היה ידוע על כך.

בשנים האחרונות הוקם המוזיאון היהודי בווינה, במטרה להקים גל־עד לזכר יהודי ווינה. מיקום המוזיאון בכיכר היהודים, ה'יודנפלאץ', לא נבחר באקראי. כאמור, לשם התנקזו החיים היהודיים בווינה החל מימי הביניים. המוזיאון בנוי כרבדים רבדים, כאשר כל קומה מציגה רובד היסטורי אחר בתולדות ווינה היהודית.

והנה, בלא יודעין ובהשגחה פרטית מיוחדת, במעמקיו של אותו מקום שנבחר להוות גל־עד להנצחת ההיסטוריה היהודית של ווינה - התגלו שרידי בית־כנסת עתיק מימי הביניים, כאשר לאחר עבודת מחקר מאומצת התברר כי מדובר בשרידי בית המדרש הראשון בווינה – בית מדרשו של רבנו יצחק מווינה בעל ה'אור זרוע'.

 

 

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 1 תגובות
1. איתמר
נושאים: 24
תגובות: 103
לא מפורט בכתבה ההוכחה שהשרידים הם מבית המדרש של האור זרוע.
הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
הגב לתגובה מספר 1
כמה זה 2 ועוד 1?