-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5

 

בשיעור זה נלמד על: הגנה על מבנה חוברת העבודה, הגנה על גיליונות וחלונות.

נלמד כיצד אפשר למנוע הזזה של גיליונות בתוך חוברת העבודה, כיצד אפשר למנוע שינוי גודל החלון של האקסל, גיצד אפשר למנוע שינוי של שם הגיליון.

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות