אמהות והורות
ברכות ואיחולים
המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון
הסטוריה
חדשות
חידות
יצירות והפעלות
מוזיקה והופעות - זמרים
מסירה של כבוד
מראות קודש - תורה ויהדות
מתכונים
נדלן
נטוורקינג
סיקורים
עזרה והתנדבות
עיצוב ואופנה
עסקים וכלכלה
פטנטים
צריכים משהו?!?
קורסים ומדריכים
קטלוגים
תרבות
nonoarticle
סיקורים >>
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 146
תגובות: 7
לייקים: 1
נוהג כצאן יוסף
2019-06-19 -
0
328

נוהג כצאן יוסף. פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק"ק פרנקפורט, לפי נושאים בסדר א"ב ולפי סדר ימות השנה. מאת רבי יוסף יוזפא סג"ל. יוצא לאור ע"פ דפו"ר עם מבוא, הערות, ציונים, מפתחות ונספחים. מכון שלמה אומן, תשע"ח.

ר' יוסף יוזפא סג"ל נולד בערך בשנת תמ"ה (1685) לאביו ר' משה קאשמן מהעיר עסא שבגרמניה [כיום אסן, על יד קלן], שהיה תלמיד חכם ונודע בחסידותו. זקנו של ר' יוזפא ששמו כשמו היה החכם הנודע בעל ספר 'יוסף אומץ' רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפפד"מ. ר' יוזפא הנכד למד אצל אביו ואצל גדולי דורו ר"ד אופנהיים ור"א ברוידא, ובהגיעו לפרקו לקחו לחתן רבי יהודה מילר, מחבר שו"ת רבי יהודה מילר, רבה של העיר דייץ. בשנת תע"ב הוציא לאור ר' יוזפא סדר סליחות עם פירוש 'המסביר', ובהמשך פנה לכתוב בעקבות סבו (שספרו יוסף אומץ עדיין לא נדפס אך היה מצוי אצלו בכת"י) ספר על מנהגי המקום. יותר מאוחר בשנת תצ"ג הדפיס עוד ספר קטן בשם 'קנה', ובו שיר ארוך בחרוזים בענייני אמונה ותורה ומצוות. ר' יוזפא שימש כמרביץ תורה וכדיין בעיר דייץ, ונפטר בשנת תקי"ט (1759) כשהוא משאיר אחריו חיבורים רבים שלא נדפסו. ספר המנהגים 'נוהג כצאן יוסף' התפרסם מאוד, ורבים הספרים בדורות הבאים שדנו בדבריו, לעיתים אף יותר מאשר בספר זקנו 'יוסף אומץ'. עוד לפני הדפסת הספר הוא עבר בכת"י מיד ליד, ולצד הרבים ששיבחו אותו היו גם שכתבו השגות עליו. בתגובה כתב חותנו ר"י מילר, שנחשב אחד מגדולי הדור, קונטרס בשם "צאן הנחלות" שצורף לספר, ובו הגן על הכרעותיו של חתנו, וגם ציין כמה דברים שמצא לנכון לתקן בו, "קצתן הם נגד הדין, וקצתן תולין בשיקול הדעת". הוא טען להגנת חתנו ש"מרוב טירדת הזמן, שהוא טרוד על המחיה ועל הכלכלה, לא ירד במקצת דמקצת לעומקא דדינא", ובנוסף יש לזכור שבזמן חיבור הספר היה ר' יוזפא בסך הכל אברך בן שלושים בערך. מבנה הספר מעניין ומיוחד: החלק הראשון כולל עשרות פרקים לפי סדר א"ב, מאיסורי אכילה, אבלות, ברכות, בר מצוה וכו' ועד ראש חודש, שבת, תחומין ותענית, ובחלק השני, שנקרא 'הלכות חילוק הפרשיות', עובר המחבר מפרשה לפרשה ורושם את סדר העולים לתורה (מדובר לפני שנוצר מנהג קבוע בזה) ואת ההלכות והמנהגים הראויים לציון לפי סדר השנה. כעת, שלוש מאות שנה בדיוק לאחר שיצאה לאור המהדורה הראשונה, נדפס הספר בההדרה מתוקנת ומושלמת, עם ציוני מקורות, הפניות והערות, זהו המשך ישיר לספר 'יוסף אומץ' מאת סבו של בעל 'נוהג כצאן יוסף' שיצא לאור על ידו במהדורה מתוקנת לפני שנתיים, גם הוא במסגרת מכון שלמה אומן. המהדיר ציין בהערותיו לכל הדומה והשונה בספר זה לספרי מנהגי אשכנז המפורסמים 'מנהגי ורמיזא' לר"י שמש ו'דברי קהילות' לרש"ז גייגר נוסף כמובן לספר 'יוסף אומץ', והוסיף מפתחות ונספחים, עבודה מושלמת כדרכו.

לייקפוסטים נוספים באותו נושא

אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
03/06/2020
0
15
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
03/06/2020
0
16
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי חול
28/05/2020
0
59
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי חול
28/05/2020
0
80
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
28/05/2020
0
54
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים -
28/05/2020
0
27
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
28/05/2020
0
22
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
28/05/2020
0
22
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים -
28/05/2020
0
29
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
28/05/2020
0
26
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
25/05/2020
0
44
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
21/05/2020
0
44
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
21/05/2020
0
31
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
19/05/2020
0
71
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
19/05/2020
0
58
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
19/05/2020
0
36
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
13/05/2020
0
70
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים -
13/05/2020
0
65
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
13/05/2020
0
66
אגרת - עריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
12/05/2020
0
61