הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 45
תגובות: 3

ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום

איך מותר לכתוב ספרים ולהוציאם לאור והלא אסור באיסור דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכותבן?

האם מותר למסור שיעורי תורה לנשים?

איך מותר לדיינים ולראשי ישיבות ליטול שכר על לימוד תורה?

האם קיימים סייגים וגבולות למצות 'ועשית ככל אשר יורוך'?

האם יש להקפיד על מיקום הרוכסן בתיק התפילין בצד ימין דוקא?

סברא חדשה לברך ברכת האילנות דוקא על עצים שיש בהם ריח?

על מה סמכו העולם להסתכל במראה אחרי שהשו"ע פסק לאיסור?

בירור מקיף בעניני חציצה לעניין מצות תפילין ובהרבה סוגיות בש"ס.

הוכחות רבות שניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה הוא גם כשהבעלים מקפיד.

על כך ועל עוד נושאים מרתקים רבים תוכלו לעיין בספר 'מטה לוי' חלק ב'

לחץ כאן להורדה או לשמירה

Alternative text - include a link to the PDF!

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות