צפיות במאמרי הפורום - 451198
אמהות והורות ברכות ואיחולים המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון הנושא השבועי בקריקטורה הסטוריה מוזיקה והופעות - זמרים מסירה של כבוד - בגדים מראות קודש - תורה ויהדות מתכונים נדלן נטוורקינג סיקורים עזרה והתנדבות עיצוב ואופנה עסקים וכלכלה פטנטים צריכים משהו?!? קורסים ומדריכים קטלוגים תרבות
article
סיקורים >> סיקורים - ספרי קודש
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 85
תגובות: 5
לייקים: 0
מאור ושמש (אור הספר)
2019-06-05 -
0
412

כמה מעלות טובות למהדורה החדשה.

גוף הספר: דברי רבנו המחבר בגוף הספר נדפסו בהגהה מדוקדקת, בתוספת פיסוק וניקוד, חלוקה לקטעים, פתיחת ראשי תיבות וציוני מקורות. בנוסף, שולבו בו [בסוגריים מרובעות] מאמרים ופסוקים שנתבארו על ידי רבנו זי"ע במקום אחר, בבחינת דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר.

מדור הביאורים: עיקר מטרתו לבאר כל חמירא בדברי רבנו, בפרט בסתרי תורה ודברי ח"ן, אך נכללו בו גם ביאורים למאמרי חז"ל המצויינים בגוף הספר, ביאורים לדבריו הטעונים ביאור, וכן הבהרות שונות לתיקוני לשון וכדומה.

מדור הערות והשוואות: ההשוואות מתייחסות לדברי רבנו זי"ע המופיעים במקום אחר אודות אותו הענין. יש והם תוספת לשון בלבד, ויש והם ביאור שונה ומחודש. ההערות מתייחסות למקורות שלא צויינו בגוף הספר, לצד הרחבות מדרשות חז"ל בתלמוד ובמדרשים ועוד כהנה וכהנה, וכן לספרי קודש (בעיקר מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע) העוסקים באותו ענין, ואף לדברי רבנו זי"ע המובאים בספרים אחרים.

מדור זה מהוה כחיבור בפני עצמו ומשמש כמעיין המתגבר הדולה ומשקה יסודות חשובים ונחוצים לכל העוסקים בספרי חסידות. וכבר העידו רבים וטובים שבזכות הלימוד העקבי במדור זה, עלה בידם בס"ד למצוא דברי חפץ ולהבין באר היטב את יסודות העבודה המבוארים אף בשאר ספרי חסידות.

 

לחץ כאן להורדה או לשמירה

Alternative text - include a link to the PDF!

לייק

פוסטים נוספים באותו נושא

אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
07/02/2020
0
37
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
06/02/2020
0
60
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
05/02/2020
0
53
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
05/02/2020
0
38
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
05/02/2020
0
40
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
05/02/2020
0
34
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
02/02/2020
0
50
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
29/01/2020
0
57
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
29/01/2020
3
66
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
דרשות לימי השובבי"ם מאת הגה"ק זרח איידליץ זצוקללה"ה ובסופו קונטרסס כברוש ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
28/01/2020
0
59
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
אחרי 150 שנות צפיה נדפסו כעת לראשונה כל מנהגי קדשם של רבותינו הקדושים מזדיטשוב זי&q...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
20/01/2020
0
73
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
חידושי 'שמן רוקח' עמ"ס ברכות מאת רבן של ישראל הגאון רבי אלעזר לעוו זצוק"ל...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
15/01/2020
0
61
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
חידושי 'שמן רוקח' עמ"ס ברכות מאת רבן של ישראל הגאון רבי אלעזר לעוו זצוק"ל...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
15/01/2020
0
68
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
חידושי 'שמן רוקח' עמ"ס ברכות מאת רבן של ישראל הגאון רבי אלעזר לעוו זצוק"ל...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
15/01/2020
0
70
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
פסֱקי הרמב"ם והשֹלחן ערוך ערוכים ומסוִדרים עֹל כֹל ִדף וִדף מתלמוד בבלי עֹל פי...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
08/01/2020
0
96
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
ספר יחודי ביהקפו את תורת קדשו רבת האנפין של רבן של ישראל מרן החת"ס זי"ע יסודו...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
08/01/2020
0
92
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
קטעי חיזוק לקראת תחילת מחזור הי"ג בלימוד הדף היומי... מקבץ מאמרים בעידו...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
05/01/2020
0
97
צפונות, שו"ת, חידו"ת, מאמרים, בעניני תפלה ועוד, ובעה"י יכלכל שקלא וטריא אלי...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
02/01/2020
0
108
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
תולדות רבי שלום אולמן זצ"ל אב"ד לאקנבאך וחותנו רבי רפאל ריס ז...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
31/12/2019
0
96
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
הלכות ומנהגי חנוכה ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
26/12/2019
0
87