אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 45
תגובות: 3

ספר אורות ההלכה חלק ב' הינו קיצור שולחן ערוך על 'יורה דעה' ו'חושן משפט' המקיף את הלכות בשר בחלב, מליחה, כשרות, מדיני תרומות ומעשרות, ערלה, שביעית. ריבית, כבוד הורים, מילה, פדיון הבן, ביקור חולים, אבילות, הלכות שכנים, אונאה, מעקה, אבידה ומציאה, מצוות שבין אדם לחבירו, ועוד מצוות שנוהגות בזמן הזה. בשילוב שורשי וטעמי המצוות מספר 'החינוך'. מנוקד. עם מקורות וכותרות צד לכל הלכה.  מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א.

מבוסס על פסקיו של מרן מופת הדור הגרע"י זצוק"ל

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות