אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
נושאים: 45
תגובות: 3

הספר אורות ההלכה חלק א' הינו קיצור שולחן ערוך על 'אורח חיים' המקיף את הלכות תפילה, ברכות, שבת ומועדים בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש ואף לצעירי הצאן. מנוקד. עם מקורות ההלכה וכותרות צד לכל הלכה. מעוטר בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א.

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות