644
בני ברק
נדלן
קרית אבי עזרי
אבי עזרי - אכלוס מיידי
2020-05-22